Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • wtorek, 17 kwietnia 2012
  • Uproszczenie podatku PIT

   System obci捫e dochod闚 sk豉dkami na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne oraz podatkiem PIT trzeba upro軼i wg nast瘼uj帷ych zasad:

   1) wy陰czy 9 proc. sk豉dk na NFZ z podatku PIT i wprowadzi jako oddzieln pozycj. Pozwoli to w przysz這軼i zreformowa system op豉t na ubezpieczenie zdrowotne.

   2) zlikwidowa pomniejszenie podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychod闚 (1335 z rocznie tj. 111,25 z miesi璚znie co daje zwi瘯szenie podatku o 20 z miesi璚znie) . Autorzy podatku PIT my郵eli od osobie fizycznej jak o mikro podmiocie gospodarczym, kt鏎y aby wykona prac musi ponie嗆 koszty, m.in. koszty dojazdu do miejsca pracy. Poniewa koszty uzyskania przychodu od lat nie by造 waloryzowane wp造w tej ulgi na wzrost dochod闚 netto zmala. Obecnie kwota 20 z miesi璚znie pozwala na sfinansowanie tygodniowego biletu komunikacji miejskiej w Warszawie.

   3) zlikwidowa kwot woln od podatku (obecnie 3091 z rocznie tj. 257,57 z miesi璚znie , co daje zwi瘯szenie podatku o 46,33 z miesi璚znie). Kwota wolna od podatku dotyczy wszystkich podatnik闚. Ma znaczenie dla os鏏 o niskich dochodach. Zamiast kwoty wolnej od podatku wprowadzi zwrot podatku dla podatnik闚 o niskich dochodach.

   4) wprowadzi zwrot podatku (zaniechanie poboru podatku) dla podatnik闚, kt鏎ych dochody s ni窺ze-r闚ne od np. warto軼i minimalnej emerytury lub innego limitu. Takie rozwi您anie spowoduje, 瞠 ulga podatkowa jest adresowana do os鏏 o niskich dochodach.

   5) zr闚na pr鏬 zmiany stawki podatkowej na wy窺z z limitem do kt鏎ego p豉ci si sk豉dki emerytalne i rentowe,

   6) wy窺z stawk podatkow ustali na takim poziomie takim aby obci捫enie dochodu brutto sk豉dkami i podatkiem mia這 charakter liniowy,

   W wyniku tych kilku prostych zmian otrzymujemy podatek PIT, kt鏎y ma:

   1) ni窺ze stawki podatku PIT tj. 8% i 18% zamiast obecnych stawek r闚nych: 18% i 32%. Pierwsz stawk wyznaczono w taki spos鏏 aby w obecnym i proponowanym systemie podatek PIT od przeci皻nego wynagrodzenia brutto (3400 z) by taki sam tj. 235 z. Drug stawk wyznaczono w taki spos鏏 aby obci捫enie dochodu brutto daninami tj. podatkiem, sk豉dkami na ubezpieczenie spo貫czne i sk豉dk na NFZ mia這 charakter liniowy.

   2) liniowe obci捫enie dochodu brutto daninami tj. podatkiem, sk豉dkami na ubezpieczenie spo貫czne i sk豉dk na NFZ, zamiast obecnego progresywnego,

   3) zmniejszenie kra鎍owych stawek podatku PIT tzn. podatek od ka盥ej dodatkowo zarobionej z這t闚ki b璠zie ni窺zy ni obecnie. R闚nie kra鎍owa stawka obci捫e wszystkimi daninami 陰cznie b璠zie ni窺za ni obecnie.

   4) prosty spos鏏 obliczania podatku PIT i sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne w por闚naniu z obecnie obowi您uj帷ym systemem (zobacz tabele z obliczeniem podatku wg. obecnych zasad:Czy potrafisz obliczy PIT).

   Wyszczeg鏊nienie

   Wynik

   Miesi璚zne wynagrodzenie brutto

   3400 z

   Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne p豉cone z wynagrodzenia pracownika:

   ubezpieczenie emerytalne

   3400 z * 9,76% = 331,84 z

   ubezpieczenie rentowe

   3400 z * 1,5% = 51 z

   ubezpieczenie chorobowe

   3400 z * 2,45% = 82,28 z

   Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne 陰cznie

   465,12 z

   Podstawa opodatkowania i wymiaru sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne

   3400 z - 465,12 z = 2934,88 z

   Sk豉dka na ubezpieczenie zdrowotne

   2934,88 z * 9% = 264,14 z

   Podatek PIT

   2934,88 z * 8% = 234,79 z

   Obliczenie podatku PIT dla dochod闚 w pierwszym przedziale podatkowym mo積a sprowadzi do jednego dzia豉nia:

   doch鏚 brutto * 6,9% = podatek PIT

   gdzie stawka 6,9% wynika z korekty stawki podatkowej o wsp馧czynnik pomniejszenia dochodu brutto o sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne:

   doch鏚 brutto * (100% – 9,76% - 1,5% - 2,45%) * 8% = doch鏚 brutto * [86,29% * 8%]

