Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • pi徠ek, 29 czerwca 2018
  • Czy mamy ju w Polsce faszyzm?

   W 1995 r. Umberto Eco wyg這si na Uniwersytecie Columbia wyk豉d, w kt鏎ym zawar 14 cech – jak to okre郵i – „wiecznego faszyzmu”. W這ski intelektualista stwierdzi, 瞠 faszyzm by totalitaryzmem rozmytym, niesp鎩nym, niejednorodnym w r騜nych odmianach, zaaplikowanych w r騜nych krajach. Przedstawiony przez niego katalog cech tej ideologii jest jednak wsp鏊ny dla wszystkich wersji. Oto one:

   1) Brak miejsca na rozw鎩 wiedzy (tradycjonalizm)
   2) Odrzucenie modernizmu, irracjonalizm
   3) Kult dzia豉nia dla samego dzia豉nia, podejrzliwy stosunek do 鈍iata intelektualnego
   4) Uznawanie odmiennych pogl康闚 za przejaw zdrady
   5) Rasizm
   6) Szukanie poparcia przede wszystkim u sfrustrowanych klas 鈔ednich
   7) Nacjonalizm, wiara w teorie spiskowe
   8) Postrzeganie wrog闚 jednocze郾ie jako nadzwyczajnie silnych i nadzwyczajnie s豉bych
   9) Uznawanie, 瞠 pacyfizm jest r闚noznaczny z brataniem si z wrogiem, i postrzeganie ludzkiego 篡cia jako wiecznej walki
   10) Pogarda dla s豉bych
   11) Kult 鄉ierci
   12) Kult m瘰ko軼i, czyli lekcewa膨cy stosunek do kobiet i bezwzgl璠ne prze郵adowanie wszelkich niekonformistycznych sk這nno軼i seksualnych
   13) Przekonanie, 瞠 jednostka praw jako takich nie ma, po陰czone z wyobra瘸niem sobie narodu jako monolitu wyra瘸j帷ego wsp鏊n wol
   14) Nowomowa

   Kt鏎e z tych cech s prawdziwe dla ustroju pa雟twa wprowadzanego przez PiS?

   A poza tym s康z, 瞠 dziennikarze musz wzi望 si do rzetelnej pracy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 29 czerwca 2018 11:40
 • czwartek, 04 stycznia 2018
  • Czy Polska powinna przyst徙i do strefy Euro

   Mam dosy dyskusji na temat przyj璚ia przez Polsk waluty Euro.

   Od ponad 10 lat hamletyzujemy na temat "wej嗆 do strefy Euro, czy nie wej嗆, oto jest pytanie". Profesor Marek Belka w wywiadzie dla DGP "Zamknijmy oczy i wskoczmy do basenu z euro" u篡waj帷 argument闚 ze sfery polityki zach璚a do przyj璚ia Euro. Jako prezes NBP by bardziej sceptyczny w tej sprawie. )

   Grupa ekonomist闚 wystosowa豉 list do premiera Morawieckiego z apelem o podj璚ie prac maj帷ych na celu przyj璚ie przez Polsk waluty Euro. Na 豉mach GW w podobnym tonie wypowiada si Roman Ku幡iar.

   Jestem za tym aby Polska przyj窸a Euro.

   Niestety, obecnie strefa Euro - b璠帷a u zarania projektem politycznym, a nie gospodarczym - nie spe軟ia warunk闚 "jednolitego obszaru monetarnego".

   Optymalny obszar walutowy wg teorii R.Mundella i innych powinien spe軟ia nast瘼uj帷e warunki:
   1. Sta貫 kursy wymiany lub wsp鏊na waluta wewn徠rz obszaru,
   2. P造nne kursy wymiany na zewn徠rz obszaru ,
   3. Wysoki stopie mobilno軼i kapita逝,
   4. Integracja rynku finansowego,
   5. Wysoki stopie wewn皻rznej mobilno軼i si造 roboczej, lub wysoki stopie elastyczno軼i p豉c,
   6. Ograniczona zewn皻rzna mobilno嗆 czynnik闚 produkcji lub jej brak ,
   7. Scentralizowana lub skoordynowana polityka fiskalna ,
   8. Wsp鏊ny bud瞠t umo磧iwiaj帷y przywr鏂enie lokalnej r闚nowagi ekonomicznej,
   9. Wewn皻rzna dywersyfikacja gospodarek region闚 tworz帷ych obszar walutowy,

   Obecnie strefa Euro nie spe軟ia warunk闚 7 i 8 a warunek 5 jest spe軟iony cz窷ciowo. Nie wida na razie aby Niemcy, Belgowie, Holendrzy... byli gotowi realizowa warunek 8 tzn. corocznie dop豉ca do bud瞠tu Grecji, Cypru, Portugalii,... W sferze Euro w obecnym kszta販ie "greckie kryzysy" b璠 powraca oraz wzrasta b璠zie nier闚no嗆 pomi璠zy P馧noc Europu i Po逝dniem. Wprowadzone warunki utrzymania dyscypliny bud瞠towej i og鏊noeuropejski nadz鏎 nad sektorem bankowym zmniejszaj prawdopodobie雟two powt鏎ki "kryzysu greckiego" ale go nie eliminuj. Je郵i nie ma gotowo軼i do realizacji punkt闚 7 i 8 to lepiej rozmontowa stref Euro w uporz康kowany spos鏏 np. jak opisany przez Stefana Kawalca w "Paradoks strefy euro....".

   Tyle o strefie Euro. Czy Polska spe軟ia warunki aby przyst徙i do strefy Euro w obecnym kszta販ie? Niestety, gospodarka polska nie spe軟ia warunk闚 przyst徙ienia do strefy Euro i nie mam tu na my郵i tylko warunk闚 Maastricht.

