Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • niedziela, 21 lipca 2013
  • Zawieszenie ostro積o軼iowych prog闚 bud瞠towych

   Minister Finans闚 wnioskuje aby w br. i roku przysz造m nie obowi您ywa造 bud瞠towe progi ostro積o軼iowe . Jedyne uzasadnienie jakie podaje to , 瞠 nie jest w stanie spe軟i wymog闚 jakie ustawa nak豉da na bud瞠t po przekroczeniu tych prog闚. Jak zwykle uprawia przewrotn retoryk. G這si , 瞠 nie spe軟ia tych ustawowych wymog闚 dla dobra spo貫cze雟twa. Dobro nast瘼nych pokole jest mu oboj皻ne.

   Minister negatywnie ocenia dodatkowe ograniczenia jakie ustawanak豉da na bud瞠t po przekroczeniu prog闚 ostro積o軼iowych . Nie podzielam opinii Ministra. Po przekroczeniu pierwszego progu (relacja d逝gu publicznego do PKB wi瘯sza od 50%) ustawa wymaga jedynie aby relacja deficytu do PKB w bud瞠cie uchwalanym na nast瘼ny rok by豉 mniejsza od analogicznej relacji w roku bie膨cym. Nie jest to zbyt ostry wym鏬. Jego spe軟ienie w kolejnych latach spowoduje, 瞠 relacja d逝gu do PKB stopniowo spadnie poni瞠j 50 proc. Natomiast przekroczenia drugiego progu ostro積o軼iowego (relacja d逝gu publicznego do PKB wi瘯sza od 55%) nak豉da szereg „bolesnych” dla spo貫cze雟twa i rz康u wymog闚 na bud瞠t nast瘼nego roku np. ograniczenie waloryzacji rent i emerytur, zerowy deficyt bud瞠tu pa雟twa, itp.

   Progi ostro積o軼iowe s po to aby wymusi dzia豉nia naprawcze na w豉dzy wykonawczej, najlepiej jeszcze przed ich przekroczeniem. Innymi s這wy, lepiej ich nie przekracza.

   Win za zaistnia造 stan rzeczy obarcza innych (NBP i kryzys w strefie euro)). Nie dostrzega w豉snych b喚d闚. W roku 2007 gdy Minister obejmowa urz康 relacja d逝gu sektora Genaral Government do PKB (tj. wg zasad statystyki UE) wynosi豉 45% (wg krajowej statystyki 44,8%) . W roku 2012 relacja d逝gu sektora Genaral Government do PKB wynosi豉 55,7%, co oznacza, 瞠 drugi pr鏬 ostro積o軼iowy zosta przekroczony, a wg krajowej statystyki (dzi瘯i stosowaniu kreatywnej ksi璕owo軼i) relacja wynios豉 52,,6% tj. przekroczono pierwszy pr鏬. W ostatnich 6 latach dzi瘯i subwencja z bud瞠tu UE sektor publiczny mia komfortowe warunki finansowe. Mimo to Minister doprowadzi finanse publiczne do krytycznego stanu. Przyk豉dem niefrasobliwo軼i Ministra jest zgoda na wprowadzenie ustawy o urlopach rodzicielskich, co oznacza kilka miliard闚 z這tych wydatk闚 wi璚ej w roku bie膨cym i latach przysz造ch. Przyk豉dem g逝poty jest rozszerzenie urlop闚 rodzicielskich na „matki pierwszego kwarta逝” i argumentowanie, 瞠 w bud瞠cie pa雟twa s oszcz璠no軼i , kt鏎e to sfinansuj.

   Minister mami opini publiczn, 瞠 za dwa lata progi ostro積o軼iowe zostan przywr鏂one oraz 瞠 wprowadzona zostanie nowa regu豉 wydatkowa, bardziej zaawansowana, a nie tak prymitywna jak obecne ustawowe wymogi (kt鏎ych Minister nie potrafi wype軟i). Nowa regu豉 wydatkowa ma by zgodna z 5-pakiem unijnym. Ma by acykliczna.

   Regu豉 wydatkowa, o kt鏎ej m闚i Minister jest regu陰, kt鏎 nale篡 stosowa gdy relacja d逝gu do PKB jest poni瞠j warto軼i progowych. Po przekroczeniu warto軼i progowych regu豉 ta b璠zie musia豉 ulec zaostrzeniu. Poczekamy na propozycje administracji.

   Jak w zaistnia貫j sytuacji powinien zachowa si Prezydent? Progi ostro積o軼iowe s okre郵one w ustawie. Nie s to progi konstytucyjne, tak jak pr鏬 60 proc. . Nie po to jednak je ustalono aby przy pierwszej okazji je zawiesza. Prezydent mo瞠:

   a) zaakceptowa projekt rz康u,

   b) zawetowa ustaw zawieszaj帷 progi ostro積o軼iowe,

   c) zawetowa ustaw zawieszaj帷 progi ostro積o軼iowe wg przed這瞠nia rz康owego i zg這si ustaw zawieszaj帷 „50%” pr鏬 ostro積o軼iowy na rok w roku 2013.

