Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • sobota, 30 lipca 2011
  • Reforma systemu emerytalnego: Ocena zmian w systemie emerytalnym w 2011 roku

   W wywiadzie dla Gazety Wyborczej z dnia 28 czerwca 2011 roku minister Jacek Rostowski powiedzia: Jestem przeciwnikiem wszystkich przywilej闚 emerytalnych – w kolejnej kadencji czekaj nas tu reformy. Zanim Pan Minister rozpocznie kolejne reformy systemu emerytalnego dobrze aby krytycznie oceni reform obni瘸j帷 sk豉dk emerytaln do OFE i wprowadzaj帷 dodatkowe sk豉dki emerytalne i subkonta emerytalne w FUS.

   We wpisie z dnia 30 czerwca om闚iono podstawowe zasady jakie powinien spe軟ia system ubezpiecze spo貫cznych. S to nast瘼uj帷a kryteria:

   • by powszechny tzn. obejmowa wszystkich obywateli,
   • mie jednakowe zasady dla wszystkich obywateli,
   • by samofinansuj帷y,
   • opiera si na stabilnych i prostych zasadach zrozumia造ch dla obywateli,
   • by tani w eksploatacji.

   Reforma przeprowadzona w 2011 roku nie spe軟ia powy窺zych zasad i ma kilka wad:

   • Zaproponowany spos鏏 indeksacji dodatkowej 5 proc. sk豉dki emerytalnej w FUS wska幡ikiem wzrostu PKB z du篡m prawdopodobie雟twem spowoduje, 瞠 w przysz這軼i FUS b璠zie mia deficyt. Sk豉dki na nowe subkonta w FUS nie wystarcz na pokrycie wyp豉t emerytur z tych subkont. Wynika to z tego, 瞠 tempo wzrostu PKB b璠zie szybsze ni tempo wzrostu funduszu p豉c, a co za tym idzie sk豉dek do FUS. Wraz ze wzrostem udzia逝 sektora prywatnego w gospodarce cz窷 PKB generowana przez kapita b璠zie ros豉 szybciej ni cz窷 PKB wytwarzana przez pracownik闚. Obecny system indeksowania kapita逝 zaksi璕owanego na kontach obywateli w FUS w wi瘯szym stopniu zapewnia r闚nowag pomi璠zy sk豉dkami a wyp豉tami emerytur. To, 瞠 nier闚nowaga FUS powstanie za kilkadziesi徠 lat nie upowa積ia Sejmu do zatwierdzania rozwi您a zobowi您uj帷ych do ponoszenia wydatk闚, kt鏎e nie maj dostatecznego 廝鏚豉 finansowania.
   • Wprowadzono drugi mechanizm nier闚nowagi polegaj帷y na ustanowieniu pocz徠kowej sk豉dki do FUS na poziomie 5 proc. a nast瘼nie zmniejszeniu jej do 3,8 proc. Na szcz窷cie wp造w tego mechanizmu na nier闚nowag FUS b璠zie niewielki.
   • Wprowadzenie zasady dziedziczenia kapita逝 naliczonego wg nowej sk豉dki w FUS spowoduje, 瞠 nie zwi瘯sz si 鈔odki w FUS na finansowanie rent rodzinnych z tytu逝 鄉ierci rodzica lub ma鹵onka. W zreformowanym systemie warto嗆 wyp豉canych rent rodzinnych przez FUS nie powinna by wi瘯sza od sumy sk豉dek wp豉canych przez pracownik闚, kt鏎zy nie do篡j wieku emerytalnego. Rezygnacja z zasady dziedziczenia zwi瘯szy 鈔odki na renty rodzinne o ok. 30 procent. Jej wprowadzenie powoduje, 瞠 renty rodzinne trwale b璠 musia造 dotowane przez bud瞠t pa雟twa lub ich warto嗆 b璠zie musia豉 by ni窺za.
   • Wprowadzenie dodatkowych subkont, dodatkowej zasady indeksacji, zasady dziedziczenia nie potrzebnie komplikuje system emerytalny w FUS, kt鏎y b璠zie jeszcze mniej zrozumia造 dla obywateli. Powoduje, 瞠 koszty zarz康zania FUS-em przez ZUS b璠 wi瘯sze, co nie pozwoli na zmniejszenie prowizji jaka pobiera ZUS z p豉conych przez obywateli sk豉dek na pokrycie swoich koszt闚 funkcjonowania.

   Zamiast wprowadza tak nieracjonaln zmian warto軼i sk豉dek emerytalnych rz康 powinien wprowadzi najprostsze rozwi您anie. Podwy窺zy sk豉dk p豉con do FUS np. do 17 proc. i zmniejszy obowi您kow sk豉dk p豉con do OFE do poziomu 2,5 proc., zachowuj帷 prawo obywateli do dobrowolnych dodatkowych wp豉t do OFE do poziomu obecnej sk豉dki tj. 7,3 proc.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   sobota, 30 lipca 2011 22:34
 • pi徠ek, 29 lipca 2011
 • czwartek, 28 lipca 2011
  • Reforma systemu emerytalnego: Nier闚nowaga Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych

   Jednym z cel闚 zmian systemu emerytalnego jest zmniejszenie nier闚nowagi Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych.