   Spe軟ienie kryteri闚 z Maastricht pozwala przyj望 walut EURO, ale nie gwarantuje, 瞠 po wst徙ieniu do strefy EURO gospodarka b璠zie dobrze funkcjonowa. Aby dobrze funkcjonowa w obszarze wsp鏊nej waluty gospodarka musi mie d逝goterminow zdolno嗆 do poprawy produktywno軼i w tempie analogicznym jak w wiod帷ych gospodarkach strefy oraz mie zdolno軼i innowacyjne. Przyj璚ie wsp鏊nej waluty eliminuje dewaluacj jako czynnik, kt鏎y m鏬 kr鏒koterminowo poprawia konkurencyjno嗆 gospodarki w uj璚iu nominalnym Po przyj璚iu wsp鏊nej waluty wszelkie dostosowania b璠 musia造 przebiega w sferze realnej.
   Kryteria z Maastricht dotycz帷e inflacji, kursu walutowego po鈔ednio sprawdzaj zdolno嗆 gospodarki do utrzymania produktywno軼i na konkurencyjnym poziomie, ale badanie formalnych warunk闚 konwergencji obejmuje bardzo kr鏒ki okres. Pytanie czy polska gospodarka jest w stanie w perspektywie kilkunastu lat poprawia produktywno嗆 i innowacyjno嗆? Dzisiaj odpowied brzmi NIE.

   Po pierwsze, rynek pracy nie jest dostatecznie elastyczny. Istniej bariery w dostosowaniu czasu pracy do potrzeb pracodawcy oraz bariery w rozwi您ywani stosunku pracy. W 2011 roku przestanie dzia豉 ustawa o 豉godzeniu skutk闚 kryzysu, kt鏎a pozwala豉 regulowa pracodawcy czas pracy w zale積o軼i od popytu na zatrudnienie. Trzeba rozwi您ania tej ustawy na sta貫 przenie嗆 do prawa pracy. Nale篡 uelastyczni warunki rozwi您ywania um闚 pracy na czas nieokre郵ony. Brak mieszka do wynaj璚iach po niskich cenach ogranicza przemieszczenie si造 roboczej pomi璠zy regionami. Najgorzej jest w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowanie si, zmiany zawodu. Dzia豉lno嗆 Funduszu Pracy w tym zakresie zosta豉 ograniczona. Kulturowo r闚nie nie jeste鄉y elastyczni aby zaakceptowa fakt, 瞠 w ci庵u 篡cia pracujemy w kilku zawodach.

   Po drugie, gospodarka polska ma za nisk stop oszcz璠no軼i, w zwi您ku z czym zbyt ma豉 ilo嗆 鈔odk闚 mo瞠 by przekazana na inwestycje. Obecnie dzi瘯i dotacj z UE , problem nie jest widoczny, ale za kilka lat ilo嗆 subwencji z UE spadnie . Patrz przypadek Portugalii, Hiszpanii, Irlandii. Dodatkowo, doch鏚 narodowy generowany przez kapita jest cz窷ciowo transferowany przez w豉軼icieli za granic, a w przypadku sp馧ek pa雟twowych pobierany jest przez bud瞠t na bie膨c konsumpcj. Brak jest dostatecznej ilo軼i krajowego kapita逝 o du瞠j warto軼i (du瞠j koncentracji), kt鏎y generuje dochody, przeznaczane na kolejne inwestycje. Rozdrobnienie w豉sno軼i kapita造 powoduje, 瞠 dochody przeze generowane w warunkach recesji przeznaczane b璠 w wi瘯szej cz窷ci na konsumpcj.

   Po trzecie, innowacyjno嗆 gospodarki os豉bia spos鏏 w jaki dzia豉j instytucje badawcze i naukowe, z kt鏎ych wi瘯szo嗆 jest pa雟twowa. Brak zainteresowania prac na rzecz przemys逝 i brak umiej皻no軼i menad瞠rskich jak zarz康za wynalazkami i ich wdro瞠niami. Niskie 鈔odki przeznaczane na B&R przez pa雟two i przez sektor prywatny. Brak u krajowych w豉軼icieli kapita逝, kt鏎y m鏬豚y by przeznaczony na innowacje, na B&R i na wdro瞠nia innowacji. Jerry Engel w wyk豉dzie wyg這szonym dla m這dych przedsi瑿iorc闚 w centrum Intela w San Francisco w czasie konkursu Intel Global Chellange powiedzia:
   „Tworzy innowacje to znaczy traci pieni康ze po to, 瞠by w bli瞠j nieokre郵onej przysz這軼i odrabia straty, a jeszcze p騧niej zarabia. To wymaga pozytywnego sposobu my郵enia i wytrwa這軼i. Wielu z was za這篡 firmy, wielu z was b璠zie pracowa這 nad 鈍ietnymi innowacyjnymi, i wielu z was zbankrutuje. Nie traktujcie bankructwa jak pora磬i, bo to nie jest pora磬a.” Ma豉 Koncentracja kapita逝 u polskich przedsi瑿iorc闚 pozwala na modernizacj ale nie innowacje jak zdefiniowano powy瞠j.

   Decyduj帷 si na przyst徙ienie do wsp鏊nej waluty i chc帷 odnie嗆 sukces Polska rozwi您a te trzy problemy: poprawi elastyczno嗆 rynku pracy, zwi瘯szy zdolno嗆 do finansowania inwestycji ze 鈔odk闚 krajowych, poprawi innowacyjno嗆 gospodarki. Na razie nie mamy sukces闚 w tych trzech dziedzinach.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 04 stycznia 2018 19:46
 • poniedzia貫k, 01 stycznia 2018
  • Jedna kadencja Prezydenta RP - poprawka do Konstytucji RP nr 5

   Dlaczego Andrzej Duda nie jest Prezydentem RP, pomimo 瞠 piastuje ten urz康?

   Dlaczego nie wywi您uje si z konstytucyjnych obowi您k闚 Prezydenta RP, w szczeg鏊no軼i art. 6 ust. 2: "Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji,..."?

