Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • poniedzia貫k, 19 listopada 2012
  • Sojusz polsko-francuski w sprawie bud瞠tu UE

   Prezydent Francji zadeklarowa, 瞠 Francja b璠zie z Polsk, broni bud瞠tu opartego na zasadzie solidarno軼i . Powiedzia „nie chcemy przeciwstawia sobie wsp鏊nej polityki rolnej (WPR), kt鏎a jest cz窷ci naszej historii, i funduszy sp鎩no軼i do kt鏎ych przywi您ana jest Polska”.

   O ile fundusze sp鎩no軼i przynosz konkretne korzy軼i dla kraj闚 z nich korzystaj帷ych i dla ca貫j UE o tyle WPR w obecnym kszta販ie jest marnotrawieniem 鈔odk闚 i wymaga zmian. Polska administracja przedstawi豉 szereg analiz pokazuj帷ych, 瞠 na wydatki z funduszy sp鎩no軼i s korzystne r闚nie dla kraj闚 p豉tnik闚 netto (nale篡 jednak pami皻a, 瞠 w Bu貪arii i Rumunii, znaczna cz窷 tych funduszy jest marnotrawiona). Za utrzymaniem WPR w obecnym kszta販ie nie ma zbyt mocnych argument闚. Argument Prezydenta Francji, 瞠 jest to cz窷 naszej historii trudno uzna za racjonalny.

   Strona polska zinterpretowa豉 t wypowied naiwnie, w duchu tego co chcia豉 us造sze, 瞠 francuski prezydent b璠zie naszym sojusznikiem w walce o korzystny dla Polski bud瞠t unijny. Prezydent Francji powiedzia , 瞠 b璠zie walczy o korzystny bud瞠t na WPR, kt鏎ej Francja jest g堯wnym beneficjentem, ale nie kosztem polityki sp鎩no軼i.

   Marnotrawstwo WPR dobrze wida w polskim rolnictwie.

   Dla gospodarstw wysoko towarowych, o du篡m areale, dop豉ty z bud瞠tu UE pozwalaj na przyspieszenie procesu modernizacji. Gdyby nie stan zap騧nienia technologicznego tych gospodarstw, dop豉ty nie by造by im potrzebne. Gospodarstwa te s zdolne konkurowa na globalnym rynku rolnym bez dop豉t.

   Dla gospodarstw o powierzchni kilkudziesi璚iu hektar闚 dop豉ty s za ma貫 aby istotnie przyspieszy modernizacj. Dla tych gospodarstw potrzebne by造by przej軼iowo znacznie wi瘯sze dop豉ty pozwalaj帷e im zwi瘯szy skal produkcji.

   Dla gospodarstw o powierzchni kilku-kilkunastu hektar闚 dop豉ty rolne nale篡 traktowa jako zasi趾i spo貫czne. Utrwalaj z陰 struktur polskiego rolnictwa.

   Polskiemu rolnictwu potrzeba jest WPR, kt鏎a w okresie najbli窺zych 20-30 lat przebuduje agrarn struktur polskiego rolnictwa, co oznacza kilkukrotne zmniejszenie zatrudnienia w tym sektorze. W rezultacie powinny powsta gospodarstwa rolne wysoko towarowe o wydajno軼i pozwalaj帷ej funkcjonowa na globalnym rynku rolnym.

   Nasz interes i interes Francji w odniesieniu do bud瞠tu WPR jest sprzeczny.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Sojusz polsko-francuski w sprawie bud瞠tu UE”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 19 listopada 2012 17:32
 • pi徠ek, 16 listopada 2012
  • Recesja w strefie Euro

   Coraz bardziej irytuje mnie dyskusja o kryzysie, recesji w strefie Euro. Kraje poza stref Euro, opr鏂z Polski i Szwecji, w kt鏎ych tempo wzrostu PKB spada, te s w recesji. Maj zerowe lub ujemne tempo wzrostu PKB (podaj dane za The Economist):

   Wielka Brytania 0%, (prog. na 2012 -0,2%);

   Czechy -1,7%, (prog. na 2012 -1,0%);

   Dania -0,6%, (prog. na 2012 0,1%);

   W璕ry -1,3%, (prog. na 2012 -1,3%);

   Gadanie o kryzysie strefy euro 鈍iadczy to o nie zrozumieniu przyczyn kryzysu w gospodarkach europejskich, mechanizmu transmisji tego kryzysu na pozosta貫 kraje. B喚dnie uto窺amiamy spadk tempa wzrostu PKB z walut euro.