   W latach 2008-2009 deficyt FUS wynika z niedostatecznej wielko軼i przychod闚 ze sk豉dek na pokrycie wyp豉t rent i wyp豉t emerytur. Fundusze: chorobowy i wypadkowy mia造 nadwy磬i lub niewielki deficyt. Deficyt funduszu rentowego wynosi 14,2 mld z w 2008 roku i 15,6 mld z w 2009 roku. Sk豉dki pokrywa造 ok. 60% wydatk闚 rentowych. Niedob鏎 鈔odk闚 na emerytury by wi瘯szy i wynosi odpowiednio37,8 mld z i 45,8 mld z. Sk豉dki pokrywa造 jedynie 52-55% wydatk闚 emerytalnych. Niedob鏎 FUS zosta pokryty dotacj z bud瞠tu, powoduj帷 znaczny wzrost deficytu bud瞠tu pa雟twa.

   Przychody ze sk豉dek, koszty 鈍iadcze FUS w latach 2008-2009 ( w mld PLN)

   Wyszczeg鏊nienie

   2007

   2008

   2009

   Przychody ze sk豉dek na fundusz: emerytalny, rentowy, chorobowy, wypadkowy

   w tym:

   88,4

   82,2

   86,5

   1. Sk豉dki na fundusz emerytalny

   45,1

   46,3

   49,6

   1. Sk豉dki na fundusz rentowy

   32,9

   21,7

   22,2

   Koszty 鈍iadcze z funduszy: emerytalny, rentowy, chorobowy, wypadkowy

   w tym:

   118,0

   132,2

   147,9

   1. 安iadczenia z funduszu emerytalnego

   73,7

   84,1

   95,3

   1. 安iadczenia z funduszu rentowego

   34,1

   36,0

   37,8

   R騜nica pomi璠zy przychodami ze sk豉dek i kosztami 鈍iadcze

   w tym:

   -29,2

   -50,0

   -61,4

   1. Fundusz emerytalny

   -28,9

   -37,8

   -45,8

   1. Fundusz rentowy

   -1,2

   -14,2

   -15,6

   Najwa積iejsze przyczyny deficytu FUS to:

   • Zmniejszenie w 2007 roku sk豉dki rentowej, co spowodowa這 brak 鈔odk闚 na wyp豉t rent.
   • Ustanowienie w 1999 roku w ramach reformy systemu emerytalnego zbyt niskiej sk豉dki emerytalnej do FUS na poziomie 12,22 proc..
   • Du瘸 liczba os鏏 maj帷ych swobod wyboru czy przyst徙i do II filaru zdecydowa豉 si w na p豉cenie cz窷ci sk豉dek do OFE,
   • Zbyt d逝gie utrzymywanie liberalnych przepis闚 umo磧iwiaj帷ych przechodzenie na wcze郾iejsz emerytur. Skokowy wzrost liczby emeryt闚 w latach 2006-2009, kiedy to, co roku przyznawano 200-300 tysi璚y nowych emerytur corocznie . Przed 2006 rokiem 鈔ednio przyznawano ok. 100 tysi璚y nowych emerytur rocznie.
   • Niedostateczny przyrost liczby pracuj帷ych w por闚naniem z przyrostem liczby emeryt闚 (wysokie bezrobocie, emigracja zarobkowa) przy jednocze郾ie wzro軼ie udzia逝 os鏏 prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz, kt鏎zy p豉c niskie sk豉dki do FUS.

   Przywracanie r闚nowagi w FUS nie jest procesem mi造m i bezbolesnym, jakby chcieli populistyczni politycy. Zadaniem polityk闚, kt鏎zy chc by m篹ami stanu jest wyt逝maczenie obywatelom, co i dlaczego musi by zmienione i przekonanie ich do zmian. Przywracanie r闚nowagi opiera si zawsze na prostych zasadach: zmniejszenia wydatk闚 i zwi瘯szenia dochod闚, innych cudownych dzia豉 nie ma.

   Zaktualizowan tabel z danymi za lata 2007-2012 zamieszczono tutaj

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 28 lipca 2011 22:46
 • sobota, 23 lipca 2011
  • Reforma systemu emerytalnego: Emerytury mundurowe cz.2

   Zamiast poprawia obecny system s逝瘺 mundurowych nale篡 wypracowa i wynegocjowa ze zwi您kami zawodowymi spos鏏 przeniesienia wszystkich pracuj帷ych pracownik闚 mundurowych do powszechnego systemu emerytalnego. Negocjacje powinny dotyczy:

   • daty wprowadzenia reformy,
   • sposobu wyliczenia kapita逝 pocz徠kowego,
   • systemu odpraw dla pracownik闚, kt鏎zy przechodz do pracy w sektorze cywilnym,
   • skali i harmonogramu podwy瞠k dla pracownik闚 mundurowych,

   Operacje t nale篡 przeprowadzi jednorazowo np. 1 stycznia 2013 roku. Niepowodzenie w陰czenia s逝瘺 mundurowych do powszechnego systemu emerytalnego w momencie wprowadzania reformy emerytalnej wynika st康, 瞠 w 1999 roku w陰czono do powszechnego systemu tylko tych „nowych” pracownik闚, kt鏎zy rozpocz瘭i prac po 1999 roku. Pozbawiaj帷 nowych pracownik闚 przywilej闚 emerytalnych nie zaoferowano im wy窺zych wynagrodze (szczerze m闚i帷 nie jest mo磧iwe aby w homogenicznej grupie zawodowej jak stanowi poszczeg鏊ne grupy s逝瘺 mundurowych funkcjonowa造 dwa systemy wynagrodze, dlaczego wi璚 oczekiwano, 瞠 mo磧iwe b璠zie funkcjonowanie dw鏂h r騜nych system闚 emerytalnych). Powsta豉 du瘸 dysproporcja pomi璠zy „starymi’ i „nowymi” pracownikami w oczekiwanych dochodach pracownik闚 rozumianych jako suma przysz造ch wynagrodzenia i emerytury.

