Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • czwartek, 31 stycznia 2013
  • Zwi您ki partnerskie - alternatywne rozwi您anie

   Porozumienie w sprawie zwi您k闚 partnerskich trudno jest osi庵n望 poniewa problem ten zosta wt這czony w stref wiary, przekona ludzi. Jak zauwa篡 filozof Jose Ortego y Gasset je瞠li ludzie r騜ni si w pogl康ach to porozumienie, kompromis s mo磧iwe. Je瞠li r騜nice zda wynikaj z wyznawanej wiary, posiadanych przekona, kompromis nie jest bardzo trudny do osi庵ni璚ia.

   W dyskusji nad zwi您kami partnerskimi, przeciwnicy szermuj argumentem, 瞠 zwi您ki te s niezgodne z Konstytucj RP (art. 18). Warto przytoczy ten artyku:

   Przeciwnicy zwi您ku partnerskiego jako zwi您ku b璠帷ego elementem prawa cywilnego dopuszczaj jedynie legalizacj zwi您ku monogamicznego m篹czyzny i kobiety. Tak jak to wynika z nauk ko軼io豉. W obronie swego stanowiska zamiast pos逝giwa si Nowym Testamentem (Ew. wg. 安. Mateusza, list do Efezjan, list do Koryntian) powo逝j si na art. 18 Konstytucji RP, kt鏎 nale篡 traktowa jako wyraz przekona obywateli RP.

   Opinie prawnik闚 nie s jednoznaczne. Cz窷 z nich (prof. Andrzej M帷zy雟ki z UJ, dr. Boles豉w Banaszkiewicz z UW) uwa瘸j, 瞠 zwi您ki partnerskie jako prawne zwi您ki stanu cywilnego s sprzeczne z Konstytucj RP. Inni (m.in. Genowefa Grabowska z U, prof. Miros豉w Wyrzykowski, dr Ryszard Piotrowski) nie widz sprzeczno軼i zwi您k闚 partnerskich z Konstytucj RP. Wskazuj, 瞠 wyk豉dnia art. 18 wykluczaj帷a inne wsp鏊noty obywateli tylko dlatego, 瞠 istnieje szczeg鏊na regulacja ma鹵e雟twa, os豉bia豉by uprawnienia obywateli i ich wsp鏊not.

   Tre嗆 art. 18 Konstytucji RP jest prosta. Ka盥y obywatel jest w stanie j zinterpretowa samodzielnie.

   Art. 18.

   Ma鹵e雟two jako zwi您ek kobiety i m篹czyzny, rodzina, macierzy雟two i rodzicielstwo

   znajduj si pod ochron i opiek Rzeczypospolitej Polskiej.

   Czy to si komu podoba czy te nie, homo i hetero zwi您ki partnerskie istnia造, istniej i b璠 istnie. S legalne. Obecna debata publiczna dotyczy problemu: Czy i w jakim zakresie zaanga穎wa Pa雟two we wspomaganie tych zwi您k闚?

   W Sejmie odrzucono w pierwszym czytaniu 3 projekty ustaw o zwi您kach partnerskich. Bardziej wiarygodny, a tym samym trudniejszy do odrzucenia by豚y obywatelski projekt ustawy poparty podpisami 500 tys. obywateli, kt鏎zy 篡j w hetero- i homo- zwi您kach partnerskich. Jako uzasadnienie do projektu mogliby do陰czy, kopie kilku tysi璚y um闚 notarialnych jakie zawarli, oraz opisy sytuacji w jakich brak uregulowa ustawowych utrudnia i funkcjonowanie. Prawo o zwi您kach partnerski powinno sankcjonowa prawa zwyczajowe, a nie by wymy郵on przez polityk闚 konstrukcj prawn.

