Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • sobota, 29 wrze郾ia 2012
  • PIT dla rolnik闚

   Premier zapowiedzia obj璚ie podatkiem dochodowym rolnik闚. Sprawa jest prosta. Kilka zasad przeprowadzenia tej operacji:

   • Wola polityczna wprowadzenia podatku dochodowego dla rolnik闚.
   • Wybra metod wg kt鏎ej b璠 szacowane dochody gospodarstwa domowego. Istnieje metoda GUS, jest dost瘼na metoda stosowana w pa雟twach UE. Odpowiedzialnym za to zadanie powinno by Min. Finans闚 a nie Min. Rolnictwa.
   • Wprowadzaj帷 podatek PIT nie nale篡 likwidowa obecnego podatku rolnego. Podatek rolny p豉cony jest w pierwszej kolejno軼i i zap豉cona kwota pomniejsza podatek PIT. Je郵i r騜nica jest ujemna to nie jest to podstaw do zwrotu cz窷ci podatki rolnego. Likwidacja podatku rolnego spowodowa豉by gwa速owny spadek dochod闚 gmin, poniewa dla wi瘯szo軼i rolnik闚 wyliczony podatek PIT b璠zie r闚ny zero.
   • Nie nale篡 wprowadza podatku dla wszystkich rolnik闚, istnieje graniczna wielko嗆 gospodarstw poni瞠j, kt鏎ej podatek PIT b璠zie mniejszy od obecnie p豉conego podatku rolnego.
   • Opracowa 3-5 letni harmonogramu wdra瘸nia podatku PIT dla rolnik闚, zaczynaj帷 od rolnik闚 o du篡m area貫m lub prowadz帷ych specjalistyczn produkcj. Urz璠y Skarbowe b璠 mia造 czas na opanowanie metody szacowanie dochod闚 rolnik闚.
   • Wyznaczy pr鏬 dochodu gospodarstwa rolnego powy瞠j, kt鏎ego rolnicy i ich wsp馧ma鹵onkowie zostan przeniesieni z KRUS do FUS. Rolnicy, kt鏎zy przejd do FUS to b璠zie grupa najbogatszych rolnik闚. Wi瘯szo嗆 p豉c帷ych PIT pozostanie w KRUS. Jak to nale篡 zrobi opisano w reformie KRUS

   Podstawow zalety wprowadzenia PIT dla rolnik闚 b璠zie wzrost dochod闚 gmin, a co za tym idzie wi瘯sze mo磧iwo軼i inwestycyjne. Ci rolnicy, kt鏎zy przejd z FUS do KRUS b璠 mieli w przysz這軼i wy窺ze emerytury. Rolnicy b璠 mogli korzysta z ulg tak jak pozostali obywatele.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (4) Poka komentarze do wpisu „PIT dla rolnik闚”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   sobota, 29 wrze郾ia 2012 11:08
 • pi徠ek, 28 wrze郾ia 2012
  • Ordynacja mieszana

   Co pewien czas w przestrzeni publicznej wybucha entuzjazm w sprawie zmiany ordynacji wyborczej do Sejmu z ordynacji proporcjonalnej na jednomandatowe okr璕i wyborcze. Uwa瘸m, wprowadzenie JOW jest z造m rozwi您aniem. Tu i teraz powinni鄉y d捫y do wprowadzenia ordynacji mieszanej. Ordynacja mieszana mo瞠 mie r騜ne konstrukcje, szczeg鏊nie je郵i chodzi o zasady wyboru pos堯w w okr璕ach wielomandatowych. Poni瞠j podano propozycj zasad jakie powinna spe軟ia ordynacja mieszana do Sejmu:

   1. Co najmniej 50 proc. pos堯w wybieranych jest w okr璕ach jednomandatowych. Co najmniej 30 proc. pos堯w wybieranych jest w okr璕ach wielomandatowych. To oznacza, 瞠 przy 460 osobowym

   2. Jednomandatowe okr璕i wyborcze nie naruszaj granic powiat闚. Co oznacza, 瞠 okr庵 wyborczy sk豉da si z 2-3 s御iednich powiat闚 lub w przypadku du篡ch miast na prawach powiat闚 w ramach miast a jest kilka jednomandatowych okr璕闚 wyborczych. Zasada nie naruszania granic powiat闚 powoduje, 瞠 okr璕i wyborcze r騜ni si znacznie liczb wyborc闚. Wyborcy z ma造ch okr璕闚 s „mocniej” reprezentowani ni wyborcy z wi瘯szych okr璕闚 jednomandatowych . Ta si豉 g這su jest rekompensowana w wycenie si造 g這su w okr璕u wielomandatowym.

   3. Okr璕i wielomandatowe pokrywaj si z granicami wojew鏚ztw z wyj徠kiem wojew鏚ztwa mazowieckiego i 郵御kiego, kt鏎e maj ponadprzeci皻n liczb ludno軼i. W wojew鏚ztwie mazowieckim wyodr瑿nia si trzy okr璕i wyborcze: M. St. Warszaw, wschodnio-mazowiecki po prawej stronie Wis造 i zachodnio-mazowiecki. W wojew鏚ztwie 郵御kim wyodr瑿nia si dwa okr璕i wyborcze: p馧nocno-郵御ki i po逝dniowo-郵御ki

   4. Wyborca oddaje dwa g這sy: na kandydata w okr璕u jednomandatowym i na kandydata na li軼ie wyborczej w okr璕u wielomandatowym

   5. W okr璕 jednomandatowym mandat otrzymuje kandydat, kt鏎y otrzyma najwi璚ej g這s闚. Nie ma drugiej tury wybor闚.

   6. W okr璕u wielomandatowym mandaty dzielone s pomi璠zy listy wyborcze wg. metody D'hondta lub Sainte-Lagu'a. Z list pos豉mi zostaj ci kandydaci, kt鏎zy otrzymali najwi璚ej g這s闚. Nie ma progu wyborczego.

