Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • wtorek, 18 pa寮ziernika 2011
  • Projekt nowego systemu ulg prorodzinnych

   W kampanii wyborczej kilka partii obiecywa這 obywatelom wprowadzenie nowej polityki prorodzinnej. Poni窺zy tekst przedstawia propozycje systemu pomocy finansowej ze strony pa雟twa dla rodzin z dzie熤i. Punktem wyj軼ia jest likwidacja wszystkich obecnych ulg w podatku PIT (ulgi na dzieci, 陰czne rozliczenie podatku PIT przez wsp馧ma鹵onk闚, ulgi dla samotnych matek itd.). Bezsens obecnych ulg w podatku PIT om闚iono we wpisie z dnia 10.09.2011.

   Posiadanie dzieci jest stanem normalnym, a nie katastrof (nie jest trz瘰ieniem ziemi rujnuj帷ym 篡cie ma鹵onk闚) wymagaj帷 bezwarunkowej pomocy pa雟twa. Wi瘯szo嗆 rodzin powinna by w stanie ponie嗆 koszty wychowania dzieci bez pomocy finansowej ze strony pa雟twa.

   Przedstawiony poni瞠j system finansowej pomocy pa雟twa dla rodziny sk豉da si z czterech element闚:

   • Ulg w podatku PIT na ka盥e dziecko, kt鏎e przys逝guj rodzinom o niskich dochodach, aby wyr闚na (poprawi) warunki materialne dzieci,
   • Zasi趾闚 wyp豉canych z bud瞠tu pa雟twa dla rodzin wielodzietnych, jako formy partycypacji pa雟twa w kosztach wychowania dzieci .
   • Wsparcia finansowego dla rodzic闚 przebywaj帷ych na urlopie wychowawczym,
   • Wsparcia dla rodzic闚 powracaj帷ych na rynek pracy po urlopie wychowawczym.

   Ulgi podatkowe

   Podstaw do wyznaczenia ulgi na dzieci w PIT jest minimum materialne i minimum socjalne. Minimum materialne jest kwot r闚n niezb璠nym wydatkom na dobra materialne zwi您ane z wychowaniem dziecka (wy篡wienie, ubranie, mieszkanie, niezb璠ne wydatki na edukacj szkoln w tym internet). Minimum socjalne, opr鏂z wydatk闚 materialnych, dodatkowo obejmuje wydatki na wypoczynek, kultur, dodatkowe zaj璚ia edukacyjne itp. . Wielko軼i te s wyznaczane co roku na podstawie danych GUS wg 軼i郵e zdefiniowanego algorytmu. R闚nocze郾ie kategorie te s wyrazem polityki spo貫cznej rz康u, dlatego w ustawie bud瞠towej Parlament mo瞠 zaakceptowa wy窺ze warto軼i tych limit闚 ni to wynika z danych GUS. Obecnie minimum materialne prawdopodobnie powinno wynosi ok. 500-600 z, a minimum socjalne ok. 800-900 z.

   Wsp馧ma鹵onkowie p豉c podatek PIT oddzielnie. Dochody netto ma鹵onk闚 s dodawane i wyliczany jest przeci皻ny doch鏚 dyspozycyjny na cz這nka rodziny. Ulga podatkowa przys逝guje, je郵i doch鏚 dyspozycyjny na cz這nka rodziny jest mniejszy ni minimum materialne lub minimum socjalne. Ulga podatkowe na ka盥e dziecko polega na zwrocie zap豉conego podatku. Zwrotowi podlega podatek w wysoko軼i:

   • Je瞠li doch鏚 dyspozycyjny na cz. rodz. jest mniejszy od minimum materialnego, to wielko嗆 zwrotu podatku na ka盥e dziecko jest r闚na r騜nicy pomi璠zy minimum materialnym a dochodem dyspozycyjnym na cz這nka rodziny plus po這wa r騜nicy pomi璠zy minimum socjalnym a minimum materialnym.
   • Je瞠li kwota dochodu dyspozycyjnego na cz. rodz. jest wi瘯sza ni minimum materialne i mniejsza ni minimum socjalne, to wielko嗆 zwrotu podatku na ka盥e dziecko jest r闚na po這wie r騜nicy pomi璠zy minimum socjalnym a dochodem dyspozycyjnym na cz這nka.
   • Je瞠li kwota dochodu dyspozycyjnego na cz. rodz. jest wi瘯sza od minimum socjalnego to ulga nie przys逝guje.