   Alternatyw dla ustawy o zwi您kach partnerskich jako zwi您ku cywilnego mo瞠 by:

   1. Wprowadzenie w formie ustawy zunifikowanej umowy notarialnej obejmuj帷ej takie kwestie jak np. dziedziczenie, upowa積ienie o udzielaniu informacji o zdrowiu itp. Podpisanie umowy notarialnej upowa積ia這by do zarejestrowania jej w Urz璠zie Stanu Cywilnego i otrzymania dokumentu-za鈍iadczenia o zawarciu takiej umowy ( notariusze mogliby wydawa takie za鈍iadczenia ale wtedy trudniej by這by kontrolowa za鈍iadczenie, kt鏎e straci造 wa積o嗆 z powodu rozwi您ania zwi您ku partnerskiego). Za鈍iadczenie powinno mie status dokumentu honorowanego przez urz璠y publiczne. Rozwi您anie umowy przez partner闚 by這by prawomocne po wypowiedzeniu umowy przez jednego partnera. Notariusz powiadamia USC . USC uniewa積ia za鈍iadczenia.

   2. Wprowadzenia w kilku ustawach zmian nadaj帷ych osobom, kt鏎e zawar造 i zarejestrowa造 w USC okre郵one prawa, np. prawo do odmowy sk豉dania zezna obci捫aj帷ych partnera, prawo do otrzymania obywatelstwa przez partnera cudzoziemca, itp.

   Przyj璚ie takiego rozwi您ania usatysfakcjonuje te osoby, kt鏎e domagaj si ustawy w celu u豉twienia codziennego 篡cia osobom 篡j帷ym w zwi您kach partnerskich. Nie zadowoli os鏏 o orientacji homoseksualnej, kt鏎e nie s akceptowane przez wiele 鈔odowisk w tym przez organizacje religijne. Dla nich legalizacja zwi您k闚 partnerskich w formie ustawowego zwi您ku cywilnego by豉by aktem akceptacji przez pa雟two ich mniejszo軼iowej grupy spo貫cznej, wyniesieniem do stanu normalno軼i, zr闚nania z innymi.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 31 stycznia 2013 18:24
 • wtorek, 29 stycznia 2013
  • Ustawa 鄉ieciowa

   Proces stanowienia prawa w Polsce wymaga poprawy (o tym w nast瘼nym wpisie). Ustawa 鄉ieciowa, kt鏎a ma wej嗆 w 篡cie 1 lipca ju doczeka豉 si nowelizacji. Trzy indykatory wska膨 czy nowa organizacja procesu utylizacji 鄉ieci b璠zie sukcesem czy pora磬:

   1. Zaprzestanie wywo瞠nia 鄉ieci do las闚.

   2. Mniejsze w stosunku do obecnych koszty wywozu 鄉ieci ponoszone przez gospodarstwa domowe.

   3. Wzrost udzia逝 鄉ieci posortowanych w odpadach komunalnych.

   Pierwszy cel powinien zosta osi庵ni皻y. Zagro瞠niem dla jego realizacji mo瞠 by 幢e zorganizowany przez gminy proces odbioru tzw. „gabaryt闚” (stare meble) i elektro-鄉ieci tj. odbiorniki TV, komputery, itp. Aby ww. 鄉ieci nie by造 wywo穎ne do lasu gminy powinny organizowa 3-4 razy w roku zbi鏎k i wyw霩 tych odpad闚.

   Drugi cel r闚nie powinien by osi庵ni皻y. W wyniku dzia豉nia ustawy zbankrutuj ma貫 firmy 鄉ieciowe. Efekt skali powinien pozwoli wi瘯szym przedsi瑿iorstwom zmniejszy koszty i zaoferowa ni窺ze ceny. Gminy mog r闚nie organizowa wsp鏊ne przetargi tzw. zakupy grupowe licz帷 na ni窺ze ceny us逝g. Zagro瞠niem dla obni瞠nia koszt闚 dla mieszka鎍闚 jest;

   korupcja przy przetargach,

   potraktowanie op豉ty za wyw霩 鄉ieci jako dodatkowego 廝鏚豉 dochodu gminy finansuj帷ego inne wydatki np. sprz徠anie ulic, parku, itp. .

   uzyskanie przez firm pozycji lokalnego monopolu.