   7. Zasada wyr闚nania mocy g這su wyborcy. W okr璕u jednomandatowym g這s wyborcy ma warto嗆 r闚na 1. W okr璕u wielomandatowym jego g這s wyborcy ma warto嗆 r闚n:

   liczba uprawnionych wyborc闚 w JOW w kt鏎ym g這sowa wyborca / 鈔ednia liczba wyborc闚 w okr璕u jednomandatowym wchodz帷ym w sk豉d okr璕u wielomandatowego

   Oznacza to, 瞠 warto嗆 g這su wyborcy z JOW o mniejszej liczbie wyborc闚 ni 鈔ednia liczba wyborc闚 w JOW tworz帷ych okr璕 wielomandatowy jest mniejsza od 1. Warto嗆 g這su wyborcy z JOW o wi瘯szej liczbie wyborc闚 ni 鈔ednia liczba wyborc闚 w JOW tworz帷ych okr璕 wielomandatowy wi瘯sza od 1.

   Z zasady 7 mo積a zrezygnowa i g這s w okr璕u wielomandatowym mo瞠 mie warto嗆 r闚n 1. W takiej sytuacji wyst徙i d捫enie do tego aby okr璕i jednomandatowe mia造 zbli穎n liczb wyborc闚, co spowoduje, 瞠 granice JOW nie b璠 pokrywa造 si z granicami administracyjnymi oraz b璠 w kolejnych wyborach zmieniane.

   O alternatywnych ordynacjach mo積a przeczyta w Wikipedi:

   Ordynacja wyborcza

   Ordynacja proporcjonalna

   Ordynacja wi瘯szo軼iowa

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Ordynacja mieszana”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 28 wrze郾ia 2012 09:52
 • czwartek, 27 wrze郾ia 2012
  • JOW powracaj帷y temat

   Pawe Kukiz otworzy portal w celu jednoczenia zwolennik闚 jednomandatowych okr璕闚 wyborczych w wyborach do Sejmu JOW. JOW to temat powracaj帷y jak bumerang. Zwolennicy JOW s troch jak klienci Amber Gold. . Widz w JOW cudowne panaceum na marno嗆 naszego 篡cia politycznego, mierno嗆 pos堯w, ale nie chc dostrzec wad JOW - klienci AG chcieli zarobi wi璚ej i nie dopuszczali do siebie my郵i o ryzyku wybieranych lokat.

   JOW ma kilka zalet. Okr璕i wyborcze s mniejsze terytorialnie, obywatele wiedz kto jest pos貫m z ich okr璕u, 豉twiej utrzymywa bezpo鈔edni kontakt pos豉 z wyborcami i wyborcy z pos貫m, do wyborc闚 豉twiej dociera informacja o dzia豉lno軼i pos豉 innymi s這wy wyborcy skuteczniej mog kontrolowa i ocenia pos豉. Partie nie b璠 musia造 wystawia sprawniejszych w PR kandydat闚. O zaletach JOW mo積a przeczyta tutaj, chocia moim zdaniem cz窷 z nich jest naci庵ana.

   Jako wady JOW nale篡 wymieni:

   JOW tworz dwupartyjn scen polityczn. JOW wprowadzone dzisiaj oznacza, 瞠 w Sejmie znale幢iby si przedstawiciele PO i PiS, mo瞠 kilku pos堯w PSL. Popatrzmy na rezultat ostatnich wybor闚 do Senatu. Analiza Tutaj

   JOW zabetonuj scen wyborcz. Nowopowsta貫 partie i partie ma貫 nie b璠 mia造 瘸dnych szans mie swoich przedstawicieli w Sejmie., szczeg鏊nie przy utrzymaniu obecnego systemu finansowania partii politycznych z bud瞠tu.

   W ka盥ym okr璕u wyborczym 60-70 proc. wyborc闚 nie ma swojego przedstawiciela w Sejmie i s ma貫 szanse, 瞠 w kolejnych wyborach go mieli.

   Przy ordynacji JOW frekwencja wyborcza jest ni窺za ni w wyborach wg ordynacji wielomandatowej.

   Polskie partie s wodzowskie i opanowane przez aparatczyk闚. W partiach nie ma mechanizmu prawybor闚. To przewodnicz帷y i aparat partyjny decydowa b璠 kto zostanie kandydatem.

   Prof. Markowski zwraca uwag, 瞠 "w m這dych demokracjach metoda JOW sprzyja tworzeniu si partii na bazie klanu, przynale積o軼i etnicznej, regionu (…) co utrwala patrymonialne stosunki w polityce".

   Zwolennikom JOW rekomenduj pochylenie si nad ordynacj mieszan np. wg zasad opisanych w nast瘼nym wpisie. Ma zalety JOW i ordynacji wg okr璕闚 wielomandatowych. Ogranicza cz窷ciowo wady tych dw鏂h system闚 wyborczych.

   Niestety wprowadzenie ordynacji mieszanej wymaga zmiany Konstytucji RP, co mo瞠 by trudne przy obecnym zacietrzewianiu pos堯w i senator闚. Od dw鏂h lat promuj ordynacj wi瘯szo軼iowo-proporcjonaln opart o dwumandatowe okr璕i wyborcze opisan tutaj. Ma ona zalety JOW i jest zgodna z konstytucyjn zasad proporcjonalno軼i wybor闚. Jej wprowadzenie nie wymaga zmian w Konstytucji RP.