   Wsp鏊na waluta nie jest przyczyn kryzysu. Jej istnienie spowodowa這 „pomroczno嗆 „ w ocenie ryzyka inwestycyjnego przez agencje ratingowe i inwestor闚 , kraj闚 takich jak Grecja, Portugalia, W這chy co doprowadzi這 do nadmiernego zad逝瞠nia tych kraj闚 oraz stworzy這 warunki do kryzysu sektora bankowego w Hiszpanii i Irlandii z powodu s豉bego nadzoru bankowego w tych krajach. Wsp鏊na waluta (brak krajowych bank闚 centralnych)utrudnia natomiast rozwi您anie tych problem闚 (,kt鏎e i tak by這by kr鏒koterminowe) poprzez druk pieni康za, inflacje i dewaluacje waluty krajowej.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 16 listopada 2012 12:32
 • 鈔oda, 14 listopada 2012
  • Lasy pa雟twowe

   Polskie Lasy Pa雟twowe gospodaruj na oko這 20 proc. terytorium Polski. To szmat ziemi. Jednak Skarb Pa雟twa jako w豉軼iciel nie ma z tego tytu逝, 瘸dnych istotnych dochod闚 jako w豉軼iciel. Lasy pa雟twowe oczywi軼ie p豉c podatki, ale o corocznej dywidendzie p豉conej z zysku do bud瞠tu pa雟twu nic nie s造cha. Dlaczego? Czy jest to a tak nisko-rentowna dzia豉lno嗆? Czy przerost zatrudnienie i skala niegospodarno軼i s tak du瞠, 瞠 nadmierne koszty z瞠raj zysk? Zapewne tak, wszak to kr鏊estwo PSL. Ale postawi hipotez, 瞠 istotn przyczyn jest sprzeda drewna po zani穎nych cenach. Drewno klasy I sprzedaje si jako drewno klasy II, klas II jako III. Tartaki, kt鏎e s w wi瘯szo軼i prywatne p豉c mniej za drewno, przychody Las闚 Pa雟twowych s mniejsze o te kilka procent, kt鏎e stanowi造by dywidend Skarbu Pa雟twa, r騜nica z tytu逝 zani穎nej ceny drewna stanowi zysk innych.

   Nie nale篡 z powy窺zego wysnuwa wniosku, 瞠 Lasy Pa雟twowe trzeba sprywatyzowa. Trzeba zrestrukturyzowa i wzmocni nadz鏎 w豉軼icielski. 

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 14 listopada 2012 18:32
 • wtorek, 13 listopada 2012
  • Op豉ty za us逝gi publicznej s逝瘺y zdrowia

   Gigantyczna kolejka do zarejestrowania wizyty w 2013 roku u lekarza specjalisty w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy鈍iadczy o:

   Szpital posiada dobrych specjalist闚,

   System rejestracji wizyt jaki przyj掖 szpital jest z造,

   Popyt pacjent闚 na darmowe us逝gi dobrych specjalist闚 jest nieograniczony. Czy wszyscy kt鏎zy stali w kolejce, potrzebowali pilnie porady lekarza specjalisty?

   Problemem publicznego sektora ochrony zdrowia jest brak mechanizmu racjonalizuj帷ego (ograniczaj帷ego) popyt na us逝gi. Szczeg鏊nie dotyczy to korzystania z us逝g lekarza pierwszego kontaktu i lekarzy specjalist闚. Je瞠li co jest za darmo to nie nale篡 oczekiwa racjonalizacji popytu ze strony 鈍iadczeniobiorc闚. Powodem sk豉niaj帷ym pacjent闚 do rezygnacji z us逝g w ramach ubezpieczenia w NFZ s kolejki i d逝gi czas oczekiwania na wizyt. Je郵i kto nagle zachoruje to musi skorzysta z prywatnej us逝gi lekarskiej. Niewiele zmieni這 si w por闚naniu z czasami realnego socjalizmu.

   Z problemem nadmiernego popytu na us逝gi medyczne boryka這 si wiele kraj闚 europejskich. W wi瘯szo軼i z nich wprowadzono odp豉tno嗆 za wizyt u lekarza i za pobyt w szpitalu, czytaj: Tutaj. W naszych warunkach naj豉twiej jest wprowadzi system op豉t analogiczny jak w Niemczech. Pierwsza wizyta u lekarza rodzinnego w okresie 3 miesi璚y powinna by p豉tna. Wysoko嗆 op豉ty 15-20 z. Podczas kolejnych wizyt u tego samego lekarza w okresie nast瘼nych 3 miesi璚y wystarczy okaza dow鏚 poprzedniej zap豉ty. Analogiczne zasady op豉t za wizyty u lekarzy specjalist闚. Op豉ta za dzie pobytu w szpitalu powinna wynosi ok. 20-25 z.

   W krajach, kt鏎e wprowadzi造 minimalne op豉ty za us逝gi medyczne w ramach obowi您kowych ubezpiecze zdrowotnych popyt na wizyty u lekarzy spad o kilkana軼ie – kilkadziesi徠 procent.