   Trzeci cel najtrudniej b璠zie osi庵n望 poniewa 瘸dna z ustawowych metod wyznaczania op豉t za wyw霩 鄉ieci nie zach璚aj obywateli do sortowania odpad闚. Ustawa dopuszcza trzy sposoby wyznaczania op豉ty za wyw霩 鄉ieci:

   Pierwsza metoda polega na naliczaniu op豉ty od ka盥ej zameldowanej osoby.

   Druga uzale積ia wysoko嗆 op豉ty od wielko軼i mieszkania lub domu.

   Trzecia metoda uzale積ia wysoko嗆 op豉ty za 鄉ieci od ilo軼i zu篡tej wody.

   Metod, kt鏎e zach璚a豉by gospodarstwa domowe do sortowania 鄉ieci mog豉by by pobieranie op豉ty jedynie za ilo嗆 odbieranych nieposortowanych 鄉ieci (np. mierzon liczb opr騜nianych pojemnik闚), natomiast 鄉ieci posortowane powinny by odbierane bezp豉tnie. Takiego rozwi您ania ustawa nie przewiduje. Pozostaj wi璚 apele do ludno軼i o sortowanie 鄉ieci. A w przysz這軼i nowelizacja ustawy i wprowadzenie metody wyznaczania op豉t mobilizuj帷ej do sortowania 鄉ieci.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (5) Poka komentarze do wpisu „Ustawa 鄉ieciowa”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 29 stycznia 2013 22:20
 • sobota, 26 stycznia 2013
  • Cameron: To be or not to be in UE

   Wys逝cha貫m z uwag wyst徙ienia premiera Camerona . Po oczyszczeniu przem闚ienia z przymiotnik闚, wykrzyknik闚, retorycznych zwrot闚, wspomnie z historii UE, itd., wy豉niaj si dwa cele jakie przy鈍ieca造 Premierowi.

   Pierwszy, to uporz康kowanie brytyjskiego dyskursu na temat: „by czy nie by w UE” i utrzymanie nad nim kontroli i nie dopuszczenie do wiod帷ej roli eurosceptyk闚 w tym dyskursie. Premier zaproponowa harmonogram tego dyskursu. Referendum na temat pozostania w UE mia這by si odby po nast瘼nych wyborach parlamentarnych. Przedstawi propozycj temat闚 do dyskusji. Kilkakrotnie podkre郵i, 瞠 bycie cz這nkiem UE jest dla UK korzystne.

   Drugi cel, utrzymanie jak najkorzystniejszej pozycji UK w ramach UE w obliczu pog喚biaj帷ej si integracji pa雟tw strefy Euro. Nie dopuszczenie do marginalizacji UK w UE. Obronie interes闚 UK ma s逝篡 5-punktowa wizja zmian w funkcjonowaniu UE i propozycja pracy nad nowym traktatem.

   Cameron przedstawi pi耩 filar闚 zmian w UE:

   Konkurencyjno嗆 – doko鎍zenie procesu budowy wsp鏊nego rynku, m.in. w obszarze us逝g, internetowego biznesu. Dla Camerona UE to w pierwszej kolejno軼i wsp鏊ny rynek.

   Elastyczno嗆 - rozumiana w dwojaki spos鏏; jako zdolno嗆 do szybkiego reagowania na zmiany w gospodarce 鈍iatowej w celu utrzymania swojej pozycji konkurencyjnej oraz jako niejednorodna struktura organizacyjna UE. UE z minimalnym zakresem wsp鏊nych zasad, jednakowych dla wszystkich kraj闚 i wielu dobrowolnych grupowych porozumie w r騜nych dziedzinach. Innymi s這wy Europa wielu pr璠ko軼i.

   Wi璚ej w豉dzy dla pa雟tw cz這nkowskich - zmniejszenie zakresu kompetencji Komisji Europejskiej, zmniejszenie liczby regulacji KE.

   Demokratyczna odpowiedzialno嗆 - obecna demokracja w Unii Europejskiej jest u這mna, to nie s „rz康y ludu, przez lud, dla ludu”, nie ma europejskiego demos. Demokracja istnieje wewn徠rz pa雟tw, parlamenty krajowe i rz康y odpowiadaj przed „ludem” i maja jego legitymacj do reprezentowania ich interes闚 na forum UE. Innymi s這wy Parlament Europejski nie ma demokratycznego mandatu i nie b璠zie go mia, podobnie KE.

