Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • poniedzia貫k, 20 listopada 2017
  • Trybuna Konstytucyjny - zmiana w Konstytucji RP nr 1

   Przedstawi貫m ju kilka propozycji poprawek do Konstytucji RP, ale najwa積iejsz prezentuj dopiero teraz.

   Je瞠li po kolejnych wyborach w Sejmie powstanie demokratyczna wi瘯szo嗆 to pierwsza poprawka do Konstytucji RP powinna dotyczy Trybuna逝 Konstytucyjnego. Jest to sprawa fundamentalna dla funkcjonowania pa雟twa i dla przywr鏂enia normalno軼i po zako鎍zeniu rz康闚 PiSo-komuny.

   Do obecnego kryzysu wok馧 TK dosz這 poniewa wadliwy jest spos鏏 wyboru s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego.

   Po pierwsze, s璠zi闚 TK nie powinien wybiera Sejm lecz Prezydent RP. Trybuna g堯wnie orzeka w sprawie zgodno軼i ustaw z Konstytucj RP. Ustawy to s "wyst瘼ki" Sejmu i Senatu. Obecna zasada wyboru s璠ziego TK przez pos堯w to tak jakby przest瘼ca w s康zie powszechnym mia prawo wybiera sobie s璠ziego. Dlatego proponuj aby s璠ziego TK powo造wa Prezydent RP - tak samo jak innych s璠zi闚 - spo鈔鏚 kandydat闚 przedstawionych przez gremia maj帷e kompetencje do oceny czy dana osoba "wyr騜nia si wiedz prawnicz" . Sejm mia豚y prawo wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 zablokowa powo豉nie wybranego przez Prezydenta kandydata o ile po przes逝chaniach przez komisj sejmow uwa瘸豚y, 瞠 dana osoba nie powinna zosta s璠zi TK.

   Po drugie, momenty wybor闚 s璠zi闚 powinny by roz這穎ne r闚nomiernie w czasie. Gdyby na jesieni 2015 roku wybierano jednego s璠ziego a nie pi璚iu nie by這by ca貫j tej awantury. W przedstawionej poprawce okre郵ono, 瞠 kadencja nowo wybranego s璠ziego mo瞠 si rozpocz望 nie wcze郾iej ni 12 miesi璚y po rozpocz璚iu kadencji poprzednio wybranego s璠ziego.

   Po trzecie, nie ma potrzeby aby TK liczy 15 s璠zi闚 wybieranych na 9-letnie kadencje, co oznacza 瞠 ro郾ie nam liczba s璠zi闚-emeryt闚 wysoko op豉canych przez podatnik闚. Skoro w S康zie Najwy窺zym St. Zjed. jest 9 s璠zi闚, w polskim TK wystarczy 11 s璠zi闚 wybieranych na 11-letnie kadencje.

   Po czwarte, jak proponowa貫m w czwartej poprawce do Konstytucji RP procedura wyboru s璠ziego TK powinna by okre郵ona w ustawie a nie w Regulaminie Sejmu.

   Po wprowadzeniu powy窺zych zmian art. 198 i 201 Konstytucji RP mia豚y nast瘼uj帷e brzmienie:

   "Art. 194.

   1. Trybuna Konstytucyjny sk豉da si z 15 11 s璠zi闚, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 powo造wanych indywidualnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 11 lat spo鈔鏚 os鏏 wyr騜niaj帷ych si wiedz prawnicz, przedstawionych Prezydentowi przez gremia prawnicze okre郵one w ustawie. Przedstawione osoby wyr騜niaj si wiedz prawnicz.

   2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powo逝je s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego po uzyskaniu pozytywnej opinii Sejmu.

   3. Kadencja nowo powo豉nego s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego mo瞠 najwcze郾iej rozpocz望 si 12 miesi璚y po rozpocz璚iu kadencji poprzednio powo豉nego s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego.

   4. Ponowny wyb鏎 do sk豉du Trybuna逝 jest niedopuszczalny.

   5. Prezesa i Wiceprezesa Trybuna逝 Konstytucyjnego powo逝je Prezydent Rzeczypospolitej spo鈔鏚 kandydat闚 przedstawionych przez Zgromadzenie Og鏊ne S璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego.

   Art. 201.

   Organizacj Trybuna逝 Stanu, tryb post瘼owania przed Trybuna貫m oraz procedur wyboru s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego okre郵a ustawa. "

   Drugim zagadnieniem jest uporz康kowanie sk豉du Trybuna逝 Konstytucyjnego, co wymaga wprowadzeniu kilku artyku堯w w ostatnim rozdziale Konstytucji RP tj. w "Przepisach przej軼iowych i ko鎍owych".

   Po pierwsze, nale篡 uzna 瞠 uchwa造 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwa造 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pa寮ziernika 2015 r., w sprawie wyboru s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego s pozbawione mocy prawnej. Zgodnie z obowi您uj帷ym Regulaminem Sejmu, zasad dyskontynuacji, faktem 瞠 w momencie przyjmowania tych uchwa kadencje trzech s璠zi闚 TK ju trwa造, Sejm nie mia praw przyj望 tych uchwa. Potrzeba umieszczenia takiego zapisu w przepisach ko鎍owych Konstytucji RP wynika z faktu, 瞠 mamy w polskim systemie prawnym luk i nie ma niezale積ego organu, kt鏎y m鏬豚y orzec o 豉maniu prawa/procedur przez Sejm RP.

   Po drugie, wprowadzenie ww. poprawki powoduje konieczno嗆 uznania za pozbawione mocy prawnej uchwa造 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru pi璚iu s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego. Jest to stanowiska bardziej radykalne ni przedstawione w orzeczeniu TK z dnia 3.XII.2015 roku, ale TK orzeka o zgodno軼i ustawy o TK z dnia 25 czerwca 2015 r. z Konstytucj RP a nie zajmowa si grudniowymi uchwa豉mi Sejmu.

   Po trzecie, konieczne jest stwierdzenie, 瞠 wszystkie wyroki Trybuna逝 Konstytucyjnego wydane przez sk豉dy s璠ziowskie, w kt鏎ych zasiadali s璠ziowie Trybuna逝 Konstytucyjnego, lub ich nast瘼cy, wybrani 2 grudnia 2015 roku s pozbawione mocy prawnej. Oznacza to konieczno嗆 ponownego rozpatrzenia tych spraw przez TK.

   Proponowane poprawki przybra造by nast瘼uj帷 form w rozdziale XIII - "Przepisy przej軼iowe i ko鎍owe":

   " Art. 244.

   1. Pi耩 uchwa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwa造 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pa寮ziernika 2015 r., w sprawie wyboru s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego opublikowane w Monitorze Polskim z 26 listopada 2015 r. poz. 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, s pozbawione mocy prawnej.

   2. Pi耩 uchwa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego w Monitorze Polskim z 26 listopada 2015 r. poz. 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, s pozbawione mocy prawnej.

   3. Wyroki Trybuna逝 Konstytucyjnego wydane przez sk豉dy s璠ziowskie, w kt鏎ych zasiadali s璠ziowie Trybuna逝 Konstytucyjnego, lub ich nast瘼cy, wybrani uchwa豉mi, o kt鏎ych mowa w ust. 2. s pozbawione mocy prawnej."

