Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • 鈔oda, 14 wrze郾ia 2016
  • Mi璠zynarodowy Dzie Demokracji

   Mi璠zynarodowy Dzie Demokracji 鈍i皻o obchodzone corocznie15 wrze郾ia, ustanowione przezZgromadzenie Og鏊ne ONZ8 listopada 2007 roku (rezolucjaA/RES/62/7) w rocznic przyj璚ia Powszechnej Deklaracji na rzecz Demokracji (Kair, 16 wrze郾ia 1997).

   Obchody Dnia maj na celu:

   • szerzenie i umacnianiedemokracji,
   • wymian do鈍iadcze w zakresie promowania demokracji w relacjach wzajemnych oraz w ramach systemu ONZ,
   • podniesienie 鈍iadomo軼i spo貫cze雟twa na temat demokracji oraz jej stanu na 鈍iecie,
   • oddanie ho責u ludziom walcz帷ym o demokracje iprawa cz這wieka.

   Czym瞠 jest demokracja?

   W literaturze przedmiotu jest wiele odpowiedzi na to pytanie. Najkr鏂ej uj掖 to Abraham Lincoln:

   "Rz康y ludu, przez lud, dla ludu".

   Kr鏒ka definicja Lincolna zawiera w sobie dwa najwa積iejsze aspekty poj璚ia "Demokracja".

   Pe軟iejsz definicj poj璚ia "Demokracja" przedstawi profesor Marcin Kr鏊 w ksi捫ce "Pora na demokracj", Wydawnictwo Znak, Krak闚 2015 . Oto ona:

   "Demokracja to - po pierwsze - forma 篡cia wsp鏊notowego. To zatem przedziwny pomys polegaj帷y na tym, 瞠 w pewnym okresie historycznym ludzie uznali, i - z wielu wzgl璠闚 - b璠zie najlepiej, gdy b璠 rz康zili sami sob. Nie pozostawi rz康闚 w r瘯ach szlachetnych lub krwawych monarch闚 czy inaczej wy豉nianych przyw鏚c闚, nie oddadz w豉dzy nad sob nikomu. Pomys - jak si okaza這 - niezwykle trudny do wykonania, ale wspania造. 圭i郵e zwi您any z dysponowaniem wolno軼i publiczn "do": do wybierania, nominowania, uczestniczenia, do kontrolowania i przede wszystkim do cieszenia si z zaanga穎wania w decyzje dotycz帷e wsp鏊nych los闚. Taka demokracja jest - poza wszystkim - radosna. Okre郵amy tak demokracj mianem substancjalnej.

   Po drugie , demokracja to ustr鎩 jak ka盥y inny, wyr騜niaj帷y si jednak minimalizowaniem lub wykluczaniem konfliktu, a w szczeg鏊no軼i wojny domowej. Dzieje si tak dzi瘯i skonstruowaniu wielu instytucji, kt鏎ych podstawowym celem jest mo磧iwie najlepsze rozwi您ywanie wszystkich publicznych problem闚, ale te zagwarantowanie mam wolno軼i "od", czyli zawieranie kompromis闚 bez nadmiernego wtr帷ania si w nasze 篡cie prywatne. W tym rozumieniu jedn z g堯wnych zalet ustroju jest zwolnienie obywatela z administrowania sprawami, kt鏎e dotycz go tylko w stopniu minimalnym. Demokracja gwarantuj帷a mi wolno嗆 prywatn "od" to w istocie demokracja, kt鏎a na og馧 wymaga ode mnie dzia豉nia raz na cztery lata, czyli wrzucenia kartki do urny. Mog co czyni wi璚ej, ale nie jest to konieczne dla tak rozumianej demokracji, ani nie stanowi mojego obowi您ku. Tak demokracj nazwiemy formaln czy - jak zdecydowania wol - proceduraln.

   Demokracja substancjalna to projekt filozoficzny, polityczny i moralny, a demokracja proceduralna to zasada administracyjna, organizacyjna i arytmetyczna. Demokracja substancjalna zwi您ana jest zawsze z my郵eniem o przysz這軼i i o nowych l康ach do odkrycia, demokracja proceduralna z ocena tera幡iejszo軼i i wnioskami na przysz這嗆 - ale tylko t najbli窺z. I wreszcie - powiedzmy to dobitnie - demokracja substancjalna odwo逝je si do naszej odwagi, demokracja proceduralna- do strachu. Niew徠pliwie znaczna porcja demokracji proceduralnej jest niezb璠na, ale idea demokracji nie ma sensu bez demokracji substancjalnej. Demokracja proceduralna utrzymuje nas przy 篡ciu, demokracja substancjalna nadaje mu sens."

   A Ty Czytelniku jak rozumiesz DEMOKRACJ?

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 14 wrze郾ia 2016 23:59
 • poniedzia貫k, 08 sierpnia 2016
  • Uchwa豉 Sejmu RP w rocznic zbrodni ludob鎩stwa na Wo造niu

   Spos鏏 w jaki m闚imy o zbrodni ludob鎩stwa dokonanej na Wo造niu w latach 1943-45 insynuuje bezpo鈔edni zwi您ek dzisiejszego pa雟twa ukrai雟kiego z nacjonalistami ukrai雟kimi - sprawcami zbrodni ludob鎩stwa na ludno軼i polskiej. Nie chcemy pami皻a o tym, 瞠 zar闚no sprawcy jak i ofiary byli obywatelami II Rzeczypospolitej (skrajny przyk豉d: 穎軟ierze dywizja SS Galizien, bior帷y udzia w zbrodniach na Wo造niu, nie zostali po wojnie wydani przez aliant闚 w豉dzom sowieckim poniewa przed wojna byli obywatelami II Rzeczypospolitej). Nie chcemy pami皻a o tym, 瞠 tereny na kt鏎ych dokonywano ludob鎩stwa Polak闚 i mord闚 Ukrai鎍闚 w ramach akcji odwetowych nale瘸造 do pa雟twa polskiego od czas闚 Unii Lubelskiej - Wo造, i Kazimierza Wielkiego - Galicja Wschodnia. Wi璚ej na ten temat napisa貫m przy okazji rozpocz璚ia zdj耩 do filmu WOΧ.

   Sejm RP w swoje uchwale z dnia 22 lipca br. s逝sznie nazwa te wydarzenia "zbrodni ludob鎩stwa". Zabrak這 Sejmowi odwagi, aby akcje odwetowe polskiego podziemia na ukrai雟kich cywilach nazwa "zbrodniami wojennymi".

   Spos鏏 w jaki m闚imy o zbrodni ludob鎩stwa na Wo造niu stwarza przes豉nki do pogorszenia relacji pomi璠zy pa雟twem polskim i pa雟twem ukrai雟kim. Nie inaczej jest w przypadku uchwa造 Sejmu RP z 22 lipca br. Nie trzeba by這 d逝go czeka aby uchwa豉 ta wywo豉豉 reakcj po stronie ukrai雟kiej.

   Poni瞠j tekst uchwa造 Sejmu z kilkoma poprawkami. Tak brzmi帷a uchwa豉 nie powinna wzbudza emocji (lub wzbudza mniejsze emocje) po stronie w豉dz ukrai雟kich.