   Zdaniem Zbigniewa Brzezi雟kiego – by貫go doradcy prezydent USA obecna polska ordynacja wyborcza do Sejmu jest najgorsza i najg逝psza na 鈍icie. Podzielam t opini. Ale nawet obecn ordynacj mo積a troch poprawi np. ograniczy liczb kandydat闚 na li軼ie wyborczej do liczby mandat闚 w okr璕u, wprowadzi alfabetyczny porz康ek kandydat闚 na li軼ie.Ju takie dwie zmiany spowodowa造by wzrost niezale積o軼i pos堯w od kierownictwa partii i zorientowanie si na potrzeby wyborc闚. Wyborcy zmuszeni zostaliby do 鈍iadomego wyboru , a nie automatycznego g這sowanie na pierwsz osob na li軼ie. Kandydaci zabiegaliby o g這sy wyborc闚 a nie o miejsce na li軼ie.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 27 wrze郾ia 2012 10:08
 • 鈔oda, 26 wrze郾ia 2012
  • TVP Kultura i II program PR

   Zar闚no w TVP Kultura i w II programie PR wida brak pieni璠zy, s to kana造 niskobud瞠towe. Ten brak pieni璠zy przek豉da si na jako嗆 programu, a w豉軼iwie na brak wielu audycji kt鏎e powinny w nim by.

   W TVP Kultura brak jest:

   • informacji i reporta篡 z bie膨cych wydarze kulturalnych: reporta篡 z wystaw, premier, plan闚 filmowych itp.,
   • w豉snych produkcji program闚 kulturalnych: teatr, koncerty,
   • transmisji i retransmisji z wa積ych wydarze kulturalnych: koncerty, festiwale,
   • nowych dobrych film闚,

   Redaktorzy programu TVP Kultura z pewno軼i te maj podobne odczucia. Robi co mog. Ale „gadaj帷e g這wy” o sztuce nie s tak interesuj帷e jak reporta z wydarze kulturalnych. Wspominki program闚 z lat 60-tych ni jak si maja do promocji kultury wsp馧czesnej.

   W II programie PR brak jest:

   s逝chowisk, teatru radiowego, powie軼i, prezentacji fragment闚 nowych powie軼i (co najmniej 30 min.) , wieczor闚 poetyckich, wywiad闚 z artystami, muzyki wsp馧czesnej itd.

   Podstawowy problem II programem PR polega na tym, 瞠 dominuje w nim muzyka z XIX wieku . Wsp馧czesna kultura jest skromnym dodatkiem.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (4) Poka komentarze do wpisu „TVP Kultura i II program PR”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 26 wrze郾ia 2012 11:17
 • pi徠ek, 21 wrze郾ia 2012
  • Komentarz do programu SLD cz窷 2

   Ci庵 dalszy komentarza do programu gospodarczego SLD


   EKSPORT

   Utrzymanie sta貫go 10% rocznego wzrostu eksportu

   Podporz康kowanie dzia豉 wszystkich resort闚 priorytetom zagranicznej polityki gospodarczej.

   Utworzenie profesjonalnej s逝瘺y dyplomacji gospodarczej z odr瑿nym bud瞠tem, zasadami funkcjonowania i wska幡ikiem efektywno軼i - nasza s逝瘺a zagraniczna jest jak z pocz徠ku XX wieku traktatowo-konsularna. Wi璚ej wysi趾u w sprawach gospodarczych bardzo po膨dane.

   Tani kredyt i ubezpieczenie, na wybranych priorytetowych dla Polski kierunkach eksportu - bezkrytyczne my郵enie centralnego planisty

   Program WSCH笈 Uznanie za priorytetowe w pierwszej kolejno軼i ekspansji polskich firm, bank闚 oraz firm ubezpieczeniowych na wschodzie. Dalsze u豉twienia i rozw鎩 handlu przygranicznego. Utworzenie w 5 najwi瘯szych miastach Rosji oraz Chin agend dyplomacji ekonomicznej. – Handel przygraniczny rozwija si sam dobrze, bez pomocy. Tworzenie profesjonalnego wsparcia dla eksporter闚 na zupe軟ie nowych i trudnych dla nas rynkach jak najbardziej po膨dane. W Chinach warto otworzy polski salon wystawowo-sklepowy, dzia豉j帷y ca造 czas.

   Na 4 i ka盥e kolejne dziecko wsparcie – w wysoko軼i 10 tys. z – pa雟two pokryje te koszty 興obka, przedszkola oraz przyzna specjalne stypendium na okres studi闚 – populizm do kwadratu. Co jeszcze warto zrobi dla rodzin wielodzietnych proponuje przeczyta tutaj.

   Obywatelstwo dla zagranicznych absolwent闚 polskich uczelni. Obcokrajowcy, kt鏎zy uko鎍z wskazane przez pa雟two polskie kierunki - wynikaj帷e z zapotrzebowania systemu gospodarczego, otrzymaj polskie obywatelstwo po trzech latach pracy w naszym kraju. – a mo瞠 tak zapewni prac dla naszych absolwent闚.

   Wieloletni program, kt鏎y co roku pozwoli obj望 opiek w 興obkach przynajmniej o 2,5 proc. dzieci w wieku wi璚ej do lat 3, a w przedszkolach do 100% w ci庵u trzech lat. - kiedy by program 1000 szk馧 na 1000 lecie. Teraz zr鏏my 2000 przedszkoli na XXI wiek (nowych lub wyremontowanych, sta造ch lub mobilnych w kontenerach). Zamiast 興obk闚 nale篡 rozwi您a kwestie powrotu matek po urlopie wychowawczym na rynek pracy. Wyd逝篡 urlop macierzy雟ki jednocze郾ie zmniejszaj帷 zasi貫k p豉cony na urlopie macierzy雟ki i wprowadzaj帷 warunek, 瞠 co najmniej 2-3 miesi帷e z urlopu macierzy雟kiego mo瞠 by wykorzystane tylko przez drugiego rodzica.

   Uzale積imy wiek emerytalny od sta簑 pracy, tak aby prawo do przej軼ia na emerytur mia造

   kobiety po przepracowaniu 35 lat, m篹czy幡i 40 lat. – nadal SLD nie rozumie nowego systemu emerytalnego. Warunek 35 lat pracy dla kobiet, 40 dla m篹czyzn jest niezgodny z Konstytucj RPtutaj

   Utworzenie publicznego OFE. Gwarancja taniej i konkurencyjnej obs逝gi oraz pewnych emerytur.