   Odpowied jest prosta. Andrzej Duda my郵i o tym jak pozosta na urz璠zie prezydenta na drug kadencj i realizacji tego celu podporz康kowane s jego dzia豉nia. Aby mie realn szans na ponowny wyb鏎 musi mie poparcie swojej partii. Andrzeja Duda nie b璠zie prezydentem wszystkich Polak闚, jak obiecywa w kampanii wyborczej, lecz b璠zie prezydentem elektoratu PiS.

   Podobnie jak Andrzej Duda zachowywa si Bronis豉w Komorowski, podpisuj帷 niekt鏎e ustawy uchwalane przez parlament w imi w御kiego interesu jego macierzystej partii PO np. ustawa o "kradzie篡" cz窷ci zgromadzonych przez obywateli 鈔odk闚 w OFE. Tak samo zachowuj si prezydenci USA podczas pierwszej kadencji.

   Co zrobi aby Prezydent RP rzetelnie realizowa obowi您ki jaki na這穎no na w rozdziale V Konstytucji RP?

   Moja propozycja jest nast瘼uj帷a: Prezydent RP powinien sprawowa sw鎩 urz康 tylko przez jedn kadencj, kt鏎a powinna trwa 7 lat.

   Wymaga to zmiany art. 126 ust. 2 Konstytucji RP, kt鏎y powinien brzmie:

   " Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na siedmioletni kadencj. Ponowny wyb鏎 na Prezydenta Rzeczypospolitej jest niedopuszczalny."

   Taka poprawka, banalna, stwarza warunki do tego, aby Prezydent w swoich dzia豉niach i decyzjach b璠zie mia na uwadze, 瞠 odpowiada przed "Bogiem i Histori" a nie przed prezesem macierzystej partii. "Stwarza warunki..." nie gwarantuje, reszta zale篡 od nas wyborc闚, komu powierzymy funkcj pierwszego obywatela.

   A ponad to uwa瘸m, 瞠 dziennikarze musz wzi望 si do rzetelnej pracy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Jedna kadencja Prezydenta RP - poprawka do Konstytucji RP nr 5”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 01 stycznia 2018 18:25
 • czwartek, 14 grudnia 2017
  • Wyst徙ienie na obywatelskim wys逝chaniu publicznym w sprawie Kodeksu Wyborczego 9 grudnia 2017

   Szanowna Pani Rektor,

   Szanowni Pa雟two,

   W trakcie prac sejmowych nad ustaw zmieniaj帷 Kodeks Wyborczy z jednaj strony broniono jednomandatowych okr璕闚 wyborczych w ma造ch gminach, z drugiej strony broniono du篡ch wielomandatowych okr璕闚 w wyborach do pozosta造ch samorz康闚. Tym samym dostrzegano pewne zalety ordynacji wi瘯szo軼iowej np. identyfikacja wyborcy z radnym (po prostu radny jest znany w okr璕u) i zalety ordynacji proporcjonalnej np. szersza reprezentacja r騜nych partii/stowarzysze w radzie ni to ma miejsce w przypadku JOW.

   Spo貫cze雟two w sprawie ordynacji wyborczej jest podzielone: JOW-y maj swoich zwolennik闚, ordynacja proporcjonalna r闚nie ma swoich.

   Po II wojnie 鈍iatowej w Niemczech trwa sp鏎 pomi璠zy partiami czy wprowadzi ordynacj proporcjonaln czy wi瘯szo軼iow. W ramach kompromisu wprowadzono spersonalizowany system proporcjonalny, kt鏎y ma zalety JOW oraz zalety ordynacji proporcjonalnej.

   Taki system powinni鄉y wprowadzi jako ordynacj wyborcz do samorz康闚.

   Jak on dzia豉? W skr鏂ie dla os鏏, kt鏎e nie znaj.

   1. G這sowanie odbywa si w okr璕ach jednomandatowych, kt鏎ych liczba jest r闚na 1/2 liczby mandat闚 w Radzie.

   2. Kandydat, kt鏎y otrzyma najwi璚ej g這s闚 w okr璕u zdobywa mandat radnego. W ten spos鏏 zostaje obsadzonych 50 proc. mandat闚 w Radzie.

   3. Pozosta貫 50 proc miejsc w Radzie obsadza si kandydatami (zazwyczaj tymi, kt鏎zy zdobyli drugie miejsce w okr璕u w kt鏎ym startowali) tak aby uzyska proporcjonalny sk豉d Rady. W procedurze podzia逝 proporcjonalnego uczestnicz te komitety, kt鏎e wystawi造 swoich kandydat闚 we wszystkich okr璕ach wyborczych.

   4. Mog wyst徙i dwie sytuacje zniekszta販aj帷e zasad proporcjonalno軼i:

   4.1. pierwsza sytuacja, komitet wyborczy XXX zdob璠zie w JOW-ach wi璚ej mandat闚 ni przypada這by mu z zasady proporcjonalno軼i np. komitet wygra we wszystkich JOW czyli zdoby 50 proc. mandat闚 w radzie, a zag這sowa這 na ten komitet tylko 30 proc. wyborc闚,

   4.2. druga sytuacja, komitet wyborczy otrzyma 60 proc. poparcia w gminie i z zasady proporcjonalno軼i powinien mie odpowiadaj帷 temu liczb mandat闚 w Radzie, ale w wyborach wystawi po jednym kandydacie w ka盥ym JOW i mo瞠 obsadzi jedynie po這w miejsc w radzie.

   Ww. problemy rozwi您uje si poprzez zwi瘯szenie liczby radnych w Radzie tak aby mo積a by這 zrealizowa zasad proporcjonalno軼i. Pomijam w tym wyst徙ieniu techniczny opis jak to si robi. Przedstawiona w skr鏂ie spersonalizowana ordynacja proporcjonalna ma zalety JOW oraz zalety ordynacji proporcjonalnej. Oto kilka z nich.

   1. Nie pozbawia obywateli biernego prawa wyborczego, jak to ma miejsce w przypadku ordynacji proporcjonalnej, gdzie obywatel nie mo瞠 kandydowa samodzielnie do Rady, lecz musi kandydowa na wieloosobowej li軼ie.