   Co wybierze?

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (1) Poka komentarze do wpisu „Zawieszenie ostro積o軼iowych prog闚 bud瞠towych ”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 21 lipca 2013 18:08
 • 鈔oda, 17 lipca 2013
  • Winni nowelizacji bud瞠tu pa雟twa

   Konieczna jest nowelizacja bud瞠tu pa雟twa na rok 2013. Wed逝g Minister Rostowski win za to ponosi NBP, kt鏎y przez ostatnie kilkana軼ie miesi璚y utrzymywa i utrzymuje zbyt wysokie stopy procentowe oraz przed逝瘸j帷y si kryzys w sferze EURO.

   Minister przecenia rol jak odgrywa polityka monetarna NBP. Mechanizm transmisji zmiany st鏕 procentowych na realne procesy gospodarcze nie jest silny. Polska to nie USA.

   Pomimo braku o篡wienia w UE, wzrost polskiego eksportu jest g堯wnym czynnikiem wzrostu PKB.

   Na za豉manie si wzrostu gospodarczego zasadniczy wp造w mia造 trzy czynniki:

   1. Gwa速owny spadek publicznych inwestycji infrastrukturalnych po EURO 2012.

   2. Za豉manie si w po這wie 2012 roku pozytywnego nastroju konsument闚 (podtrzymywanego d逝go przez rz康, kt鏎y g這si teori „zielonej wyspy”). Zmiana oczekiwa konsument闚 zosta豉 spowodowana: utrzymuj帷ym si wysokim bezrobociem oraz seri wypowiedzi polityk闚 i ekonomist闚 na temat kryzysu gospodarczego. To jest kluczowy czynnik stagflacji w gospodarce Polskiej.

   3. Zaostrzenie polityki kredytowej przez banki, w wyniku kryzysu w latach poprzednich i zmian regulacji KNF.

   Powy窺ze zdarzenia umocni造 trwaj帷 od 3 lat stagnacje w inwestycjach sektora prywatnego. Spirala zwijania si gospodarki zosta豉 uruchomiona.

   Co robi? Nadal aktualne s proste pomys造 sprzed dw鏂h lat.Konieczna jest eliminacja/ograniczenie strukturalnych przyczyn nier闚nowagi sektora finans闚 publicznych:

   Zr闚nowa瞠nie FUS

   Reforma KRUS

   Eliminacja wi瘯szo軼i ulg podatkowych w PIT i CIT,

   Uproszczenie VAT

   Itd.

   Na razie jedynym realny czynnikiem pobudzenia wzrostu gospodarczego b璠 pieni康ze z nowego bud瞠tu UE. Kt鏎e zostan uruchomione w 2014 roku. Rz康 b璠zie stara si zintensyfikowa ich wykorzystanie tak aby o篡wi gospodark w 2015 roku – roku wybor闚 do Sejmu.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 17 lipca 2013 22:32
 • wtorek, 16 lipca 2013
  • Bud瞠t pa雟twa nowelizacja

   R璚e opadaj.

   Konferencja prasowa Premiera z udzia貫m dw鏂h wicepremier闚. Premier informuje o nowelizacji bud瞠tu na rok 2013. Deficyt zostanie zwi瘯szony o 16 mld z, wydatki zmniejszone o 8,5 mld z, 50 proc. ustawowy pr鏬 ostro積o軼iowy zawieszony w roku 2013 i 2014. Sprawa bardzo istotna. Dziennikarze rozpoczynaj zadawa pytania (nie przytaczam dok豉dnie pyta a jedynie podaj ich tematy):

   1. Czy Premier we幟ie udzia w debacie z J. Gowinem?

   2. Co z ubojem rytualnym na potrzeby wsp鏊not religijnych?

   3. Zachowanie oficer闚 BOR przy uderzeniu jajkiem w Prezydenta?

   4. Referendum o odwo豉nie prezydent Warszawy?

   5. Czy b璠zie zmiana na stanowisku ministra rolnictwa?

   6. Kwestia rozwi您ania struktur PSL na Dolnym 奸御ku? (to pytanie do wicepremiera)?

   7. Na kogo premier b璠zie g這sowa w wyborach na przewodnicz帷ego PO? Czy dosta kart do glosowania?

   Premier cierpliwie odpowiada na idiotyczne pytania g逝pich dziennikarzy.