   Podsumowanie

   W wyniku uproszczenia sposobu wyliczania podatku PIT otrzymujemy system, w kt鏎ym:

   1) obci捫enie dochodu sk豉dkami i podatkiem ma charakter liniowy,

   2)kra鎍owe obci捫enie dochodu podatkiem i sk豉dkami jest ni窺ze ni obecnie,

   3) stawki podatku s ni窺ze , nominalne podatku 8 proc. i 18 proc. s

   faktycznymi stawkami podatkowymi,

   4) obliczenie podatku jest trywialne,

   Oddzielnym zagadnieniem jest likwidacja obecnych ulg w podatku PIT, z kt鏎ych korzystaj g堯wnie osoby zamo積e i zast徙ienia ich nowa ulg prorodzinn. Likwidacje cz窷ci ulg pozwoli豉by zmniejszy stawki podatku PIT do poziomu 5% i 15%. Ten temat zosta om闚iony w Ulgi podatkowe


   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (3) Poka komentarze do wpisu „Uproszczenie podatku PIT”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 17 kwietnia 2012 23:39
 • pi徠ek, 13 kwietnia 2012
  • Czy potrafisz obliczy podatek PIT ?

   Pytanie: Jak kwot podatku PIT miesi璚znie zap豉ci obywatel, od miesi璚znego wynagrodzenia brutto, kt鏎e w 2011 roku wynosi這 3400 z miesi璚znie? Obywatel nie korzysta z 瘸dnych ulg podatkowych, rozlicza si samodzielnie.

   Oblicz i wybierz spo鈔鏚 podanych odpowiedzi :

   A) 612 z B) 528 z C) 264 z D) 235 z E) 192 z

   Poprawn odpowied znajdziesz w dalszej cz窷ci artyku逝.

   Je郵i wybra貫 z陰 odpowied nie za豉muj si, nale篡sz do wi瘯szo軼i. Je郵i pomin望 obywateli prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz to prawdopodobnie ponad 90 proc. pozosta造ch obywateli nie wie wg jakich zasad i jakich stawek potr帷ane s z ich wynagrodze brutto daniny na ubezpieczenia spo貫czne, NFZ, podatek PIT. Na tzw. „pasku wynagrodzenia” widz swoje wynagrodzenie brutto, poszczeg鏊ne potr帷enia i wynagrodzenie netto ale samodzielnie nie potrafiliby obliczy tych pozycji. Zaryzykuj stwierdzenie, 瞠 Minister Finans闚 i wi瘯szo嗆 jego pracownik闚 r闚nie nie podo豉liby temu zadaniu.

   System wyznaczania kwoty podatku PIT jest zbyt skomplikowany. Zupe軟ie niepotrzebnie. Problemem nie s pokr皻ne formu造 jego obliczenia. Dzisiaj programy komputerowe pomog obliczy podatek. Dobry system podatkowy to system prosty, kt鏎y ka盥y obywatel rozumie. Je瞠li obywatel nie rozumie jak liczony jest podatek to b璠zie mia poczucie, 瞠 podatek jest niesprawiedliwy, za wysoki.

   Wi瘯szo嗆 obywateli przekonanych jest 瞠 p豉ci podatek PIT w wysoko軼i 18 proc. swoich dochod闚. W rzeczywisto軼i relacje podatku PIT do wynagrodzenia brutto wynosi ok. 5 - 8 proc, a je瞠li uwzgl璠ni ulgi podatkowe to obci捫enie wynagrodze podatkiem wyniesie jeszcze mniej.

   Obliczenie podatku PIT jest trudne z powodu:

   1) skomplikowanego sposoby obliczenia sk豉dki na NFZ wed逝g, kt鏎ego z 9 proc. sk豉dki, 7, 75 proc. pomniejsza nale積y podatek, a 1,25 proc. p豉cone jest z dochodu podatnika (patrz przyk豉d na ko鎍u wpisu),

   2) pomniejszanie przychodu o koszty uzyskania przychodu i pomniejszanie dochodu do podatkowania o kwot woln od podatku, kt鏎e maj znikomy wp造w na warto嗆 dochody netto, a niepotrzebnie komplikuj wyliczanie podatku.

   Jak upro軼i podatek zostanie przedstawione w nast瘼nym wpisie .

   Prawid這wa odpowied na pytanie: D) 235 z.

   Obliczenia w tabeli.