   Wyliczaj帷 kapita pocz徠kowy nale篡 uwzgl璠ni wszystkie prawa nabyte pracownik闚. Kapita pocz徠kowy wyliczany jest wg nast瘼uj帷ych zasad:

   • dla pracownik闚, kt鏎zy osi庵n瘭i prawa do emerytury ( czyli przepracowali w s逝瘺ach mundurowych minimum 15 lat i osi庵n瘭i wiek 40 lat) kapita pocz徠kowy wyliczany jest jako iloczynem oczekiwanej d逝go軼i 篡cia w miesi帷ach i warto軼i pierwszej emerytury wyliczonej zgodnie z obecnymi regu豉mi
   • dla pracownik闚, kt鏎zy nie nabyli jeszcze praw do emerytury, mo積a zastosowa r騜ne podej軼ia. Najpro軼iej jest przyj望 zasad, 瞠 kapita pocz徠kowy zostanie obliczony w momencie kiedy pracownik osi庵nie prawa emerytalne i 瞠 b璠zie on obliczony wg obecnie obowi您uj帷ych zasad.

   Je瞠li kapita pocz徠kowy mia豚y by wyliczony w momencie w陰czenia pracownik闚 mundurowych do FUS to przyk豉dowo mo積a obliczy go wg nast瘼uj帷ego algorytmu. Dla ka盥ego pracownika wyznacza si dat kiedy nab璠zie prawa do emerytury mundurowej wg obecnych zasad i oblicza si:

    1. oczekiwany okres trwania 篡cia od tej daty,
    2. wielko嗆 emerytury jak by wtedy otrzyma wg obecnych regulacji bior帷 za podstaw jego obecne wynagrodzenie,
    3. wsp馧czynnik korekty b璠帷y ilorazem (liczby lat pozosta造ch do nabycia uprawnie emerytalnych) i (sumy lat przepracowanych dotychczas w s逝瘺ach mundurowych i liczby lat pozosta造ch do nabycia uprawnie emerytalnych)

   Kapita pocz徠kowy jest wyliczony jako iloczyn ww. trzech sk豉dnik闚.

   W s逝瘺ach mundurowych na wielu stanowiskach (g堯wnie liniowych) nie jest mo磧iwe pracowa po przekroczeniu okre郵onego wieku. Nie dla wszystkich pracownik闚 b璠zie mo磧iwe przeniesienie na stanowiska w s逝瘺ach mundurowych gdzie b璠zie mo積a pracowa do 65 roku 篡cia. Po prostu takich stanowisk jest mniej ni stanowisk liniowych i cz瘰to wymagaj innych kwalifikacji. Pracownicy, kt鏎zy przechodz do cywila powinni otrzymywa odpraw. Po pierwsze zwrot koszt闚 przekwalifikowania do nowego zawodu. Po drugie pracownicy, kt鏎zy przepracowali w s逝瘺ach minimum 20 lat i osi庵n瘭i wiek np. 50 lat powinni dosta 鈍iadczenie pomostowe. Cywilne wynagrodzenie starszych pracownik闚 odchodz帷y do pracy w cywilu prawdopodobnie b璠zie ni窺ze od tego jakie otrzymywali jako pracownicy mundurowi. Celem 鈍iadczenia jest cz窷ciowa (nie ca趾owita) rekompensata spadku dochod闚. Wysoko嗆 鈍iadczenia pomostowego powinna zale瞠 od okresu pracy. Nie powinna przekracza 20 proc. ostatniego wynagrodzenia. 安iadczenie powinno by wyp豉cane wtedy kiedy wynagrodzenie w cywilu jest ni窺ze ni np. 66 proc. ostatniego wynagrodzenia mundurowego.

   W陰czenie pracownik闚 mundurowych do powszechnego systemu emerytalnego oznacza konieczno嗆 „ubruttowienia” ich wynagrodze tj. zwi瘯szenie o wielko嗆 sk豉dki odprowadzanej do FUS oraz wynegocjowania skali i harmonogramu wprowadzania podwy瞠k wynagrodze. W pierwszej kolejno軼i konieczne jest podniesienia wynagrodze dla wybranych pracownik闚 s逝瘺 mundurowych np. pilot闚, informatyk闚 aby unikn望 masowego ich odej軼ia ze s逝瘺y.

   Proponowane zmiany s korzystne dla spo貫cze雟tw, respektuj nabyte prawa emerytalne pracownik闚 mundurowych. Nawet po podwy盧e wynagrodze pracownik闚 mundurowych w d逝gim okresie wydatki na wynagrodzenia i emerytury b璠 ni窺ze ni po zmodyfikowaniu obecnego systemu emerytalnego. Niestety kr鏒kim horyzoncie czasowym proponowane zmiany nie zmniejszaj deficytu sektora publicznego. Wynika to z dw鏂h czynnik闚. Konieczno軼i natychmiastowego podniesienia wynagrodze. dla wybranych pracownik闚 s逝瘺 mundurowych np. piloci, informatycy aby unikn望 odej軼ia ich ze s逝瘺y. Konieczno軼i przekazywania cz窷ci sk豉dek do OFE. Zwi瘯szenie wydatk闚 z bud瞠tu pa雟twa na wynagrodzenia pracownik闚 mundurowych wynikaj帷e z ich ubruttowienia oznacza konieczno嗆 zwi瘯szenia wydatk闚 z bud瞠tu MSWiA i MON ale r闚nocze郾ie wzrastaj dochody FUS i maleje dotacja z bud瞠tu pa雟twa na pokrycie deficytu FUS.