   Sprawiedliwo嗆 (rozumiana jako r闚ne traktowanie) - kraje pozostaj帷e poza stref Euro nie mog by gorzej traktowane przez Euro-grup ni kraje z walut Euro, nie mog mie s豉bszej pozycji w UE.

   Sprawiedliwo嗆 (rozumiana jako r闚ne traktowanie) - postulat s逝szny zgodny z polskim interesem ale bardzo trudny do zrealizowania,

   Nad wizj Camerona warto dyskutowa. Kt鏎e z jego propozycji s dobre dla Unii i sp鎩ne z interesem Polski? Subiektywna ocena:

   Konkurencyjno嗆 – korzystna dla Unii i Polski propozycja, kt鏎ej niech皻ne s bogatsze kraje Unii,

   Elastyczno嗆 - Unia wielu pr璠ko軼i proponowana przez Camerona nie b璠zie wcale elastyczniejsz organizacj, b璠zie trudniej ni zarz康za, w globalnym 鈍iecie b璠zie s豉bsz organizacj ni obecnie,

   Wi璚ej w豉dzy dla pa雟tw cz這nkowskich - Cameron ma racj postuluj帷 przegl康 zakresu dzia豉lno軼i Komisji Europejskiej. Niekt鏎e rekomendacje Komisji budz zdziwienie jak przys這wiowa definicja banana. Urz璠nicy Komisji to dobrzy fachowcy ale z roku na rok urz康 ten coraz bardziej odrywa si od spo貫cze雟twa, 篡je w swoim urz璠niczym racjonalnym 鈍iecie. Dobrze 篡je.

   Demokratyczna odpowiedzialno嗆 - proces formowania demokracji og鏊noeuropejskiej to proces d逝gotrwa造, na kilka nast瘼nych pokole. Skoro uda這 si stworzy brytyjski parlament dla dzia豉j帷y w imieniu czterech narod闚, to z pewno軼i uda si stworzy demokratyczny PE.


   A jaka jest wizja naszego Rz康u. Polska wizja to:

   otrzyma 300 mld z z bud瞠tu UE,

   niech Niemcy obejm przyw鏚ztwo w UE i rozwi捫 (czytaj:zap豉c) kryzys w UE,

   chcemy odgrywa wa積 role w UE, by przy „stole decyzyjnym” UE.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   sobota, 26 stycznia 2013 23:14
 • pi徠ek, 25 stycznia 2013
  • Premie dla marsza趾闚 Sejmu

   Ostatnia awantura publiczna o premie jakie przyzna這 sobie prezydium Sejmu 鈍iadczy o rosn帷ym populizmie dziennikarzy i ich pogoni za sensacj na poziomie magla. Najbardziej mnie irytuje oburzenie tych dziennikarzy, kt鏎zy zarabiaj po kilkadziesi徠 tysi璚y miesi璚znie. Roczna premia Pani Marsza貫k Sejmu, jest mniejsza ni ich miesi璚zne dochody.Na podstawie ca貫j tej medialnej awantury mo積a jednak kilka wniosk闚:

   1. Praca os鏏 pe軟i帷ych funkcje: Prezydenta RP, cz這nka Rady Ministr闚 , zarz康u NBP, cz這nk闚 RPP, cz這nk闚 KNF, s璠ziego, pos豉, radnego nie powinna by gratyfikowana w formie premii. Premia jest forma oceny jako軼i wykonywanej przez pracownika pracy przez prze這穎nego. Wymienione wy瞠j osoby pe軟i role suweren闚. Kto mia豚y ocenia wykonanie ich pracy? Je郵i kto mia豚y ocenia i gratyfikowa ich prac to trac swoja niezale積o嗆 w jej wykonywaniu.

   2.Wynagrodzenie pos豉 (i innych funkcji publicznych, pe軟i帷ych rol suweren闚) powinno by ustanawiane w relacji do przeci皻nego wynagrodzenia w gospodarce. W przypadku pos豉 wynagrodzenie w wysoko軼i 3- lub 4-krotno軼i przeci皻nego wynagrodzenia jest OK.

