Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • pi徠ek, 17 lutego 2012
  • Jeszcze raz o podwy盧e wieku emerytalnego

   Dyskusja o podwy盧e wieku emerytalnego jest w swej istocie dyskusj o okre郵eniu wieku, w jakim mo積a b璠zie rozpocz望 pobieranie 鈍iadcze z FUS i OFE.

   W przesz這軼i termin „przej軼ie na emerytur” mia jednoznaczne znaczenie, oznacza zako鎍zenie pracy zawodowej i rozpocz璚ie pobierania 鈍iadczenia emerytalnego. Dzisiaj termin ten oznacza moment rozpocz璚ia pobierania 鈍iadczenia emerytalnego. Wiele os鏏 po przej軼iu na emerytur kontynuuje prac zawodow, zw豉szcza osoby, kt鏎e skorzysta造 z przywileju wcze郾iejszego przej軼ia na emerytur. Cz瘰to w niepe軟ym wymiarze godzin. R闚nocze郾ie wyst瘼uje liczna grupa os鏏 w wieku 50+, kt鏎e nie naby造 praw do pobierania emerytury i nie s aktywne zawodowo. Pozostaj na utrzymaniu rodziny lub 篡j z oszcz璠no軼i, czekaj帷 na osi庵niecie wieku emerytalnego.

   W zreformowanym systemie emerytalnym, nie ma potrzeby ustalania 軼i郵e okre郵onego wieku emerytalnego, tak jak w systemie jaki obowi您ywa przed 1999 rokiem. Mo磧iwa jest elastyczno嗆 wieku przechodzenia na emerytur. Wielko嗆 emerytury zale篡 od wielko軼i zgromadzonego kapita逝 emerytalnego i oczekiwanej d逝go軼i 篡cia w momencie przej軼ia na emerytur. Wcze郾iejsze przej軼ie na emerytur oznacza: kr鏒szy okres pracy, co powoduje mniejszy kapita emerytalny, d逝窺zy okres pobierania emerytury, a co za tym idzie ni窺z emerytur.

   Kapita emerytalny, ka盥ego obywatela powstaje ze sk豉dek, kt鏎e wp豉ca do FUS i OFE. Obywatel powinien mie prawo samodzielnie decydowa, kiedy chce rozpocz望 korzystanie z tych zasob闚. Nie ma uzasadnienia, aby decydowa這 o tym pa雟two. Jedynym warunkiem ograniczaj帷ym powinna by , warto嗆 zgromadzonego w FUS i OFE kapita逝 emerytalnego w momencie przej軼ia na emerytur, kt鏎a powinna zapewni „godziw emerytur”. Co to jest „godziwa emerytura” wymaga zdefiniowania. Tzw. „godziwa emerytura powinna gwarantowa, 瞠 „m這dzi emeryci” w przysz這軼i nie stan si klientami pomocy spo貫cznej lub warto軼i ich emerytury b璠zie poni瞠j ustawowej warto軼i minimalnej emerytury. Warto嗆 „godziwej emerytury” mo積a okre郵i na kilka sposob闚, na przyk豉d, pierwsza emerytura powinna by wi瘯sza od warto軼i minimalnego ustawowo wynagrodzenia lub powinna stanowi co najmniej dwukrotn warto嗆 minimalnej ustawowej emerytury lub powinna przekracza 60% przeci皻nego wynagrodzenia. Kwota odpowiadaj帷a minimalne ustawowej emeryturze jest zbyt niska jako warto嗆 „godziwej emerytury”.

   Przedstawione powy瞠j liberalne podej軼ie do wieku emerytalnego ma jedn istotna wad. Doprowadzi do pogorszenia sytuacji finansowej FUS, a co za tym idzie powi瘯szy deficyt sektora finans闚 publicznych.