   2. Wyborcy znaj swoich radnych, na pewno tego/t kt鏎y wygra w ich okr璕u i cz瘰to tego drugiego, kt鏎y otrzyma mandat w wyniku proporcjonalnego podzia逝 mandat闚. Z tego wynika lepsza kontrola obywateli nad radnym w trakcie kadencji. ζtwiejszy kontakt (mniejsze okr璕i).

   3. Zamiast ksi捫eczki do g這sowania, z kilkudziesi璚ioma nazwiskami wyborca otrzymuje kartk z kilkoma/kilkunastoma nazwiskami kandydat闚. Co oznacza mniej b喚d闚 w g這sowaniu.

   4. W trakcie kampanii wyborczej wyborcy - aby dokona racjonalnego wyboru - 豉twiej jest oceni sylwetki kilku/kilkunastu kandydat闚 i ich programy ni kilkudziesi璚iu jak to ma miejsce w ordynacji proporcjonalnej .

   5. Dzi瘯i zasadzie proporcjonalno軼i rada nie jest zdominowana przez 2 komitety wyborcze/partie jak to mam miejsce w przypadku JOW (patrz sk豉d Senatu

   6. Nie ma wady ordynacji proporcjonalnej polegaj帷ej na tym, 瞠 g這sy oddane na lidera listy zapewniaj mandat radnego kandydatom z listy z bardzo ma造m poparciem (rodzina, znajomi). Innymi s這wy, dobry lider listy nie ci庵nie za sob miernot do rady.

   7. Zwi瘯sza niezale積o嗆 partyjnych radnych wobec aparatu partyjnego. Dobry radny, spo貫cznik, znany i szanowany w swoim okr璕u zawsze mo瞠 wystartowa samodzielnie w wyborach do rady i zdoby mandat. To partiom zaczyna zale瞠 na dobrych kandydatach i musz ich wystawi wi璚ej ni w ordynacji proporcjonalnej.

   To najwa積iejsze zalety, a jest jeszcze kilka.

   Wady?

   Z punktu widzenia wyborcy trudno mi co znale潭. Z punktu widzenia aparatu partyjnego likwidacja ordynacji proporcjonalnej jest du篡m ciosem w plecy.

   Po co przedstawiam propozycj spersonalizowanej ordynacji proporcjonalnej .

   Po pierwsze, jest to lepszy system ni JOW lub ordynacja proporcjonalna, a ju na pewno lepszy ni to co proponuje PiS. Propozycja PiS nie ma zalet ani JOW, ani systemu proporcjonalnego.

   Po drugie, je瞠li PiS wprowadzi swoje zmiany do Kodeksu Wyborczego, to nie nale篡 za豉mywa r彗 tylko niezw這cznie przyst徙i do prac nad popraw PiS-owskiej ustawy. I przedstawiona idea SOP to jest m鎩 ma造 wk豉d do poprawienia w przysz這軼i Kodeksu Wyborczego.

   Kto to mo瞠 zrobi?

   Po pierwsze, partie opozycyjne, kt鏎ych przedstawiciele licznie przybyli na dzisiejsze wys逝chanie. Zamiast narzeka na projekt PiS do roboty i szykowa w豉sne propozycje.

   A je郵i partie opozycyjne zawiod, to organizacje samorz康owe korzystaj帷 z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.

   Dlaczego niezw這cznie tj. przed wyborami do samorz康闚? Bo teraz jest ten czas kiedy ten temat mo瞠 zainteresowa obywateli.

   Wa積e aby tak opracowany Kodeks Wyborczy mia szerokie poparcie obywateli. Mo瞠my si r騜ni w sprawie systemu podatkowego, wieku emerytalnego, pracy w niedziel,......... ale w kwestii ordynacji wyborczej powinni鄉y osi庵n望 szeroki konsensus spo貫czny. Nie osi庵niemy go wyrzucaj帷 wszystkie zmiany wprowadzone przez PiS do kosza. Przyk豉d: PiS wprowadzi zasad, 瞠 7 cz這nk闚 Pa雟twowej Komisji Wyborczej wybieranych b璠zie przez Sejm. Zamiast przywraca obecn zasad mo瞠 nale篡 skorygowa propozycj PiS i ograniczy liczb wybieranych przez Sejm cz這nk闚 PKW do pi璚iu lub czterech, z zastrze瞠niem 瞠 ma by to wyb鏎 proporcjonalny, 瞠 maj to by s璠ziowie,....

   Napraw systemu wyborczego nie powinna polega na przywr鏂eniu tego co jest obecnie w Kodeksie Wyborczym ale na poprawie szkodliwych rozwi您a wprowadzonych przez PiS.

   Najbli窺ze wybory prawdopodobnie odb璠 si wg Kodeksu Wyborczego autorstwa PiS. Je郵i zostanie opracowana ustawa naprawcza i popr j partie opozycyjne to obywatele otrzymaj jasny sygna jaka b璠zie sanacja systemu wyborczego do samorz康闚 po nast瘼nych wyborach parlamentarnych.

   A ponadto uwa瘸m, 瞠 trzeba w Konstytucji RP wprowadzi zasad, 瞠 zmiany dowolnej ordynacji/procedury wyborczej nie obowi您uj w najbli窺zych wyborach lecz dopiero w nast瘼nych po nich.

   Uzasadnienie:

   Po pierwsze, wi瘯szo嗆 sejmowa wprowadzaj帷a zmiany nie b璠zie pos康zana o to, 瞠 wprowadza zmiany we w豉snym interesie po to aby wygra wybory.

   Po drugie, PKW b璠zie mog這 nale篡cie przygotowa wybory m.in. programy zliczaj帷e g這sy.

