Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • 鈔oda, 08 marca 2017
  • Czy planowane zmiany w ustawie o KRS s zgodne z Konstytucj RP

   Rz康 przyj掖 projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie S康ownictwa. Wnosi one cztery istotne zmiany:

   1. Dotychczasowy sk豉d KRS nie ulega zmianie lecz KRS b璠zie sk豉da豉 si z dw鏂h izb (dw鏂h zgromadze). W sk豉d pierwszego zgromadzenia wchodzi b璠zie 15 s璠zi闚. W sk豉d drugiego zgromadzenia: pierwszy Prezes S康u Najwy窺zego, Minister Sprawiedliwo軼i, Prezes Naczelnego S康u Administracyjnego, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej, czterech pos堯w, dw鏂h senator闚.

   2. G這sowania b璠 odbywa si rozdzielnie w obu izbach. Orzeczenie/decyzja/rekomendacja b璠 prawomocne je郵i decyzja obu izb b璠zie taka sama.

   3. 15 s璠zi闚 - cz這nk闚 pierwszego zgromadzenia KRS b璠zie wybieranych przez Sejm, a nie jak dotychczas przez wszystkich s璠zi闚.

   4. Zako鎍zenie kadencji obecnego sk豉du KRS.

   Omawiaj帷 ww. propozycje opozycja k豉dzie si nacisk, 瞠 doprowadz one do upolitycznienia s康ownictwa. Na pewno stwarzaj dobre przes豉nki ku temu.

   Istotne jest czy ww. propozycje s zgodne z Konstytucj RP?

   Zadania KRS, sk豉d, spos鏏 wy豉niania jej cz這nk闚, tryb obrad Rady okre郵aj art. 186 i 187 Konstytucji RP, kt鏎e stanowi:

   "Art. 186.

   1. Krajowa Rada S康ownictwa stoi na stra篡 niezale積o軼i s康闚 i niezawis這軼i s璠zi闚.

   2. Krajowa Rada S康ownictwa mo瞠 wyst徙i do Trybuna逝 Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodno軼i z Konstytucj akt闚 normatywnych w zakresie, w jakim dotycz one niezale積o軼i s康闚 i niezawis這軼i s璠zi闚.

   Art. 187.

   1. Krajowa Rada S康ownictwa sk豉da si z:

   1) Pierwszego Prezesa S康u Najwy窺zego, Ministra Sprawiedliwo軼i, Prezesa Naczelnego S康u Administracyjnego i osoby powo豉nej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

   2) pi皻nastu cz這nk闚 wybranych spo鈔鏚 s璠zi闚 S康u Najwy窺zego, s康闚 powszechnych, s康闚 administracyjnych i s康闚 wojskowych,

   3) czterech cz這nk闚 wybranych przez Sejm spo鈔鏚 pos堯w oraz dw鏂h cz這nk闚 wybranych przez Senat spo鈔鏚 senator闚.

   2. Krajowa Rada S康ownictwa wybiera spo鈔鏚 swoich cz這nk闚 przewodnicz帷ego i dw鏂h wiceprzewodnicz帷ych.

   3. Kadencja wybranych cz這nk闚 Krajowej Rady S康ownictwa trwa cztery lata.

   4. Ustr鎩, zakres dzia豉nia i tryb pracy Krajowej Rady S康ownictwa oraz spos鏏 wyboru jej cz這nk闚 okre郵a ustawa. "

   Art. 187 ust. 4 daje bardzo szerok delegacj do uregulowa KRS w drodze ustawy i je郵i analizowa proponowane zmiany jedynie w oparciu o zapis tego punktu to mo積a by doj嗆 do wniosku, 瞠 pierwsze trzy zg這szone propozycje nie s sprzeczne z Konstytucj RP. Inny obraz wy這ni si je瞠li we幟iemy pod uwag pozosta貫 zapisy Konstytucji RP i tzw. "ducha Konstytucji" czyli wol/intencje ustrojodawcy wynikaj帷e z ca這軼i ustawy zasadniczej.

   ad 1. Je瞠li podzia KRS na dwie izby zinterpretujemy jako "ustr鎩 KRS" to wydaje si on zgodny z zapisem art. 187, ust. 4.. Jednak b璠zie to nadinterpretacja. Ustrojodawca przez "ustr鎩" rozumia zapewne wewn皻rzn struktur organ闚 w豉dzy i kontroli KRS oraz sta貫 zespo造 tematyczne. Gdyby ustrojodawca planowa dwie izby w KRS to by wyra幡ie zaznaczy, tak jak ma to miejsce w przypadku Parlamenty, gdzie Konstytucja RP okre郵a uprawnienia i zadania Sejmu i Senatu oraz relacje pomi璠zy izbami. Ustrojodawca w Konstytucji RP powo豉 kilka organ闚 kolegialnych. Z zapis闚 konstytucyjnych mo積a wnioskowa , 瞠 zawsze mia na my郵i jednolite organy kolegialne.