   Dopuszczenie swobodnego wieku przechodzenia na emerytur spowoduje, 瞠 wiele os鏏 skorzysta z tej mo磧iwo軼i i rozpocznie pobieranie 鈍iadcze emerytalnych w wieku poni瞠j ustawowego wieku emerytalnego. B璠 to osoby, kt鏎e zgromadzi造 odpowiedni du篡 kapita emerytalny. Kapita造 emerytalne os鏏, kt鏎e rozpocz窸y pobieranie 鈍iadcze emerytalnych s w ca這軼i wyp豉cane. Ni窺zy wiek emerytalny oznacza wi瘯sz liczb os鏏 pobieraj帷ych 鈍iadczenia i wi瘯sze wydatki na emerytury z FUS. Natomiast rz康owa propozycja podwy窺zenia wieku emerytalnego do 67 lat oznacza, 瞠 mniej os鏏 do篡je wieku emerytalnego i mniejsza b璠zie liczba os鏏, kt鏎e co roku b璠 rozpoczyna pobieranie 鈍iadcze emerytalnych, co spowoduje popraw sytuacji finansowej FUS.

   Mo磧iwe jest wprowadzenie elastycznego wieku emerytalnego, w spos鏏 kt鏎y nie b璠zie powodowa zwi瘯szania deficytu FUS.

   Mo積a przyj望 rozwi您anie, 瞠 emerytura z kapita逝 zgromadzonego w FUS by豉by wyp豉cana dopiero po osi庵ni璚i ustawowego wieku emerytalnego np. 67 lat. Osoby, kt鏎e uko鎍zy造 np. 60 lat mog造by przej嗆 na tzw. emerytur przej軼iow. Emerytura przej軼iowa wyp豉cana by豉by ze 鈔odk闚 zgromadzonych w OFE. Kapita zgromadzony w OFE (lub jego cz窷) finansowa豚y 鈍iadczenia przez okres jaki pozosta do osi庵ni璚ia ustawowego wieku emerytalnego. Warunkiem, umo磧iwiaj帷ym przej軼ie na emerytur przej軼iow jest zgromadzenie odpowiednio du瞠go kapita造 emerytalnego w FUS, kt鏎y w momencie osi庵ni璚i ustawowego wieku emerytalnego powinien zapewni „godziw emerytur” wyp豉can z ZUS.

   Wprowadzenie elastycznego wieku emerytalnego wg naszkicowanej powy瞠j propozycji ma kilka zalet. Pozwala wcze郾iej zako鎍zy prac zawodow lub ograniczy aktywno嗆 zawodow do pracy w mniejszym wymiarze godzin. Obywatele maja wi瘯sz swobod w wykorzystaniu 鈔odk闚 zgromadzonych w OFE. By這by to szczeg鏊nie wa積e dla os鏏 b璠帷ych w wieku 60+, kt鏎e s bezrobotne ale maj zgromadzony wystarczaj帷y kapita emerytalny w FUS i OFE. Lepiej wyda te 鈔odki na emerytur przej軼iow, ni mie pecha i umrze przed 67 rokiem 篡cia zostawiaj帷 oszcz璠no軼i emerytalne spadkobiercom. Sytuacja finansowa FUS nie ulegnie pogorszeniu w por闚naniu z forsowanym przez Rz康 wariantem. Wad jest to, 瞠 po 67 roku 篡cia emerytura wyp豉cana b璠zie jedynie z FUS, a wi璚 b璠zie mniejsza.

   Dla rolnik闚,pracownik闚 s逝瘺 mundurowych,kt鏎ych emerytury s wyznaczane wg zasady zdefiniowanego 鈍iadczenianie jest mo磧iwe wprowadzenie elastycznego wieku emerytalnego.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (1) Poka komentarze do wpisu „Jeszcze raz o podwy盧e wieku emerytalnego”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 17 lutego 2012 22:08
 • pi徠ek, 10 lutego 2012
  • ACTA a tajemnica pa雟twowa

   Premier na spotkaniu w dniu 6 lutego br. z protestuj帷ymi przeciwko ACTA kilkakrotnie podkre郵i, 瞠 stanowisko negocjacyjne strony polskiej w negocjacjach w ramach Unii Europejskiej powinno by tajne.