   Op豉t za wizyt u lekarza nale篡 traktowa jako wk豉d w豉sny ubezpieczonego w NFZ. Op豉t za pobyt w szpitalu nale篡 traktowa jako op豉t za wy篡wienie, „us逝gi hotelarskie”, rycza速ow op豉t za lekarstwa. Je郵i kto choruje w domu to ponosi ww. koszty samodzielnie. Nie ma 瘸dnego uzasadnienia aby w przypadku choroby wymagaj帷ej leczenia szpitalnego, koszty te ponosi ubezpieczyciel. Wprowadzenie op豉ty za pobyt w szpitalu powinno poprawi jako嗆 us逝g m.in. wy篡wienia.

   Populi軼i podnios larum, a co z biednymi lud幟i, kt鏎ych nie sta na op豉ty. Mo磧iwe s nast瘼uj帷e rozwi您ania:

   Szpital prowadzi fundacj, kt鏎a gromadzi 鈔odki na pokrycie op豉t za najbiedniejszych pacjent闚,

   Lekarz rodzinny mo瞠 obni篡 op豉t do symbolicznej z這t闚ki,

   Za najbiedniejszych p豉ci pomoc spo貫czne,

   Szpital, lekarz maj prawo w ramach obowi您k闚 alimentacyjnych dochodzi op豉ty od cz這nk闚 rodziny (rodzic闚 lub dzieci)

   Zasady op豉t za us逝gi medyczne w Niemczech:

   1. Przy pierwszej wizycie u lekarza rodzinnego w danym kwartale pobierana jest op豉ta w wysoko軼i 10 EUR. Podczas kolejnych wizyt u tego samego lekarza wystarczy okaza dow鏚 poprzedniej zap豉ty.

   2. Za pierwsz wizyt u stomatologa w danym kwartale r闚nie nale篡 w nie嗆 op豉t 10 EUR. Taka sama op豉ta nale篡 si tak瞠 za ka盥 pierwsz wizyt u innego lekarza lub stomatologa.

   3. Wizyta u specjalisty ze skierowaniem lekarza rodzinnego jest nieodp豉tna, natomiast w przypadku braku skierowania jej koszt wynosi 10 EUR.

   4. Op豉ta za leczenie szpitalne wynosi 10 EUR za dzie pobytu, nie wi璚ej ni za 28 dni w ci庵u roku. Nale篡 pokry tak瞠 koszty 鈍iadcze ponadstandardowych dost瘼nych w szpitalu.

   5. Dop豉ty za rehabilitacj wynosz 10 EUR za dzie.

   6. Odp豉tno嗆 za leki na recept wynosi 10% ceny, jednak nie mniej ni 5 EUR i nie wi璚ej ni 10 EUR.

   Powy窺ze op豉ty nie obowi您uj dzieci do 18 roku 篡cia i kobiet w ci捫y,

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 13 listopada 2012 19:29
  • Op豉ty za us逝gi publicznej s逝瘺y zdrowia

   Gigantyczna kolejka do zarejestrowania wizyty w 2013 roku u lekarza specjalisty w 10. Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy鈍iadczy o:

   Szpital posiada dobrych specjalist闚,

   System rejestracji wizyt jaki przyj掖 szpital jest z造,

   Popyt pacjent闚 na darmowe us逝gi dobrych specjalist闚 jest nieograniczony. Czy wszyscy kt鏎zy stali w kolejce, potrzebowali pilnie porady lekarza specjalisty?

   Problemem publicznego sektora ochrony zdrowia jest brak mechanizmu racjonalizuj帷ego (ograniczaj帷ego) popyt na us逝gi. Szczeg鏊nie dotyczy to korzystania z us逝g lekarza pierwszego kontaktu i lekarzy specjalist闚. Je瞠li co jest za darmo to nie nale篡 oczekiwa racjonalizacji popytu ze strony 鈍iadczeniobiorc闚. Powodem sk豉niaj帷ym pacjent闚 do rezygnacji z us逝g w ramach ubezpieczenia w NFZ s kolejki i d逝gi czas oczekiwania na wizyt. Je郵i kto nagle zachoruje to musi skorzysta z prywatnej us逝gi lekarskiej. Niewiele zmieni這 si w por闚naniu z czasami realnego socjalizmu.