   Je瞠li nie b璠zie w Sejmie wi瘯szo軼i konstytucyjnej chc帷ej wprowadzi niniejsz lub podobn zmian w Konstytucji RP, to sanacja Trybuna逝 Konstytucyjnego - a w豉軼iwie przywr鏂enie stanu zbli穎nego do poprzedniego - mo瞠 by dokonana za pomoc uchwa i ustaw. Procedur wyboru s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego opisano tutaj.Odwo豉nie s璠zi闚 wybranych w dniu 2 grudnia 2015 roku mo積a dokona w trybie uchwa Sejmu ale nie jest to dobry spos鏏 gdy oznacza kontynuowania praktyki "falandyzacji" prawa zacz皻ej przez PiS.

   A poza tym s康z, 瞠 dziennikarze musz wzi望 si do rzetelnej pracy.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 20 listopada 2017 22:00
 • niedziela, 05 listopada 2017
  • Jak wynagradza lekarza rezydenta?

   "Dzi瘯i" strajkowi g這dowemu lekarz rezydent闚 wi瘯szo嗆 z nas dowiedzia豉 si kto to jest lekarz-rezydent, ile pracuje w szpitalu, ile pracuje dodatkowo, ile zarabia, ile trwa okres pracy-nauki aby zosta lekarzem specjalist, itp. A kto nie wie, mo瞠 przeczyta m.in. tutaj

   Lekarze rezydenci 膨daj podwy磬i swoich wynagrodze (wynosz帷ych obecnie od 3170 z do 3890 z). Dla ocieplenia swojego wizerunku i zyskania poparcia spo貫cznego jako pierwszy zg豉szaj postulat zwi瘯szenia wydatk闚 na s逝瘺 z drowie do 6,8 proc. PKB w ci庵u najbli窺zych trzech lat. Nie proponuj帷 jednak konkretnych rozwi您a sk康 wzi望 dodatkowe fundusze, bo tym si nie da zdoby poparcia spo貫cznego.

   Obecny - odziedziczony chyba jeszcze z PRL - system wynagradzania rezydent闚 z bud瞠tu pa雟twa jest "chory". Dlaczego wynagrodzenie lekarza rezydenta pracuj帷ego przez okres 5-6 lat trwania rezydentury w szpitalu i wykonuj帷ego takie same obowi您ki jak inni lekarze, ma by op豉cane z bud瞠tu pa雟twa? Dla szpitala lekarz rezydent to darmowa si豉 robocza. Za te same pieni康ze z bud瞠tu mo積a (w 2015 r. by這 to 812 mln z, natomiast w 2018 r. b璠zie to miliard i 179 miliard闚 z.) zorganizowa inny system. Na przyk豉d taki jak przedstawiony poni瞠j.

   1. Szpital zatrudniaj帷y lekarza rezydenta p豉ci jego wynagrodzenie zgodnie z zak豉dow siatk p豉c.

   2. Minimalna liczba rezydent闚 jak musi zatrudnia szpital wynosi dwukrotno嗆 liczby oddzia堯w w szpitalu. Je瞠li szpital zatrudnia mniej rezydent闚 to za "niezatrudnionych" p豉ci "kar" w wysoko軼i np. 4000 z miesi璚znie.

   3. Lekarz opiekuj帷y si lekarzem rezydentem otrzymuje co miesi帷 dodatkowe wynagrodzenie w wysoko軼i 2000 z refundowane szpitalowi przez bud瞠t pa雟twa.

   4. Aby zosta ordynatorem trzeba "wychowa" co najmniej 10 lekarzy rezydent闚.

   5. Lekarz rezydent otrzymuje stypendium w wysoko軼i 1500 z miesi璚znie p豉cone z bud瞠tu pa雟twa,

   Jest to propozycja sformu這wana ad hoc. Przenosi one koszty wynagradzania rezydent闚 z bud瞠tu pa雟twa na szpitale, kt鏎e z tej pracy korzystaj. Podane parametry s przyk豉dowe (szczeg鏊nie minimalna liczna lekarzy rezydent闚, kt鏎 musi zatrudni szpital). Specjali軼i mog opracowa lepsze propozycje. Warunki brzegowa s nast瘼uj帷e: szpital musi mie nakaz/zach皻 aby zatrudnia lekarzy rezydent闚, opiekun rezydenta otrzymuje gratyfikacj za dodatkow prac, lekarz rezydent otrzymuje stypendium z kt鏎ego pokrywa koszt podnoszenia swoich kwalifikacji. Przy obecnym systemie konflikt b璠zie powraca. W bud瞠cie pa雟twa zawsze jest i b璠zie za ma這 pieni璠zy.

   A poza tym s康z, 瞠 dziennikarze musz wzi望 si do rzetelnej pracy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 05 listopada 2017 11:13
 • czwartek, 02 listopada 2017
  • Sk豉d Krajowej Rady S康ownictwa - poprawka do Konstytucji RP nr 10

   Opisana poni瞠j propozycja poprawki do Konstytucji RP nie jest najwa積iejsza, dlatego nada貫m jej numer 10. Bie膨ce wydarzenia sk豉niaj mnie aby przedstawi ja teraz.

   Dw鏂h facet闚 w skryto軼i przed opinia publiczn, "poza trybem" stanowienia prawa, targuje si o kszta速 S康u Najwy窺zego i Krajowej Rady S康ownictwa.

   Osobi軼ie uwa瘸m, 瞠 nie ma 瘸dnych przes豉nek do zmiany ustawy o S康zie Najwy窺zym. Co roku SN przedstawia sprawozdanie z dzia豉lno軼i . W ostatnich latach SN by komplementowany przez wszystkie partie polityczne za sprawno嗆 dzia豉lno軼i. Je瞠li kto by niezadowolony z orzecze SN to dlatego, 瞠 by造 one sprzeczne z jego 鈍iatopogl康em a nie dlatego ,瞠 by造 sprzeczne z polskim prawem. "Lepsze jest wrogiem dobrego"

   W przypadku KRS mo積a zastanowi si nad zmiana procedury wyboru cz這nk闚 KRS przez s璠zi闚 ale nie jest to sprawa kluczowa. To co moim zdanie nale篡 zrobi to zmieni sk豉d Rady, a to wymaga zmiany Konstytucji RP. Oto propozycje.

   W KRS swoj reprezentacj maj s璠ziowie, w豉dza wykonawcza i administracja s康ownicza oraz po鈔ednio obywatele poprzez sze軼iu parlamentarzyst闚. Nie maj swojej reprezentacji zawody/鈔odowiska, kt鏎e dzie w dzie uczestnicz w procesach s康owych tj. adwokaci, , prokuratorzy, radcy prawni. Nale篡 rozszerzy sk豉d KRS o ich reprezentant闚.

   Po drugie, w豉dza wykonawcza jest reprezentowana w KRS bardzo skromnie. Tylko jeden cz這nek KRS - Minister Sprawiedliwo軼i na 25 cz這nk闚 KRS to za ma這. Nale篡 rozszerzy reprezentacj w豉dzy wykonawczej np. o przedstawiciela Prezesa Rady Ministr闚.