   Przyjmuj帷 tak kategoryczn postaw Premier nie ma racji. Nie rozr騜nia kilku rodzaj闚 negocjacji. Kiedy administracja rz康owa negocjuje kwoty po這wowe dorsza, limity emisji CO2 to niejawno嗆 stanowiska negocjacyjnego strony polskiej jest uzasadniona. Je瞠li negocjowana by豉by Konstytucja Unii Europejskiej to nie ma 瘸dnego uzasadnienia dla utajniania stanowiska.

   Traktatowi ACTA bli瞠j jest do konstytucji ni do limit闚 po這wu dorsza.

   Wada tzw. „poprawki Rockiego” polega na tym, 瞠 pozwala na ograniczenie prawa do informacji publicznej je瞠li os豉bia to „…zdolno嗆 negocjacyjn Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania umowy mi璠zynarodowej lub podejmowania decyzji przez Rad Europejsk lub Rad Unii Europejskiej”. Jest to zbyt szerokie uprawnienie ( czytaj: Poprawka senatora Rockiego ).

   Teraz po ujawnieniu przez Ministerstwo dokument闚 dotycz帷ych ACTA, ( Dokumenty) administracja powinna skomentowa, kt鏎e z zapis闚 os豉bi造by stanowisko negocjacyjne Polski.

   Ps. Ujawnione dokumenty s z lat 2008-2010. Dlaczego w 2011 roku, kiedy organizacje spo貫czne zwraca造 si o ich ujawnienie MKiDN odm闚i這? „Poprawka Rockiego” stanowi, 瞠 „Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze wzgl璠u na ochron wa積ego interesu gospodarczego pa雟twa w zakresie i w czasie, w jakim udost瘼nienie informacji……..”

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 10 lutego 2012 14:17
 • 鈔oda, 08 lutego 2012
  • Elastyczny wiek emerytalny

   Spo貫czny op鏎 przeciwko podwy窺zeniu wieku emerytalnego pokazuje, 瞠 wiele os鏏 nie rozumie zasad zreformowanego systemu emerytalnego tj. systemu zdefiniowanej sk豉dki i my郵i o emeryturze tak jak w systemie sprzed 1999 roku tj. systemie zdefiniowanego 鈍iadczenia. Co gorsze r闚nie wielu polityk闚 albo nie rozumie zasad nowego systemu, albo cynicznie wykorzystuje kwesti podwy窺zenia wieku emerytalnego dla kr鏒koterminowej poprawy swoich notowa. R闚nie eksperci nie maj racji g這sz帷, 瞠 konieczne jest bezwzgl璠ne podwy窺zenie wieku emerytalnego.

   Z punktu widzenia obywatela w zreformowanym systemie emerytalnym nie ma potrzeby ustalania 軼i郵e okre郵onego wieku emerytalnego tak jak w systemie jaki obowi您ywa przed 1999 rokiem. Mo磧iwa jest pewna elastyczno嗆 wieku przechodzenia na emerytur. Wielko嗆 emerytury zale篡 od wielko軼i zgromadzonego kapita逝 emerytalnego i oczekiwanej d逝go軼i 篡cia w momencie przej軼ia na emerytur. Wcze郾iejsze przej軼ie oznacza: kr鏒szy okres pracy, co powoduje mniejszy kapita emerytalny, d逝窺zy okres pobierania emerytury, a co za tym idzie ni窺z emerytur (dok豉dne wyja郾ienie zamieszczono tutaj ). Wprowadzaj帷 elastyczny wiek emerytalny mo積a np. przyj望, 瞠 na emerytur mog przechodzi osoby kt鏎e uko鎍zy造 np. 60 lat pod warunkiem, 瞠 kapita naliczony w FUS i od這穎ny w OFE zapewni emerytur, kt鏎a przekracza warto嗆 ustawowej emerytury minimalnej.