   U C H WA A

   S E JMU R ZE CZY POS POLIT E J POL SKIE J

   z dnia 22 lipca 2016 r.

   w sprawie oddania ho責u ofiarom ludob鎩stwa dokonanego przez nacjonalist闚

   ukrai雟kich na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943–1945

   Ziemie dawnych wschodnich wojew鏚ztw Rzeczypospolitej szczeg鏊nie mocno zosta造 do鈍iadczone w czasie II wojny 鈍iatowej. Na tych terenach 軼iera造 si dwa najwi瘯sze totalitaryzmy XX wieku: III Rzesza Niemiecka i komunistyczny Zwi您ek Sowiecki. B喚dy polityki narodowo軼iowej w okrasie II Rzeczypospolitej Polskiej , a szczeg鏊nie dzia豉nia niemieckich i sowieckich okupant闚 stwarza造 sprzyjaj帷e warunki do budzenia si nienawi軼i na tle narodowo軼iowym i religijnym, a podejmowane pr鏏y osi庵nicia porozumienia przez przedstawicieli Polskiego Pa雟twa Podziemnego z ukrai雟kimi organizacjami nie przynios造 rezultatu.

   W lipcu 2016 roku przypada 73. rocznica apogeum zbrodni, kt鏎ej dokona造 na ludno軼i cywilnej Kres闚 Wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej dzia豉j帷e na tamtych terenach oddzia造 Organizacji Ukrai雟kich Nacjonalist闚 (OUN), Ukraiskiej Powsta鎍zej Armii (UPA), a tak瞠 dywizja SS Galizien oraz inne ukrai雟kie formacje wsp馧pracuj帷e z Niemcami. W wyniku pope軟ionego w latach 1943–1945 ludob鎩stwa zamordowanych zosta這 ponad sto tysi璚y obywateli II Rzeczypospolitej Polskiej, g堯wnie ch這p闚. Ich dok豉dna liczba do dzi nie jest znana, a wielu z nich wci捫 nie doczeka這 si godnego poch闚ku i upami皻nienia. W鈔鏚 zamordowanych obok Polak闚 byli tak瞠 砰dzi, Ormianie, Czesi, przedstawiciele innych mniejszo軼i narodowych, a tak瞠 Ukrai鎍y, kt鏎zy stan瘭i po stronie ofiar. Przypominaj帷 zbrodnie ukrai雟kich nacjonalist闚, nie mo積a ani

   przemilcze ani relatywizowa polskich akcji odwetowych na ukrai雟kie wioski, w wyniku kt鏎ych tak瞠 gin窸a ludno嗆 cywilna. gin瘭i obywatele II Rzeczypospolitej Polskiej narodowo軼i ukrai雟kiej. Te wszystkie tragiczne wydarzenia powinny by przywr鏂one pami璚i wsp馧czesnych pokole.

   Ofiary zbrodni pope軟ionych w latach 40. przez ukrai雟kich nacjonalist闚 do tej pory nie zosta造 w spos鏏 nale篡ty upami皻nione, a masowe mordy nie zosta造 nazwane zgodnie z prawd historyczn ludob鎩stwem.

   Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje ho責 wszystkim obywatelom II Rzeczypospolitej Polskiej zar闚no tym, bestialsko zamordowanym przez ukrai雟kich nacjonalist闚, jak r闚nie tym, kt鏎zy zgin瘭i w wyniku akcji odwetowych przeprowadzonych przez oddzia造 Polskiego Pa雟twa Podziemnego.

   Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra瘸 najwy窺ze uznanie dla 穎軟ierzy Armii Krajowej, Samoobrony Kresowej, Batalion闚 Ch這pskich, kt鏎zy podj瘭i heroiczn walk w obronie zagro穎nej atakami ludno軼i cywilnej. oraz apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uhonorowanie tych os鏏 odznaczeniami pa雟twowymi. Jednocze郾ie Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uznaje podj皻e w闚czas przez oddzia造 Polskiego Pa雟twa Podziemnego akcje odwetowe przeciwko cywilnym obywatelom II Rzeczypospolitej narodowo軼i ukrai雟kiej za zbrodnie wojenne.

   Dlatego Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzie 11 lipca rocznic apogeum zbrodni – Narodowym Dniem Pami璚i Ofiar Ludob鎩stwa dokonanego przez ukrai雟kich nacjonalist闚 na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.

   Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do ustalenia miejsc zbrodni i ich oznaczenia, zapewnienia godnego poch闚ku wszystkim, niezale積ie od ich narodowo軼i, odnalezionym ofiarom, oddania nale積ej czci i szacunku niewinnie zam璚zonym i pomordowanym, sporz康zenia pe軟ych list ofiar.

   Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje o kontynuacj dzie豉 pojednania i dialogu, rozpocz皻ego przez przyw鏚c闚 politycznych i duchowych, wspieranie wsp馧pracy historyk闚, w tym rozszerzenie

   dost瘼u do archiw闚 pa雟twowych, wzmocnienie wsp馧pracy w豉dz Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy w najwa積iejszych dla przysz這軼i obu narod闚 sprawach.

   Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra瘸 szacunek i wdzi璚zno嗆 Ukrai鎍om, kt鏎zy nara瘸j帷 w豉sne 篡cie, ratowali Polak闚, oraz apeluje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o uhonorowanie tych os鏏 odznaczeniami pa雟twowymi. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przypomina r闚nie postaw znacznej cz窷ci ludno軼i ukrai雟kiej, kt鏎a odmawia豉 udziau w napadach na Polak闚.

   Sejm Rzeczypospolitej Polskiej sk豉da podzi瘯owania Kresowianom i ich potomkom oraz ludziom dobrej woli, kt鏎zy od dziesi徠k闚 lat domagaj si prawdy, kieruj帷 si mottem „Nie o zemst, lecz o pami耩 wo豉j ofiary”.

   Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra瘸 solidarno嗆 z Ukrain walcz帷 z zewn皻rzn agresj o zachowanie integralno軼i terytorialnej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyra瘸 przekonanie, 瞠 jedynie pe軟a prawda o historii jest najlepsz drog do pojednania oraz wzajemnego wybaczenia. Jak m闚i w 2001 roku we Lwowie 鈍. Jan Pawe II „Niech dzi瘯i oczyszczeniu pami璚i historycznej wszyscy gotowi b璠 stawia wy瞠j to, co jednoczy, ni to, co dzieli, a瞠by razem budowa przysz這嗆 opart na wzajemnym szacunku, braterskiej wsp馧pracy i autentycznej solidarno軼i”.

   Ps. Opis reakcji Ukrai鎍闚 na artyku Andrzeja Brzezieckiegozamieszczony przez Ziemowita Szczereka w Polityce nr 34 unaocznia, 瞠 Ukrai鎍y nie s gotowi przyj望 prawdy o rzezi wo造雟kiej i nawet zmieniona uchwa豉 zosta豉by przez nich odrzucona.


   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 08 sierpnia 2016 19:55
 • wtorek, 05 lipca 2016
  • Struktura szkolnictwa

    Pani Minister Edukacji przedstawi豉 koncepcj reorganizacji systemu edukacji.

                                              Struktura jednostek edukacyjnych

                                                          propozycja PiS

    

    

   Szko豉 powszechna

   8 lat

    4 lata nauczanie pocz徠kowe

    4 lata nauczenie przedmiot闚

    

    

    

    

    

    

    

    

   Liceum

   4 lata

    

   Technikum

   5 lat

    

   Szko豉 bran穎wa

   3 lata - stopie I

   2 lata - stopie II

    

    

    

    

    

    

    

   Wy窺ze studia magisterskie

    

   Wy窺ze studia zawodowe

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                

    

   Propozycja przedstawiona przez PiS cofa nas do systemu nauczania z lat 60-tych.  Skraca do 8 lat nauczanie powszechne, w tym jedynie 4 lata nauczania w podziale na przedmioty. Po kr鏒kiej edukacji powszechnej dzieci b璠 segregowane: do zawod闚ek (nazwanych w celach marketingowych  szko豉mi bran穎wymi),  do technikum lub  do liceum.  W czteroletnim  liceum m這dzie  ponownie  b璠zie przerabia program edukacji od podstaw.

   Moja koncepcja  struktury jednostek edukacyjnych r騜ni si zasadniczo od propozycji  pani  Minister . 