   Wyszczeg鏊nienie

   Wynik

   Miesi璚zne wynagrodzenie brutto

   3400 z

   Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne p豉cone z wynagrodzenia pracownika:

   ubezpieczenie emerytalne

   3400 z * 9,76% = 331,84 z

   ubezpieczenie rentowe

   3400 z * 1,5% = 51 z

   ubezpieczenie chorobowe

   3400 z * 2,45% = 82,28 z

   Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne 陰cznie

   465,12 z

   Podstawa do wymiaru sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne

   3400 z - 465,12 z = 2934,88 z

   Sk豉dka na ubezpieczenie zdrowotne pe軟a

   2934,88 z * 9% = 264,14 z

   Sk豉dka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku

   2934,88 z * 7,75% = 227,45 z

   Podstawa opodatkowania

   3400 z - 465,12 z - 111,25 z = 2823,63 z

   po zaokr庵leniu 2824 z

   Podatek wg nominalnej stawki podatkowej

   (2824 z * 18%) - 46,33 z = 461,99 z

   Podatek po odliczeniu sk豉dki zdrowotnej

   461,99 z - 227,45 z = 234,54 z

   po zaokr庵leniu 235 z

   Daniny publiczne 陰cznie (sk豉dka na ubezpieczenie spo貫czne, sk豉dka zdrowotna, podatek)

   465,12 z + 264,14 z + 235 z = 946,26 z

   Doch鏚 netto

   3400 z – (465,12 z + 264,14 z + 235 z) = 2435,74z

   Podatek / wynagrodzenia brutto

   (235 z / 3400 z) *100% = 6,9%

   Podatek / podstawy opodatkowania

   (235 z / 2824 z) *100% = 8,3%

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (4) Poka komentarze do wpisu „Czy potrafisz obliczy podatek PIT ?”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 13 kwietnia 2012 00:26
 • czwartek, 12 kwietnia 2012
  • Finansowanie partii politycznych

   Ciesz si, 瞠 inne osoby maj podobne pogl康y jak pomys造 prezentowane na tym blogu. Ruch Poparcia Palikota (co za narcystyczna nazwa partii) zg這si propozycj zmiany systemu finansowania partii podobn do idei prezentowanej we wpisie z 19 czerwca ubieg貫go roku .

   Propozycja RP ma dwie wady:

   1. preferuje partie, popierane przez zamo積ych obywateli i osoby starsze tzn. nie korzystaj帷e z ulgi podatkowej na dzieci i p豉c帷e wy窺ze podatki,

   2. nie zapewnia minimum stabilno軼i finansowej partiom, kt鏎ych przedstawiciele zasiadaj w Sejmie i kt鏎e podejmuj si niepopularnych acz koniecznych reform lub kt鏎ych wyborcy nie p豉c podatku PIT lub p豉c bardzo ma造 podatek np. m這de ma鹵e雟twa z dzie熤i,

   Propozycja przedstawiona w ubieg造m rokuna tym blogu stara豉 si uwzgl璠ni ww. kwestie i brzmia豉:

   Nale篡 wprowadzi mo磧iwo軼i przekazywania przez obywateli np. 1% podatku PIT, ale nie wi璚ej ni np. 100 z, jako darowizn dla wybranej jednej lub kilku partii z listy partii zatwierdzonej przez Krajow Komisje Wyborcz. Czyli analogicznie jak dla organizacji po篡tku publicznego.

   Dodatkowo partie i koalicje partyjne, kt鏎e przekroczy造 3 procentowy pr鏬 wyborczy w wyborach do Sejmu otrzymuj jednakow dotacje z bud瞠tu pa雟twa w wysoko軼i np. 5 mln z rocznie

   Ograniczenie kwoty przekazywanej dla partii do np. 100 z ma na celu wyr闚na szanse finansowe partii. 1 proc. podatku PIT od przeci皻nego wynagrodzenia (ok. 3400 z miesi璚znie) wynosi 28 z. O sile finansowej partii powinno decydowa w pierwszej kolejno軼i liczba sympatyk闚, a nie ich zamo積o嗆.

   Pozostawienie minimalnej dotacji z bud瞠tu pa雟twa ma na celu zagwarantowanie minimalnej stabilno軼i finansowej dla partii, kt鏎e przekroczy造 pr鏬 i odpowiadaj za prace ustawodawcze w parlamencie.

   Konieczne jest zwi瘯szenie szczeg馧owo軼i sprawozda finansowych partii, w zakresie dochod闚 i wydatk闚 oraz dodanie element闚 bilansu partii np. stan 鈔odk闚 p造nnych, zad逝瞠nie partii.

   Uwaga ko鎍owa. Finansowanie partii politycznych w formie odpisu z podatku PIT jest nadal finansowaniem ze 鈔odk闚 bud瞠tu pa雟twa. Zmienia si decydent, kt鏎y okre郵a wielko嗆 przekazywanych 鈔odk闚. Zamiast ustawy decyduje obywatel.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Finansowanie partii politycznych”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 12 kwietnia 2012 12:46

Tagi

Kana informacyjny