   Z punktu r闚nowagi FUS (funduszu emerytalnego) ni窺zy wiek emerytalny oznacza wi瘯sz liczb os鏏 pobieraj帷ych 鈍iadczenia, wi瘯sze wydatki na emerytury, co spowoduje wi瘯szy deficyt sektora finans闚 publicznych. Wy窺zy wiek emerytalny oznacza, 瞠 mniej os鏏 do篡je wieku emerytalnego i mniejsza b璠zie liczba os鏏, kt鏎a co roku rozpoczyna pobieranie 鈍iadcze emerytalnych (dok豉dniej om闚iono to w Kto i ile skorzysta na podwy盧e wieku emerytalnego) . Wprowadzenie elastycznego wieku emerytalnego wg. zasady opisanej w poprzednim akapicie doprowadzi這by prawdopodobnie do bankructwa FUS.

   Mo磧iwe jest wprowadzenie elastycznego wieku emerytalnego, w spos鏏 kt鏎y nie b璠zie powodowa zwi瘯szania deficytu FUS. Mo積a przyj望 zasad, 瞠 emerytura z kapita逝 zgromadzonego w FUS by豉by wyp豉cana dopiero po osi庵ni璚i ustawowego wieku emerytalnego tj. 67 lat. Osoby, kt鏎e uko鎍zy造 np. 60 lat mog造by przej嗆 na tzw. emerytur pomostow. Emerytura pomostowa wyp豉cana by豉by ze 鈔odk闚 zgromadzonych w II i III filarze. Kapita zgromadzony w OFE i w III filarze finansowa by 鈍iadczenia przez okres jaki pozosta do osi庵ni璚ia ustawowego wieku emerytalnego. Warunkiem, umo磧iwiaj帷ym przej軼ie na wcze郾iejsz, emerytur pomostow jest zgromadzenie odpowiednio du瞠go kapita造 emerytalnego w FUS. Minimalny wym鏬 jest taki, 瞠 kapita emerytalny naliczony w FUS w roku przej軼ia na emerytur pomostow zapewni豚y warto嗆 emerytury wyp豉canej przez FUS po 67 roku 篡cia, wi瘯sz ni warto嗆 ustawowej emerytury minimalnej.

   Wprowadzenie elastycznego wieku emerytalnego wg naszkicowanej powy瞠j propozycji ma kilka zalet. Pozwala wcze郾iej zako鎍zy prac zawodow lub ograniczy aktywno嗆 zawodow do pracy w mniejszym wymiarze godzin. Obywatele maja wi瘯sz swobod w wykorzystaniu 鈔odk闚 zgromadzonych w OFE. Sytuacja finansowa FUS nie ulegnie pogorszeniu. Wad jest to, 瞠 po 67 roku 篡cia emerytura wyp豉cana b璠zie jedynie z FUS, a wi璚 b璠zie mniejsza.

   Wprowadzenie elastycznego wieku emerytalnego wymaga jeszcze kilku dodatkowych zmian, kt鏎e pomini皻o w tym tek軼ie.

   Dla rolnik闚, pracownik闚 s逝瘺 mundurowych, kt鏎ych emerytury s wyznaczane wg zasady zdefiniowanego 鈍iadczenia nie jest mo磧iwe wprowadzenie elastycznego wieku emerytalnego.

   Podsumowuj帷, podwy磬a wieku emerytalnego dla 鈍iadcze pobieranych z FUS jest konieczna, ale mo磧iwe jest wcze郾iejsze pobieranie 鈍iadcze emerytalnych z OFE i z III filara.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (3) Poka komentarze do wpisu „Elastyczny wiek emerytalny”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 08 lutego 2012 01:04
 • poniedzia貫k, 06 lutego 2012
  • ACTA a prawa autorskie

   Protesty dotycz帷e ACTA wskazuj na konieczno嗆 zmiany maj徠kowego prawa autorskiego (podstawowe informacje o prawie autorskim przeczytasz:prawo autorskie). Prawa, kt鏎ego podstawowe zasady dotycz okresu sprzed kilkudziesi璚iu lat, kiedy no郾ikami warto軼i intelektualnych by造: papier, p造ta analogowa, ta鄉a filmowa, a nie zapis cyfrowy. Kiedy liczba tw鏎c闚 i potencjalnych odbiorc闚 d鏏r kultury chronionych prawem by豉 kilkakrotnie mniejsza ni obecnie tzn. kilkadziesi徠 lat temu odpowiednikiem obecnych d鏏r kultury masowej chronionych prawem autorskim by造 produkty kultury ludowej, kt鏎ych 瘸dne prawo nie chroni這.