   Z problemem nadmiernego popytu na us逝gi medyczne boryka這 si wiele kraj闚 europejskich. W wi瘯szo軼i z nich wprowadzono odp豉tno嗆 za wizyt u lekarza i za pobyt w szpitalu, czytaj: Tutaj. W naszych warunkach naj豉twiej jest wprowadzi system op豉t analogiczny jak w Niemczech. Pierwsza wizyta u lekarza rodzinnego w okresie 3 miesi璚y powinna by p豉tna. Wysoko嗆 op豉ty 15-20 z. Podczas kolejnych wizyt u tego samego lekarza w okresie nast瘼nych 3 miesi璚y wystarczy okaza dow鏚 poprzedniej zap豉ty. Analogiczne zasady op豉t za wizyty u lekarzy specjalist闚. Op豉ta za dzie pobytu w szpitalu powinna wynosi ok. 20-25 z.

   W krajach, kt鏎e wprowadzi造 minimalne op豉ty za us逝gi medyczne w ramach obowi您kowych ubezpiecze zdrowotnych popyt na wizyty u lekarzy spad o kilkana軼ie – kilkadziesi徠 procent.

   Op豉t za wizyt u lekarza nale篡 traktowa jako wk豉d w豉sny ubezpieczonego w NFZ. Op豉t za pobyt w szpitalu nale篡 traktowa jako op豉t za wy篡wienie, „us逝gi hotelarskie”, rycza速ow op豉t za lekarstwa. Je郵i kto choruje w domu to ponosi ww. koszty samodzielnie. Nie ma 瘸dnego uzasadnienia aby w przypadku choroby wymagaj帷ej leczenia szpitalnego, koszty te ponosi ubezpieczyciel. Wprowadzenie op豉ty za pobyt w szpitalu powinno poprawi jako嗆 us逝g m.in. wy篡wienia.

   Populi軼i podnios larum, a co z biednymi lud幟i, kt鏎ych nie sta na op豉ty. Mo磧iwe s nast瘼uj帷e rozwi您ania:

   Szpital prowadzi fundacj, kt鏎a gromadzi 鈔odki na pokrycie op豉t za najbiedniejszych pacjent闚,

   Lekarz rodzinny mo瞠 obni篡 op豉t do symbolicznej z這t闚ki,

   Za najbiedniejszych p豉ci pomoc spo貫czne,

   Szpital, lekarz maj prawo w ramach obowi您k闚 alimentacyjnych dochodzi op豉ty od cz這nk闚 rodziny (rodzic闚 lub dzieci)

   Zasady op豉t za us逝gi medyczne w Niemczech:

   1. Przy pierwszej wizycie u lekarza rodzinnego w danym kwartale pobierana jest op豉ta w wysoko軼i 10 EUR. Podczas kolejnych wizyt u tego samego lekarza wystarczy okaza dow鏚 poprzedniej zap豉ty.

   2. Za pierwsz wizyt u stomatologa w danym kwartale r闚nie nale篡 w nie嗆 op豉t 10 EUR. Taka sama op豉ta nale篡 si tak瞠 za ka盥 pierwsz wizyt u innego lekarza lub stomatologa.

   3. Wizyta u specjalisty ze skierowaniem lekarza rodzinnego jest nieodp豉tna, natomiast w przypadku braku skierowania jej koszt wynosi 10 EUR.

   4. Op豉ta za leczenie szpitalne wynosi 10 EUR za dzie pobytu, nie wi璚ej ni za 28 dni w ci庵u roku. Nale篡 pokry tak瞠 koszty 鈍iadcze ponadstandardowych dost瘼nych w szpitalu.

   5. Dop豉ty za rehabilitacj wynosz 10 EUR za dzie.

   6. Odp豉tno嗆 za leki na recept wynosi 10% ceny, jednak nie mniej ni 5 EUR i nie wi璚ej ni 10 EUR.

   Powy窺ze op豉ty nie obowi您uj dzieci do 18 roku 篡cia i kobiet w ci捫y,

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 13 listopada 2012 19:29
 • poniedzia貫k, 12 listopada 2012
  • Ekshumacje smole雟kie

   Kolejne ekshumacje przeprowadzane przez Prokuratur 鈍iadcz o braku profesjonalizmu. Je郵i z bada prokurator闚 wynikaj podejrzenia o b喚dnej identyfikacji zw這k to prokuratura powinna zgromadzi wszystkie takie przypadki i przeprowadzi ekshumacje w jednym terminie. Przeprowadzaj帷 ekshumacje co kilkana軼ie dni prokuratura wzbudza niepok鎩 i niepewno嗆 w鈔鏚 cz這nk闚 rodzin ofiar katastrofy, czy za tydzie, miesi帷 nie dowiedz si, 瞠 r闚nie cia這 ich bliskiego zosta這 b喚dnie zidentyfikowane. Prokuratura dostarcza „paliwa” dla dziennikarzy, polityk闚, kt鏎zy na bazie tych nieszcz窷liwych pomy貫k snuj spekulacje, formu逝j oskar瞠nia itp.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 12 listopada 2012 22:34

Tagi

Kana informacyjny