   Mo磧iwo嗆 przej軼ia z prywatnego OFE do publicznego. - Utworzenie publicznego OFE b璠zie odbierane jako brak zaufania do prywatnego sektora PTE i OFE. Powstaje problem, kto b璠zie dop豉ca do kapita逝 cz這nk闚 je郵i publiczne OFE osi庵nie s豉bsze wyniki. Podatnicy? Czy nie pro軼iej zreformowa obecne PTE i OFE Tutaji budowa zaufanie do nich, a nie krzewi brak zaufania.

   SPRAWIEDLIWY PODZIA

   ζgodzenie skutk闚 transformacji i kryzysu

   Przywr鏂enie trzeciej stawki podatku PIT zlikwidowanej przez rz康 PiS. W warunkach kryzysu zamo積iejsi obywatele musz p豉ci wy窺ze podatki ni biedniejsi – w pierwszej kolejno軼i uproszczenie PIT tutaji likwidacja ulg dedykowanych zamo積ym obywatelom np. wsp鏊ne rozliczanie podatk闚 wsp馧ma鹵onk闚 tutaj. l

   W ramach sprawiedliwego podzia逝 jest jeszcze kilka zagadnie, na przyk豉d:

   a) likwidacja przywilej闚 emerytalnych za kt鏎e p豉ci ca貫 spo貫cze雟two a powinni pracodawcy tutaj

   b) ograniczenie wska幡ika indeksacji emerytur do poziomu inflacji,

   c) itp.

   GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

   Inwestycja w nauk, sta貫 i rosn帷e wydatki na nauk w najbli窺zych latach:

   1 – 1,2 – 1,5 % PKB

   Stworzenie mechanizmu fiskalnych zach皻 (odpis闚) dla przedsi瑿iorc闚 inwestuj帷ych w nauk – konkrety poprosimy, jak zawsze w takich przypadkach rozmiar nauki zwi瘯szy si 10-co krotnie, do „nauki” b璠 zaliczane proste modernizacje.

   Kierowanie 鈔odk闚 wspieraj帷ych przedsi瑿iorstwa na faktycznie innowacyjne przedsi瞝zi璚ia.

   Ujednolicenie definicji „innowacyjno軼i” przedsi瞝zi耩 w ocenach r騜nych instytucji zarz康zaj帷ych 鈔odkami krajowymi i unijnymi. – wi瘯szo嗆 obecnie wspieranych ze 鈔odk闚 UE innowacji to po prostu modernizacje, inwestycje w nowe technologie lub produkty dobrze znane ju na 鈍iecie. Najlepsza definicja innowacji tutajjak znalaz貫m: ” Tworzy innowacje to znaczy traci pieni康ze po to, 瞠by w bli瞠j nieokre郵onej przysz這軼i odrabia straty, a jeszcze p騧niej zarabia.” Problem ze wspieraniem innowacji ze 鈔odk闚 publicznych polega na tym, 瞠 ka盥y urz璠nik b璠zie si ba przyzna 鈔odki na projekty, w kt鏎ych z du篡m prawdopodobie雟twem mog by stracone.

   昱笈x FINANSOWANIA

   Przywr鏂enie trzystopniowej skali podatku PIT 18 – 32 – 40 przyniesie 4 mld z wp造w闚 do bud瞠tu. – likwidacja ulg w PIT da znacznie wi璚ej, tutaj.a stawki podatku PIT mog造by wynosi: 5 – 15 – 25 tutajco wygl康a lepiej ni 18 – 32 - 40.

   Od 3 lat nie s wykorzystywane 鈔odki z Funduszu Pracy (ok. 7 mld z). Nale篡 natychmiast uruchomi te 鈔odki oraz 2,4 mld rocznie z bie膨cych wp造w闚 na tworzenie miejsc pracy -

   Urz璠y Pracy nie zwalczaj bezrobocia tylko zarz康zaj bezrobociem - cz窷 tych pieni璠zy przeznaczy豚ym na reform szkolnictwa zawodowego.

   Wprowadzenie podatku od transakcji finansowych - w tym transakcji walutowych.

   Wprowadzenie podatku od transakcji finansowych (podatku Tobina) w wysoko軼i 0.5% daje wp造wy bud瞠towe szacowane na ok. 34 mld z. - poczekajmy, niech inni to zrobi.

   Przegl康 ulg i wy陰cze podatkowych Suma wszystkich ulg i odlicze to strata skarbu pa雟twa w wysoko軼i 66 mld z. Proponujemy dokonanie uproszczenia systemu podatkowego i przegl康u ulg. Likwidacja tylko cz窷ci nieuzasadnionych ulg mo瞠 przynie嗆 wp造wy w wysoko軼i 12 mld z rocznie. - bardzo s逝szny postulat. Ministerstwo Finans闚 dysponuje bardzo dobr analiz o nieskuteczno軼i i bezsensowno軼i wi瘯szo軼i ulg.

   Utrzymanie obni穎nej sk豉dki do OFE ( 2%) co daje bud瞠towi ok. 9-10 mld z rocznie. Je郵i publiczne OFE wybierze tylko 10% dotychczasowych udzia這wc闚 OFE prywatnych – to uwolnione 20 mld mo瞠 pos逝篡 m康rym i zyskownym inwestycjom ( zysk dla pa雟twa, zysk dla udzia這wc闚 tego OFE ) - kto b璠zie robi te m康re i zyskowne inwestycje? Centralny planista z SLD? Czy obecne inwestycje OFE s niezyskowne? W ostatnich 2 latach z PTE i OFE zrobiono „ch這pca do bicia” czas zrobi drobnie korekty II filara Tutaj i ustabilizowa system.

   Polska mo瞠 spo篡tkowa ponad 100 mld. z這tych, niewykorzystanych 鈔odk闚 w ramach bie膨cej perspektywy finansowej UE. Tylko na modernizacj kolei przeznaczonych jest 18 mld. z這tych.