                                      Struktura jednostek edukacyjnych

                                                    propozycja KM

    

    

   Szko豉 podstawowa

   3 lata

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Gimnazjum

   7 lat

    

    

    

    

    

    

    

   Liceum

   3 lata

    

   Technikum

   4 lub 5 lat

    

   Szko豉 zawodowa

   1,  1,5  lub 2 lata

    

    

    

    

    

   Wy窺ze uczelnie

   4 lub 5 lat

    

   Wy窺ze szko造 zawodowe

   3 lata

    

   Policealne szko造 zawodowe

   od 6 do 12 miesi璚y

    

   Propozycja nowej struktura szkolnictwa. 

    Szko豉 podstawowa  (3 lata) -  Edukacja rozpoczyna si w wieku 6 lat. W szkole podstawowej realizowane jest jedynie nauczanie zintegrowane. Zaj璚ia s od godziny 8 do 16 (nie ma 鈍ietlic).  Zdecydowanie wi瘯sza liczba zaj耩 sportowych,  plastycznych, teatralnych, 酥iew, taniec, .... wi璚ej 

   Gimnazjum  (7 lat) -  program gimnazjum i metody dydaktyczne powinien by tak opracowane,   aby jego absolwent posia wiedz i umiej皻no軼i  na poziomie dzisiejszego przeci皻nego licealisty.

   Po gimnazjalna mo磧iwa jest  nauka w :

   Szko豉 zawodowa (1 - 2 lata, w zale積o軼i od wymaga zawodu)  -  w szko豉ch zawodowych uczniowie maj zaj璚ia z przedmiot闚 zawodowych, j瞛yk闚 obcych, WOS + praktyki zawodowe.  Nie ma nauczania przedmiot闚 takich jak j瞛yk polski, historia, itp. (opis szczeg馧owy koncepcji szko造 zawodowej)    Edukacja w szkole zawodowej ko鎍zy sie egzaminem zawodowym.

    

   Technikum  zawodowe (4-5 lat, w zale積o軼i od wymaga zawodu) - w technikum realizowany jest program jak w liceum z mniejsz liczb przedmiot闚 fakultatywnych, plus przedmioty zawodowe i praktyki zawodowe.  Absolwent technikum zdaje egzamin maturalny i egzamin zawodowy. 

   Liceum og鏊nokszta販帷e  (3 lata) - podstawowy cel nauki w liceum to przygotowanie do edukacji na uczelni wy窺zej i  pomoc w dokonaniu w豉軼iwego wyboru dalszej edukacji.  Nauka w liceum ma poszerzy horyzont wiedzy uczni闚,  50 proc. zaj耩  powinny to by zaj璚ia fakultatywne np. socjologia, elementy architektury,  nanotechnologia itp.  ka盥e liceum corocznie cze嗆 miejsc w pierwszych klasach powinno rezerwowa dla  absolwent闚 szk馧 zawodowych.   Egzamin maturalny powinien mie  now form

   Po uko鎍zeniu liceum lub technikum nauk mo積a kontynuowa w:

   Uczelnie:  uniwersytety, akademie, politechniki (5 lat, magister) -  potrzeba ok. 40 uczelni (co oznacza,  瞠 cz窷 obecnych politechnik i uniwersytet闚 b璠zie musia豉 by zredukowana do poziomu wy窺zych szk馧 zawodowych),  kt鏎e zapewnia edukacje dla  ok. 15-20 proc.  m這dzie篡 z rocznika.  Potrzeba co najmniej 4-6 uczelni  na najwy窺zym poziomie 鈍iatowym (2 uniwersytety, politechnika, akademia medyczna).   

   Wy窺ze szko造 zawodowe  (3 lata, licencjat) -  wiadomo o co chodzi,

   Policealne szko造 zawodowe  ( 3 - 12 miesi璚y, w zale積o軼i od wymaga zawodu) -  policealne szko造 zawodowe,  (a w豉軼iwie kursy zawodowe dla absolwent闚 lice闚) powinny by prowadzone przez:  szko造 zawodowe, technika, wy窺ze szko造 zawodowe

    

   Zmiana struktur jednostek szkolnych jest wa積a ale o  jako軼i edukacji szkolnej decyduj inne czynniki:

   Po pierwsze, kwalifikacje nauczycieli:   wiedza, dydaktyka, umiej皻no軼i wychowawcze.

   Po drugie,  motywacja nauczycieli,  szczeg鏊nie dyrektor闚 szk馧,  do dobrego wykonywania pracy.

   Po trzecie, dobry program nauczania (podstawa programowa)  i  dobre podr璚zniki i pomoce naukowe w szkole (aby dzieci wykonywa造 do鈍iadczenia, a nie czyta造 o nich w ksi捫kach).

   Wady system edukacji w Polsce.     Oto kilka z nich:

   1.   Brak systemu oceny jako軼i pracy nauczycieli.

   2.   Samorz康y edukacj traktuj nie jak swoje podstawowe zadania ale jako zadanie zlecone im przez pa雟two.  Dowolno嗆 wydawania subwencji o鈍iatowych przez samorz康y.

   3.   Brak atrakcyjnego szkolnictwa zawodowego dla absolwent闚 lice闚.

   4.   Niski poziom kszta販enia  w szko豉ch zawodowych . 

   5.   Istnienie wielu prywatnych pseudo uczelni wy窺zych o bardzo niskim poziomie nauczani.

   6.   Zani瞠nie poziomu wymaga maturalnych.

   7.   Ograniczenie do minimum zaj耩 kulturalnych (zaj璚ia plastyczne,  muzyczne,  teatralne,...

   8.   Zbyt ma豉 liczba godzin zaj耩 z wychowania fizycznego.

   9.   Bardzo ma豉 liczba zaj耩 praktycznych w szkole:  do鈍iadczenia,   zaj璚ia techniczne,

   10.  Powt鏎zenia w procesie edukacji

   11.  Polska szko豉 nie uczy samodzielnego my郵enia.   Dominuje encyklopedyczny model edukacji.  Prymat wiadomo軼i nad umiej皻no軼iami.

   12.  Brak systemu dokszta販ania nauczycieli.

    Jest co naprawia.

   A ponadto uwa瘸m,  瞠 dziennikarze powinni wzi望 si do rzetelnej pracy.

   Ps.  Lista problem闚 polskiej szko造:  http://lubnauer.liberte.pl/realne-i-pozorne-problemy-edukacji/

    

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2016 13:50
 • poniedzia貫k, 04 lipca 2016
  • Drugi skok na oszcz璠no軼i w OFE

   Prezes Kaczy雟ki na kongresie PiS zapowiedzia likwidacj OFE. Minister Morawiecki m皻nie t逝maczy o co chodzi na poniedzia趾owej konferencji prasowej.

   Wszyscy zastanawiaj si: O co chodzi?

   Odpowiadam: O kas Misiu, o kas. O sfinansowanie deficytu bud瞠tu pa雟twa (czytaj: programu 500+) przez najbli窺ze 3 lata, o sfinansowanie inwestycji "programu Morawieckiego", o zwyci瘰two PiS w najbli窺zych wyborach.

   Niezale積ie od opakowania w jakie zostanie przystrojona likwidacja OFE mechanizm ekonomiczny prawdopodobnie b璠zie nast瘼uj帷y:

   1. 字odki obywateli zgromadzone na kontach OFE zostan dopisane do kapita逝 emerytalnego na subkontach w FUS. Podobnie jak to zrobi rz康 PO "kradn帷" 鈔odki z OFE ulokowane w obligacjach skarbowych. B璠zie to zwi瘯szenie zobowi您a przysz造ch pokole finansuj帷ych wy窺ze emerytury z FUS. Ale to ju b璠zie zmartwienie kolejnych rz康闚 i moich dzieci i wnuk闚.