   Na sam koniec jeden z dziennikarzy przypomnia sobie, 瞠 na wst瘼ie konferencji prasowej Premier poinformowa o nowelizacji bud瞠tu. Spyta jakie b璠 ciecia wydatk闚 w poszczeg鏊nych resortach? Dlaczego nowelizacja bud瞠tu jest tak p騧no? Dlaczego zamiast dotacji do FUS udzielane s po篡czki z bud瞠tu pa雟twa?

   To ostatnie pytanie by這 istotne. Dotyczy這 kreatywnej ksi璕owo軼i uprawianej w celach taktycznych przez Ministra Finans闚. Gdyby niedobory w FUS by造 pokrywane dotacj z bud瞠tu to deficyt bud瞠tu pa雟twa w I p馧roczu by豚y znacznie wy窺zy. Po wymijaj帷ej odpowiedzi Ministra, 瞠 to jest elastyczna polityka zgodna z zapisami w ustawie, dziennikarzowi zabrak這 intelektu aby zapyta o rzeczywist wielko嗆 deficytu bud瞠tu pa雟twa.

   Czas konferencji min掖. Niewiele dowiedzieli鄉y si o nowelizacji bud瞠tu pa雟twa.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 16 lipca 2013 18:15
 • poniedzia貫k, 15 lipca 2013
  • Rz康owy raport Przegl康 funkcjonowania systemu emerytalnego

   Oczekiwa貫m, 瞠 w raporcie Przegl康 funkcjonowania systemu emerytalnego(Synteza raportu, Rekomendacje raportu) administracja rz康owa dokona ca這軼iowej oceny funkcjonowania wszystkich trzech filar闚 systemu emerytalnego i przedstawi propozycje zmian, a w szczeg鏊no軼i:

   1. Analiza przyczyn deficytu FUS i propozycje jego redukcji (Nier闚nowaga FUS, Jak zmniejszy deficyt FUS),

   2. Propozycje systemu wyp豉t emerytur ze 鈔odk闚 zgromadzonych w OFE (propozycja wyp豉t emerytur z OFE),

   3. Propozycja zmian w systemie wynagradzania PTE za zarz康zanie OFE, zniesienie lub zmiana systemu limit闚 inwestycyjnych dla OFE, zmiana banchmarku oceny stopu zwrotu z inwestycji OFE, itp (zmiany w PTE i OFE) ,

   4. Analiza przyczyn niskiej popularno軼i III filaru systemu emerytalnego tj. braku oszcz璠no軼i emerytalnych na IKE, IKZE, PPE,

   5. Przedstawienia docelowej wizji systemu emerytalnego i harmonogramu doko鎍zenia reformy systemu emerytalnego (Wizja systemu emerytalnego, Zasady systemu emerytalnego).

   Nic z tych rzeczy!!!!

   Raport po鈍i璚ony jest jednemu zagadnieniu:

   przeniesieniu jak najwi瘯szej ilo軼i 鈔odk闚 zgromadzonych dotychczas na kontach w OFE do FUS i zmniejszeniu przysz造ch wp豉t do OFE.

   Autorzy raportu rekomenduj jako system wyp豉t emerytur z filara kapita這wego: wprowadzenie stopniowego przenoszenia 鈔odk闚 z OFE na subkonto w ZUS na 10 lat przed osi庵ni璚iem wieku emerytalnego i wyp豉ta 鈍iadczenia emerytalnego oraz jego waloryzacja na takich samych zasadach, jak obowi您uj帷e w I filarze. 字odki przeniesione na subkonto b璠 podlega造 obecnym zasadom waloryzacji wska幡ikiem r闚nym 鈔edniorocznej dynamice warto軼i produktu krajowego brutto za okres ostatnich pi璚iu lat. W chwili przej軼ia na emerytur kapita zamieniany b璠zie na emerytur do篡wotni poprzez podzielenie sumy zgromadzonej na koncie przez dalsze oczekiwane trwanie 篡cia. Spo鈔鏚 licznych propozycji dotycz帷ych wyp豉t emerytur z II filarata jest najgorsza. Wady i zalety tego rozwi您ania om闚iono dok豉dnie we wcze郾iejszym wpisie.Tutaj powt鏎z jedynie, 瞠 jest to powr鏒 do systemu repartycyjnego, tj. systemu sprzed reformy, co oznacza konieczno嗆 utrzymania w przysz這軼i wysokich sk豉dek na ubezpieczenia emerytalne.