   ㄠczna kwota otrzymanych ulg nie mo瞠 by wi瘯sza ni kwota zap豉conego przez rodzic闚 podatku.

   Je郵i pomimo otrzymania zwrotu podatku w ramach ulgi doch鏚 na jedno dziecko w rodzinie jest poni瞠j minimum materialnego, to rodzina powinna by obj皻a pomoc opieki spo貫cznej (np. w formie darmowych obiad闚 w szkole).

   Pomoc dla rodzin wielodzietnych

   Na trzecie i kolejne dziecko dodatkowo przys逝guje zasi貫k z bud瞠tu pa雟twa (np. 1200 z na rok, co daje 100 z na miesi帷). Zaproponowano zasi貫k, a nie zwrot podatku poniewa wi瘯szo嗆 wielodzietnych rodzin o niskich dochodach nie mog豉by skorzysta z ulgi w formie zwrotu z podatku.

   Pomoc dla rodzic闚 przebywaj帷ych na urlopie wychowawczym

   Pa雟two pokrywa koszty ubezpiecze spo貫cznych (sk豉dka emerytalna, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie rentowe i wypadkowe) rodzica przebywaj帷ego na urlopie wychowawczym. Wysoko嗆 op豉canych przez pa雟two sk豉dek jest r闚na sk豉dkom od minimalnego wynagrodzenia.

   Kategoria urlopu wychowawczego zostaje rozszerzona w stosunku do obecnej. Za przebywaj帷ego na urlopie wychowawczym uwa瘸 si r闚nie niepracuj帷ego rodzica w rodzinie z co najmniej trojgiem dzieci w wieku poni瞠j 14 lat.

   Na rodzica przebywaj帷ego na urlopie wychowawczym przys逝guje ulga podatkowa wyliczana w analogiczny spos鏏 jak ulga na dziecko.

   Pomoc dla rodzica powracaj帷ego do pracy po urlopie wychowawczym

   Pracodawcy, kt鏎y zatrudni rodzica powracaj帷ego z urlopu wychowawczego trwaj帷ego d逝瞠j ni 12 miesi璚y, bud瞠t pa雟twa refunduje przez 3 miesi帷e koszty sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne pracownika p豉cone przez pracodawc. Je瞠li urlop wychowawczy ulega wyd逝瞠niu z powodu urodzenia kolejnych dzieci okres zwrotu sk豉dek ubezpieczeniowych ulega proporcjonalnemu wyd逝瞠niu. Przyk豉dowo, zatrudniaj帷 kobiet po 5 letnim urlopie wychowawczym w trakcie kt鏎ego zajmowa豉 si dw鎩kom ma造ch dzieci pracodawca otrzymuje zwrot koszt闚 sk豉dek ubezpieczeniowych przez 6 miesi璚y.

   Podsumowanie

   Przedstawione powy瞠j system ulg podatkowych na dzieci i rodzic闚 przebywaj帷ych na urlopie wychowawczym nie powinny pogorszy sytuacji bud瞠tu pa雟twa poniewa przyj皻o, 瞠 dotychczasowe ulgi w podatku PIT zostan zlikwidowane. Op豉canie sk豉dek ubezpieczenia spo貫cznego przez pa雟two nie zwi瘯sza bie膨cych wydatk闚 bud瞠tu poniewa FUS jest i b璠zie dotowany.

   Przedstawiony powy瞠j system pomocy nale篡 traktowa jako og鏊ny schemat , kt鏎y mo積e by modyfikowany.