   2. Aktywa OFE ( akcje ), zostan przej皻e przez pa雟twowy fundusz inwestycyjny. Cz窷 z nich zostanie przekazana do Rezerwy Demograficznej FUS.

   3. Akcje przekazane do Rezerwy Demograficznej FUS b璠 stopniowo co roku sprzedawane przez ZUS w celu sfinansowania cz窷ci deficytu funduszu emerytalnego. Zmniejszy to kwoty dotacji z bud瞠tu pa雟twa do FUS na wyp豉t emerytur. B璠 wolne 鈔odki w bud瞠cie na sfinansowanie programu 500+.

   4. Akcje przej皻e z OFE i przekazane do pa雟twowego funduszu inwestycyjnego pos逝膨 do sfinansowania "programu ministra Morawieckiego". Tutaj form in篡nierii finansowej mo瞠 by bardzo du穎. Prawdopodobnie 鈔odki te zostan wykorzystane do udzielenia gwarancji na kredyty bankowe dla inwestycji z programu Morawieckiego. Jednocze郾ie przedsi瑿iorstwa pa雟twowe bior帷e udzia w programie Morawieckiego wyemituj akcje (lub inne instrument finansowe), kt鏎e zostan rozdane wszystkim Polakom jako pocz徠kowy kapita w nowych kontach emerytalnych w III filarze systemu emerytalnego.

   5. Ka盥y obywatel zostanie "obdarowany" (obowi您kowo lub dobrowolnie tzn. za zgod obywatela) nowym kontem emerytalnym w III filarze systemu emerytalnego. Rz康 "podaruje" ka盥emu obywatelowi pewna kwot np. 5 tys. z lecz nie w formie got闚ki lecz w formie akcji przedsi瑿iorstw pa雟twowych bior帷ych udzia w programie Morawieckiego. Kto b璠zie zarz康za tymi kontami? Trudno dzi powiedzie, zreszt nie jest to istotne.

   6. Nowe konta emerytalne w III filarze b璠 mia造 szereg zach皻 aby sk這ni obywateli do oszcz璠zania na emerytur. Jednocze郾ie b璠 wymusza na przedsi瑿iorstwach aby dok豉dali si do oszcz璠no軼i emerytalnych obywateli. Jak te konkretne juz pieni康ze wp豉cane przez obywateli b璠 inwestowane? Trudno dzi przewidzie.

   7. Oczywi軼ie po tych zmianach sk豉dka emerytalna dotychczas wp豉cana do OFE trafi do FUS. Zwi瘯szy dochody funduszu emerytalnego i zmniejszy dotacj z bud瞠tu pa雟twa do emerytur. A tak martwili鄉y si o 鈔odki na program 500+.

   8. Akcje przej皻e z OFE dadz rz康owi PiS prawo do obsady rad nadzorczych w wielu sp馧kach gie責owych, a tym samym zarz康闚 tych sp馧ek. Wielu dzia豉czy PiS b璠zie mog這 sprawdzi si w biznesie.

   9. Dotychczasowe rz康y PiS spowodowa造 spadek warto軼i akcji na gie責zie o 20-25 procent. Likwidacja OFE spowoduje dalszy spadek.

   Suma summarum. Ca豉 operacja likwidacji OFE ma na celu przej璚ie akcji stanowi帷ych aktywa OFE i zamian ich na got闚k finansuj帷 deficyt funduszu emerytalnego w FUS i inwestycje z "programu Morawieckiego" . Uruchomiona zostanie machina propagandowa t逝macz帷a, 瞠 to wszystko dla naszego dobra. K豉mstwa ministra Rostowskiego to ma造 piku.

   Maciej Samcik przedstawia bardziej optymistyczn wersj likwidacji OFE

   A ponadto uwa瘸m, 瞠 dziennikarze powinni si wzi望 do rzetelnej pracy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 04 lipca 2016 20:46
 • niedziela, 03 lipca 2016
  • Rady dla trenera Nawa趾i

   Ka盥y zna si na pi販e no積ej. Raz na kilka lat przyznaj sobie prawo bycia blogerskim asystentem trenera reprezentacji Polski. Poprzednio wyst瘼owa貫m w tej roli cztery lata temu.

   Nasza reprezentacja wr鏂i豉 z mistrzostw z tarcz. "Odpadli z turnieju niepokonani". Kibice witaj帷y pi趾arzy na lotnisku docenili ich postaw. Trener Nawa趾a b璠zie musia rozwi您a kilka problem闚 przed Mistrzostwami 安iata w Rosji. Oto moje podpowiedzi:

   1. 字odkowi pomocnicy musz gra bardziej ofensywni i rozgrywa pi趾 do napastnik闚. Krychowiak dzielnie wspomaga 鈔odkowych obro鎍闚 ale b璠帷 wycofanym nie wspiera atakuj帷ych. M帷zy雟ki lub Jod這wiec nie pe軟i roli ofensywnych rozgrywaj帷ych .

   2. Do kogo poda pi趾? Taki problem cz瘰to mieli polscy zawodnicy posiadaj帷y pi趾. Nikt z koleg闚 nie wychodzi na 'czyst" pozycj. Jedyn opcj pozostawa這 zagranie pi趾i do obro鎍闚 lub bramkarza. Zbyt cz瘰to. Pi趾a no積a polega m.in. na bieganiu bez pi趾i w "poszukiwaniu" pi趾i. Polscy zawodnicy musza wychodzi na pozycje do odebrania podania.

   3. Potrzeba 9 Kapustek. Brak zmiennik闚 to problem trenera Nawa趾i. Jeden Bartosz Kapustka wiosny nie czyni.

   4. Wi璚ej pi趾i r璚znej w pi販e no積ej. Prawie wszystkie reprezentacje graj帷e na mistrzostwach perfekcyjnie opanowa造 ustawianie podw鎩nego "muru" obronnego. Sytuacja przypomina atak pozycyjny w pi販e r璚znej, gdzie atakuj帷y, w ataku pozycyjnym, szukaj sposoby jak przedrze si przez mur zawodnik闚 dru篡ny bior帷ej. Nast瘼ne mistrzostwa 鈍iata wygra ta dru篡na, kt鏎a w ataku pozycyjnym wdro篡 elementy taktyki z pi趾i r璚znej do swojego arsena逝. Podstawa sukcesu, w linii obronnej (bli窺zej bramkarzowi) musi porusza si 2-3 atakuj帷ych. Niekt鏎e dru篡ny ju to robi.

   I to by by這 na tyle.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 03 lipca 2016 12:34
 • poniedzia貫k, 13 czerwca 2016
  • Plany PiS w zakresie PIT i innych danin

   Wicepremier Henryk w wywiadzie z 13 czerwca dla "Dziennika Gazeta Prawna" informuje o planach rz康u PiS w zakresie zmian w podatku PIT i innych daninach obywatelskich. Poni瞠j kr鏒ka ocena pomys堯w PiS (kolor zielony oznacza dobry projekt, czerwony - z造).

   Mimo wcze郾iejszych zapowiedzi w 2017 roku nie zostanie zwi瘯szony pu豉p dochodu wolnego od PIT - no to b璠ziemy mieli ba豉gan prawny. Trybuna Konstytucyjny na posiedzeniu 28 pa寮ziernika 2015 roku orzek:

   " I

   Art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych....w zakresie, w jakim nie przewiduje mechanizmu korygowania kwoty zmniejszaj帷ej podatek,gwarantuj帷ego co najmniej minimum egzystencji, jestniezgodny z art. 2 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

   II

   Przepis wymieniony w cz窷ci I , w zakresie tam wskazanym, tracimoc obowi您uj帷 z dniem 30 listopada 2016 r."