   Wyp豉t emerytur z II filaru mog by realizowane przez ZUS, ale w inny spos鏏. Jedn propozycje przedstawi zesp馧 KNF: Do篡wotnia emerytura kapita這wa b璠zie finansowana z Funduszu Do篡wotnich Emerytur Kapita這wych (FDEK). FDEK powinien mie taki status prawny aby by zakwalifikowany do sektora publicznego. Kapita造 emerytalne w momencie przechodzenia cz這nka OFE na emerytur (lub stopniowo w okresie 10 lat przed emerytur) przekazywane b璠 do administrowanego przez ZUS FDEK i nigdy nie b璠 si styka造 ze 鈔odkami Ubezpiecze Spo貫cznych w FUS. ZUS mo瞠 przekaza cze嗆 kapita堯w w zarz康zanie prywatnym podmiotom. Waloryzacja emerytury z cz窷ci kapita這wej zale積a od wynik闚 z inwestycji, ale nie mniejsza ni 0% i nie wi瘯sza ni waloryzacja w I filarze.

   Takie rozwi您anie nie oznacza powrotu do systemu repartycyjnego, a co najwa積iejsze oznacza, 瞠 w przysz這軼i mo磧iwe jest zrezygnowanie z II filara i uczynienia go ca趾owicie dobrowolnym, co oznacza mo磧iwo嗆 obni瞠nia obowi您kowych sk豉dek emerytalnych.

   Autorzy raportu proponuj trzy warianty zabrania do FUS cz窷 dotychczasowych zgromadzonych oszcz璠no軼i w OFE :

   1.Likwidacja cz窷ci nieakcyjnej OFE.

   W tej propozycji zmian w systemie emerytalnym czrodk闚, kt鏎ej OFE nie maj prawa inwestowa w akcje, by豉by przeniesiona z OFE do FUS tj. ok. 60% oszcz璠no軼i. Jej r闚nowartoz dniem przeniesienia by豉by zaksigowana na subkontach przysz造ch emeryt闚 w ZUS, gdzie by豉by waloryzowana na tych samych zasadach jak obecnie zgromadzone tam rodki. Sk豉dka emerytalna p豉cona do OFE wzros豉by do poziomu 2,92% (odpowiadajcemu 40% limitowi inwestycji w akcje przy pierwotnym poziomie sk豉dki do OFE – 7,3%). Po zmianach OFE mia造by nie tylko prawo inwestowa dowoln czswoich aktyw闚 w akcje, lecz wrcz zakaz inwestowania w pastwowe papiery d逝ne. Poza akcjami sp馧ek gie責owych OFE mia造by prawo inwestowa take w prywatne komercyjne papiery d逝ne i wikszoinnych komercyjnych instrument闚 finansowych. Aby zachci OFE do wikszego konkurowania midzy sob o klienta, benchmark wewntrzny i mechanizm niedoboru zosta造by zniesione.

   Po pierwsze, ta propozycja jest niezgodna z Konstytucj RP, gdy narusza „prawa nabyte”. OFE nie s zaliczane do funduszami sektora publicznego. W豉dza nie mo瞠, dysponowa 鈔odkami zgromadzonymi przez obywateli dotychczas w OFE. Mo瞠 zmienia przysz貫 sk豉dki do OFE. Co prawda S康 Najwy窺zy wyda orzeczenie, 瞠 鈔odki obywatela zgromadzone w OFE nie s jego w豉sno軼i. Jest to kolejny dow鏚 na niekompetencje s康u w sprawach ekonomicznych. Skoro 鈔odki te mog by dziedziczone lub b璠 wyp豉cone w przysz這軼i jako emerytury, to znaczy, 瞠 nale膨 do obywatela.

   Po drugie, pomys aby OFE inwestowa造 jedynie w akcje i obligacje korporacyjne jest beznadziejny. Obecnie nale篡 znie嗆 wszelkie limity na portfel inwestycyjny OFE opr鏂z limitu na inwestycje w aktywa zagraniczne. Pozwoli to zr騜nicowa struktur portfeli poszczeg鏊nych OFE. Jedne b璠 inwestowa造 wi璚ej w akcje, inne bezpiecznie w obligacje. Obywatel wybierze co mu odpowiada. KNF powinno publikowa oceny profilu ryzyka poszczeg鏊nych OFE, tj. wska幡iki + komentarz zrozumia造 dla os鏏 nie b璠帷ych analitykami finansowymi.

   2. Dobrowolnoudzia逝 w czci kapita這wej systemu emerytalnego.

   W tym wariancie osoby rozpoczynajce prac bd mog造 wybra, do kt鏎ego OFE chc nalee w takim samym trybie jak dotychczas. Brak decyzji nie spowoduje jednak, e osoba taka bdzie wylosowana do kt鏎ego z OFE, lecz jej sk豉dka w ca這ci bdzie trafia do FUS. Kady ubezpieczony, kt鏎y ju dzisiaj odprowadza sk豉dk emerytaln, m鏬豚y natomiast zdecydowa, czy chce pozosta nadal uczestnikiem OFE, czy te chce, by ca豉 jego sk豉dka oraz aktywa z OFE zosta造 przeniesione do FUS na subkonto II filaru. Na podjcie decyzji o pozostaniu w OFE kady ubezpieczony mia豚y 3 miesice. Decyzja przejcia do ZUS by豉by nieodwo豉lna. Osoby, kt鏎e postanowi造 pozosta w OFE, mog造by w przysz這ci zmieni t decyzj.