   Dlaczego Rz康 negocjuje modyfikacj obecnego systemu emerytalnego. Po pierwsze zwi您ki zawodowe zaj窸y zdecydowane stanowisko w obronie dotychczasowych przywilej闚. Po drugie Rz康 nie przedstawi kompleksowej propozycji zmian, uwzgl璠niaj帷ej prawa nabyte pracownik闚 wraz z propozycj podwy磬i wynagrodze. Po trzecie modyfikacja obecnego systemu poprzez wyd逝瞠nie minimalnego sta簑 pracy uprawniaj帷ego do otrzymania emerytury mundurowej z obecnych 15 lat do 20 lub 25 oraz podwy窺zenie wieku emerytalnego z obecnych 40 lat do 50 lub 55 powoduje, 瞠 w okresie najbli窺zych 5-10 lat wydatki bud瞠tu na emerytury mundurowe b璠 wzrasta w mniejszej skali ni dotychczas. A to jest horyzont czasowy w jakim my郵 politycy.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   sobota, 23 lipca 2011 00:56
 • pi徠ek, 22 lipca 2011
  • Reforma systemu emerytalnego: Emerytury mundurowe cz.1

   Zwi您ki zawodowe s逝瘺 mundurowych negocjuj z przedstawicielami Rz康u modyfikacj obecnego systemu emerytalnego. Proponowane zmiany to wyd逝瞠nie minimalnego sta簑 pracy uprawniaj帷ego do otrzymania emerytury mundurowej z obecnych 15 lat do 20 lub 25 oraz podwy窺zenie wieku emerytalnego z obecnych 40 lat do 50 lub 55. Zmiany mia造by dotyczy nowych pracownik闚 s逝瘺 mundurowych. Negocjowane zmiany s bardzo korzystne dla pracownik闚 s逝瘺 mundurowych i bardzo niekorzystne dla bud瞠tu i spo貫cze雟twa.

   Obecny system emerytalny s逝瘺 mundurowych ma kilka wad:

   • Jest bardzo kosztowny dla podatnik闚,
   • Stwarza przes豉nki do niew豉軼iwego doboru pracownik闚 s逝瘺 mundurowych,

   Pracownik mundurowy przechodz帷y na emerytur w wieku 40 lat po przepracowaniu 15 lat otrzyma emerytur wysoko軼i 40 proc. ostatniego wynagrodzenia. Warto嗆 wszystkich emerytur jakie zostan mu wyp豉cone w przysz這軼i b璠zie r闚na (lub wy窺za) sumie jego zarobk闚 w okresie 15 lat s逝瘺y. Gdyby podstaw do wyp豉cania emerytury by zgromadzony z jego sk豉dek kapita (tak jak w zreformowanym systemie pracownik闚 cywilnych), to comiesi璚zna sk豉dka emerytalna musia豉by by co najmniej r闚na wynagrodzeniu jakie obecnie otrzymuje pracownik mundurowy. Innymi s這wy po w陰czeniu sk豉dki emerytalnej do wynagrodzenia wynosi豉 by on ponad 50 proc. wynagrodzenia. Dla por闚nania w powszechnym systemie emerytalnym sk豉dka wynosi 19,5 proc. wynagrodzenia. Przechodzenie pracownik闚 mundurowych w p騧niejszym wieku na emerytur przy jednoczesnym wyd逝瞠niu okresu pracy nie wp造wa w istotny spos鏏 na zmniejszenie koszt闚 tego systemu dla podatnik闚.

   Wynagrodzenia w s逝瘺ach mundurowych s niskie, szczeg鏊nie na ni窺zych stanowiskach s逝瘺owych. Wczesne i wysokie emerytury stanowi cz窷ciow gratyfikacj za relatywnie niskie wynagrodzenie. Ta sytuacja rodzi frustracj w鈔鏚 pracownik闚 mundurowych, szczeg鏊nie dla tych, kt鏎zy maj poczucie, 瞠 z ich kwalifikacjami w cywilnych zawodach mogliby zarabia wi璚ej. Powoduje to, 瞠 po osi庵ni璚iu wieku wymaganego do emerytury mundurowej najlepsi z nich odchodz do cywila. Niskie p豉ce i wczesna emerytura wp造waj te na to jacy kandydaci zg豉szaj si do pracy. Je郵i motywacj do pracy w s逝瘺ach mundurowych jest perspektywa wczesnej emerytury to nie s to cechy charakteru dobre aby zosta wojskowym lub policjantem. Skutki negatywnej selekcji wida wyra幡ie w jako軼i kadr w polskiej armii. Przyk豉dem niskiego morale zawodowego mo瞠 by odej軼ie cz窷ci pracownik闚 wojskowych do cywila w momencie informacji o zamiarach modyfikacji systemu emerytalnego.