   Innymi s這wy, 30 listopada br. traci moc prawo okre郵aj帷e kwot wolna od podatku. Nowe przepisy w tym zakresie powinny zapewni kwot woln od podatku na poziomie minimum egzystencji (pojecie to nie jest okre郵one w polskim prawie , IPiSS co roku szacuje minimum socjalne ) oraz zasady jej corocznej waloryzacji. PiS planuje zlekcewa篡 orzeczenie Trybuna逝 Konstytucyjnego, poniewa "wed逝g ministra Kowalczyka - przy rezygnacji z podwy窺zenia kwoty wolnej robi si miejsce na obni瞠nie wieku emerytalnego". Jak b璠ziemy rozlicza PIT za 2016 rok? Jak kwot woln od podatku przyj望 w zeznaniu rocznym? Czy w 2017 roku nie b璠zie kwoty wolnej od podatku?

   Jak podnie嗆 kwot woln od podatku zgodnie z orzeczeniem Trybuna逝 i jednocze郾ie utrzyma plus/minus dochody z PIT na niezmienionym poziomie napisa貫m kilka miesi璚y temu.

   Podatek jednolity (陰cz帷y dzisiejszy PIT, sk豉dk zdrowotn, sk豉dki na ZUS, na Fundusz Gwarantowanych 安iadcze Pracowniczych i na Fundusz Pracy w jedno) ma wej嗆 w 篡cie od pocz徠ku 2018 r. - pomimo, 瞠 has這 jednolitego podatku brzmi kusz帷o, jest to z造 pomys. Nie nale篡 sprowadza obywateli do "ciemnej masy", kt鏎a nie wie ile p豉ci sk豉dki emerytalnej, ile za ubezpieczenie zdrowotne, ile podatku PIT (w tym ile podatku p豉ci do swojej gminy).安iadomie akceptowa podwy磬i lub obni磬i poszczeg鏊nych danin. Ustanawiaj帷 jednolity podatek, "walk" o jego podzia na poszczeg鏊ne cele: emerytury, ochron zdrowia, itd. pozostawiamy administracji, poza kontrol obywatelsk.

   Rz康 nie chce zabiera 瘸dnych ulg i innych preferencji w postaci m.in. ulg na dzieci i wsp鏊nego opodatkowania ma鹵onk闚 - rz康 PiS my郵i jak szejk Kuwejtu. Minimum socjalnena utrzymanie trzeciego dziecka wg szacunk闚 IPiSS wynosi ok. 750 z. Po wprowadzeniu 500+ rodzina z bud瞠tu pa雟twa otrzymuje na trzecie dziecko 666 z (500 + 166 z ulgi w PIT). Wniosek: pa雟two przej窸o prawie w ca這軼i minimalne koszty utrzymania dziecka. Tak by這 w systemie niewolniczym i w komunistycznych kibucach.Co do wsp鏊nego opodatkowania ma鹵onk闚 to jest to przywilej podatkowy (wprowadzony ze wzgl璠闚 na g鏎nik闚) dla bogatych rodzin, w kt鏎ych jeden z wsp馧ma鹵onk闚 p豉ci PIT wg wy窺ze stawki podatkowej. Zamiast wsp鏊nego opodatkowania ma鹵onk闚, nale篡 wprowadzi zasad, 瞠 wsp馧ma鹵onek, kt鏎y osi庵n掖 doch鏚 poni瞠j kwoty wolnej od podatku mo瞠 przekaza "niewykorzystan" cz窷 kwoty wolnej do odliczenia przez drugiego wsp馧ma鹵onka.

   Koniec z degresywno軼i obci捫e podatkowych - bardzo s逝szny zamiar. ㄠczne obci捫enie dochodu podatkiem PIT i pozosta造mi sk豉dkami jest w Polce degresywne (pomimo, 瞠 sk豉dka PIT wzrasta, ale sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne malej bardzej). Je瞠li progresywne obci捫enie (PIT + sk豉dki) b璠 wg zasad, 瞠 kra鎍owe obci捫enie nie przekroczy 50 proc., a 鈔ednie b璠zie poni瞠j np. 40 proc. to OK. Niestety oznacza to, 瞠 osoby o wy窺zych dochodach b璠 p豉ci wy窺ze dochody ni obecnie.

   Rz康 chce da preferencje jednoosobowej dzia豉lno軼i gospodarczej w cz窷ci ubezpieczeniowej podatku. Ju dzi wida, jak barier jest koniec dwuletniego okresu preferencyjnie niskiej sk豉dki ubezpieczeniowej w dzia豉lno軼i gospodarczej. Po up造wie tego okresu wiele firm ko鎍zy dzia豉lno嗆. My t barier usuniemy - obecna zasada dwuletnich ulg w sk豉dkach ubezpieczeniowych dla nowopowsta造ch firm jest z豉. Po pierwsze, firmy ko鎍z帷e po dw鏂h latach dzia豉lno嗆 gospodarcz to zazwyczaj pracownicy, na kt鏎ych wymuszono za這瞠nie JDG zamiast zatrudnienia na etat. Po dw鏂h latach pojawiaj sie nowe nie s w stanie konkurowa niskimi p豉cami z nowymi pracownikami kt鏎zy w豉郾ie rozpocz瘭i JDG. Po drugie, nawet bez dwuletniej ulgi, osoby prowadz帷e DG p豉c skandalicznie niskie sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne tj. liczone od kwoty 60 proc. przeci皻nego wynagrodzenia. Ka盥a piel璕niarka p豉ci wy窺ze sk豉dki. Spos鏏 opodatkowania JDG wymaga reformy, ale nie poprzez zwi瘯szenie ulg. To jest typowe przekupstwo wyborcze.

   Obni瞠nie klina podatkowego - s逝szny zamiar. PiS jako partia narodowo-socjalistyczna planuje obni篡 klin podatkowy poprzez wprowadzenie ni窺zych sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne dla os鏏 o ni窺zych dochodach. Nie jest to dobry pomys. Aby obni篡 klin nale篡:

   a) wprowadzi wy窺z kwot woln od podatku, np. wprowadzi zmienna kwot woln od podatku. Podatnicy z wy窺zym dochodem do opodatkowanie maj mniejsz kwot wolna. Przyk豉dowo, ka盥e 10 z dochodu powy瞠j kwoty wolnej od podatku powoduje spadek kwoty wolnej od podatku o 1 z. Przyk豉dowo, ustalaj帷 kwot wolna od podatku na poziomie 8000 z/rok (obecnie kwota ta wynosi 3091 z/rok) dla podatnika z dochodem do opodatkowanie r闚nym 88 000 z/rocznie (co odpowiada dochodowi brutto w kwocie 8600 z/miesi帷) kwota wolna od podatku wynosi豉by 0 z.

   b) wprowadzi ni窺z stawk PIT dla dochod闚 poni瞠j 鈔edniego wynagrodzenia np. 12% zamiast obecnych 18 proc.

   c) zmieni system emerytalny, wprowadzi r闚ne emerytury obywatelskie co pozwoli zmniejszyc sk豉dk emerytaln do 12 proc. (tekst na ten temat)

   Zr闚naniepodatkowewszystkich form zatrudnienia - s逝szny zamiar, mo積a to zrobi bez jednolitego podatku.

   Uproszczenie poboru danin orazobni瞠nie kosztu ich poboru. Dzi wynosi on oko這 1,6 proc.wp造w闚 z tych danin, dobrze by by這, gdyby spad do 0,8 proc.B璠zie jeden poborca w miejsce obecnych dw鏂h, czyli ZUS i aparatu skarbowego - kolejny s逝szny projekt PiS. Nale篡 podzieli Ministerstwo Finans闚 na dwa ministerstwa: Ministerstwo Poboru Podatk闚 i Danin i Ministerstwo Bud瞠tu Pa雟twa. MPPiD powinno pobiera podatki i sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne.Dodatkowa korzy嗆, MBP - odci捫one od zajmowania si gospodark (tj. system podatkowy) wreszcie zajmie si celowo軼i i efektywno軼i wydatk闚 bud瞠towych.