   Ten wariant mo積a zrealizowa - decyzja nale篡 do obywateli. Proponowane przeniesienie 鈔odk闚 z OFE na subkonto w FUS waloryzowane wg. tempa wzrostu PKB jest b喚dne. Po pierwsze, powszechny system emerytalny powinien by jednakowy dla wszystkich. Nie mo瞠 by tak, 瞠 cz窷 przysz造ch emeryt闚 ma wielko嗆 emerytury z OFE uzale積ion od wynik闚 rynkowych, a ci przyszli emeryci, kt鏎zy zdecyduj si na przekazywanie ca這軼i sk豉dki do FUS maj emerytur gwarantowan przez przysz貫 generacje podatnik闚. Po drugie, subkonto to utworzone w 2011 roku generuje strukturaln nier闚nowag w FUS. Przyj皻y spos鏏 indeksacji kapita逝 emerytalnego przewy窺za tempo wzrostu strumienia sk豉dek na to subkonto (co wyja郾iono dok豉dnie Tutaj).

   Ta propozycja wymaga modyfikacji. ZUS powinien utworzy fundusz typu OFE, o takiej konstrukcji prawnej aby m鏬 by zaliczany do sektora publicznego. Osoby, kt鏎e zrezygnowa造by z OFE przenios造by swoje oszcz璠no軼i do tego funduszu i cz窷 sk豉dki emerytalnej wp豉ca造by do tego funduszu. Fundusz mia豚y zdefiniowan strategie inwestowania tylko w papiery skarbowe. Cel Ministra Finans闚 zosta豚y osi庵ni皻y. 字odki przeniesione do tego funduszu pomniejszy造by d逝g publiczny, a przysz貫 sk豉dki do wp豉cane by造by neutralne dla wielko軼i d逝gu publicznego.

   3. Dobrowolno„plus” (z dodatkow sk豉dk).

   Rozwizanie to pozostawia ubezpieczonemu moliwowyboru pomidzy pozostaniem w OFE, a przejciem do ZUS. Od wariantu dobrowolnego wyboru rni si g堯wnie dodatkow sk豉dk przekazywan do OFE przez ubezpieczonego. Ubezpieczony moe:

   a) przekaza ca這sk豉dki do ZUS przy obecnej wysokoci sk豉dki (19,52%)

   b) przekaza czsk豉dki do ZUS (17,52%), a pozosta czsk豉dki emerytalnej (2%) wraz z dodatkow sk豉dk (2%) do OFE.

   W ostatnich 10 latach przed wiekiem emerytalnym w przypadku os鏏, kt鏎e wybra造 OFE, nie by豚y stosowany tzw. „suwak bezpieczestwa”. Wyp豉ty emerytur z I filaru i subkonta w FUS – dla ubezpieczonych , kt鏎zy pozostali w OFE - b璠 realizowane przez ZUS. B璠 posiada造 gwarancje pastwowe w zakresie minimalnej emerytury, proporcjonalnie do czci sk豉dki, kt鏎a trafia do FUS.

   Ta propozycja jest niezgodna z Konstytucj RP. Wprowadza dwie sk豉dki emerytalne, 19,52% i 21,52%. Wy窺za sk豉dka dla os鏏 oszcz璠zaj帷ych na emerytur w OFE ma znamiona kary. Niezgodne z konstytucja jest wprowadzenie r騜nych wielko軼i emerytury minimalnej. Rz康 obni瘸 sk豉dk do OFE z obecnych 2,8 proc. do 2 proc. W swoim braku profesjonalizmu autorzy raportu nie przedstawili propozycji jak ma by wyp豉cana emerytura kapita這wa. Wariant ten posiada wszystkie wady wariantu 2.

   Podsumowuj帷. Zaproponowany system wyp豉t emerytur z OFE ma szereg wad i wymaga modyfikacji wg propozycji zespo逝 KNF. Z trzech wariant闚 zabrania 鈔odk闚 z OFE do FUS, wariant 1 i 2 s sprzeczne z Konstytucja RP, a wariant 2 wymaga modyfikacji.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 15 lipca 2013 22:36
 • czwartek, 11 lipca 2013
  • Finansowanie partii politycznych po raz trzeci

   Premier Tusk przedstawi propozycje zaprzestania finansowania partii politycznych z bud瞠tu pa雟twa. Propozycja szkodliwa, oddaj帷a pa雟two we w豉danie ludzi zamo積ych. Tak sta這 si w XVII-XVIII wieku, kiedy w豉dz Rzeczpospolitej przej瘭i oligarchowie, ograniczaj帷 polityczn rol szlachty i podporz康kowuj帷 polityk pa雟twow swoim interesom.