   Pa雟twa nie sta na to aby p豉ci wysokie wynagrodzenia pracownikom mundurowym i utrzyma obecny system emerytalny. Zamiast motywowa pracownik闚 mundurowych do pracy poprzez wynagrodzenia i systemy premiowe, zach璚amy ich do pozostawania w s逝瘺ie poprzez uprzywilejowany system emerytalny.

   Opr鏂z om闚ionych wy瞠j wad systemu za likwidacj obecnego systemu przemawia r闚nie kilka prostych prawd:

   • obecny uprzywilejowany system emerytalny s逝瘺 mundurowych wynika z historycznych zasz這軼i i jego dalsze funkcjonowanie nie ma 瘸dnego uzasadnienia,
   • kilkadziesi徠 lat temu regu陰 by這, 瞠 cz這wiek ca貫 篡cie pracowa w jednym zawodzie, cz瘰to w tym samym miejscu pracy. Obecnie takie czasy nasta造, 瞠 cz這wiek podczas swojego 篡cia kilkakrotnie zmienia miejsce pracy, cz瘰to zmienia te zaw鏚. Pracownicy mundurowi to nie s „鈍i皻e krowy”, musz przyj望 do wiadomo軼i, 瞠 po okresie pracy w s逝瘺ach mundurowych b璠 musieli zmieni zaw鏚,
   • na wielu stanowiskach w s逝瘺ach mundurowych praca nie r騜ni si od pracy w cywilnej gospodarce, mo積a wi璚 pracowa do 60, 65 roku 篡cia.

   W cz窷ci 2 przedstawiono jak w陰czy pracownik闚 mundurowych do powszechnego systemu emerytalnego.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 22 lipca 2011 23:23
 • czwartek, 21 lipca 2011
  • Wybory pos堯w spo鈔鏚 niedemokratycznie wybranych kandydat闚

   W poprzednim wpisie do blogu stara貫m si wykaza jak obecna ordynacja wyborcza do Sejmu ogranicza bierne prawo wyborcze obywateli. W praktyce z biernego prawa wyborczego mog skutecznie skorzysta tylko obywatele, kt鏎zy kandyduj z list wyborczych komitet闚 wyborczych partii politycznych lub koalicyjnych komitet闚 wyborczych o zasi璕u og鏊nokrajowym (lub o zasi璕u co najmniej kilku okr璕闚 wyborczych) . Pozostali obywatele s pozbawieni biernego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu.

   Spos鏏 w jaki partie polityczne wy豉niaj kandydat闚 na listy wyborcze niewiele ma wsp鏊nego z zasadami demokracji. Ostateczn decyzj o kszta販ie list wyborczych podejmuje lider partii lub zarz康. W demokratycznych wyborach do Sejmu wybieramy pos堯w spo鈔鏚 kandydat闚 wy這nionych w drodze niedemokratycznych procedur partyjnych.

   Powstaje pytanie czy niedemokratyczne delegowanie kandydat闚 na partyjne listy wyborcze jest zgodne z art.2 Konstytucji RP, kt鏎y stanowi, 瞠 Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pa雟twem prawnym……. oraz z art. 8 ustawy o partiach politycznych w kt鏎ym zapisano, partie polityczne kszta速uj swoje struktury oraz zasady dzia豉nia zgodnie z zasadami demokracji

   Mo瞠 trzeba jeszcze raz 這patologicznie zapisa w Kodeksie Wyborczym, 瞠 kandydaci na listy wyborcze komitet闚 wyborczych partii politycznych wy豉niani s w demokratycznych procedurach, kt鏎e s podawane do publicznej wiadomo軼i.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (1) Poka komentarze do wpisu „Wybory pos堯w spo鈔鏚 niedemokratycznie wybranych kandydat闚”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 21 lipca 2011 21:48
  • Czy ordynacja do Sejmu jest zgodna z Konstytucj?

   Jeste鄉y przekonani, 瞠 Konstytucja RP gwarantuje nam czynne i bierne prawo wyborcze o ile nie jeste鄉y skazani prawomocnym wyrokiem na kar pozbawienia wolno軼i za przest瘼stwo umy郵ne 軼igane z oskar瞠nia publicznego. Niestety tak nie jest. Obowi您uj帷a ordynacja wyborcza do Sejmu powoduje, 瞠 wi瘯szo嗆 obywateli spe軟iaj帷ych wymogi Konstytucji RP nie mo瞠 zosta wybrana do Sejmu.

   Art. 99, ust 1 Konstytucji RP stanowi, Wybrany do Sejmu mo瞠 by obywatel polski maj帷y prawo wybierania, kt鏎y najp騧niej w dniu wybor闚 ko鎍zy 21 lat”. Biernego prawa wyborczego pozbawione s osoby skazane prawomocnym wyrokiem na kar pozbawienia wolno軼i za przest瘼stwo umy郵ne 軼igane z oskar瞠nia publicznego (art. 99, ust 3).