   Obni瞠nie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla m篹czyzn. Wed逝g ministra Kowalczyka - przy rezygnacji z podwy窺zenia kwoty wolnej robi si miejsce na obni瞠nie wieku - zgodnie z orzeczeniem TK zr騜nicowanie wieku emerytalnego dla kobiet i m篹czyzn jest niezgodne z Konstytucj. PiS powinien by ustanowi wiek emerytalny na poziomie 60 lub 65 lat.

   5 ocen czerwonych, 5 zielonych.

   Powoli staj si sympatykiem propozycji PiS.

   A ponadto uwa瘸m, 瞠 dziennikarze powinni wzi望 si do rzetelnej pracy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 13 czerwca 2016 21:16
 • sobota, 04 czerwca 2016
  • STRACH - pierwsze zwyci瘰two PiS

   "W豉dza nie ukrywa nieufno軼i, a biznes strachu. "

   "Co gorsza, nie by這 wiadomo kogo z przedstawicieli rz康u obstawia"

   "Je郵i w poprzednich latach ludzie gospodarki przyje盥瘸li ...., by wylewa swoje 瘸le i pretensje do administracji rz康owej, to w tym roku czu這 si atmosfer napi璚ia i strachu.

   Wys逝chiwano w pokorze, gdy przedstawiciele rz康u obja郾iali, jak ma wygl康a nowy, lepszy 鈍iat, kt鏎y b璠ziemy budowa. Cho cz瘰to by造 to opinie kontrowersyjne, niepoparte wiedz, nikt nie protestowa. Uczestnicy kiwali g這wami ze zrozumieniem lub dyplomatycznie milczeli."

   "Cz窷 audytorium ustawia豉 si, by nowemu urz璠nikowi przynajmniej si przedstawi i wr璚zy wizyt闚k"

   "Przedstawiciele prywatnego biznesu t逝maczyli, ze wola nie zwraca na siebie uwagi i nie denerwowa nowej w豉dzy. Bo to mo瞠 sko鎍zy si niedobrze, nie tylko dla nich, ale dla ca貫j bran篡."

   "Czu strach i wazelin - skomentowa w kuluarach profesor..."

   To nie s wspomnienia z czas闚 PRL. To jest relacja Adama Grzeszaka (POLITYKA nr 23) z tegorocznego Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Je郵i prawdziwa, to PiS odni鏀 pierwsze powa積e zwyci瘰two we wprowadzaniu nowej formy sprawowania w豉dzy.

   A ponadto uwa瘸m, 瞠 dziennikarze powinni wzi望 si do rzetelnej pracy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   sobota, 04 czerwca 2016 12:35
 • pi徠ek, 03 czerwca 2016
  • Media Narodowe

   W dniu 17 maja br. odby這 si w Sejmie publiczne wys逝chanie w sprawie poselskich projekt闚 ustaw o :

   mediach narodowych

   sk豉dce audiowizualnej

   Projekty ustaw zosta造 przygotowane w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nadzorem wiceministra Krzysztofa Czaba雟kiego. Do Sejmu zosta造 wniesione jako projekty poselskie, po to aby unikn望 konsultacji spo貫cznych, kt鏎e s obowi您kowe przy projektach rz康owych. Praktyka skandaliczna, cz瘰to stosowana przez PiS w tej kadencji Sejmu. Trzeba co z tym zrobi ale to temat na inny post. Na szcz窷cie pos這wie PO, Nowoczesnej i PSL zg這sili wnioski o wys逝chanie publiczne. Na wys逝chaniu publicznym by貫m, mia貫m zaszczyt i zarazem pecha zabra g這s jako pierwszy (ca豉 transmisja z przebiegu wys逝chania tutaj)

   Najwa積iejsze elementy proponowanego systemu medi闚 narodowych to:

   Instytucje medi闚 narodowych (IMN) - w sk豉d medi闚 narodowych wchodz: TVP wraz a o鈔odkami regionalnymi, PR - Polskie Radio, regionalne rozg這郾ie radiowe, PAP, w sumie 20 instytucji. Ustawa nadaje im now form prawn – zamiast sp馧ki akcyjnej - pa雟twowej osoby prawnej kierowanej przez dyrektora naczelnego, maj帷ej status zbli穎ny do instytucji kultury.

   Misja medi闚 narodowych - jedna misja (bardzo d逝ga) zosta豉 okre郵ona dla instytucji radiowych i TVP, druga dla PAP (kr鏒ka),

   Rada Medi闚 Narodowych (RMN) - sze軼ioosobowy organ powo造wany przez Sejm, Senat i Prezydenta RP, zarz康zaj帷y Funduszem Medi闚 Narodowych i pe軟i帷y rol super rady nadzorczej/w豉軼iciela w stosunku do instytucji i SRP,

   Spo貫czne Rady Programowe (SRP) - licz帷e od 9 do 15 cz這nk闚, oceniaj帷e stopie realizacji misji MN, powo造wanych przez RMN spo鈔鏚 kandydat闚 zg這szonych przez organizacje spo貫czne zwi您ane z dzia豉lno軼i MN, w sumie zostanie powo豉nych 36 SRP (20 dla IMN + 16 dla oddzia堯w regionalnych TVP) , kt鏎e liczy b璠 324 - 540 os鏏,

   Fundusz Medi闚 Narodowych FMN) - fundusz gromadz帷y 鈔odki ze sk豉dki audiowizualnej, finansuj帷y instytucje, zarz康zany przez RMN,

   Sk豉dka audiowizualna - miesi璚zna sk豉dka ok. 15 z p豉cona przez w豉軼iciela licznika poboru pr康u elektrycznego. Lista zwolnionych ze sk豉dki d逝ga.

   Podstawowy "szkielet" struktury zarz康zania mediami publicznymi zaproponowany w projektach ustaw jest sp鎩ny, jest OK. Jest zdefiniowana misja, organy kontroluj帷e realizacje misji SRP, jest organ pe軟i帷y rol w豉軼iciela RMN, s zapewnione pieni康ze FMN. Jednak kilka zaproponowanych szczeg馧owych rozwi您a, wskazuje na to, 瞠 chodzi g堯wnie o zaw豉szczenie medi闚 publicznych przez wi瘯szo嗆 parlamentarn (obecn i przysz陰). Kilka proponowanych rozwi您a jest niedopracowanych lub obarczonych b喚dem formalnym, kt鏎e nale篡/mo積a je poprawi.

   Poni瞠j zamieszczam kilka uwag do projekt闚 ustaw (kolory czerwony oznacza negatywn ocen , kolor zielony pozytywn, czarny neutraln).

   Misja PR , TVP, PAP - misja (art. 3 ustawy o mediach narodowych) jest OK. Misj rozpisano w art. 9 na 23 zadania szczeg馧owe. Jedna kwestie nale篡 poprawi. Misja dla regionalnych rozg這郾i radiowych jest identyczna jak dla og鏊nokrajowego PR. O鈔odk regionalny TVP i regionalna rozg這郾ia PR nie b璠 w stanie realizowa tak zapisanej misji w pe軟ym zakresie (maj do dyspozycji jeden kana, ograniczone zasoby ludzkie i finansowe), a wed逝g zapis闚 ustawy SRP b璠 ocenia dyrektor闚 tych o鈔odk闚 za stopie realizacji misji.