   Materia造 z wys逝chania mo積a znale潭tutaj

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „ Wyst徙ienie na obywatelskim wys逝chaniu publicznym w sprawie Kodeksu Wyborczego 9 grudnia 2017 ”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 14 grudnia 2017 13:37
 • niedziela, 10 grudnia 2017
  • Kaczy雟ki + Morawiecki = Orban.pl

   Od dawna wiadomo, 瞠 Jaros豉w Kaczy雟kie jest zafascynowany Viktorem Orbanem i chcia豚y urz康zi w Polsce "drugi Budapeszt". Podziwia u Orbana nie tylko sukcesy w likwidacji systemu liberalnej demokracji i budowie ustroju autorytarnego ale jego sprawno嗆 i skuteczno嗆 z jak operuje na salonach Unii Europejskiej, w kontaktach z biznesem krajowym i mi璠zynarodowym, znajomo嗆 j瞛yk闚 i og鏊n aparycj. O ile w niszczeniu instytucji demokratycznego pa雟twa prawa Kaczy雟ki ma w豉sne sukcesy zrealizowane z wykorzystaniem "avatara Beata Szyd這" o tyle w drugim obszarze w duecie z pani premier nie odni鏀 sukcesu a wr璚z przeciwnie poni鏀 kl瘰ki.

   Podstawowa praca w zakresie niszczenia instytucji pa雟twa podtrzymuj帷ych demokracj zosta豉 wykonana. Beata Szyd這 "da豉 twarz" tej demolce przykrywanej programem 500+ i Mieszkanie+. Dalsze utrwalenie systemu autorytarnego wymaga zdobycia w nast瘼nych wyborach parlamentarnych wi瘯szo軼i konstytucyjnej. Do tego potrzebny jest taki kto jak Orban, kt鏎y poprawi relacje z biznesem, za豉godzi konflikty na arenie mi璠zynarodowej, przyci庵nie elektorat centroprawicowy. Potrzebna jest "nowa twarz PiS" w roli premiera z now rad ministr闚, kt鏎a b璠zie mog豉 odci望 si od wszystkich niegodziwych rzeczy w okresie pierwszych dw鏂h lat rz康闚 PiS. Prognozuj, 瞠 swoje posady strac nast瘼uj帷y ministrowie: Ziobro, Waszczykowski, Macierewicz, Szyszko i pani Zalewska.

   Kaczy雟ki jako osoba do鈍iadczona w polityce zdaje sobie spraw ze swoich niedostatk闚: wiek, nieznajomo嗆 j瞛yk闚 obcych, brak obycia w kontaktach mi璠zynarodowych, mniej ni zero wiedzy o gospodarce, ....... Orbanowi nigdy nie dor闚na. Nie ma szans by "now twarz" PiS. Potrzebuje nowego avatara w roli premiera, kt鏎y zrekompensuje ww. s豉be strony prezesa.

   Mateusz Morawiecki nadaje si idealnie do tej roli.

   Kaczy雟ki + Morawiecki = Orban.pl

   A poza tym uwa瘸m, 瞠 dziennikarze powinni wzi望 si do rzetelnej pracy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 10 grudnia 2017 13:37
 • poniedzia貫k, 04 grudnia 2017
  • Wyst徙ienie na wys逝chanie publiczne w Sejmie w sprawie projekt闚 ustaw o SN i KRS w dniu 1 grudnia 2017 r.

   To co sk豉nia mnie do pisania tego bloga zawarte jest w jego tytule "Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju" - autorem tytu逝 jest moja 穎na Joanna. Poni瞠j, w celu zachowania dla potomk闚, zamieszczam tre嗆 mojego wyst徙ienia w Sejmie na wys逝chaniu publicznym w sprawie projekt闚 ustaw o Trybunale Konstytucyjnym i S康zie Najwy窺zym. Wnuki za lat kilka/kilkana軼ie czytaj帷 to wyst徙ienie mog powiedzie: "Dziadku, ale miesi帷 wcze郾iej przedstawia貫 troch inny projekt " Ot騜 Drogie Wnuki, tylko krowa i doktryner nie zmieniaj pogl康闚, a wasz dziadek nie jest ani krow ani doktrynerem i ci庵le si rozwija.

   Szanowne Panie Pos豉nki, Panowie Pos這wie,

   Szanowni Pa雟two,

   "Nie ma 瘸dnych przes豉nek do zmiany ustawy o S康zie Najwy窺zym." Taka opinia powinna by g這szona przez partie opozycyjne i protestuj帷ych obywateli teraz, w przesz這軼i i w przysz這軼i. Co roku SN przedstawia Sejmowi sprawozdanie z dzia豉lno軼i i w ostatnich latach by chwalony przez wszystkie partie polityczne za sprawno嗆 dzia豉nia. Poniewa nie przebito si z ww. opini do 鈍iadomo軼i mas, to pod og鏊nym has貫m naprawy systemu s康ownictwa i tego , 瞠 obywatele s niezadowoleni z sad闚 wi瘯szo嗆 rz康owa przepych "na chama" niekonstytucyjn ustaw o S康zie Najwy窺zym.

   W przypadku KRS zamiast poprawia ustaw o KRS nale篡 zmieni sk豉d Krajowej Rady S康ownictwa, a to wymaga ustawy zmieniaj帷ej Konstytucj RP.

   Temu zagadnieniu po鈍i璚 swoje wyst徙ienie.

   Po pierwsze, dzisiaj w KRS zasiada 17 s璠zi闚, tylko 6 przedstawicieli obywateli i 2 przedstawicieli w豉dzy wykonawczej. Ka盥y populista, ka盥y zwolennik przywr鏂enia ustroju realnego komunizmu, bez trudu b璠zie delegitymizowa, dezawuowa Rad jako reprezentant korporacji s璠ziowskiej, kt鏎a dba o interesy 鈔odowiska. Pod takim has貫m wi瘯szo嗆 parlamentarna forsuje niekonstytucyjny projekt ustawy o KRS. Aby pozbawi zwolennik闚 upartyjnienia KRS tego 豉twego argumentu nale篡 tak zmieni sk豉d Rady aby s璠ziowie stanowili po這w jej sk豉du np. zwi瘯szaj帷 liczb pos堯w zasiadaj帷ych w KRS do 8, a senator闚 z 2 do 4.