   Po pierwsze, nawet je郵i obywatel uzyska poparcie 5000 obywateli w swoim okr璕u wyborczym (art. 210, par.1Kodeksu Wyborczego) oraz zawi捫e Komitet Wyborczy Wyborc闚, kt鏎y uzyska poparcie 1000 obywateli (art. 204, par.6 Kodeksu Wyborczego) nie mo瞠 kandydowa do Sejmu. Kodeks Wyborczy wyklucza mo磧iwo嗆 kandydowania do Sejmu z jednoosobowej listy wyborczej. Liczba kandydat闚 na li軼ie nie mo瞠 by mniejsza ni liczba pos堯w wybieranych w danym okr璕u wyborczym (art.211, par.2). Obywatel spe軟iaj帷y wymaganie art. 99 Konstytucji RP, samodzielnie ubiegaj帷 si o mandat nie mo瞠 zosta wybrany pos貫m. O mandat pos豉 mo積a ubiega si tylko w grupie, ale takiego ograniczenia na bierna prawo wyborcze Konstytucja RP nie nak豉da.

   Po drugie, nawet je郵i obywatel ubiegaj帷y si o mandat pos豉 ze swojego okr璕u wyborczego zorganizuje grup kandydat闚 i lista Komitetu Wyborczego Wyborc闚 zostanie zarejestrowana, to zgodnie z obowi您uj帷 ordynacj wyborcz nie ma szans zosta wybranym pos貫m nawet je郵i lista z kt鏎ej kandyduje uzyska 100 proc. g這s闚. Kodeks wyborczy stanowi, 瞠 w podziale mandat闚 w okr璕ach wyborczych uwzgl璠nia si wy陰cznie listy kandydat闚 na pos堯w tych komitet闚 wyborczych, kt鏎ych listy otrzyma造 co najmniej 5 % wa積ie oddanych g這s闚 w skali kraju (art.196, par.1). W praktyce oznacza to, 瞠 obywatele kandyduj帷y na pos堯w z list komitet闚 wyborczych, kt鏎e zarejestrowa造 list wyborcze w jednym lub nawet kilku okr璕ach wyborczych nie mog zosta wybrani do Sejmu. Nie wystarczy wi璚 aby kandydat wygra wybory w swoim okr璕u wyborczym, aby mo積a by這 zosta pos貫m potrzeba aby kandydaci z list wyborczych komitetu wyborczego kandydata w innych okr璕ach osi庵n瘭i dobre wyniki.

   Konstytucja RP stanowi, 瞠 zasady i tryb zg豉szania kandydat闚 i przeprowadzania wybor闚 oraz warunki wa積o軼i wybor闚 okre郵a ustawa (art.100, ust.3). Ta delegacja nie upowa積ia jednak aby ordynacja ogranicza豉 bierne prawo wyborcze obywateli wynikaj帷ego z art. 99 Konstytucji RP. Aby zrealizowa konstytucyjny wym鏬 proporcjonalno軼i wybor闚 (art.96, ust.2 Konstytucji RP), zastosowano w Kodeksie Wyborczym z陰 ordynacj, kt鏎a w praktyce ogranicza bierne prawo wyborcze obywateli.

   Zadaniem tego blogu nie jest krytykowa, analizowa ale przedstawia propozycje rozwi您a problem闚. Mo磧iwe s dwa rodzaje dzia豉:

   • wprowadzi poprawki do obecnej ordynacji,
   • zmieni ordynacj wyborcza do Sejmu,

   Nie jest konieczne aby minimalna liczba kandydat闚 na li軼ie wyborczej by豉 r闚na liczbie mandat闚 w okr璕u. Je瞠li lista uzyska ilo嗆 g這s闚 daj帷 prawo do obsadzenia wi瘯szej liczby mandat闚 ni liczba kandydat闚 umieszczonych na li軼ie to r騜nica zostanie podzielona pomi璠zy pozosta貫 partie. Proporcjonalno嗆 podzia逝 mandat闚 w okr璕u wyborczym zostanie nieznacznie naruszona, ale b璠zie to wynika這 ze 鈍iadomego dzia豉nia Komitetu, kt鏎y zg這si mniej kandydat闚 na li軼ie ni mia prawo. Druga poprawka eliminuj帷a dyskryminacj lokalnych komitet闚 wyborczych z powodu 5 proc. progu wyborczego polega na tym aby dla komitet闚 wyborczych, kt鏎e zg這si造 list w jednym okr璕u wyborczym przyj望 zasad, 瞠 lista uczestniczy w podziale mandat闚 o ile uzyska豉 wi璚ej ni np. 50 proc. g這s闚.

   Bierne prawo wyborcze obywateli nie by這by ograniczone gdyby obowi您ywa豉 ordynacja oparta o jednomandatowe okr璕i wyborcze lub ordynacja mieszana. Niestety obydwie ordynacje s sprzeczne z Konstytucj RP. Jedynie ordynacja wi瘯szo軼iowo-proporcjonalna oparta o dwumandatowe okr璕i wyborcze zapewnia proporcjonalno嗆 wybor闚, nie ogranicza biernego prawa wyborczego i nie wymaga zmian w Konstytucji (opis ordynacji: http://krzysztofmazur.blox.pl/2011/06/Wiekszosciowo-proporcjonalna-ordynacja-wyborcza.html ).

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 21 lipca 2011 01:42
 • 鈔oda, 06 lipca 2011
  • Reforma systemy emerytalnego: Wizja docelowa

   Mamy bardzo skomplikowany i drogi w eksploatacji system emerytalny.