   Rekomendacja: Trzeba napisa oddzieln misje dla medi闚 regionalnych lub doda w kolejnym ust瘼ie ustawy okre郵i w jakim zakresie media regionalne maj realizowa misj. Zapis w art. 4 ust.2 "Instytucje respektuj chrze軼ija雟ki system warto軼i, przyjmuj帷 za podstaw uniwersalne zasady etyki" moim zdaniem jest niezgodny z Konstytucj RP. Preambu豉 Konstytucji nie jest dobrym uzasadnieniem do jego zamieszczenia.

   Instytucje (TVP, PR, regionalne PR, PAP) s pa雟twowymi osobami prawnymi - rezygnacja z formy sp馧ki akcyjnej jest b喚dem, stwarza przes豉nki do marnotrawstwa 鈔odk闚 publicznych, utrudnia por闚nanie efektywno軼i dzia豉nia IMN z efektywno軼i prywatnych nadawc闚, zwalnia instytucje z obowi您ku corocznego audytu finansowego. Rekomendacja: Pozostawi form sp馧ki akcyjnej. RMN powinna pe軟i rol w豉軼iciela. Misje okre郵ona dla IMN mo積a realizowa r闚nie w formie sp馧ek akcyjnych. IMP powinny prowadzi buchalteri zgodnie z mi璠zynarodowymi standardami rachunkowo軼i. Corocznie powinny byc audytowane przez renomowan firm audytorsk.

   Pozostawienie regionalnych rozg這郾i radiowych jako samodzielnych instytucji - przy okazji tak du瞠j reformy regionalne rozg這郾ie PR powinny zosta w陰czone do struktur PR, analogicznie jak to ma miejsce w TVP. Takie rozwi您anie by這by ta雟ze. Od lokalnych rozg這郾i nie oczekujemy aby by造 pe軟owymiarowym radiem, maj skoncentrowa si na dostarczaniu informacji o regionie, ale je郵i ogranicz si tylko do lokalnych wydarze spo貫czno-polityczno-kulturalnych ich popularno嗆 b璠zie niska, dlatego te ok. 50 proc. audycji powinno dotyczy spraw og鏊nokrajowych, produkowanych przez og鏊nopolskie redakcje PR.

   Ustawa nie wyposa瘸 SRP w 瘸dne narz璠zia umo磧iwiaj帷e zobiektywizowanie oceny stopnia realizacji misji przez IMN - cz這nkowie SRP dokonywa b璠 oceny stopnia realizacji misji na podstawie swoich subiektywnych odczu, ustawa nie przewiduje pomocy ze strony biura/instytutu analiz dokonuj帷ego bada telemetrycznych, badaj帷ego opinie o programach w鈔鏚 odbiorc闚, itp.. Ponadto, spos鏏 powo造wania cz這nk闚 SRP stwarza przes豉nki do tego, 瞠 mog oni w ocenie kierowa si interesem instytucji, kt鏎e zg這si造 ich kandydatury. Rekomendacja: RMN powinna powo豉 zesp馧/instytut do bada/analiz stopnia realizacji misji przez poszczeg鏊ne IMN.

   Sk豉dka audiowizualna i jej pob鏎 - to nie liczniki poboru energii elektrycznej korzystaj z medi闚 publicznych lecz obywatele. Zamiast ustanawia sk豉dk na zasadzie "podatku podymnego" lepiej jest wprowadzi sk豉dk na zasadzie "podatku pog堯wnego" p豉conego przez ka盥ego obywatela kt鏎y uko鎍zy np. 21 lat (zwolnieni obywatele, kt鏎ych dochody s ni窺ze od kwoty wolnej od podatku PIT). Sk豉dka w wysoko軼i 10 z/miesi帷 zapewni豉by roczne przychody FMN na poziomie ok. 2,5 mld z. Taka sk豉dka ma t zalet, 瞠 aktywizuje troch p豉tnik闚-obywateli. P豉c to mam prawo wymaga. Jest troch trudniejsza do poboru w por闚naniu z "sk豉dk policznikow" , kt鏎a wydaje si prostsza i ta雟za w poborze. Ministerstwo Finans闚 cieszy si, 瞠 wymiga這 sie z obowi您ku poboru "podatku pog堯wnego" i przerzuci這 ten obowi您ek na prywatnych dostawc闚 energii. Pyrrusowy sukces.

   Pozostawienie emisji reklam w mediach narodowych - Rekomendacja: nale篡 zrezygnowa z emisji reklam w IMN, czego domaga si wielu obywateli. W zamian za pozostawienie rynku reklam dla prywatnych medi闚, nale篡 obci捫y ich przychody z reklam podatkiem akcyzowym, kt鏎y zasila豚y FMN.

   2 letnia kadencja dyrektora IMN - jest zbyt kr鏒ka aby zrobi co sensownego. 3 - letnia kadencja jest OK.

   Brak w ustawie podstawowych zasad przydzia逝 鈔odk闚 z FNP poszczeg鏊nym instytucjom MN - ustawa pozostawia w tym zakresie ca趾owit dowolno嗆 Radzie.

   Polsk Agencj Prasow potraktowano w ustawie "per noga" - nie doprecyzowano jej zada szczeg馧owych jak r闚nie sposobu ich realizacji. PAP powinien redagowa internetow gazet z wiadomo軼iami, wywiadami i reporta瘸mi, w kt鏎ej komentarze i opinie formu這wane przez dziennikarzy PAP powinny by zakazane lub ograniczone do minimum, czyli takie "PAP - FAKTY",

   Brak obowi您ku prowadzenia porali internetowych przez instytucje - okre郵aj帷 sposoby realizacji misji przez instytucje (np. "...Polskie Radio tworzy i rozpowszechnia.... og鏊nokrajowe programy radiowe....") nie na這穎no obowi您ku prowadzenia portali internetowych i dost瘼u wszystkich wyemitowanych tre軼i przez co najmniej 7-30 dni po ich premierowej emisji. Media publiczne w XXI wieku to przede wszystkim producenci program闚 i "magazynierzy" tych program闚.

   Niskie wynagrodzenia cz這nk闚 RMP - Rada ma ogrom zada , b璠zie zarz康za du篡mi pieni璠zmi z FMN ok. 2,5 mld z rocznie, a planowane w ustawie wynagrodzenie dla jej cz這nk闚 jest na skandalicznie niskim poziomie. Cz這nkowi Rady przys逝guje miesi璚zne wynagrodzenie w kwocie wysoko軼i przeci皻nego wynagrodzenia, a w przypadku Przewodnicz帷ego Rady – p馧torakrotno軼i przeci皻nego wynagrodzenia. To chyba jakie 瘸rty.

   Traktowanie Rady medi闚 narodowych jako cia豉/逝pu politycznego - ustawa nie okre郵a w jaki spos鏏 b璠 wybierani cz這nkowie RMN, przez Prezydenta, Sejm i Senat tzn. kto zg豉sza kandydat闚, w jakim terminie, jak wi瘯szo軼i g這s闚 jest wybierany cz這nek RMN, itp. Natomiast bardzo dok豉dnie opisano wyb鏎 przez Sejm jednego cz這nka RMN, spo鈔鏚 trzech kandydat闚 zg這szonych przez najliczniejszy z opozycyjnych klub闚 poselskich. Milcz帷o chyba za這穎no, 瞠 Prezes wyznaczy pozosta造ch pi璚iu, a Prezydent, Sejm i Senat bezrefleksyjnie zaakceptuj decyzje prezesa. Rekomendacja: Prezes nie jest wieczny. Trzeba porz康nie opisa procedury wyboru cz這nk闚 RMN. Co 3 lata powinno by wybieranych 3 cz這nk闚 z 6-cio osobowej Rady na 6 letni kadencj. kandydaci powinni by zg豉szani nie przez partie polityczne ale przez na przyk豉d: Prezydent wybiera cz這nka RMN spo鈔鏚 kandydat闚 zg這szonych przez samorz康y pracownicze medi闚 publicznych, Senat wybiera spo鈔鏚 kandydat闚 zg這szonych przez organizacje kulturalne.