   字odki te pos逝膨 na inwestycje, rozw鎩 produkcji i modernizacj kraju – pobudzaj帷 wzrost PKB - zgoda. W kolejnych 2 – 3 latach kluczowe jest utrzymanie publicznych nak豉d闚 inwestycyjnych na poziomie z ostatnich 2 lattutaj

   Podsumowanie

   SLD wierzy w interwencjonizm pa雟twa, centralne planowanie, m康ro嗆 urz璠nik闚. Nie rozumie, 瞠 obywatele, rodziny, przedsi瑿iorcy s wolni, niezale積i i maj sw鎩 rozum. Niech pa雟two wywi您uje si dobrze z obowi您k闚, kt鏎e ju wzi窸o na swoje barki, a nie bierze na siebie nowe.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 21 wrze郾ia 2012 07:40
  • Komentarz do programu SLD cz窷 1

   Zazwyczaj na kilka miesi璚y przed wyborami partie polityczne og豉szaj programy wyborcze. U nas powstaje nowa tradycja. Kolejna partia rok po wyborach og豉sza program. Poni瞠j ocena programu gospodarczego SLDprzedstawionego przez Pana Leszka Millera w dniu 16 wrze郾ia 2012.

   Metoda oceny propozycji SLD analogiczna jak przy poprzednich ocenach program闚 partyjnych:

   Czerwony - z豉 propozycja programowa,

   Pomara鎍zowy - propozycja zbyt og鏊na, aby mo積a by這 j skomentowa,

   Zielony - dobra propozycja programowa.

   Tutaj - oznacza link do tekstu na ten temat

   CELE STRATEGII

   Cel gospodarcze strategii SLD: powr鏒 na szybk 軼ie磬 rozwoju gospodarczego i realizacja scenariusza wzrostu PKB: 3% - 5% - w najbli窺zych czterech latach! (a 7% w d逝窺zej perspektywie). s逝sznie, pi瘯nie. Proponuj aby zacz望 pos逝giwa si r闚nie kategori PNB (produkt narodowy brutto). PNB to w przybli瞠niu PKB minus/plus transfery za granic z tytu逝 w豉sno軼i kapita逝. W naszym przypadku te transfery to g堯wnie odsetki od d逝gu publicznego i dywidendy zagranicznych w豉軼icieli kapita逝.

   Cele spo貫czne strategii:

   1. Miejsca pracy,

   2. Zmniejszenie dysproporcji spo貫cznych i regionalnych,

   3. Polepszenie jako軼i 篡cia Polek i Polak闚.

   S逝szne, bardzo s逝szne. Trzeba tylko doprecyzowa na czym polega zmniejszenie dysproporcji regionalnych. Je郵i na jako軼i kszta販enia w szko豉ch, opiece medycznej to OK. Je郵i na r闚nej industrializacji i urbanizacji to wracamy do socjalistycznego my郵enia.

   Motory rozwoju: Inwestycje publiczne, Przedsi瑿iorczo嗆, Praca, Eksport, Demografia, Sprawiedliwy podzia, Gospodarka oparta na wiedzy, - logiczne

   INWESTYCJE PUBLICZNE

   Wi瘯sza rola pa雟twa w gospodarce i rozw鎩 sektora publicznego. Utworzenie trzech nowych okr璕闚 przemys這wych. W Okr璕ach Przemys這wych rozw鎩 zaplanowanych i wyselekcjonowanych sektor闚 przemys逝: maszynowy i elektromaszynowy, precyzyjny, samochodowy, elektroniczny, biotechnologiczny, farmaceutyczny, energetyki odnawialnej, IT,

   - powr鏒 do czas闚 m這do軼i Pana Millera, kiedy to Komisja Planowania decydowa豉 co i gdzie powinno by produkowane. Niekt鏎e z jej decyzji by造 s逝szne np. budowa Portu P馧nocnego, Niestety wi瘯szo嗆 by豉 nieefektywna i w warunkach rynkowych zbankrutowa豉. Zosta造 d逝gi zagraniczne z epoki Gierka, Polska zbankrutowa豉 popad豉 w stagnacje w latach 80-tych ubieg貫go wieku.

   Specjalna pomoc pa雟twa:

   - bezpo鈔ednie inwestycje pa雟twa – jakie? po co?

   - pomoc nawet do 25 % warto軼i inwestycji - z czego, dlaczego, komu ?

   - ponad 1 mld z /okr璕 + 鈔odki z UE - 1 mld z na okr璕 to nie jest du穎, to b璠 takie malutkie trzy okr璕i,

   - preferencyjne kredyty i gwarancje - dlaczego, jak co wymaga preferencji i gwarancji to albo jest obci捫one du篡m ryzykiem lub jest nisko-rentownym projektem. Por璚zenia i gwarancje s potrzebne dla przedsi瑿iorc闚 lub firm, kt鏎e maj rozwojow dzia豉lno嗆 lub bardzo dobry pomys na biznes ale nie maja (jeszcze) dostatecznego kapita逝 w豉snego aby dosta kredyt innymi s這wy dla go這dupc闚 z dobrym pomys貫m lub ma造m dzia豉j帷ym rozwojowym biznesem.

   - tereny, uzbrojenie, logistyka – po stronie pa雟twa

   - preferencje dla mikroprzedsiebiorc闚 IT - dlaczego?

   Inwestycje regionalne realizowane przez samorz康y. Budowa infrastruktury lokalnej – w wysoko軼i co najmniej 8 mld z rocznie. - samorz康y to robi, je郵i maj pieni康ze,

   Wsparciem dla inwestycji b璠zie przyj璚ie ustawy o kluczowych inwestycjach infrastrukturalnych tworz帷ej sp鎩ne i jednolite zasady prowadzenia najwa積iejszych inwestycji w pa雟twie.

   - centralne planowanie w najgorszym wydaniu. Wiara w moc sprawcz ustaw i w kompetencje urz璠nik闚.