   Dwa lata temu przedstawi貫m na tym blogu propozycj finansowania partii w formie dysponowania przez obywateli cz窷ci p豉conego przez nich podatku PIT na rzecz wybranej partii. Podobn propozycj w uproszczone formie przedstawili pos這wie Ruchu Palikota. Jedyny merytoryczny argument jaki pad przeciwko tym propozycj to obawa o to, 瞠 urz璠y skarbowe b璠 wiedzia造 o sympatiach politycznych obywateli. Poni瞠j przedstawiam propozycj jak rozwi您a ten problem.

   1. Obywatel na formularzu podatkowym PIT zaznacza, 瞠 chce aby bud瞠t pa雟twa przekaza z p豉conego przez obywatela podatku PIT okre郵on kwot na rzecz finansowania partii politycznych. R闚nocze郾ie wpisuje na formularzu zdefiniowany przez siebie kod sk豉daj帷y si z 12 znak闚 (liter lub cyfr). Nie podaje nazwy partii.

   2. Obywatel wysy豉 do Pa雟twowej Komisji Wyborczej (formularz papierowy lub elektronicznie lub nawet SMS) 12 znakowy kod i symbol partii na rzecz kt鏎ej chce zadysponowa cz窷 podatku PIT.

   3. Urz璠y skarbowe przekazuj do Pa雟twowej Komisji Wyborczej wykaz kod闚 i kwot jakie podali obywatele. W PKW nast瘼uje przeliczenie ile subwencji poszczeg鏊ne partie. Oczywi軼ie pod nadzorem przedstawicieli partii politycznych.

   Procedura zachowuje ca趾owit anonimowo嗆. Urz康 skarbowy wie jedynie, 瞠 obywatel zdecydowa si na finansowanie partii politycznych i jak kwot zadysponowa. PKW wie jakie partie otrzyma造 poszczeg鏊ne subwencje ale nie zna danych obywateli kt鏎zy przekazali. Prawdopodobie雟two , 瞠 dw鏂h obywateli wpisze taki sam kod jest bliskie zeru. System informatyczny od obs逝gi tej operacji jest prosty.

   Dla przypomnienia propozycja finansowania partii politycznych przedstawiona na tym blogu brzmia豉:

   Nale篡 wprowadzi mo磧iwo軼i przekazywania przez obywateli np. 1% podatku PIT, ale nie wi璚ej ni np. 100 z, jako darowizn dla wybranej jednej lub kilku partii z listy partii zatwierdzonej przez Krajow Komisje Wyborcz. Czyli analogicznie jak dla organizacji po篡tku publicznego.

   Dodatkowo partie i koalicje partyjne, kt鏎e przekroczy造 3 procentowy pr鏬 wyborczy w wyborach do Sejmu otrzymuj jednakow dotacje z bud瞠tu pa雟twa w wysoko軼i np. 5 mln z rocznie

   Ograniczenie kwoty przekazywanej dla partii do np. 100 z ma na celu wyr闚na szanse finansowe partii. 1 proc. podatku PIT od przeci皻nego wynagrodzenia (ok. 3400 z miesi璚znie) wynosi 28 z. O sile finansowej partii powinno decydowa w pierwszej kolejno軼i liczba sympatyk闚, a nie ich zamo積o嗆.

   Pozostawienie minimalnej dotacji z bud瞠tu pa雟twa ma na celu zagwarantowanie minimalnej stabilno軼i finansowej dla partii, kt鏎e przekroczy造 pr鏬 i odpowiadaj za prace ustawodawcze w parlamencie.

   Konieczne jest zwi瘯szenie szczeg馧owo軼i sprawozda finansowych partii, w zakresie dochod闚 i wydatk闚 oraz dodanie element闚 bilansu partii np. stan 鈔odk闚 p造nnych, zad逝瞠nie partii.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Finansowanie partii politycznych po raz trzeci”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 11 lipca 2013 14:10
 • 鈔oda, 10 lipca 2013
  • Jak zmniejszy deficyt w FUS

   Podstawowy wniosek z rz康owego raportu „Przegl康 funkcjonowania systemu emerytalnego” jest nast瘼uj帷y:

   Sytuacja finansowa pa雟twa jest bardzo z豉.

   D逝g publiczny przekroczy (lub ju przekroczy, a jedynie kreatywna ksi璕owo嗆 Ministra ukrywa ten fakt) ustawowy pr鏬 ostro積o軼i 55 proc. co oznacza konieczno嗆 opracowania bud瞠tu z zerowym deficytem. W celu zmniejszenia d逝gu publicznego Rz康 zamierza zabra 鈔odki finansowe zgromadzone przez obywateli na ich kontach w OFE i przenie嗆 je do FUS.