   Po drugie, w KRS swoj reprezentacj maj s璠ziowie, w豉dza wykonawcza i administracja s康ownicza oraz po鈔ednio obywatele poprzez sze軼iu parlamentarzyst闚. Nie maj swojej reprezentacji zawody/鈔odowiska, kt鏎e dzie w dzie uczestnicz w procesach s康owych tj. adwokaci, , prokuratorzy, radcy prawni. Nale篡 rozszerzy sk豉d KRS o ich reprezentant闚.

   To s dwie zasadnicze zmiany jakie nale篡 wprowadzi. Pozosta貫 cztery poprawki maj charakter doprecyzowania zapis闚 tak aby鄉y w przysz這軼i unikn瘭i podobnych sytuacji.

   Po trzecie, trzeba 這patologicznie napisa w Konstytucji kto kogo wybiera tzn. s璠ziego - cz這nka KRS wybieraj s璠ziowie, prokuratora - cz這nka KRS wybieraj prokuratorzy,.....

   Po czwarte, procedura wyboru pos堯w i senator闚 - cz這nk闚 KRS ma by proporcjonalna,

   Po pi徠e, nale篡 jednoznacznie zapisa, 瞠 kadencja wybieranego cz這nka KRS trwa 4 lata, a w przypadku parlamentarzyst闚 - cz這nk闚 KRS kadencja ko鎍zy si wraz z ko鎍em kadencji Parlamentu. Obecny zapis jest niejednoznaczny z powodu u篡cia liczby mnogiej.

   Po sz鏀te, zamiast Ministra Sprawiedliwo軼i, kt鏎y nie jest zazwyczaj obecny na posiedzeniu KRS mo瞠 lepiej aby w KRS zasiada jego przedstawiciel. Analogicznie jak przedstawiciel Prezydenta RP.

   W ten spos鏏 KRS zwi瘯szy豚y si z 25 do 34 os鏏. Reprezentacja s璠zi闚 liczy豉by 17 os鏏 (15 wybieranych s璠zi闚 plus prezesi SN i NSA) w stosunku do 17 cz這nk闚 reprezentuj帷ych pozosta貫 鈔odowiska i instytucje.

   Po uwzgl璠nieniu powy窺zych propozycji art. 187 Konstytucji RP mia豚y nast瘼uj帷e brzmienie:

   1. Krajowa Rada S康ownictwa sk豉da si z:

   1) Pierwszego Prezesa S康u Najwy窺zego, Prezesa Naczelnego S康u

   2) jednej osoby powo豉nej przez Prezydenta Rzeczypospolitej i jednej osoby powo豉nej przez Ministra Sprawiedliwo軼i,

   3) pi皻nastu cz這nk闚 wybranych przez s璠zi闚 spo鈔鏚 s璠zi闚 S康u Najwy窺zego, s康闚 powszechnych, s康闚 administracyjnych i s康闚 wojskowych,

   4) o鄉iu cz這nk闚 wybranych przez Sejm spo鈔鏚 pos堯w oraz czterech cz這nk闚 wybranych przez Senat spo鈔鏚 senator闚,

   5) jednego cz這nka wybranego przez adwokat闚 spo鈔鏚 adwokat闚,

   6) jednego cz這nka wybranego przez prokurator闚 spo鈔鏚 prokurator闚,

   7) jednego cz這nka wybranego przez radc闚 prawnych spo鈔鏚 radc闚 prawnych,

   2. Krajowa Rada S康ownictwa wybiera spo鈔鏚 swoich cz這nk闚 przewodnicz帷ego i dw鏂h wiceprzewodnicz帷ych.

   3. Kadencja cz這nka Krajowej Rady S康ownictwa powo豉nego w drodze wyboru trwa cztery lata. Kadencja pos豉 - cz這nka Krajowej Rady S康ownictwa ko鎍zy si wraz z ko鎍em kadencji Sejmu. Kadencja senatora - cz這nka Krajowej Rady S康ownictwa ko鎍zy si wraz z ko鎍em kadencji Senatu.

   4. Ustr鎩, zakres dzia豉nia i tryb pracy Krajowej Rady S康ownictwa oraz spos鏏 wyboru jej cz這nk闚 okre郵a ustawa.

   5. Procedura wyboru pos堯w - cz這nk闚 Krajowej rady S康ownictwa jest proporcjonalna. Procedura wyboru senator闚 - cz這nk闚 Krajowej rady S康ownictwa jest proporcjonalna.

   Co stoi na przeszkodzie aby zg這si ustaw zmieniaj帷 art. 187 Konstytucji RP.

   Po pierwsze, strach partii opozycyjnych (opr鏂z ugrupowania Kukiz'15) aby poruszy w jakikolwiek spos鏏 temat zmian w Konstytucji RP. Aby nie da pretekstu koalicji rz康owej. Skutek jest taki, 瞠 wi瘯szo嗆 parlamentarna zmienia ustr鎩 Polski w drodze ustaw. W przysz造m roku Pan Prezydent zaproponuje kilka poprawek do Konstytucji RP, kt鏎e zyskaj poparcie spo貫cze雟twa (by mo瞠 r闚nie moje), a PiS og這si 瞠 musi zdoby wi瘯szo嗆 konstytucyjn aby je wprowadzi i kontynuowa "dobr zmian". I taki b璠zie skutek boja幢iwej postawy partii opozycyjnych.

   Drugi argument opozycji, "nie ma wi瘯szo軼i konstytucyjnej nie ma sensu sk豉da projektu zmieniaj帷ego Konstytucj RP". Tego akurat nie wiadomo. Rozumuj帷 w ten spos鏏 nie ma sensu aby partie opozycyjne sk豉da造 projekty jakichkolwiek ustaw.