   Zmiana ustawy o zam闚ieniach publicznych: przyj璚ie zasady, 瞠 to nie cena, ale zgodnie z zapisem dyrektywy UE, najlepszy stosunek jako軼i do ceny decyduje o wyborze oferty.

   - OK.

   PRZEDSI牞IORCZO汎

   Likwidacja: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Skarbu Pa雟twa, Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych

   W zamian utworzenie: Ministerstwa Przedsi瑿iorczo軼i. Zadaniem nowego, jednego ministerstwa b璠zie prowadzenie aktywnej i sp鎩nej polityki gospodarczej. - po pierwsze, dop鏦i w Min. Przedsi瑿iorczo軼i b璠zie odpowiada za polityk energetyczn dop鏒y nie b璠zie zajmowa這 si przedsi瑿iorczo軼i. Po drugie, je郵i przejmie zadania Min. Skarbu to zdominuj one dzia豉nia Ministra w stopniu por闚nywalnym do energetyki. Spos鏏 w jaki Ministerstwo Skarby zarz康za maj徠kiem narodowym trzeba zmieni ale nie w陰cza do MG. Jak zreformowa Ministerstwo Gospodarki czytaj: Tutaj

   Za這瞠nie Sp馧ki z o.o. w oparciu o zasad: 1 osoba – 1 dzie – 1 z這t闚ka - idea powtarzana od lat. 1 z這t闚ka wk豉du to przesadny populizm.

   Odblokowanie zator闚 p豉tniczych poprzez wprowadzenie systemu kasowego poboru VAT dla firm o obrotach do 800 tys. z - VAT nie jest przyczyn zator闚. Propozycja skomplikuje system rozliczania VAT. Dok豉dna analiza propozycji tutaj

   Rozszerzenie katalogu firm uprawnionych do rycza速owego rozliczania podatk闚 i prowadzenia karty podatkowej - krok wstecz, dzisiaj prowadzenie ksi庵 jest coraz prostsze, outsourcing do firm ksi璕owych.

   Mo磧iwo嗆 odliczenia od dochod闚 (PIT) koszt闚 zatrudnienia pomocy w gospodarstwie domowym (ok. 50 tys. nowych miejsc pracy) – ulga skierowana do najbogatszych. Troch brak logiki w tym pomy郵e. Je郵i pior w pralni to nie mog odliczy koszu us逝gi, je郵i pranie zrobi pomoc domowa to zmniejszy to podstaw opodatkowania. Komplikuje system podatkowy, dla bud瞠tu jest prawie neutralna.

   PRACA

   Zero z do ZUS przez 18 miesi璚y dla wszystkich, kt鏎zy zatrudniaj swojego pierwszego lub drugiego pracownika - 18 miesi璚y to za d逝gi okres. Kto b璠zie p豉ci ZUS. bud瞠t? Niep豉cenie sk豉dek emerytalnych jest niekorzystne dla pracownika.

   Osk豉dkowanie um闚 鄉ieciowych. Wprowadzenie obowi您ku odprowadzania sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne z tytu逝 wszystkich zawieranych um闚 鄉ieciowych - za wyj徠kiem um闚 drobnych* (*u jednego pracodawcy do 25% warto軼i minimalnej p豉cy) - OK

   Mikropo篡czki dla pocz徠kuj帷ych przedsi瑿iorc闚 (pomoc dla co najmniej 80 tys. os鏏 rocznie) - OK. Polacy nie maj kapita逝, system por璚ze dla start up-闚 dzia豉 w wielu krajach. Jest si od kogo uczy np. SBA w St. Zjed.

   Ulga podatkowa za budow mieszka na wynajem oraz obni瞠nie rycza速owego podatku obowi您uj帷ego przy wynajmie mieszka (obecnie 8,5% przychodu) - ju by這. Nie zda這 egzaminu. Do dzi taka ulga jest w PIT dla tych co maja prawa nabyte z lat 90-tych. Obni瞠nie podatku to czysty populizm. Lepszym pomys貫m jest np.: skr鏂enie okresu amortyzacji dla budynk闚 z mieszkaniami na wynajem, subwencje dla samorz康闚 na uzbrojenie teren闚.

   Zwi瘯szanie p豉cy minimalnej, do 50% przeci皻nego wynagrodzenia. Powi您anie indeksowania p豉cy minimalnej z przeci皻nym wynagrodzeniem – to ma na celu zwi瘯szenie bezrobocia. 50% to stanowczo za du穎, 33,3% to max. Ilu pracownik闚 pracuje za minimalne wynagrodzenie? Jedynym uzasadnieniem dla takiego posuni璚ia by豉by sytuacja, kiedy zdecydowana wi瘯szo嗆 pracownik闚 otrzymuj帷a o minimalne wynagrodzenia dodatkowo otrzymywaliby „pod sto貫m” dodatkowe wynagrodzenia od pracodawcy. Do zastanowienia czy nie nale篡 zr騜nicowa regionalnie minimalnego wynagrodzenia.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 21 wrze郾ia 2012 07:21
 • poniedzia貫k, 17 wrze郾ia 2012
 • czwartek, 13 wrze郾ia 2012
  • Warunek konieczny reformy s逝瘺y zdrowia

   Dop鏒y na czele resortu zdrowia b璠zie sta lekarz, dop鏒y nie b璠zie poprawy jako軼i i efektywno軼i w sektorze s逝瘺y zdrowia.

   Profesor Zbigniew Religa, Pani Ewa Kopacz, Pan Bartosz Ar逝kowicz byli dobrymi lekarzami, mieli i maj dobre ch璚i aby poprawi dzia豉nie s逝瘺y zdrowia ale to za ma這 aby by dobrym ministrem w obecnej sytuacji. Ich wiedza wyuczona, umiej皻no軼i, do鈍iadczenia zawodowe z gabinetu lekarskiego, oddzia逝 szpitalnego, kierowania przychodni lub nawet szpitalem nie gwarantuj, 瞠 s w stanie zreformowa s逝瘺 zdrowia i zarz康za tak du篡m systemem.