   Po trzecie, bior帷 pod uwag rol jak odgrywa Prezydent w procesie powo造wania s璠zi闚 mo瞠 lepiej aby mia dw鏂h przedstawicieli w KRS.

   Po trzecie, sze軼iu przedstawicieli obywateli tj. parlamentarzyst闚 to za ma這. Proponuj zwi瘯szy reprezentacj do 9 cz這nk闚 KRS.

   Po czwarte, trzeba 這patologicznie napisa kto kogo wybiera tzn. s璠ziego - cz這nka KRS wybieraj s璠ziowie, prokuratora - cz這nka KRS wybieraj prokuratorzy,.....

   Po pi徠e, nale篡 jednoznacznie zapisa, 瞠 kadencja wybieralnego cz這nka KRS trwa 4 lata, za wyj徠kiem parlamentarzyst闚 - cz這nk闚 KRS, kt鏎ych kadencja ko鎍zy si wraz z ko鎍em kadencji Parlamentu. Obecny zapis jest niejednoznaczny.

   W ten spos鏏 KRS zwi瘯szy豚y si z 25 do 33 os鏏. Reprezentacja s璠zi闚 liczy豉by 17 os鏏 (15 wybieranych s璠zi闚 plus prezesi SN i NSA) w stosunku do 16 cz這nk闚 reprezentuj帷ych pozosta貫 鈔odowiska i instytucje.

   Po uwzgl璠nieniu powy窺zych propozycji art. 187 Konstytucji RP mia豚y nast瘼uj帷e brzmienie:

   1. Krajowa Rada S康ownictwa sk豉da si z:

   1) Pierwszego Prezesa S康u Najwy窺zego, Ministra Sprawiedliwo軼i, Prezesa Naczelnego S康u Administracyjnego i jednej osoby powo豉nej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

   2) dw鏂h os鏏 powo豉nych przez Prezydenta Rzeczypospolitej i jednej osoby powo豉nej przez Prezesa Rady Ministr闚,

   3) pi皻nastu cz這nk闚 wybranych przez s璠zi闚 spo鈔鏚 s璠zi闚 S康u Najwy窺zego, s康闚 powszechnych, s康闚 administracyjnych i s康闚 wojskowych,

   4) czterech sze軼iu cz這nk闚 wybranych przez Sejm spo鈔鏚 pos堯w oraz dw鏂h trzech cz這nk闚 wybranych przez Senat spo鈔鏚 senator闚,

   5) jednego cz這nka wybranego przez adwokat闚 wybranego spo鈔鏚 adwokat闚,

   6) jednego cz這nka wybranego przez prokurator闚 wybranego spo鈔鏚 prokurator闚,

   7) jednego cz這nka wybranego przez radc闚 prawnych wybranego spo鈔鏚 radc闚 prawnych,

   2. Krajowa Rada S康ownictwa wybiera spo鈔鏚 swoich cz這nk闚 przewodnicz帷ego i dw鏂h wiceprzewodnicz帷ych.

   3. Kadencja wybranych cz這nk闚 cz這nka Krajowej Rady S康ownictwa powo豉nego w drodze wyboru trwa cztery lata. Kadencja pos豉 - cz這nka Krajowej Rady S康ownictwa ko鎍zy si wraz z ko鎍em kadencji Sejmu. Kadencja senatora - cz這nka Krajowej Rady S康ownictwa ko鎍zy si wraz z ko鎍em kadencji Senatu.

   4. Ustr鎩, zakres dzia豉nia i tryb pracy Krajowej Rady S康ownictwa oraz spos鏏 wyboru jej cz這nk闚 okre郵a ustawa.

   Ps.Bez zmiany ustawy i Konstytucji RP mo積a poprawi jako嗆 pracy KRS zwracaj帷 wi瘯sz uwag na to kogo Senat i Sejmdeleguj do pracy w KRS. Troje z nich nie ma ani kwalifikacji, ani do鈍iadczenia zawodowego aby zasiada w tym gremium.Nast瘼nych dw鏂h parlamentarzyst闚 - cz這nk闚 KRS nie spe軟ia norm etycznych.Pozostajeden kt鏎y spe軟ia kryteria bycia cz這nkiem KRS.To s po鈔ednio przedstawiciela nas,OBYWATELI.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 02 listopada 2017 19:06
 • czwartek, 05 pa寮ziernika 2017
  • Zmiana ordynacji wyborczej - zmiana w Konstytucji RP nr 4

   

   Prezydent Duda w przem闚ieniu z okazji 3 Maja wykrzycza propozycj dokonania zmiany obecnej Konstytucji RP. Jakie zmiany? Dlaczego? Kiedy? Konkret闚 brak. Jedyny konkret zg這szony przez Prezydenta to propozycja referendum w listopadzie 2018 roku w sprawie zmiany Konstytucji RP.

   Do zmian/poprawek/uzupe軟ie/u軼i郵e zapis闚 w obecnej Konstytucji RP zamierzam podej嗆 powa積iej ni Andrzej Duta i w kolejnych kilku tekstach przedstawi kilka propozycji, kt鏎e moim zdaniem warto przedyskutowa i po niezb璠nych poprawkach wprowadzi.

   Zaczynam od poprawki numer 4. Pierwsze trzy poprawki dotycz spraw pilnych i fundamentalnych tj. Trybuna逝 Konstytucyjnego i tryby zmiany Konstytucji RP, o czym napisz wkr鏒ce. Dwie poprawki zaproponowane poni瞠j dotycz zasad wybor闚 organ闚 pa雟twa wybieralnych przez parlamentarzyst闚 lub obywateli.

   Po pierwsze, nale篡 wprowadzi do Konstytucji RP zapis okre郵aj帷y, 瞠 zasady i tryb wyboru: s璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego, s璠zi闚 Trybuna逝 Stanu, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwy窺zej Izby Kontroli, cz這nk闚 Rady Polityki Pieni篹nej, cz這nk闚 Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, pos堯w cz這nk闚 Krajowej Rady S康ownictwa, cz這nk闚 Kolegium Instytutu Pami璚i Narodowej-Komisji 圭igania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, cz這nk闚 Rady Medi闚 Narodowych, Prezesa Narodowego Banku,Prezesa Najwy窺zej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.....

   okre郵one s w ustawach.

   Obecnie tryb wyboru ww. organ闚 okre郵ony s w Regulaminie Sejmu.

   Regulamin przyjmowany jest w trybie uchwa造 Sejmu (czytaj ekspresowo), co oznacz, 瞠 ka盥a wi瘯szo嗆 rz康owa mo瞠 zmieni zasady wyboru na kilka dni (godzin) przed wyborem ww. organu. Pr鏏a wprowadzenia zasad wyboru s璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego do ustawy o TK zosta豉 skasowana przez pos堯w PIS w 2015 roku. Wpisuj帷 tryb wyboru ww. organ闚 do Regulaminu Sejmu pos這wie dokonali b喚dnej (tzn. zbyt szerokiej, acz wygodnej dla aparatu partyjnego) interpretacji art. 112 Konstytucji RP, kt鏎y stanowi: " Organizacj wewn皻rzn i porz康ek prac Sejmu oraz tryb powo造wania i dzia豉lno軼i jego organ闚, jak te spos鏏 wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowi您k闚 organ闚 pa雟twowych wobec Sejmu okre郵a regulamin Sejmu uchwalony przez Sejm." Z zapisu tego wynika, 瞠 Regulamin zawiera tryb wyboru organ闚 Sejmu, a nie organ闚 Pa雟twa. Rola i powaga ww. organ闚, stabilizacja zasad ich wyboru wymaga wprowadzenia do Konstytucji RP zaproponowanej ww. poprawki.