   Przedstawiona powy瞠j propozycja ustawy zmieniaj帷ej Konstytucj RP wytr帷a wi瘯szo軼i parlamentarnej podstawowy argument do niekonstytucyjnych zmian obecnej ustawy o KRS. Projekt ustawa o KRS, autorstwa Stowarzyszenia S璠zi闚 Polskich Iustitia, zg這szony przez PO nie spe軟i tej roli, nie wybrzmia w dyskusji publicznej, nie zaistnia. Pose sprawozdawca r闚nie nie po鈍i璚i mu zbyt wiele uwagi w swoim wyst徙ieniu.

   W sporach politycznych, w walce politycznej kto nie potrafi zdominowa debaty publicznej, narzuci swoj narracj przegrywa. Dzi debacie politycznej ton nadaje PiS.

   I na koniec. Przedstawiony pa雟twu projekt warto zg這si do laski marsza趾owskiej nawet w przypadku przeg這sowania przez Parlament prezydenckiego projektu ustawy o KRS. Taka ustawa - poparta przez kilka klub闚 opozycyjnych - b璠zie jasno okre郵a w jaki spos鏏 w przysz這軼i zostanie przeprowadzona sanacja KRS. Sanacja KRS w drodze kolejnej zmiany ustawy b璠zie chwilowa, do nast瘼nego zwyci瘰twa populist闚.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 04 grudnia 2017 15:18
 • wtorek, 21 listopada 2017
  • Puszcza Bia這wieska im. Prezydenta Lecha Kaczy雟kiego

   Konflikt wok馧 Puszczy Bia這wieskiej przy zachowaniu jej obecnego stan prawnego jest nierozwi您ywalny.

   Le郾icy, kt鏎zy na co dzie dbaj o Puszcz nie zgodz si na bezczynno嗆, kiedy kornik drukarz bezkarnie niszczy kolejne drzewa. Ja ich rozumiem, te nie cierpi jak mszyce z瞠raj mi r騜e. Miejscowa ludno嗆 od 100 lat traktuje Puszcz jako zas鏏 surowca dla lokalnej dzia豉lno軼i gospodarczej i uwa瘸 瞠 tak by這 od wiek闚 (nie prawda nie by這) i 瞠 bez surowca z Puszczy popadn w bied. Tak na marginesie to na ostatniej wycince ministra Szyszki lokalne przemys drzewny chyba du穎 nie zarobi.

   Ekolodzy i znaczna cz窷 spo貫cze雟twa, my郵 o Puszczy tak jak gdyby ca造 jej obszar by 軼is造m rezerwatem przyrody lub parkiem narodowym. A tak nie jest. Park Narodowy i rezerwaty przyrody na terenie Puszczy to tylko jej fragment. Takie my郵enie nie jest irracjonalne. Puszcza by豉 obszarem chronionym ju od XV wieku.Dopiero w XX wieku rozpocz皻o rabunkow eksploatacj Puszczy kt鏎a trwa豉 do 1989 roku. Szczeg鏊nie intensywny wyr帳 drzew mia miejsce podczas I i II wojny 鈍iatowej oraz w okresie mi璠zywojennym. W okresie ostatnich 30 lat stopniowo zwi瘯szano zakres ochrony Puszczy.

   Jedynym sposobem zako鎍zenia obecnego konfliktu o Puszcz jest rozszerzenie Parku Narodowego na ca造 obszar Puszczy Bia這wieskiej. Nie jest to oryginalny pomys. Park Narodowy utworzono w 1932 roku. Obecnie to ma造 fragment polskiej cz窷ci Puszczy (ok. 105 km2) W roku 1994 opracowano „Projekt utworzenia Parku Narodowego Puszczy Bia這wieskiej”, kt鏎y zak豉da obj璚ie statusem parku narodowego ca貫j polskiej cz窷ci Puszczy Bia這wieskiej. Projekt ten przekaza w豉dzom RP Prezes Polskiej Akademii Nauk. Po raz pierwszy przeprowadzono w nim analiz zniszcze poczynionych w Puszczy Bia這wieskiej w XX wieku przez gospodark le郾.

   Od 2006 roku s gotowe projekty ustaw przygotowane przez ekspert闚 z inicjatywy Prezydenta Lecha Kaczy雟kiego. Opr鏂z ustawy rozszerzaj帷ej obszar Parku narodowego (ustawa o utworzeniu Parku Narodowego Puszczy Bia這wieskiej) opracowano program, kt鏎y przygotuje lokalne spo貫czno軼i do czerpania korzy軼i ze zmiany statusu Puszczy przez popraw i rozbudow infrastruktury, edukacj i aktywizacj zawodow mieszka鎍闚 oraz rozw鎩 turystyki i sektora us逝g w oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe Puszczy Bia這wieskiej (ustawa o ustanowieniu Programu zr闚nowa穎nego rozwoju regionu Parku Narodowego Puszczy Bia這wieskiej w latach 2008-2013).

   Zamiast wi璚 roznieca konflikt lepiej z這篡 przygotowane projekty ustaw do laski marsza趾owskiej. Partia polityczna kt鏎a to zrobi zyska wiele w oczach obywateli. A je郵i 瘸dna z partii nie ma odwagi to organizacje ekologiczne zamiast przykuwa sie do harvester闚 niech zg這sz ww. ustawy jako projekty obywatelskie. A je郵i ustawy zostan przyj皻e przez Sejm to z czystym sumieniem b璠zie mo積a nada Parkowi Narodowemu imi Prezydenta Lecha Kaczy雟kiego.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 21 listopada 2017 18:29
 • poniedzia貫k, 20 listopada 2017
  • Trybuna Konstytucyjny - zmiana w Konstytucji RP nr 1

   Przedstawi貫m ju kilka propozycji poprawek do Konstytucji RP, ale najwa積iejsz prezentuj dopiero teraz.

   Je瞠li po kolejnych wyborach w Sejmie powstanie demokratyczna wi瘯szo嗆 to pierwsza poprawka do Konstytucji RP powinna dotyczy Trybuna逝 Konstytucyjnego. Jest to sprawa fundamentalna dla funkcjonowania pa雟twa i dla przywr鏂enia normalno軼i po zako鎍zeniu rz康闚 PiSo-komuny.