   W 1999 roku wprowadzono pierwszy etap reformy systemu emerytalnego, pozostawiaj帷 wiele element闚 do wprowadzenia p騧niej. Niestety 瘸den z nast瘼nych rz康闚, ani 瘸dna partia polityczna nie mieli i nie maj docelowej wizji tego systemu. Zmiany po 1999 roku w systemie emerytalnym s chaotyczne, podporz康kowane bie膨cym potrzebom bud瞠towym lub wymuszone protestami g鏎nik闚 i s逝瘺 mundurowych. Kolejne zg豉szane propozycje te nie s podporz康kowane docelowej wizji lecz wymuszane potrzeb chwili.

   W wyniku takich dzia豉 lub ich braku mamy chyba najbardziej skomplikowany, niezrozumia造 dla wi瘯szo軼i obywateli i najdro窺zy w utrzymaniu system emerytalny. Powszechny system sk豉da si a z sze軼iu element闚. Obowi您kowe sk豉dki p豉cimy na:

   1. konto w Fundusz Ubezpiecze Spo貫cznych,
   2. dodatkowe subkonto w Funduszu Ubezpiecze Spo貫cznych,
   3. konto w Otwartym Funduszu Emerytalnym,

   Zasady gromadzenia funduszy emerytalnych w tym spos鏏 indeksacji oszcz璠no軼i s r騜ne.

   Dodatkowo dobrowolnie obywatele mog oszcz璠za na emerytur na:

   1. Indywidualnych Kontach Emerytalnych,
   2. Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego,
   3. w ramach Pracowniczych Program闚 Emerytalnych

   Zasady oszcz璠zania, limity i rodzaje ulg s r騜ne dla ww. form.

   Do tego dochodz oddzielne systemy emerytalne dla rolnik闚, s逝瘺 mundurowych i prokuratury. A w ramach FUS uprzywilejowane zasady emerytalne dla wybranych zawod闚.

   Nie tylko zwyk造 obywatel, ale r闚nie pos這wie, cz這nkowie rz康u, dziennikarze pisz帷y o systemie emerytalnym nie s w stanie zapami皻a i zrozumie podstawowych zasad tego systemu (niestety tzw. eksperci od systemu emerytalnego te maja problemy). Utrzymanie tak rozbudowanego systemu (liczba os鏏 pracuj帷ych nad obs逝ga, systemy informatyczne) jest kosztowne. Do tego dochodzi koszt utrzymania urz璠nik闚 nadzoruj帷ych system.

   Utrzymanie takiego systemu nie jest racjonalne. Docelowo, w perspektywie 20-40 lat potrzebujemy systemu emerytalnego sk豉daj帷ego si z dw鏂h cz窷ci:

   1. Cz窷 pierwsza - obowi您kowa, oparta na zasadzie solidarno軼i mi璠zypokoleniowej, w ramach kt鏎ej ka盥y obywatel p豉ci sk豉dk np. 17% dochod闚 brutto, czyli obecny Fundusz Ubezpiecze Spo貫cznych, ale z jednym kontem emerytalnym dla ka盥ego obywatela.
   2. Cz窷 druga - dobrowolna, oparta o oszcz璠no軼i gromadzone przez obywateli w instytucjach finansowych indywidualnie lub w ramach pracowniczych program闚 emerytalnych. Roczne oszcz璠no軼i obywatela w tej cz窷ci s obj皻e kwotowym limitem ulgi podatkowej np. w wysoko軼i przeci皻nego wynagrodzenia.

   Czyli zamiast obecnych trzech filar闚 z sze軼ioma elementami, system sk豉da豚y si z dw鏂h filar闚. W pierwszym filarze ka盥y pracuj帷y mi掖by jedno konto w FUS, w drugim filarze mo積a by這by mie kilka kont w r騜nych funduszach, w tym w pracowniczych programach emerytalnych.

   Co oznacza przyj璚ie takiego systemu. Po pierwsze stopniowe przeniesienie OFE z obecnego obowi您kowego II filaru do cz窷ci dobrowolnej, poprzez stopniowe zmniejszanie wysoko軼i obowi您kowej sk豉dki p豉conej do OFE, przy jednoczesnym dopuszczeniu dobrowolnych wp豉t do OFE w ramach limitu ulgi podatkowej. OFE utworzone w ramach reformy 1999 roku by造 potrzebne, poniewa nie by這 instytucji na rynku kapita這wym zdolnych do gromadzenia oszcz璠no軼i emerytalnych oraz obywatele nie mieli nawyku oszcz璠zania na emerytur. Za 10-20 lat OFE w obecnej postaci b璠 prze篡tkiem.

   Po drugie likwidacja wprowadzonego w 2011 roku drugiego subkonta w FUS. Jest to trudne zadanie ale mo磧iwe do wykonania. Przyk豉dowe rozwi您anie: ze wzgl璠u na przyj皻e prawo do dziedziczenia zgromadzonych na nich 鈔odk闚, naj豉twiej dokona likwidacji poprzez przekazanie tych 鈔odk闚 w formie obligacji na rachunki obywateli w OFE. Obecna podwy窺zona sk豉dka do FUS pozostaje bez zmian ale jest p豉cona na jedno konto.

   Po trzecie likwidacja IKE jako nieatrakcyjnej formy oszcz璠zania na cele emerytalne, kt鏎 wprowadzono tylko dlatego aby co zrobi w ramach filaru III, nie wprowadzaj帷 ulgi podatkowej w PIT na oszcz璠no軼i emerytalne. Po wprowadzeniu IKZE, IKE trac racje bytu.