   Druga proponowana poprawka stanowi, 瞠 zmiany dokonane w ordynacji wyborczej (do Sejmu, Senatu lub organ闚 samorz康owych) oraz w ustawach okre郵aj帷ych tryb wyboru ww. organ闚 pa雟twowych nie obowi您uj w najbli窺zych wyborach lecz dopiero w nast瘼nych po najbli窺zych. Taki zapis konstytucyjny zabezpiecza豚y przed manipulacjami wi瘯szo軼i Sejmowej, dokonywanymi w celu rozstrzygni璚ia najbli窺zych wybor闚 po swojej my郵i. Przyk豉dem takich dzia豉 mo瞠 by zapowiedzi dokonania przez PiS zmian w ordynacji wyborczej do samorz康闚.

   Kolejne propozycje zmian/poprawek/uzupe軟ie Konstytucji RP ju wkr鏒ce.

   A poza tym s康z, 瞠 dziennikarze musz wzi望 si do rzetelnej pracy.

   Szczeg鏊nie je瞠li Andrzej Duda zacznie przedstawia swoje propozycje zmian w Konstytucji RP.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 05 pa寮ziernika 2017 15:03
 • czwartek, 03 sierpnia 2017
  • Wyst徙ienia Prezydenta RP 24 lipca 2017 roku

   Czego dowiedzieli鄉y si o Andrzeju Dudzie z jego dw鏂h wyst徙ie jako Prezydenta RP w dniu 24 lipca br.

   poranne o鈍iadczenie na konferencji prasowej,

   wieczorne or璠zie,

   w kt鏎ych og這si dwa weta do ustaw o KRS i SN?

   1. Konstytucja RP nie jest najwa積iejsza. Andrzej Duda na porannej konferencji prasowej ani s這wem nie wspomnia o tym, 瞠 przed這穎ne mu do podpisu ustawy s niezgodne z Konstytucj RP i 瞠 to jest podstawowy pow鏚 jego weta. Dopiero pod wp造wem krytyki jego wyst徙ienia w mediach, w wieczornym or璠ziu powiedzia:

   " Nie mog貫m jednak jako prezydent ich zaakceptowa i korzystam z prawa weta, bo wymagaj one zmian zapewniaj帷ych ich zgodno嗆 z Konstytucj, aby utrzymywa造 niezale積o嗆 w豉dzy s康owniczej, ale bez poczucia absolutnej nadrz璠no軼i i bezkarno軼i oraz stwarza造 warunki, by s璠ziowie czuli si niezale積i od ro積ego rodzaju nacisk闚."

   Wetuj帷 ustawy o SN i o KRS, bez mrugni璚ia okiem podpisa ustaw o s康ach powszechnych, kt鏎a r闚nie jest sprzeczna z Konstytucj RP.

   2. Andrzej Duda manipuluje naszymi emocjami. Jako jeden z podstawowych powod闚 swojej decyzji przytacza rozmow z pani Zofi Romaszewsk, kt鏎a podobno powiedzia豉: „Panie Prezydencie, ja 篡豉m w pa雟twie, w kt鏎ym Prokurator Generalny mia nieprawdopodobnie siln pozycj i w zasadzie m鏬 wszystko, i nie chcia豉bym z powrotem do takiego pa雟twa wraca”. Andrzej Duda wys逝cha , a nast瘼nie podpisa ustaw o s康ach powszechnych, kt鏎a daje Prokuratorowi Generalnemu prawo do wymiany kadr kierowniczych w s康ach w okresie najbli窺zych 12 miesi璚y. Sprzeczno嗆? Nic podobnego. Co pani Zofia Romaszewska powiedzia豉 Andrzejowi Dudzie mo積a si domy郵a na podstawie wywiadu jaki udzieli豉 DGP. Dwa fragmenty: " czy nios one (ustawy) ze sob faktyczn reform s康ownictwa....W zaproponowanych przez ministra sprawiedliwo軼i reformach nie ma czego takiego. Tam jest po prostu wymiana kadry. Kadry, kt鏎a by豉 cz瘰to paskudna. Wszyscy wiemy, 瞠 du瘸 grupa s璠zi闚 by豉 skorumpowana, albo przynajmniej by豉 zwi您ana uk豉dami, w rozmaitych miejscach. Jest wielkie 膨danie ludzi, 瞠by wyrzuci tych skorumpowanych s璠zi闚. Kadry, kt鏎a by豉 cz瘰to paskudna. Wszyscy wiemy, 瞠 du瘸 grupa s璠zi闚 by豉 skorumpowana, albo przynajmniej by豉 zwi您ana uk豉dami, w rozmaitych miejscach. Jest wielkie 膨danie ludzi, 瞠by wyrzuci tych skorumpowanych s璠zi闚.", "...s康ownictwo to jest taki wrz鏚 w naszym kraju, kt鏎ego nigdy nie mo積a by這 zacz望 leczy...".

   3. Program PiS najwa積iejszy. Dla Andrzeja Dudy wa積ym kryterium zatwierdzania ustaw jest ich zgodno嗆 z programem PiS o czym 鈍iadcz te s這wa; " Zwi瘯szenie nadzoru nad s康ami powszechnymi by這 zreszt znane wszystkim tym, kt鏎zy czytali program ‒ by這 postulatem wyborczym programowym Prawa i Sprawiedliwo軼i. Ale nie nad S康em Najwy窺zym – nie by這 tam takiego postanowienia. Nie by這 te postanowienia, 瞠 Prokurator Generalny b璠zie decydowa w przemo積ym stopniu o tym, kto mo瞠 by s璠zi S康u Najwy窺zego, a kto nie. Nie by這, prosz Pa雟twa, te powiedziane, 瞠 o pracy, sposobie pracy, regu豉ch pracy i funkcjonowaniu S康u Najwy窺zego b璠zie w przemo積ym stopniu decydowa Prokurator Generalny poprzez ustalanie regulamin闚 dla tego s康u."

