Aby moje wnuki żyły w lepszym kraju

Wpis

poniedziałek, 03 września 2012

Podatek obrotowy dla banków i hipermarketów

 

Jarosław  Kaczyński w swoim kontr-expose  zaproponował  wprowadzenie podatku obrotowego dla banków i hipermarketów.

Dla propozycji wprowadzenia dodatkowego podatku obrotowego dla hipermarketów nie znajduję  żadnego uzasadnienia  oprócz tego,  aby uzyskać poparcie elektoratu drobnych sprzedawców.  Taki podatek byłby karą za wykorzystywanie „efektu skali”   w działalności  handlowej.    Idąc tym tokiem myślenia należałoby nałożyć podatek obrotowy  na duże piekarnie,  masarnie  aby chronić małe piekarnie i rodzinne masarnie   itd.  Załóżmy, że  taki podatek zostałby wprowadzony i pojęcie „hipermarket”  zostałoby w prawie podatkowym zdefiniowane.  Po roku nie byłoby hipermarketów.  Nowe sklepy powstawałyby w rozmiarach    mini-hipermarketów nie podlegające opodatkowaniu.   Istniejące hipermarkety przekształciłyby się w galerie.  Pod jednym dachem wydzieli się kilka  mniejszych  sklepów  ze wspólną kasą obsługiwaną przez firmę zewnętrzną.  Albo jakaś inna konstrukcja prawno-organizacyjna, która  pozwoli uniknąć płacenia  nowego podatku.  

Dla pomysłu wprowadzenia podatku obrotowego w bankach  można znaleźć  racjonalne uzasadnienie.  Banki płacą podatek VAT za zakupione towary i usługi.  Jednocześnie usługi sprzedawane przez banki  nie są obciążone podatkiem VAT,  co jest korzystne dla  konsumentów.   Powód?  „o-VATowanie”  sprzedaży bakowej byłoby bardzo kłopotliwe.  Miliony faktur lub paragonów za poprane prowizje,  odsetki.  Wartość większości jednostkowych przychodów  z transakcji bankowych to kwoty o wartości kilku złotych,  czasami groszy.  W porównaniu z wprowadzeniem podatku VAT na usługi bankowe,   nałożenie podatku obrotowego na przychody bankowe jest bardzo prostym rozwiązaniem.    Pamiętajmy jednak,  że ten podatek obciąży pośrednio konsumentów usług bankowych.   Podstawą opodatkowania podarkiem obrotowym  może być np. suma wyniku odsetkowego netto i wyniku z prowizji netto.   Stawka takiego podatku nie powinna być większa niż:   {[23% * (wynik odsetkowy  netto + wynik z prowizji  netto)  - podatek VAT] / (wynik odsetkowy  netto + wynik z prowizji netto)} * udział sumy wyniku odsetkowego i prowizyjnego uzyskanego z transakcji z osobami fizycznymi w całym  wyniku odsetkowym  netto + wyniku z prowizji  netto).   Wartość  maksymalnej stawki podatku obrotowego oblicza się na podstawie danych obejmujących cały sektor bankowy.

 

Szczegóły wpisu

Tagi:
Kategoria:
Autor(ka):
mazur.krzysztof
Czas publikacji:
poniedziałek, 03 września 2012 13:48

Polecane wpisy