   Po czwarte likwidacja odr瑿nych system闚 emerytalnych dla rolnik闚 (wpis na blogu z dnia 23 czerwca br.) i s逝瘺 mundurowych. Likwidacja przywilej闚 emerytalnych dla wybranych grup zawodowych w FUS. Przywileje emerytalne mog by w ramach obecnego III filaru, do negocjacji pomi璠zy pracodawcami i pracownikami.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (1) Poka komentarze do wpisu „Reforma systemy emerytalnego: Wizja docelowa”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 06 lipca 2011 00:40
 • wtorek, 05 lipca 2011
  • Kanon lektur szkolnych

   Radio TOK FM w dniu 30 czerwca otworzy這 dyskusj nt. kanonu lektur szkolnych. Problem jest g喚bszy. W gimnazjum i liceum zamiast przedmiotu „j瞛yk polski” powinny by nauczane dwa przedmioty: j瞛yk polski i literatura.

   Przedmiot j瞛yk polski powinien obejmowa nauk gramatyki, ortografii, czytania ze zrozumieniem r騜nych tekst闚, poprawnego rozumienia znaczenia wyraz闚, sztuki wypowiedzi, techniki pisania tekst闚, wyst徙ien publicznych itd..

   Przedmiot literatura ma trzy w徠ki nauczania:

   historia literatury – tematyka i forma utwor闚 napisanych wcze郾iej ni 20-30 lat temu, we wsp馧czesnym szybko zmieniaj帷ym si 鈍iecie, dla uczni闚 jest to ju historia,

   literatura wsp馧czesna – utwory wydane w ostatnich 10 - 20 latach,

   zaj璚ia literackie - praktyczne zaj璚ia z literatury: pisanie wierszy, opowiada, mini sztuk teatralnych, uczymy w szkole m這dzie rysowa, rze嬌i w glinie, tak samo mo積a uczy m這dzie literatury.

   Kanon lektur potrzebny jest do nauczania historii literatury. Nie jest konieczne aby uczniowie wszystkie utwory czytali w ca這軼i. Dla zapoznania si z form utworu wystarczy obowi您kowa lektura wybranych fragment闚, a ca豉 tre嗆 z om闚ienia. Czytanie sztuk teatralnych powinno by zabronione. Sztuki s do ogl康ania, je郵i nie mo磧iwo軼i w teatrze, to w nagraniach wideo lub ze strony internetowej telewizji publicznej.

   Do nauczania literatury wsp馧czesnej potrzebna jest szeroka lista rekomendowanych utwor闚. Do wyboru przez nauczyciela i do czytania w ca這軼i przez uczni闚.

   Niech耩 dyskutant闚 do kanonu lektur wynika z faktu, 瞠 kiedy lektury te wykorzystywano do kszta速owania postaw m這dzie篡, cz瘰to w formie indoktrynacji.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 05 lipca 2011 23:19
 • poniedzia貫k, 04 lipca 2011
  • Jakie programy w telewizji publicznej?

   W ci庵u najbli窺zych dw鏂h lat w ca造m kraju uruchomiona zostanie naziemna telewizja cyfrowa. O tym jak TVP zamierza realizowa misj 鈍iadczy b璠zie to jakie nowe kana造 zaoferuje TVP na platformie cyfrowej.

   Obecnie TVP emituje kana造: TVP1, TVP2, Info oraz w telewizji kablowej i satelitarnej kana造: Polonia, Kultura, Sport, Historia, Seriale. Go造m okiem wida, 瞠 brak jest program闚 dedykowanych dzieciom (do lat 7) i m這dzie篡 (8-14 lat).

   Brak jest kana逝 TVP Maluch z filmami, polskimi kresk闚kami, programami edukacyjnymi, konkursami, poradami dla rodzic闚 w godzinach wieczornych. Je郵i TVP maj帷 do dyspozycji platform cyfrowa nic nie zrobi to maluchom pozostanie Dobranocka w obudowie reklam oraz dla tych kt鏎e maja dost瘼 do telewizji satelitarnej lub kablowej Cartoon Network z makabrycznymi kresk闚kami lub Disney Channel z og逝piaj帷ymi filmami (dobrze, 瞠 jest kana Mini Mini).

   Brak jest kana逝 TVP Nastolatek z filmami, programami popularnonaukowymi, sportowymi, konkursami, poradami, wideoklipami itp. Nie potrzeba du瞠go wysi趾u intelektualnego i finansowego na uruchomienie TVP Seriale lub TVP Film ale zbudowanie atrakcyjnego kana逝 telewizyjnego adresowanego do nastolatk闚 jest du篡m i kosztownym wyzwaniem. R闚nie najstarsi seniorzy byliby wdzi璚zni za kana TVP Senior. Na razie musz si zadowoli Radiem Maryja.

   W dobie telewizji cyfrowej emitowanie dw鏂h kana堯w w stylu TVP1 i TVP2, kt鏎e adresowane s do wszystkich odbiorc闚 mija si z celem. Konieczne s kana造 tematyczne i kana造 adresowane do wybranych segment闚 odbiorc闚.

   O realizacji misji przez TVP 鈍iadczy b璠zie nie tylko nowa struktura kana堯w i ich ram闚ki ale r闚nie zasoby udost瘼niane przez TVP Internecie. Na razie nie ma za du穎 tych zasob闚. Spektakli Teatru Telewizji w Internecie na razie nie obejrzym

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 04 lipca 2011 18:03

Tagi

Kana informacyjny