   Deficyt sektora publicznego generowany jest g堯wnie przez deficyt FUS i KRUS oraz braku nadwy瞠k w bud瞠cie pa雟twa na dotowanie tych funduszy. Zamiast zabiera oszcz璠no軼i zgromadzone w OFE nale篡 podj望 dzia豉nia zmniejszaj帷e deficyt FUS i KRUS. Poni瞠j podano list kilku dzia豉, kt鏎e ogranicz deficyt FUS (cz窷 z nich jest powt鏎zeniem propozycji z wpisu Co jeszcze trzeba zrobi w systemie emerytalnym)

   Dzia豉nia zwi瘯szaj帷e dochody FUS:

   1. Podwy窺zy sk豉dk emerytaln do poziomu 20 proc. (obecnie 19,52 proc.) z czego 17,5 proc p豉cone do FUS (obecnie 16,72 proc.) i 2,5 proc do OFE (obecnie jest 2,8 proc.).

   2. Podwy窺zy sk豉dk rentow o ok. 2 proc. tak aby zr闚nowa篡 fundusz rentowy w FUS (Konieczna podwy磬a sk豉dki rentowej).

   3. Osk豉dkowa tzw. umowy 鄉ieciowe sk豉dkami na ubezpieczenia spo貫czne.

   4. W陰czy do powszechnego systemu emerytalnego pracownik闚 mundurowych, s璠zi闚 itp. , zachowuj帷 ich prawa nabyte. Je郵i to konieczne- ustali dodatkowe 鈍iadczenia na emerytury pomostowe w ramach III filaru (jak to zrobi?: Emerytury mundurowe )

   5. Wprowadzi zr騜nicowanie sk豉dek p豉conych do FUS przez osoby prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz. W tej grupie zawodowej s osoby o niskich, 鈔ednich i bardzo wysokich dochodach jednak wszyscy p豉c jednakow nisk sk豉dk emerytalna, kt鏎ej warto嗆 jest wyznaczona na podstawie dochodu r闚nego 60% przeci皻nego wynagrodzenia w gospodarce (osoby rozpoczynaj帷e dzia豉lno嗆 gospodarcza przez okres 60 miesi璚y p豉c jeszcze ni窺ze sk豉dki). Konieczne jest podwy窺zenie sk豉dek emerytalnych p豉conych przez osoby osi庵aj帷e wy窺ze dochody z dzia豉lno軼i gospodarczej. Ta grupa zawodowa w spos鏏 niedostateczny partycypuje w finansowaniu emerytur poprzednich pokole.

   6. Wprowadzi prowizje od sk豉dek wp豉canych przez pracownik闚 na pokrycie koszt闚 dzia豉nia ZUS. Obecnie koszt dzia豉nia ZUS nie maj wydzielonego 廝鏚豉 finansowania. ZUS „bierze” sobie pieni康ze na funkcjonowanie z przychod闚, kt鏎e otrzymuje tj. sk豉dek i dotacji bud瞠towych ale formalnie sk豉dki nie s przez to pomniejszane jak np. w OFE czy w NFZ.

   Dzia豉nia zmniejszaj帷e wydatki FUS:

   1. Zmniejszy na okres najbli窺zych 5-10 lat wska幡ik indeksacji emerytur do poziomu wzrostu koszt闚 utrzymania gospodarstw emeryckich (minimalne ustawowe emerytury mo積a indeksowa troch wy窺zym wska幡ikiem o ile sytuacja bud瞠tu na to pozwoli). Po tym okresie wska幡ik indeksacji powinien wr鏂i do obecnej wielko軼i a nast瘼nie w 郵ad z post瘼ami w r闚nowa瞠niu FUS wzrasta.

   lub

    Jednorazowo zmniejszy 鈍iadczenia obecnym emerytom.Przyk豉dowy schemat obni瞠k: wszystkie emeryturyobni瘸my o 10% ale nie poni瞠j poziomu minimalnej emerytury,kwot emerytury wy窺z oprzeci皻nej emerytury obni瘸my dodatkowo o 20%,kwot emerytury, kt鏎a przekracza 2,5-krotno嗆 przeci皻nej emerytury obni瘸my o 40%.......

   Nietylko pracownicy p豉c帷y podwy窺zone sk豉dki powinni ponosi wysi貫k, r闚nie 鈍iadczeniobiorcy powinni mie sw鎩 udzia w r闚nowa瞠niu FUS.