   4. Andrzej Duda nie rozumie, roli Prezydenta RP w procesie legislacyjnym. Prezydent RP jest ostatnim ogniwem w procesie ustawodawczym (lub pierwszym, o ile wnosi projekt ustawy do Sejmu). Z Konstytucji RP i z dotychczasowej praktyki nie wynika, 瞠 Prezydent RP ma prawo ingerowa w proces stanowienia prawa przez parlament, a tym bardziej "szanta穎wa" parlament, uzale積iaj帷 podpisanie ustawy od tego czy jago wnioski/poprawki zostan uwzgl璠nione. Weto ustawy o KRS wynika這 m.in. z nie uwzgl璠nienia przez Parlament propozycji Prezydenta RP: " A ja powiedzia貫m, 瞠 s璠ziowie do Krajowej Rady S康ownictwa nie mog by wybierani zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚, niestety – w obecnym stanie byliby. A ja si, jako Prezydent, na to jednoznacznie nie zgadzam." Po prawdzie, 膨danie Prezydenta RP odno郾ie wyboru s璠zi闚 do KRS zosta這 dopisane do ustaw o SN, ale ta ustawa zwi瘯sza豉 rol Ministra Sprawiedliwo軼i w procesie powo造wania s璠zi闚 SN tzn. Prezydent RP mia豚y powo豉 s璠ziego SN tylko spo鈔鏚 kandydat闚 przedstawionych przez Ministra. Andrzej Duda i jego doradcy nie przyjmuj do wiadomo軼i, 瞠 wyb鏎 s璠zi闚 do KRS przez Sejm jest niezgodny z Konstytucj RP niezale積ie czy zwyk陰 wi瘯szo軼i g這s闚 czy te 3/5 jak chcia Prezydent RP.

   5. Konfabulacja czy nadmierna generalizacja pojedynczych wypowiedzi?

   " Nie mo瞠 by tak, 瞠 politycy, kt鏎zy sk豉dali w Sejmie 郵ubowanie, kt鏎zy s ‒ czy maj by ‒ lud幟i odpowiedzialnymi, wychodz i nawo逝j do rozruch闚 i do pope軟iania przest瘼stw. Jest r騜nica pomi璠zy nawo造waniem do pope軟iania przest瘼stw, do rozruch闚, do de facto walk ulicznych, a tym 瞠by nawo造wa do demonstracji. Demonstracja jest czym uprawnionym w demokratycznym pa雟twie. Rozruchy, nawo造wanie do obalania w豉dzy – nie."

   By mo瞠, kt鏎y z polityk闚 opozycji "chlapn" co nierozs康nego, ale wi瘯szo嗆 obywateli tego nie us造sza豉, zlekcewa篡豉. Nie zauwa篡貫m na manifestacjach i pikietach woli do walk ulicznych, czy obalania w豉dzy.

   6. Dyskredytowanie s璠zi闚. Andrzej Duda stosuj帷 populistyczn retoryk szczu obywateli na s璠zi闚.

   Dzieje si bardzo 幢e, gdy przedstawiciele stanu s璠ziowskiego m闚i, 瞠 s璠ziowie s najwa積iejsz czy najwy窺z kast, dzieje si bardzo 幢e, gdy wa積i przedstawiciele stanu s璠ziowskiego m闚i, 瞠 10 tys. z ‒ co jest niez陰 pensj na Zachodzie Europy, a doskona陰 w Polsce – to s pieni康ze, za kt鏎e trudno prze篡. Bo co ma powiedzie na to zwyk造 cz這wiek, kt鏎y zarabia 鈔edni krajow czy poni瞠j 鈔edniej krajowej, czy kt鏎y otrzymuje najni窺ze wynagrodzenie?

   Przygada kocio garnkowi. Wynagrodzenie i dieta pos豉 tj. ok.10 tys. z na miesi帷, to wida ma這 skoro Andrzej Duda przez kilka lat 陰czy mandat poselski ze stanowiskiem wyk豉dowcy na pozna雟kiej Wy窺zej Szkole Pedagogiki i Administracji. Praca na uczelni wymaga豉 wizyt w Wielkopolsce. Przysz造 prezydent lata tam i nocowa, a za jego przeloty oraz hotele p豉ci Sejm. Na ten cel w latach 2012-2014 wyda w sumie 11 tys. z這tych. Duda jako wyk豉dowca zarobi w Nowym Tomy郵u w sumie ponad 280 tys. z. (z publikacji Newsweeka). 10 tys. z wynagrodzenia to musi by ma這 skoro ministrowie i wiceministrowie otrzymuj co miesi帷 dodatkowe nagrody.

   7. Dyskredytowanie s璠zi闚 cd.

   "...wielu ludzi zosta這 przez wymiar sprawiedliwo軼i skrzywdzonych i maj g喚bokie poczucie niesprawiedliwo軼i. "

   80-90 proc. obywateli , kt鏎zy stan瘭i przed s康em ma poczucie niesprawiedliwo軼i. Spo鈔鏚 tych, kt鏎zy mieli sprawy cywilne, ci kt鏎zy przegrali tj. 50 proc. ma poczucie niesprawiedliwo軼i. Spo鈔鏚 tych kt鏎zy wygrali plus/minus znaczna cz窷 jest niezadowolona z wyroku tzn. przegrany otrzyma za niska kar. 100 proc. obywateli, kt鏎zy stan瘭i przed s康em jako oskar瞠nia w sprawach karnych ma poczucie niesprawiedliwo軼i. Nawet ci, kt鏎zy zostali uniewinnieni, maj g喚bokie poczucie niesprawiedliwo軼i za to 瞠 w og鏊e zostali oskar瞠ni przez prokuratora. Wielu nie rozumie wyroku i uzasadnienia do wyroku. Wszyscy s w軼iekli z przed逝瘸j帷ego si latami post瘼owania s康owego. Czy to oznacza, 瞠 s璠ziowie krzywdz obywateli staj帷ych przed s康em? Czy wyroki s niesprawiedliwe? B喚dne? W tr鎩stopniowym post瘼owaniu (czwarty etap to trybuna造 mi璠zynarodowe) na koniec wyrok b璠zie zgodny z obowi您uj帷ym prawem.

   8. Brak zrozumienia konstytucyjnej roli Prezydenta RP. Rozdzia V Konstytucji RP jasno okre郵a zadania Prezydenta RP. W skr鏂ie Prezydent RP: jest najwy窺zym przedstawicielem RP (funkcja reprezentacyjna); czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji; stoi na stra篡 suwerenno軼i i bezpiecze雟twa pa雟twa; jest ostatnim ogniwem w procesie ustawodawczym maj帷 prawo do zawetowania ustawy, odes豉nia do TK lub podpisania ustawy co oznacza jej akceptacj; stoi na stra篡 Konstytucji RP; nominuje s璠zi闚, ambasador闚, nadaje stopnie oficerskie (zadania z zakresu polityki kadrowej); ratyfikuje umowy mi璠zynarodowe; jest najwy窺zym zwierzchnikiem Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Andrzej Duda rozumie zadania urz璠u Prezydenta RP inaczej, szerzej, bardziej pompatycznie, bardziej w stylu francuskim:

   " Prezydent Rzeczypospolitej dw鏔 wielkim bytom powinien s逝篡: powinien s逝篡 polskiemu narodowi i powinien s逝篡 polskiemu pa雟twu. Zadaniem prezydenta jest o dobro narodu dba i czyni wszystko, by zapewni mu pomy郵no嗆, a tak瞠 bezpiecze雟two. Zadaniem prezydenta jest r闚nie dba o jako嗆 funkcjonowania pa雟twa i jego instytucji. "

   Prezydent RP zobowi您a si przedstawi projekty ustaw o S康zie Najwy窺zym i Ustawa o Krajowej Radzie S康ownictwa. Problem polega na tym, 瞠 te dwie instytucje nie potrzebuj g喚bokich zmian ustawowych. SN dzia豉 bardzo sprawnie. Do pracy KRS te nie zg豉szano istotnych zastrze瞠 (opr鏂z tego, 瞠 Minister Sprawiedliwo軼i zbyt cz瘰to jest nieobecny na posiedzeniach). W ustawie o SN mo積a wprowadzi poprawk polegaj帷 na w陰czeniu do sk豉du orzekaj帷ego w sprawach dyscyplinarnych dw鏂h przedstawicieli parlamenty (pos豉 i senatora) jako 豉wnik闚. W ustawie o KRS mo積a zmieni spos鏏 w jaki s璠ziowie wybieraj swoich 15 przedstawicieli do KRS. I tyle. Nie naprawia dobrego bo mo積a popsu.