   3.Dodatki funkcyjne przewodnicz帷ych komisji sejmowych, marsza趾a i wicemarsza趾闚 s zdecydowanie za niskie. Prosz mi znale潭 du膨 firm w kt鏎ej wynagrodzenie prezesa jest wy窺ze od wynagrodzenia pracownika o maksymalnie 35 proc.. Czekam na zg這szenia. Jednak nak豉d pracy przewodnicz帷ego komisji, marsza趾a Sejmu jest znacznie wi瘯szy ni przeci皻nego pos豉. Przyk豉dowo (chocia to przykry przyk豉d) marsza貫k (lub wicemarsza貫k) musi by na sali obrad podczas posiedzenia plenarnego Sejmu, a wi瘯szo嗆 pos堯w jest nieobecna w pracy.

   4. 字odki na prowadzenie biura poselskiego by mo瞠 z trudem wystarcz na prowadzenie biura w np. Piszu, Ustrzykach Dolnych ale ju nie w Krakowie lub Gda雟ku.

   Ca造 czas pozostaje nam do rozwiania problem wynagrodze tzw. R-ki.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Premie dla marsza趾闚 Sejmu”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 25 stycznia 2013 12:40
 • 鈔oda, 23 stycznia 2013
 • czwartek, 17 stycznia 2013
  • Warszawskie metro noc

   Warszawiacy docenili i polubili metro. Ostatnia decyzja Prezydent Warszawy – podyktowana konieczno軼i oszcz璠no軼i bud瞠towych - o skasowaniu nocnych przewoz闚 metrem w weekendy spowodowa豉 sprzeciw mieszka鎍闚 Warszawy, w tym „m這dzie鄴wki” Platformy Obywatelskiej. Pani Prezydent anulowa豉 swoj decyzj. Metro b璠zie nadal kursowa w weekendowe noce.

   Fakty s jednak nieub豉gane:

   a) koszt eksploatacji metra wynosi 83,94 z za kilometr, koszt eksploatacji autobusu 9,15 z za kilometr, czyli 9 razy taniej,

   b) w weekendowe noce wi瘯szo嗆 pasa瞠r闚 korzysta z metra do godziny 1.30.

   Metro stanowi kr璕os逝p komunikacyjny miasta na kierunku p馧noc-po逝dnie. Nie dziwi wi璚, warszawiacy nawykli do korzystania z niego w ci庵u dnia chcieliby korzysta w nocy. Co powinno zrobi zarz康 miasta aby zredukowa koszty i zadowoli mieszka鎍闚? Mo磧iwe rozwi您ania:

   1. Ograniczy nocne weekendowe kursy metra do godziny 2.00.

   2. Wprowadzi dodatkow nocn lini autobusow „M”, kt鏎ej trasa (wraz z przystankami) pokrywa豉by si dok豉dnie z lini metra.

   Drugie rozwi您anie jest ta雟ze, zapewnia komunikacje przez ca陰 noc, pozwala zwi瘯szy cz瘰totliwo嗆 kurs闚 autobusowych w por闚naniu z kursami poci庵闚 metra. Nowa linia autobusowa mog豉by je寮zi nie tylko w weekendy ale przez ca造 tydzie.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 17 stycznia 2013 12:16
 • wtorek, 15 stycznia 2013
  • Fotoradary

   Najwy窺za Izba Kontroli sprawdzi, czy fotoradary s stawiane z my郵 o bezpiecze雟twie drogowym, czy po to, by nabija kas samorz康闚. . Z dotychczasowych prac Izby wynika, 瞠 nie zawsze miejsce do ustawienia fotoradaru wybierano na podstawie analizy stanu bezpiecze雟twa drogowego.

   Ka盥e miejsce „na drodze” jest dobre do ustawienia radaru i sprawdzenia czy kierowcy je盥膨 zgodnie z przepisami. Je郵i radar stoi w miejscu, okre郵anym jako „miejsce do nabijania kasy samorz康owi” to 鈍iadczy to o tym, 瞠 oznakowanie drogi w tym miejscu jest bez sensu, zbyt restrykcyjne, niezgodne z przepisami i do鈍iadczeniem/oczekiwaniem kierowc闚.