   Wg polskiego prawa, autorskie prawa maj徠kowe trwaj:

   1. przez ca造 czas 篡cia tw鏎cy i 70 lat po jego 鄉ierci;

   2. je瞠li tw鏎ca nie jest znany - 70 lat od daty pierwszego rozpowszechnienia utworu.

   Je瞠li z mocy ustawy autorskie prawa maj徠kowe przys逝guj innej osobie ni tw鏎ca:

   1. 70 lat liczy si od daty rozpowszechnienia utworu;

   2. gdy utw鏎 nie zosta rozpowszechniony - 70 lat od daty ustalenia utworu;

   3. 50 lat w odniesieniu do nada program闚 RTV (licz帷 od roku pierwszego nadania);

   4. 50 lat w odniesieniu do sporz康zania i korzystania z fonogram闚 i wideogram闚 (licz帷 od roku sporz康zenia).

   Jest to bardzo uprzywilejowana pozycja w stosunku do tw鏎c闚 z obszaru techniki, farmacji, gdzie ochrona patentowa chroni prawa autorskie maj徠kowe maksymalnie do 20 lat. Tw鏎ca wynalazku musi zap豉ci za patent. Op豉ta zale篡 od d逝go軼i okresu ochrony (wi璚ej czytaj: prawo patentowe)

   Prawo autorskie maj徠kowe nale篡 zmieni tak aby bli窺ze by這 prawu patentowemu. Podstawowe zasady mog造by by nast瘼uj帷e:

   1. Prawa autorskie maj徠kowe do utworu podlegaj z mocy praw ochronieprzez 12 miesi璚y od daty pierwszej publikacji (rozpowszechnienia)utworu,

   2. W tym czasie w豉軼iciel praw autorskich maj徠kowych (tw鏎ca,wydawnictwo) ma czas aby w Urz璠zie Praw Autorskich (UPA) wykupiochron maj徠kowych praw autorskich na okres nast瘼nych 5, 10, 15 lub 20 lat.

   3. UPA prowadzi powszechnie dost瘼ny rejestr (baz danych) utwor闚chronionych prawem autorskim.

   Jakie by造by skutki takiegoprawa?

   Prawdopodobnie tw鏎cy (wydawnictwa) wykupywaliby ochron praw autorskich tylko dla ma貫j cz窷ci utwor闚 . Szczeg鏊nie tw鏎cy wkraczaj帷y na rynek nie chroniliby praw w豉sno軼i swych pierwszych utwor闚, chc帷 zyska popularno嗆. Wi瘯szo嗆 utwor闚 by豉by wolna. O popularno軼i utworu w wi瘯szym stopniu decydowali by odbiorcy, a nie akcje promocyjne wydawc闚. Poniewa ochronie maj徠kowych praw autorskich podlega豉by mniejsza liczba utwor闚, mo磧iwa by豉by skuteczna ochrona tych praw. B璠zie taniej, poniewa tw鏎cy kt鏎zy wykupili ochron praw autorskich, w okresie ochrony b璠 starali si sprzeda jak najwi璚ej .

   Pytanie: Czy Polska mo瞠 jednostronnie zmieni prawa autorskie? Jakie by造by konsekwencje takiej zmiany w 鈍ietle prawa mi璠zynarodowego?


   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 06 lutego 2012 11:52
 • niedziela, 05 lutego 2012

Tagi

Kana informacyjny