   Brak do鈍iadczenie menad瞠rskiego wida u Ministra Ar逝kowicza. Prawdopodobnie nigdy nie negocjowa kontrakt闚 i nie dostrzeg, 瞠 jego poprzedniczka powo豉豉 komisje ds. negocjacji cen lek闚 zbyt p騧no (Komisja mia豉 oko這 miesi帷 czasu aby przeprowadzi negocjacje obejmuj帷e kilka tysi璚y lek闚), aby mo積a by這 przeprowadzi skuteczne negocjacje. Zamiast ni窺zych o 15-20 proc. cen lek闚, NFZ zyska obni瞠nie koszt闚 refundacji o kilka procent a pacjenci zap豉c wi璚ej ni poprzednio.

   Minister bredzi o podziale NFZ na dwa fundusze w celu poprawy konkurencji. Us逝gi pacjentom 鈍iadcz lekarze i szpitale i to pomi璠zy nimi powinna by konkurencja (o tym w nast瘼nym wpisie). Podzia NFZ b璠zie oznacza, 瞠 z naszych sk豉dek trzeba b璠zie pokry koszty dw鏂h back office, dw鏂h front office, dw鏂h system闚 informatycznych oraz akwizytor闚 klient闚 (i to jest to czego ministrowie-lekarze nie wiedz i nie s w stanie zrozumie).

   Obecna fatalna sytuacja finansowa Centrum Zdrowia Dziecka i pozosta造ch 13 szpitali nadzorowanych bezpo鈔ednio przez Ministra Zdrowia to kolejny przyk豉d nieprzygotowania kadry Ministerstwa Zdrowia do zarz康zania tym sektorem. Skoro nie potrafi sprawowa nadzoru w豉軼icielskiego nad kilkunastoma szpitalami i uczyni z nich plac 鈍iec帷e przyk豉dem gospodarno軼i dla innych, to nie b璠 w stanie dokona tego w ca造m systemie.

   Ministerstwo Zdrowia potrzebuje jako szefa menad瞠ra z krwi i ko軼i, kt鏎y rozumie jak dzia豉j du瞠 organizacje, du瞠 systemy. W鈔鏚 wiceministr闚 wystarczy 1-2 lekarzy, odpowiedzialnych z kszta販enie lekarzy i procedury medyczne. Reszta to powinni by menad瞠rowie lub politycy potrafi帷y korzysta z wiedzy ekspert闚.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 13 wrze郾ia 2012 10:59
 • 鈔oda, 12 wrze郾ia 2012
  • Mniejsza czy wi瘯sza strefa EURO

   Tworz帷 uni monetarn uwzgl璠niono nast瘼uj帷e wymogi wynikaj帷e teorii ekonomii jakie powinien spe軟ia optymalny obszar walutowy wg R.Mundella i innych:

   1. Sta貫 kursy wymiany lub wsp鏊na waluta wewn徠rz obszaru,

   2. P造nne kursy wymiany na zewn徠rz obszaru ,

   3. Wysoki stopie mobilno軼i kapita逝,

   4. Integracja rynku finansowego,

   Zignorowano natomiast pozosta貫 wymogi, kt鏎ych obszar EURO nie spe軟ia/-a:

   1. Wysoki stopie wewn皻rznej mobilno軼i si造 roboczej, lub wysoki stopie elastyczno軼i p豉c,

   2. Ograniczona zewn皻rzna mobilno嗆 czynnik闚 produkcji lub jej brak ,

   3. Scentralizowana lub skoordynowana polityka fiskalna ,

   4. Wsp鏊ny bud瞠t umo磧iwiaj帷y przywr鏂enie lokalnej r闚nowagi ekonomicznej,

   5. Wewn皻rznadywersyfikacja gospodarek region闚 tworz帷ych obszar walutowy,

   Skutki tej ignorancji wida obecnie. Unia monetarna nara穎na jest na wstrz御y.

   Mo磧iwe s dwa scenariusze zmian w strefie EURO:

   Wariant 17 - w sferze EURO pozostaj obecne kraje, ewentualnie opuszcza j jedynie Grecja,

   Wariant 10 – stref EURO opuszcza od 4 do 7 pa雟tw, kandydaci to: Grecja, Portugalia, Hiszpania, Cypr, S這wacja, Irlandia, Estonia mo瞠 W這chy, czyli kraje, kt鏎e nie spe軟iaj wymog闚 koniecznych do sprawnego funkcjonowania we wsp鏊nym obszarze walutowym.

   Jakie s skutki ka盥ego z ww. scenariuszy dla UE i dla Polski.

   Wariant 17 dla UE oznacza:

   Zwolnienie tempa wzrostu gospodarczego, by mo瞠 recesj,

   Narastaj帷a frustracja spo貫cze雟tw kraj闚 p馧nocy z powodu zagro瞠nia destabilizacji ze strony po逝dnia.

   Po鈍i璚enie du瞠j ilo軼i czasu i energii przez przyw鏚c闚 europejskich na „ratowanie strefy Euro”, dyskusje i opracowanie program闚 dotycz帷ych: zasad pomocy s豉bszym krajom pozostaj帷ym w sferze EURO, unii bankowej, zmianie roli EBC, unii fiskalnej, emisji wsp鏊nych obligacji pa雟tw strefy EURO oraz unii politycznej, co jest najmniej realne.

   Powo豉nie dodatkowego bud瞠tu w ramach UE, z kt鏎ego finansowane b璠 s豉bsze regiony kraj闚 strefy EURO lub przeznaczenia znacznych kwot z obecnego bud瞠tu dla s豉biej rozwini皻ych kraj闚 strefy Euro. Nawet je郵i pa雟twa strefy Euro pomy郵nie zrealizuj programy przywracaj帷e r闚nowag fiskaln wi瘯sze transfery ze bud瞠tu UE b璠 konieczne. Zmniejsz si transfery z bud瞠tu UE do kraj闚 spoza strefy Euro, co ju b璠zie wida w nast瘼nym bud瞠cie UE.