   2. Zmieni regu喚 indeksowania kapita逝 emerytalnego naliczonego w FUS (powr鏒 do pierwotnej formu造 z okresu pocz徠ku reformy emerytalnej). Kapita emerytalny waloryzowany jest co roku wska幡ikiem dynamiki przyrostu sumy sk豉dek wp豉canych do FUS w roku poprzednim. Obecnie jest to wska幡ik inflacji powi瘯szony o realny wzrost sumy wp豉canych sk豉dek ale nie mniej ni wska幡ik inflacji. Obecna formu豉 powoduje wzrost nier闚nowagi pomi璠zy strumieniem p豉conych sk豉dek, a tempem wzrostu warto軼i kapita逝 emerytalnego. 

   3. Wyeliminowa przywileje emerytalne dla g鏎nik闚 jako zobowi您anie FUS. Przywileje s ukryt dotacj dla przedsi瑿iorstw g鏎niczych. Trudno znale潭 argumenty dlaczego FUS ma dotowa, przedsi瑿iorstwa, a tym bardziej prywatne przedsi瑿iorstwa jakimi s np. KGHM, Kopalnia Bogdanka. Obecni emeryci g鏎niczy zachowaj swoje prawa nabyte (powinny by dotowane z bud瞠tu pa雟twa). Dla obecnie pracuj帷ych g鏎nik闚 trzeba przyj望 zasad, 瞠 je郵i konieczne s preferencje emerytalne, nale篡 da mo磧iwo嗆 pracodawcom i pracownikom, aby ustalili to mi璠zy sob i w ramach III filaru uruchomili odpowiednie programy pracownicze. By mo瞠 niekt鏎ym przedsi瑿iorstwom g鏎niczym trzeba b璠zie pom鏂 dotacj w pierwszych latach funkcjonowania tych program闚.

   4. Zmieni system wyznaczania warto軼i podwy瞠k emerytur z tytu逝 pracy emeryta w okresie pobierania emerytury. Kapita這wa zasada obliczenia podwy磬i emerytury z tytu逝 odprowadzonych sk豉dek przez pracuj帷ego emeryta powinna by jedyn obowi您uj帷 tj. podwy磬a emerytury r闚na si warto軼i dodatkowych sk豉dek podzielonych przez oczekiwany okres 篡cia. Nie mo瞠 by tak, 瞠 nowi emeryci maj emerytury wyliczane na podstawie odprowadzanych sk豉dek a pracuj帷y emeryci maj obliczane podwy磬i do emerytur wg zasad sprzed reformy.

   5. Wprowadzi zakaz pobierania 鈍iadcze przez emeryt闚 w wieku przedemerytalnym , kt鏎zy pracuj i osi庵aj z pracy doch鏚 powy瞠j okre郵onego poziomu np. 3/4 przeci皻nego wynagrodzenia. Przywilej wcze郾iejszej emerytury by stworzony na podstawie prze鈍iadczenia , 瞠 osoby maj帷e do niego prawo nie s w stanie d逝瞠j pracowa. Wcze郾iejsza emerytura to nie by obowi您ek. Osoby, kt鏎e z niej korzystaj, a jednocze郾ie pracuj w pe軟ym wymiarze godzin, oszukuj reszt spo貫cze雟twa. Korzystaj ze 鈍iadcze emerytalnych, jednocze郾ie zajmuj miejsce pracy uniemo磧iwiaj帷 prac m這dym osobom, kt鏎e nie maja szansy na gromadzenie kapita逝 na emerytur. Ich prawa do emerytury powinny zosta zawieszone na okres, kiedy pracuj. Decyzja o zawieszeniu emerytury nie mo瞠 mie negatywnych dla nich skutk闚. Zawieszona emerytura po jej odwieszeniu b璠zie przeliczana na nowo. Osoby, kt鏎e osi庵n窸y wiek emerytalny nie powinny mie ogranicze w zarabianiu.

   6. Zlikwidowa subkonto w FUS wprowadzone w 2011 roku, kt鏎e jest dziedziczne, co zwi瘯szy 鈔odki na finansowanie rent rodzinnych i ograniczy w przysz這軼i wydatki na emerytury.

   7. Zreformowa system przyznawania rent tak aby ograniczy wy逝dzenia rent.

   Dodatkowo przeprowadzi reform KRUS np. wg. propozycji opisanej tutaj

   Powy窺ze dzia豉nia nie zlikwiduj deficytu FUS, ale go zmniejsz. Deficyt funduszu emerytalnego wynika g堯wnie z tego, 瞠 wielko嗆 obecnie p豉conych emerytur zosta豉 ustalona wg. metody sprzed reformy tj. metody zdefiniowanego 鈍iadczenia i jest co najmniej 2-3 krotnie wy窺za ni gdyby by豉 ustalona wg metody zdefiniowanej sk豉dki. Nawet gdyby ca貫 sk豉dka emerytalna wp造wa豉 do FUS, fundusz mia豚y deficyt.

   l

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Jak zmniejszy deficyt w FUS”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 10 lipca 2013 18:24

Tagi

Kana informacyjny