   A ponadto uwa瘸m, 瞠 dziennikarze powinni si wzi望 do rzetelnej pracy. Wi璚ej dziennikarzy, miej komentator闚.

   W przypadku niniejszego tekstu powy窺zy apel jest jak najbardziej na miejscu. Czy w trakcie ostatnich kilku miesi璚y dziennikarze poinformowali Was jak dzia豉 SN, jaka jest jego struktura organizacyjna, w jakich sk豉dach orzekaj s璠ziowie, itd..... Czy wiecie , czym zajmuje si KRS, czy by造 przypadki kiedy KRS rekomendowa Prezydentowi RP kandydata na s璠ziego pomimo sprzeciwu Ministra Sprawiedliwo軼i, itd....


   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 03 sierpnia 2017 22:49
 • wtorek, 25 lipca 2017
  • Apel do opozycji:  Przyjmijcie uchod嬈闚 z PiS

   W鈔鏚 pos堯w PiS jest wielu/kilku,  kt鏎zy maj do嗆 niekonstytucyjnych i antydemokratycznych inicjatyw ustawodawczych swojej partii. Maj po 30-40 lat,  siedz w tylnich 豉wach,  to ich pierwsza kadencja w Sejmie,  ich pozycja w mie軼ie/gminie i rodzinie wzros豉 odk康 zostali pos貫m i jeszcze nigdy w 篡ciu nie zarabiali tak du篡ch pieni璠zy jak obecnie.   Sumienie podpowiada im 瞠by zag這sowa  przeciwko niekonstytucyjnym ustawom,  a powstrzymuje  ich strach.  Strach przed usuni璚iem z klubu,  niemo磧iwo軼i startu w kolejnych wyborach,  samotno軼i w Sejmie, samotno軼i w polityce,  itp.

   Apel do partii opozycyjnych,  przedstawcie  pos這m PiS nast瘼uj帷 ofert:

   "Kto zag這suje przeciwko niekonstytucyjnym, antydemokratycznym ustaw autorstwa PiS i zostanie wyrzucony z partii i klubu parlamentarnego PiS:

   1. zostanie przyj皻y do klubu parlamentarnego partii opozycyjnej (nie jest to r闚noznaczne z przyj璚iem do partii),
   2. otrzyma w najbli窺zych wyborach np. 3 miejsce na li軼ie wyborczej w okr璕u z kt鏎ego obecnie jest pos貫m."

   Pos這m PiS programowo najbli瞠j jest do PSL i Kukiz'15,  ale w przesz這軼i by造 transfery do PO.  Powy窺za oferta nie dotyczy sytuacji,  gdy pose PiS chce przej嗆 do klubu opozycyjnego, bo tak mu wynika z cynicznej kalkulacji.  To jest oferta dla "uchod嬈y" ,  kt鏎y  wykaza si poselsk odwag,  opowiedzia si w g這sowaniu za Konstytucj RP i rozp皻a豉 si dla niego wojna ze strony PiS.

   Liderom partii opozycyjnych,  kt鏎zy  b璠 si wzdryga na przedstawiona powy瞠j propozycj podpowiem "Obrona demokracji warta jest "mszy"". Nie wszyscy pos這wi PiS chc dyktatury,  oni chc lepszej Polski.  Gdyby taka inicjatywa  zosta豉 og這szona rok temu, by mo瞠 kilka dni temu ustawa o SN nie uzyska豉by wi瘯szo軼i w g這sowaniu.

   Nie oczekujmy wielu odwa積ych.  Na pocz徠ek wystarczy jeden.  Aby tama p瘯豉 wystarczy  ma造 przeciek.   Na pierwsz pikiet KOD przed Trybuna貫m Konstytucyjnym w listopadzie  2015 przysz這 100-200 os鏏.  A dzisiaj w wielu miastach Polski protestuj tysi帷e.

    

   A ponadto uwa瘸m,  瞠 dziennikarze powinni si wzi望 do rzetelnej pracy.  Wi璚ej informacji, miej komentarzy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 25 lipca 2017 00:02
 • 鈔oda, 07 czerwca 2017
  • Refleksja nad demokracj nr 5 O TYRANII

   Nak豉dem wydawnictwa Znak Horyzont ukaza豉 si ksi捫eczka/broszura autorstwa Timothy Snydera "O TYRANII, Dwadzie軼ia lekcji z dwudziestego wieku". Zbi鏎 wskaz闚ek, rad profesora jak sobie radzi/jak si zachowa we wsp馧czesnej rzeczywisto軼i politycznej.

   Mottem otwieraj帷ym broszur jest:

   "By oszukanym w polityce nie jest usprawiedliwieniem", Leszek Ko豉kowski.

   Poni瞠j przytaczam tytu造 "lekcji":

   1. Nie b康 z g鏎y pos逝szny

   2. Bro instytucji

   3. Strze si pa雟twa jednopartyjnego

   4. We odpowiedzialno嗆 za oblicze 鈍iata

   5. Pami皻aj o etyce zawodowej

   6. Miej si na baczno軼i przed organizacjami paramilitarnymi

   7. Je瞠li musisz nosi bro, b康 rozwa積y

   8. Wyr騜niaj si

   9. Dbaj o j瞛yk

   10. Wierz w prawd

   11. B康 dociekliwy

   12. Nawi您uj kontakt wzrokowy i prowad niezobowi您uj帷e konwersacje

   13. Uprawiaj polityk w sensie fizycznym

   14. Chro swoje 篡cie prywatne

   15. Wspieraj s逝szne sprawy

   16. Ucz si od ludzi z innych kraj闚

   17. Nas逝chuj niebezpiecznych s堯w

   18. Gdy nadejdzie niewyobra瘸lne, zachowaj spok鎩

   19. B康 patriot

   20. B康 tak odwa積y jak potrafisz

   Wskaz闚ki prof. Snydera koresponduj z zaleceniami Mari Ossowskiej, kt鏎a zdefiniowa豉 cechy wzorowego obywatela pa雟twa demokratycznego.