   Psucie waluty Euro. Os豉bianie niezale積o軼i EBC i wci庵anie go w finansowanie deficyt闚 s豉bszych pa雟tw. Z wz鏎 stawiany b璠zie FED, kt鏎y mo瞠 sobie pozwoli na utrzymywanie niskich st鏕 procentowych, druk pieni康za, kt鏎ego nadwy磬a jest absorbowana przez globalne rynki finansowe, indeksy gie責owe rosn z czego wszyscy si ciesz jak g逝pi. Trzeba pami皻a, 瞠 za si陰 dolara stoi kilkana軼ie lotniskowc闚 i najwi瘯sza mobilna armia.

   Wariant 10 dla UE oznacza:

   Kl瘰k polityczn - upadek projektu politycznego wsp鏊nej waluty. To poczucie kl瘰ki mo瞠 ci捫y nad dalszym rozwojem UE.

   Wprowadzenie bardziej rygorystycznych warunk闚 przyst徙ienia do EURO np. wyd逝瞠nie okresu spe軟iania kryteri闚 z Maastricht np. do 5 lat, dodanie nowych warunk闚 dotycz帷ych liberalizacji rynku pracy, r闚nowagi finansowej sektora publicznego, r闚nowagi bilansu p豉tniczego, jako軼i sektora bankowego.

   Konieczno嗆 zmian w prawie umo磧iwiaj帷ych wyj軼ie z obszaru Euro, przygotowanie metody rozlicze krajowego banku centralnego z EBC, na okres przej軼iowy EBC musi mie przygotowane banknoty waluty „exEuro” dla kraju opuszczaj帷ego obszar itd.

   Kraj opuszczaj帷y obszar Euro nara穎ny jest na: dewaluacj waluty, wzrost inflacji, wzrost warto軼i d逝gu publicznego w wyniku dewaluacji nowej waluty krajowej, popraw konkurencyjno軼i eksportu, spadek importu, wzrost produkcji krajowej na eksport i na rynek krajowy itd.

   Wyj軼ie kraj闚 ze strefy Euro nie zwolni ich z konieczno軼i zmniejszenia deficytu bud瞠tu i zmniejszenia d逝gu publicznego. Presja na popraw kondycji finans闚 publicznych mo瞠 by nawet wi瘯sza ni w przypadku pozostania w sferze Euro,

   Wzmocnienie waluty Euro w stosunku do innych walut, os豉bienie konkurencyjno軼i cenowej eksportu pa雟tw obszaru Euro,

   Zar闚no realizacja Wariantu 17 jak i Wariantu 10 oznacza, 瞠 w ramach Unii b璠ziemy mieli do czynienia z „Europ dw鏂h obszar闚”. Nie dw鏂h pr璠ko軼i ale dw鏂h obszar闚. W Wariancie 17 mo積a m闚i nawet o trzech obszarach poniewa w sferze Euro b璠 dwa obszary

   Z punktu widzenia interes闚 Polski lepszy jest Wariant 10. Obszar Euro b璠zie bardziej sp鎩ny, mniej absorbuj帷y dla organ闚 UE. B璠zie szybciej si rozwija, nie b璠zie spowalnia tempa rozwoju kraj闚 spoza strefy. Grupa kraj闚 poza Euro b璠zie liczna, tak 瞠 ich interesy nie b璠 mog造 by spychane na dalszy w pracach Unii. Zasady podzia逝 鈔odk闚 z bud瞠tu UE b璠 podporz康kowane polityce rozwoju i wyr闚nywania poziomu ekonomicznego pa雟tw w ramach UE, a nie utrzymywania wybranych pa雟tw w sferze Euro. Moment przej軼ia na walut Euro oddali si bardzo, ale jako opisano szerzej tutaj Polska nie spe軟ia wielu warunk闚 pozwalaj帷ych skutecznie funkcjonowa w obszarze Euro.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (1) Poka komentarze do wpisu „Mniejsza czy wi瘯sza strefa EURO”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 12 wrze郾ia 2012 10:41
 • wtorek, 11 wrze郾ia 2012
  • Drogie nowe foto-radary

   GITD planuje zainstalowa 300 sztuk nowych foto-radar闚. Nowy foto-radar zrobi zdj璚ie samochodu przekraczaj帷ego dozwolon szybko嗆 i od razu przeka瞠 zdj璚ie kierowcy, tablicy rejestracyjnej do centrali. Przydatne inwestycja. To co mnie dziwi to cena jednego urz康zenia, kt鏎a wg. informacji prasowych wynosi ok. 100 tys. z.

   Urz康zenie sk豉da si z:

   Aparat fotograficzny 鈔edniej klasy - cena ok. 5 tys. z

   Radar drogowego - cena ok. 10 tys. z

   Urz康zenia na poziomie smartfonu do przesy豉nia zdj耩 - cena ok. 3 tys. z

   Programu zarz康zaj帷ego ww. urz康zeniami - cena ok. 5 tys. z

   Maszt, obudowa - cena ok. 10 tys. z

   Pozosta貫 elementy - cena ok. 7 tys. z

   Razem - 40 tys. z

   Do 100 tys. jeszcze daleko, brakuje 60 tys. . Albo w powy窺zym zestawieniu pomini皻o istotny sk豉dnik urz康zenia, albo kto zrobi interes 篡cia na dostawie nowych foto-radar闚 dla GITD Nie tylko ja si dziwi tutaj

   Do sprawdzania takich dziwnych transakcji za pieni康ze publiczne powo豉no CBA. Ciekawe czy sprawdzili ten kontrakt.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 11 wrze郾ia 2012 15:13

Tagi

Kana informacyjny