   ad 2. Propozycja rozdzielnego g這sowania przez dwie izby (dwa zgromadzenia w KRS) narusza zasad jednakowej wagi ka盥ego g這su w organie kolegialnym. G這s cz這nka KRS w pierwszym zgromadzeniu sk豉daj帷ym si z s璠zi闚 ma mniejsza "wag" ni g這s cz這nka drugiego zgromadzenia (pos這wie, senatorzy, prezesi sad闚). W pierwszej izbie aby przeg這sowa uchwa喚 potrzeba 8 g這s闚, w drugiej wystarczy 6. KRS jest organem kolegialnym, kt鏎y powinien kierowa si w swej dzia豉lno軼i zasadami demokracji. Nie by這 intencj ustrojodawcy r騜nicowa znaczenia cz這nk闚 jednolitego organu kolegialnego przy podejmowaniu wsp鏊nych decyzji. Zaproponowany spos鏏 g這sowania nie spe軟ia zasad ustroju demokratycznego, narusza art. 2 Konstytucji RP.

   ad 3. Konstytucja RP precyzyjnie okre郵a kto wybiera 10 spo鈔鏚 25 cz這nk闚 KRS. Nie okre郵a kto i jak wybiera 15 s璠zi闚 - cz這nk闚 KRS. Z analizy art. 186 ust. 1 i art. 187 ust. 1 mo積a domniema, 瞠 ustrojodawca zak豉da wyb鏎 15 cz這nk闚 Rady przez 鈔odowisko s璠zi闚. Po pierwsze, gdyby ustrojodawca zak豉da wyb鏎 15 s璠zi闚 przez Sejm to by to jednoznacznie zapisa, tak jak w przypadku wyboru czterech pos堯w na cz這nk闚 KRS (art. 187, ust. 1, pkt. 3). Po drugie, gdyby intencj ustrojodawcy by wyb鏎 15 sedzi闚 na cz這nk闚 KRS przez Sejm - cia這 polityczne - to nie wprowadza豚y do sk豉du KRS 4 pos堯w jako przedstawicieli Sejmu. Ustrojodawca prawdopodobnie zapisa豚y w Konstytucji RP ilu cz這nk闚 KRS spo鈔鏚 s璠zi闚 wybiera Sejm, ilu Senat, a ilu Prezydent RP.

   ad 4. Skr鏂enie kadencji obecnego sk豉du KRS jednoznacznie narusza art. 187 ust. 3 Konstytucji RP i nie ma co do tego 瘸dnych w徠pliwo軼i.

   Nasza Konstytucja jest obszerna ale przyk豉d KRS pokazuje, 瞠 w wielu miejscach trzeba j poprawi i napisa jednoznacznie. υpatologicznie tak aby Ziobro i Jaki zrozumieli. Krytykuj帷 ministra za projekt zmian w KRS (i inne niecne rzeczy) nale篡 jednak udzieli mu poparcia w innych proponowanych reformach systemu s康ownictwa np. wprowadzenie zasady, 瞠 rozpocz皻a rozprawa przed s康em ma toczy si dzie po dniu, a do zako鎍zenia, a nie jak obecnie przez kilka miesi璚y lub lat z kilkutygodniowymi przerwami pomi璠zy kolejnymi rozprawami.

   Po co PiS chce w drodze ustawy zmienia konstytucyjne zasady?

   Po pierwsze, obecny sk豉d KRS pozwala PiS jedynie na blokowanie pewnych kandydat闚 na s璠zi闚. Przy g這sie sprzeciwu cz這nk闚 KRS; pos豉 lub senatora Prezydent ma przes豉nki aby nie powo豉 danego kandydata na s璠ziego. PiS chce powo造wa swoich s璠zi闚 a nie tylko blokowa.

   Po drugie, ustanowienie sk豉du KRS i zasad jej pracy wg zasad niezgodnych z Konstytucj RP powoduje, 瞠 w przysz這軼i wszelkie jej decyzje mog zosta uznane za niewa積e, tj. podj皻e przez zesp馧 ludzi, kt鏎y nie by KRS w znaczeniu konstytucyjnym. Czyni to nowo powo豉nych i awansowanych s璠zi闚 zak豉dnikami ustroju budowanego przez PiS. Je郵i nie b璠 go popiera to strac swoje stanowiska s璠ziowskie.

   Po trzecie, dop鏦i PiS jest u w豉dzy to b璠zie g這si, 瞠 wszystko jest lege artis . Z up造wem czasu ludzie zapomn, przyzwyczaj si. A je郵i w przysz這軼i inna partia dojdzie do w豉dzy i b璠zie chcia豉 "posprz徠a" niekonstytucyjny ba豉gan po PiS, to powodzenia. To jak sprz徠anie stajni Augiasza.

   Opinia KRS do projektu ustawy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 08 marca 2017 18:12

Tagi

Kana informacyjny