   Mo積a zg這si jeszcze wiele uwag, ale rozmiar tego tekstu przekroczy ju limit cierpliwo軼i czytelnika. "Ramy" okre郵one w ustawie o mediach narodowych s OK. Szczeg馧owe rozwi您ania wymagaj poprawy. A i tak na koniec o sukcesie reformy zdecyduj ludzie wybrani na poszczeg鏊ne stanowiska. Je郵i nominacje b璠 takie jak w przypadku dyrektora stadniny koni arabskich, to najlepsza ustawa nic nie pomo瞠.

   A ponadto uwa瘸m, 瞠 dziennikarze powinni wzi望 si do rzetelnej pracy.

   I to has這 jest tu we w豉軼iwym miejscu. Z wys逝chania publicznego w Sejmie w relacjach dziennikarskich na pierwszy plan wybi造 si antysemickie wypowiedzi redaktor Stankiewicz.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 03 czerwca 2016 10:20
 • sobota, 28 maja 2016
  • Call a friend in the UK - European Citizen Action

   "Call a friend in the UK" - European Citizen Action

   Many of us have friends in the UK.

   If you think the UK should stay in the European Union, call your friends in the UK. Tell them that you care that UK stays in the European Union.

   You do not have to say that the British will lose economically. President of the IMF, the President of the Bank of England and many others have said that already.

   You do not have to convince them that the UK will lose political significance. President Barack Obama and members of the G7 have done that already.

   It is important that your friends know that their decision in the vote on June 23 will determine not only their future, but also yours. It is better that we stay together.

   Call your friends in the UK.

   Share this appeal on your FB page.

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1043463425747731&set=a.988044431289631.1073741826.100002522509767&type=3&theater

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   sobota, 28 maja 2016 15:23
 • sobota, 14 maja 2016
  • Subiektywne sprawozdanie z manifestacji 7 maja 2016

   Manifestacje to nie jest m鎩 篡wio. Manifestacje, kt鏎ych jedynym celem jest aby pokaza jak du穎 jest protestuj帷ych (a takie s ostatnio manifestacje KOD) wzbudzaj we mnie niech耩. Nikt nie lubi by traktowany instrumentalnie. Nic tak nie mobilizuje do ruszenia d... z fotela jak kolejne pomys造 Prezesa Kaczy雟kiego; propozycja zmiany Konstytucji RP, kolejny cyniczny projekt nowelizacja ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Trzeba przyzna, Prezes potrafi mobilizowa.

   Bior star flag, co maszerowa豉 jeszcze przed towarzyszem Gomu趾, i ruszam. Sporo sp騧niony wyruszam. Wysiadam z metra na stacji Politechnika, a wraz ze mn spory t逝m maruder闚. Spiesznie pod捫amy na plac na Rozdro簑. Tam zbity t逝m. Ju przebrzmia造 przem闚ienia, poch鏚 ruszy. Mia貫m marzenie aby cho raz by w awangardzie pochodu (zawsze znajdowa貫m si w ariergardzie). Boczkiem, boczkiem po chodniku przebijam si do przodu. Skr皻 w Pi瘯n, w Mokotowsk, szybki marsz, jestem na Placu Trzech Krzy篡. Siadam na schodach ko軼io豉 安. Aleksandra. Widz czo這 marszu, kt鏎e stoi przed pomnikiem Witosa. Mowy, Rota. W g喚bi Alei Ujazdowskich morze ludzi. Siedz tak na tych schodach przez nast瘼ne p馧torej godziny i obserwuj.

   Id ludzie, du穎 ludzi, to nie jest ju marsz os鏏 w wieku 50+ jak podczas zimowych protest闚 KOD. Du穎 m這dych "korporat闚". Sporo student闚 i m這dzie篡. Na chodnikach stoi wiele rodzin z ma造mi dzie熤i i ......cyklist闚.

   Id ludzie, pojedynczo, w rodzinach rozmawiaj帷 o swoich codziennych sprawach, w ma造ch grupach rozmawiaj帷 o tym lub tamtym. Wodzireje dwoj si i troj wznosz帷 kolejne has豉, z rzadka podchwytywane przez t逝m.

   Id ludzie, du穎 ludzi, w marszu "Jeste鄉y i b璠ziemy w Europie", tylko Europy z nimi nie ma. Ani w has豉ch wodzirej闚, ani w przem闚ieniach polityk闚, ani w rozmowach uczestnik闚. Jest Polska, jest anty-PiS.

   Id ludzie, w jednym miejscu i czasie, id obok siebie ale jeszcze nie razem. To nie jest t逝m zjednoczony jedn my郵, jedn pie郾i, zwarty, gotowy do wsp鏊nego czynu. Nios w g這wach swoje 鈍iaty, niepok鎩 o Polsk, swoja egzystencj, z這嗆 na PiS,..... My郵i podobne, jeszcze nie scalone w jedn my郵.

   Id ludzie, zatomizowani, z protestu na protest czuj帷y rosn帷a moc z bycia razem.

   Id ludzie, idzie t逝m. Nie jest gro幡y, nie jest z造. Nie jest radosny.

   Stoj ludzie, cz這wiek przy cz這wieku, z trybuny p造n przem闚ienia. ( akapit z ocen przem闚ie, z powodu u篡tych przymiotnik闚 w trosce o nieletnich czytelnik闚 zosta usuni皻y). Stoj inteligentni ludzie na placu, samotni bez przyw鏚cy, kt鏎ych by ich zjednoczy.

   Poch鏚 przeszed, ruszam si z wygodnych schod闚 安. Aleksandra. Sumuje uczestnik闚 protestu, kt鏎zy przeszli przez Plac trzech Krzy篡. 123 975 os鏏 plus oko這 20 tys. obserwator闚 w Al. Ujazdowskich. Po raz kolejny znalaz貫m sie na ko鎍u marszu. Panie robi selfie z czteroma ros造mi stra積ikami marszu, kt鏎zy przyjechali z Bydgoszczy. Ros貫 ch這py, czarne uniformy, na ramionach plakietki "KOD stra", trzeba przyzna, robi wra瞠nie. Sympatyczni policjanci, przy nich jacy tacy drobni.

   W drodze powrotnej spotykam sympatyczne panie w wieku ++ ze Szczecina. Wsta造 o 3.00 rano aby by na marszu. Obs逝guj帷a nas nastoletnia sprzedawczyni z mikro gastronomi nie rozumie, 瞠 te im si chcia這. R騜nica pokole.

   Id帷 w marszu, czujesz 瞠 nie jeste sam.

   Patrz帷 na marsz z dalszej perspektywy, widzisz jego moc.

   Siedz帷 w domu przed telewizorem i ogl康aj帷 marsz, s逝chaj帷 komentarzy mo瞠sz pomy郵e.

   Z marszu na marsz b璠zie coraz wi璚ej ludzi. Niepok鎩 w豉dz b璠zie wzrasta, ale bez strachu.

   Sytuacja ulegnie zmianie je郵i na kolejnym prote軼ie pojawi si PRZYW笈CA , kt鏎y powie "co po PiS-ie", "co zamiast 500+", porwie t逝m, ludzie mu zaufaj, zjednoczy zatomizowany dzisiaj t逝m, ....

   Oznacza to b璠zie koniec w豉dzy PiS.

   Na razie Prezes mo瞠 spa spokojnie.

   A ponadto uwa瘸m, 瞠 dziennikarze powinni wzi望 si do rzetelnej pracy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   sobota, 14 maja 2016 18:24

Tagi

Kana informacyjny