   Czytaj "Refleksja 1"

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 07 czerwca 2017 12:43
 • 鈔oda, 08 marca 2017
  • Czy planowane zmiany w ustawie o KRS s zgodne z Konstytucj RP

   Rz康 przyj掖 projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie S康ownictwa. Wnosi one cztery istotne zmiany:

   1. Dotychczasowy sk豉d KRS nie ulega zmianie lecz KRS b璠zie sk豉da豉 si z dw鏂h izb (dw鏂h zgromadze). W sk豉d pierwszego zgromadzenia wchodzi b璠zie 15 s璠zi闚. W sk豉d drugiego zgromadzenia: pierwszy Prezes S康u Najwy窺zego, Minister Sprawiedliwo軼i, Prezes Naczelnego S康u Administracyjnego, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej, czterech pos堯w, dw鏂h senator闚.

   2. G這sowania b璠 odbywa si rozdzielnie w obu izbach. Orzeczenie/decyzja/rekomendacja b璠 prawomocne je郵i decyzja obu izb b璠zie taka sama.

   3. 15 s璠zi闚 - cz這nk闚 pierwszego zgromadzenia KRS b璠zie wybieranych przez Sejm, a nie jak dotychczas przez wszystkich s璠zi闚.

   4. Zako鎍zenie kadencji obecnego sk豉du KRS.

   Omawiaj帷 ww. propozycje opozycja k豉dzie si nacisk, 瞠 doprowadz one do upolitycznienia s康ownictwa. Na pewno stwarzaj dobre przes豉nki ku temu.

   Istotne jest czy ww. propozycje s zgodne z Konstytucj RP?

   Zadania KRS, sk豉d, spos鏏 wy豉niania jej cz這nk闚, tryb obrad Rady okre郵aj art. 186 i 187 Konstytucji RP, kt鏎e stanowi:

   "Art. 186.

   1. Krajowa Rada S康ownictwa stoi na stra篡 niezale積o軼i s康闚 i niezawis這軼i s璠zi闚.

   2. Krajowa Rada S康ownictwa mo瞠 wyst徙i do Trybuna逝 Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodno軼i z Konstytucj akt闚 normatywnych w zakresie, w jakim dotycz one niezale積o軼i s康闚 i niezawis這軼i s璠zi闚.

   Art. 187.

   1. Krajowa Rada S康ownictwa sk豉da si z:

   1) Pierwszego Prezesa S康u Najwy窺zego, Ministra Sprawiedliwo軼i, Prezesa Naczelnego S康u Administracyjnego i osoby powo豉nej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

   2) pi皻nastu cz這nk闚 wybranych spo鈔鏚 s璠zi闚 S康u Najwy窺zego, s康闚 powszechnych, s康闚 administracyjnych i s康闚 wojskowych,

   3) czterech cz這nk闚 wybranych przez Sejm spo鈔鏚 pos堯w oraz dw鏂h cz這nk闚 wybranych przez Senat spo鈔鏚 senator闚.

   2. Krajowa Rada S康ownictwa wybiera spo鈔鏚 swoich cz這nk闚 przewodnicz帷ego i dw鏂h wiceprzewodnicz帷ych.

   3. Kadencja wybranych cz這nk闚 Krajowej Rady S康ownictwa trwa cztery lata.

   4. Ustr鎩, zakres dzia豉nia i tryb pracy Krajowej Rady S康ownictwa oraz spos鏏 wyboru jej cz這nk闚 okre郵a ustawa. "

   Art. 187 ust. 4 daje bardzo szerok delegacj do uregulowa KRS w drodze ustawy i je郵i analizowa proponowane zmiany jedynie w oparciu o zapis tego punktu to mo積a by doj嗆 do wniosku, 瞠 pierwsze trzy zg這szone propozycje nie s sprzeczne z Konstytucj RP. Inny obraz wy這ni si je瞠li we幟iemy pod uwag pozosta貫 zapisy Konstytucji RP i tzw. "ducha Konstytucji" czyli wol/intencje ustrojodawcy wynikaj帷e z ca這軼i ustawy zasadniczej.

   ad 1. Je瞠li podzia KRS na dwie izby zinterpretujemy jako "ustr鎩 KRS" to wydaje si on zgodny z zapisem art. 187, ust. 4.. Jednak b璠zie to nadinterpretacja. Ustrojodawca przez "ustr鎩" rozumia zapewne wewn皻rzn struktur organ闚 w豉dzy i kontroli KRS oraz sta貫 zespo造 tematyczne. Gdyby ustrojodawca planowa dwie izby w KRS to by wyra幡ie zaznaczy, tak jak ma to miejsce w przypadku Parlamenty, gdzie Konstytucja RP okre郵a uprawnienia i zadania Sejmu i Senatu oraz relacje pomi璠zy izbami. Ustrojodawca w Konstytucji RP powo豉 kilka organ闚 kolegialnych. Z zapis闚 konstytucyjnych mo積a wnioskowa , 瞠 zawsze mia na my郵i jednolite organy kolegialne.

   ad 2. Propozycja rozdzielnego g這sowania przez dwie izby (dwa zgromadzenia w KRS) narusza zasad jednakowej wagi ka盥ego g這su w organie kolegialnym. G這s cz這nka KRS w pierwszym zgromadzeniu sk豉daj帷ym si z s璠zi闚 ma mniejsza "wag" ni g這s cz這nka drugiego zgromadzenia (pos這wie, senatorzy, prezesi sad闚). W pierwszej izbie aby przeg這sowa uchwa喚 potrzeba 8 g這s闚, w drugiej wystarczy 6. KRS jest organem kolegialnym, kt鏎y powinien kierowa si w swej dzia豉lno軼i zasadami demokracji. Nie by這 intencj ustrojodawcy r騜nicowa znaczenia cz這nk闚 jednolitego organu kolegialnego przy podejmowaniu wsp鏊nych decyzji. Zaproponowany spos鏏 g這sowania nie spe軟ia zasad ustroju demokratycznego, narusza art. 2 Konstytucji RP.

   ad 3. Konstytucja RP precyzyjnie okre郵a kto wybiera 10 spo鈔鏚 25 cz這nk闚 KRS. Nie okre郵a kto i jak wybiera 15 s璠zi闚 - cz這nk闚 KRS. Z analizy art. 186 ust. 1 i art. 187 ust. 1 mo積a domniema, 瞠 ustrojodawca zak豉da wyb鏎 15 cz這nk闚 Rady przez 鈔odowisko s璠zi闚. Po pierwsze, gdyby ustrojodawca zak豉da wyb鏎 15 s璠zi闚 przez Sejm to by to jednoznacznie zapisa, tak jak w przypadku wyboru czterech pos堯w na cz這nk闚 KRS (art. 187, ust. 1, pkt. 3). Po drugie, gdyby intencj ustrojodawcy by wyb鏎 15 sedzi闚 na cz這nk闚 KRS przez Sejm - cia這 polityczne - to nie wprowadza豚y do sk豉du KRS 4 pos堯w jako przedstawicieli Sejmu. Ustrojodawca prawdopodobnie zapisa豚y w Konstytucji RP ilu cz這nk闚 KRS spo鈔鏚 s璠zi闚 wybiera Sejm, ilu Senat, a ilu Prezydent RP.

   ad 4. Skr鏂enie kadencji obecnego sk豉du KRS jednoznacznie narusza art. 187 ust. 3 Konstytucji RP i nie ma co do tego 瘸dnych w徠pliwo軼i.