   Proponowany system nie wp造nie istotnie na popraw wzrostu demograficznego. W b喚dzie s Ci, kt鏎zy my郵, 瞠 zwi瘯szenie pomocy finansowej ze strony pa雟twa rozwi捫e ten problem. Pr璠zej zwi瘯szenie liczby miejsc w przedszkolach (szczeg鏊nie na nowych osiedlach) i wprowadzenie czteroletnie szko造 podstawowej (czytaj wpis z 27.06.2011), w kt鏎ej opieka nad dzie熤i by豉by od godz. 8.00 do 16.00 sk這ni rodzic闚 do posiadania wi瘯szej liczby dzieci.

   Przyk豉d

   Za堯禦y, 瞠 minimum materialne wynosi 600 z, minimum socjalne 800 z na jedno dziecko. W rodzinie pracuje jeden rodzic, kt鏎y zarabia 3500 z miesi璚znie, co oznacza 瞠 po odprowadzeniu sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne zap豉cony podatek PIT wynosi 240 z i rodzinie zostaje 2540 z dochodu dyspozycyjnego na wydatki. Poni瞠j w tabeli przedstawiono kilka wariant闚 sk豉du rodziny i wynikaj帷 z tego wielko嗆 ulgi rodzinnej na miesi帷.

   Lp.

   Sytuacja rodzinna

   Doch鏚 dyspozycyjny na jednego cz這nka rodziny

   Kwota ulgi i zasi趾u

   Kwota zwrotu podatku plus zasi貫k

   1

   1 dziecko

   843 z

   Ulga nie przys逝guje, doch鏚 na cz這nka rodziny przekracza minimum socjalne.

   0

   2

   2 dzieci

   635 z

   83 z na ka盥e dziecko,

   razem 166 z

   166 z

   3

   2 dzieci, jeden rodzic na urlopie wychowawczym

   635 z

   83 z na ka盥e dziecko,

   83 z na rodzica przebywaj帷ego na urlopie wychowawczym,

   razem 249 z

   240z

   4

   3 dzieci wszystkie poni瞠j 14 roku 篡cia, niepracuj帷y rodzic deklaruje 瞠 jest na urlopie wychowawczym,

   508 z

   192 z na ka盥e dziecko,

   192 z na rodzica przebywaj帷ego na urlopie wychowawczym,

   razem 768 z,

   plus 100 z zasi趾u na trzecie dziecko,

   240 z

   plus

   100 z

   razem

   340 z

   W 3 i 4 przypadku obliczona ulga jest wy窺za ni zap豉cony podatek. Rodzina otrzyma ulg r闚n zap豉conemu podatkowi.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Projekt nowego systemu ulg prorodzinnych ”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 18 pa寮ziernika 2011 22:24
 • niedziela, 16 pa寮ziernika 2011
  • Zmiana Exlibrisu

   Przed laty zaprojektowa貫m sw鎩 Exlibris, kt鏎y poddaje w w徠pliwo嗆, a w豉軼iwie zadaje pytanie czy r闚nanie Einsteina E = mc2 jest prawdziwe.


   Ostatnio w這scy uczeni og這sili wyniki swoich do鈍iadcze, z kt鏎ych wynika 瞠 neutrina przemieszczaj si z pr璠ko軼iwi瘯sz ni 鈍iat這 (neutrino to cz御teczka o bardzo ma貫j masie). Wg teorii Einsteina nic nie mo瞠 osi庵n望 pr璠ko軼i wi瘯szej ni 鈍iat這. Pr璠ko嗆 鈍iat豉 jest zawsze sta豉. To czas i odleg這軼i w przestrzeni s kategoriami relatywnymi i ulegaj zmianie w zale積o軼i od tego z jak pr璠ko軼i porusza si obserwator.Na podmiocie, kt鏎y porusza si w przestrzeni czas po prostu p造nie wolniej. Je郵i w這scy uczeni nie pope軟ili b喚du w swoich pomiarach to teoria Einsteina zostanie zdegradowana z pozycji prawdy absolutnej, tak jak 100 lat temu ona zdegradowa豉 teori Newtona. Otworzy si pole dla formu這wania nowych teorii wyja郾iaj帷ych istot wszech鈍iata.

   Trzeba b璠zie zmieni Exlibris na nowy:E ≠ mc2.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 16 pa寮ziernika 2011 20:00

Tagi

Kana informacyjny