   Wed逝g NIK fotoradary maj znajdowa si w tych miejscach gdzie dochodzi do wypadk闚 i wymusi w tych miejscach przestrzeganie przepis闚 drogowych. W innych miejscach ich stawianie jest nieuzasadnione i kierowcy mog je寮zi niezgodnie z przepisami.

   Bezpiecze雟two na drodze w pierwszej kolejno軼i powinny zapewni: poprawnie ustawione znaki drogowe, odmalowane i widoczne bia貫 pasy na drodze, sprawna sygnalizacja 鈍ietlna, k豉dka dla pieszych, skrzy穎wanie typu „rondo”, bezkolizyjne skrzy穎wania je郵i potrzeba, itd. a nie fotoradary. Fotoradary maj zdyscyplinowa kierowc闚 aby je寮zili zgodnie z przepisami.

   Jestem za tym aby w Polsce by這 2000 fotoradar闚 i 10000 skrzynek do ich montowania, pod warunkiem, 瞠:

   1. W pierwszych 5 latach pieni康ze z mandat闚 za przekroczenia zarejestrowane przez fotoradary zostan przeznaczone na popraw bezpiecze雟twa dr鏬, czyli na odmalowanie bia造ch pas闚 na jezdni, budow sygnalizacji 鈍ietlnych, budow k豉dek dla pieszych, budow skrzy穎wa typu „rondo” i bezkolizyjnych skrzy穎wa, itp..

   2. Przed ustawieniem fotoradaru, w odleg這軼i 10 km przed i za stawianym radarem, zostanie poprawione/zracjonalizowane oznakowanie drogi zgodnie z wymogami prawa i zasadami bezpiecznego ruchu drogowego, czytaj: bez niepotrzebnego ograniczania pr璠ko軼i. Najpierw audyt drogi w okolicy fotoradaru a potem fotoradar, a nie jak to czyni obecnie GIDT, stawia radar i nie obchodzi ich czy znaki drogowe przed i za radarem s zasadne, jezdnia ma widoczne znaki poziome.

   3. Zniesione zostan limity tolerancji przekraczania pr璠ko軼i. Ka盥e przekroczenie ograniczenia pr璠ko軼i traktowane jest jako wykroczenie drogowe i podejmowana jest interwencja. Oczywi軼ie za przekroczenie pr璠ko軼i o 1-3 km/godz. GITD mo瞠 przys豉 jedynie napomnienie, za przekroczenie pr璠ko軼i o 5 km/godz. mo瞠 przyzna jedynie punkty karne bez mandatu. Dzisiaj mamy do czynienia z schizofreniczn sytuacj, znaki ograniczenia pr璠ko軼i stoj, a ka盥y kierowca wie 瞠 mo積a jecha troch szybciej. Tylko zdefiniowanie tego „troch” jest subiektywne i dla kierowcy i dla policji.

   4. Ograniczona zostanie liczba organ闚 pa雟twowych, kt鏎e „篡wi” si pieni璠zmi z mandat闚 od kierowc闚. Dzisiaj s to: policja, GITD, stra miejska, urz璠y gminne. W pierwszej kolejno軼i odebra nale篡 kompetencje urz璠om gminnym oraz ograniczy kompetencje stra篡 miejskiej wy陰cznie do karania z貫go parkowania.

   5. Ograniczenie liczby reklam przy drogach i odsuni璚ie ich dalej od jezdni. Ich nadmiar utrudnia czytanie znak闚 drogowych i kontrolowanie sytuacji na drodze. Reklamy rozpraszaj i wp造waj na nasz pod鈍iadomo嗆 (np. zabronione jest umieszczanie w programach TV i w filmach reklam poklatkowych, czyli umieszczanie jednaj klatki z reklam jako co 30 klatk). Szczytem g逝poty jest umieszczanie przy drodze reklam z migaj帷ym czerwonym lub fioletowym 鈍iat貫m.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 15 stycznia 2013 21:44

Tagi

Kana informacyjny