   Nasza Konstytucja jest obszerna ale przyk豉d KRS pokazuje, 瞠 w wielu miejscach trzeba j poprawi i napisa jednoznacznie. υpatologicznie tak aby Ziobro i Jaki zrozumieli. Krytykuj帷 ministra za projekt zmian w KRS (i inne niecne rzeczy) nale篡 jednak udzieli mu poparcia w innych proponowanych reformach systemu s康ownictwa np. wprowadzenie zasady, 瞠 rozpocz皻a rozprawa przed s康em ma toczy si dzie po dniu, a do zako鎍zenia, a nie jak obecnie przez kilka miesi璚y lub lat z kilkutygodniowymi przerwami pomi璠zy kolejnymi rozprawami.

   Po co PiS chce w drodze ustawy zmienia konstytucyjne zasady?

   Po pierwsze, obecny sk豉d KRS pozwala PiS jedynie na blokowanie pewnych kandydat闚 na s璠zi闚. Przy g這sie sprzeciwu cz這nk闚 KRS; pos豉 lub senatora Prezydent ma przes豉nki aby nie powo豉 danego kandydata na s璠ziego. PiS chce powo造wa swoich s璠zi闚 a nie tylko blokowa.

   Po drugie, ustanowienie sk豉du KRS i zasad jej pracy wg zasad niezgodnych z Konstytucj RP powoduje, 瞠 w przysz這軼i wszelkie jej decyzje mog zosta uznane za niewa積e, tj. podj皻e przez zesp馧 ludzi, kt鏎y nie by KRS w znaczeniu konstytucyjnym. Czyni to nowo powo豉nych i awansowanych s璠zi闚 zak豉dnikami ustroju budowanego przez PiS. Je郵i nie b璠 go popiera to strac swoje stanowiska s璠ziowskie.

   Po trzecie, dop鏦i PiS jest u w豉dzy to b璠zie g這si, 瞠 wszystko jest lege artis . Z up造wem czasu ludzie zapomn, przyzwyczaj si. A je郵i w przysz這軼i inna partia dojdzie do w豉dzy i b璠zie chcia豉 "posprz徠a" niekonstytucyjny ba豉gan po PiS, to powodzenia. To jak sprz徠anie stajni Augiasza.

   Opinia KRS do projektu ustawy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 08 marca 2017 18:12
 • niedziela, 26 lutego 2017
  • Mianowanie Grzegorza J璠rejka na s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego

   W trybie ekspresowym Sejm mianowa - trudno u篡wa w tym przypadku s這wa "wybra" - dr hab. Grzegorza J璠rejka na s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego. Opozycja protestowa豉 przeciw ekspresowemu trybowi prac nad zaopiniowaniem kandydatury. Ich zdaniem zgodnie z regulaminem Sejmu debata na ten temat mog豉by odby si dopiero na kolejnym posiedzeniu, poniewa nie min窸o jeszcze 7 dni od otrzymania druk闚 w tej sprawie.itd. itd.

   Ja jako obywatel mam pytanie do partii opozycyjnych:

   Dlaczego nie zg這sili軼ie w豉snych kandydat闚 na s璠ziego TK?

   Od pocz徠ku lutego, kiedy to Zgromadzenie Og鏊ne Trybuna逝 Konstytucyjnego wygasi這 mandat s璠ziego Andrzeja Wr鏏la, by這 wiadome, 瞠 odb璠zie si wyb鏎 nowego s璠ziego TK. Zg豉szaj帷 w豉snych kandydat闚, nawet wiedz帷, 瞠 nie zostan wybrani, opozycja stwarza sytuacj, w kt鏎ej komisja sejmowa musi przes逝cha kilku kandydat闚. Kandydaci PiS nie mog ju zachowywa si w spos鏏 arogancki w stosunku do cz這nk闚 komisji. Przewodnicz帷y nie mo瞠 skraca posiedzenia. Je郵i kandydat PiS, cho熲y profesor, w por闚naniu z innymi kandydatami zachowuje si jak burak i nie potrafi merytorycznie odpowiedzie na zadawane pytania, to jest to zwyci瘰two opozycji. Wa積a informacja dla spo貫cze雟twa. Je郵i autorytety polskiego prawa spe軟iaj帷y warunki art. 194 Konstytucji RP nie chc kandydowa do TK z rekomendacji partii opozycyjnych, poniewa wiedz 瞠 nie zostan wybrani, to wystawiaj sobie fatalne 鈍iadectwo. Koniunkturalizm do kwadratu. Trzeba o tym pami皻a i bro Bo瞠 nie rekomendowa, kiedy dzisiejsza opozycja b璠zie mia豉 wi瘯szo嗆 w Sejmie. Zg豉szaj帷 swoich kandydat闚 opozycja zmusza PiS do zg這szenia lepszych ni obecnie kandydat闚.

   Opozycjo, koniec biadolenia i marudzenia. Do konstruktywnych dzia豉.

   A poza tym s康z, 瞠 dziennikarze musz wzi望 si do rzetelnej pracy.


   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (3) Poka komentarze do wpisu „Mianowanie Grzegorza J璠rejka na s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 26 lutego 2017 17:46
 • sobota, 25 lutego 2017
  • R闚nouprawnienie na banknotach

   NBP wprowadzi do obiegu banknot 500 z z wizerunkiem kr鏊a Jana III Sobieskiego. Celem wprowadzenia nowego nomina逝 jest obni瞠nie koszt闚 emisji i sprawne zarz康zanie zapasem strategicznym banknot闚 przechowywanych przez NBP – argumentowa decyzj polski bank centralny. Pierwotnie planowano banknot 500 z z wizerunkiem kr鏊owej Jadwigi. Taki banknot zosta zaprojektowany w 1994 r. No c騜 m篹czyzna po raz kolejny wypar kobiet.

   A mo瞠 tak doceni wk豉d kobiet w budow pa雟twowo軼i polskiej. Obok ju funkcjonuj帷ych banknot闚 z wizerunkiem kr鏊闚 wyemitowa banknoty z wizerunkiem ma鹵onek monarch闚. Oto propozycje wizerunk闚 na banknotach:

   10 PLN - Dobrawa Przemy郵idka, ksi篹na Polski, 穎na Mieszka I

   20 PLN - Rycheza Lotary雟ka, kr鏊owa Polski, 穎na Mieszka II

   50 PLN - Jadwiga 奸御ka, ksi篹na 郵御ka, 鈍i皻a Ko軼io豉 Katolickiego, 穎na Henryka I Brodatego, ksi璚ia wroc豉wskiego, matka Henryka II Pobo積ego

   100 PLN - Jadwiga Andegawe雟ka, kr鏊 Polski, 穎na W豉dys豉wa II Jagie陶y,

   200 PLN - Bona Sforza d’Aragona, kr鏊owa Polski, 穎na Zygmunta Starego

   lub Anna Jagiellonka, kr鏊owa Polski, 穎na Stefana Batorego

   Prosz przeczyta 篡ciorysy (linki pod imionami) i oceni czy zas逝guj na wizerunki na banknotach?

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   sobota, 25 lutego 2017 23:32

Tagi

Kana informacyjny