   Do obecnego kryzysu wok馧 TK dosz這 poniewa wadliwy jest spos鏏 wyboru s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego.

   Po pierwsze, s璠zi闚 TK nie powinien wybiera Sejm lecz Prezydent RP. Trybuna g堯wnie orzeka w sprawie zgodno軼i ustaw z Konstytucj RP. Ustawy to s "wyst瘼ki" Sejmu i Senatu. Obecna zasada wyboru s璠ziego TK przez pos堯w to tak jakby przest瘼ca w s康zie powszechnym mia prawo wybiera sobie s璠ziego. Dlatego proponuj aby s璠ziego TK powo造wa Prezydent RP - tak samo jak innych s璠zi闚 - spo鈔鏚 kandydat闚 przedstawionych przez gremia maj帷e kompetencje do oceny czy dana osoba "wyr騜nia si wiedz prawnicz" . Sejm mia豚y prawo wi瘯szo軼i 2/3 g這s闚 zablokowa powo豉nie wybranego przez Prezydenta kandydata o ile po przes逝chaniach przez komisj sejmow uwa瘸豚y, 瞠 dana osoba nie powinna zosta s璠zi TK.

   Po drugie, momenty wybor闚 s璠zi闚 powinny by roz這穎ne r闚nomiernie w czasie. Gdyby na jesieni 2015 roku wybierano jednego s璠ziego a nie pi璚iu nie by這by ca貫j tej awantury. W przedstawionej poprawce okre郵ono, 瞠 kadencja nowo wybranego s璠ziego mo瞠 si rozpocz望 nie wcze郾iej ni 12 miesi璚y po rozpocz璚iu kadencji poprzednio wybranego s璠ziego.

   Po trzecie, nie ma potrzeby aby TK liczy 15 s璠zi闚 wybieranych na 9-letnie kadencje, co oznacza 瞠 ro郾ie nam liczba s璠zi闚-emeryt闚 wysoko op豉canych przez podatnik闚. Skoro w S康zie Najwy窺zym St. Zjed. jest 9 s璠zi闚, w polskim TK wystarczy 11 s璠zi闚 wybieranych na 11-letnie kadencje.

   Po czwarte, jak proponowa貫m w czwartej poprawce do Konstytucji RP procedura wyboru s璠ziego TK powinna by okre郵ona w ustawie a nie w Regulaminie Sejmu.

   Po wprowadzeniu powy窺zych zmian art. 198 i 201 Konstytucji RP mia豚y nast瘼uj帷e brzmienie:

   "Art. 194.

   1. Trybuna Konstytucyjny sk豉da si z 15 11 s璠zi闚, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 powo造wanych indywidualnie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na 11 lat spo鈔鏚 os鏏 wyr騜niaj帷ych si wiedz prawnicz, przedstawionych Prezydentowi przez gremia prawnicze okre郵one w ustawie. Przedstawione osoby wyr騜niaj si wiedz prawnicz.

   2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powo逝je s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego po uzyskaniu pozytywnej opinii Sejmu.

   3. Kadencja nowo powo豉nego s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego mo瞠 najwcze郾iej rozpocz望 si 12 miesi璚y po rozpocz璚iu kadencji poprzednio powo豉nego s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego.

   4. Ponowny wyb鏎 do sk豉du Trybuna逝 jest niedopuszczalny.

   5. Prezesa i Wiceprezesa Trybuna逝 Konstytucyjnego powo逝je Prezydent Rzeczypospolitej spo鈔鏚 kandydat闚 przedstawionych przez Zgromadzenie Og鏊ne S璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego.

   Art. 201.

   Organizacj Trybuna逝 Stanu, tryb post瘼owania przed Trybuna貫m oraz procedur wyboru s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego okre郵a ustawa. "

   Drugim zagadnieniem jest uporz康kowanie sk豉du Trybuna逝 Konstytucyjnego, co wymaga wprowadzeniu kilku artyku堯w w ostatnim rozdziale Konstytucji RP tj. w "Przepisach przej軼iowych i ko鎍owych".

   Po pierwsze, nale篡 uzna 瞠 uchwa造 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwa造 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pa寮ziernika 2015 r., w sprawie wyboru s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego s pozbawione mocy prawnej. Zgodnie z obowi您uj帷ym Regulaminem Sejmu, zasad dyskontynuacji, faktem 瞠 w momencie przyjmowania tych uchwa kadencje trzech s璠zi闚 TK ju trwa造, Sejm nie mia praw przyj望 tych uchwa. Potrzeba umieszczenia takiego zapisu w przepisach ko鎍owych Konstytucji RP wynika z faktu, 瞠 mamy w polskim systemie prawnym luk i nie ma niezale積ego organu, kt鏎y m鏬豚y orzec o 豉maniu prawa/procedur przez Sejm RP.

   Po drugie, wprowadzenie ww. poprawki powoduje konieczno嗆 uznania za pozbawione mocy prawnej uchwa造 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru pi璚iu s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego. Jest to stanowiska bardziej radykalne ni przedstawione w orzeczeniu TK z dnia 3.XII.2015 roku, ale TK orzeka o zgodno軼i ustawy o TK z dnia 25 czerwca 2015 r. z Konstytucj RP a nie zajmowa si grudniowymi uchwa豉mi Sejmu.

   Po trzecie, konieczne jest stwierdzenie, 瞠 wszystkie wyroki Trybuna逝 Konstytucyjnego wydane przez sk豉dy s璠ziowskie, w kt鏎ych zasiadali s璠ziowie Trybuna逝 Konstytucyjnego, lub ich nast瘼cy, wybrani 2 grudnia 2015 roku s pozbawione mocy prawnej. Oznacza to konieczno嗆 ponownego rozpatrzenia tych spraw przez TK.

   Proponowane poprawki przybra造by nast瘼uj帷 form w rozdziale XIII - "Przepisy przej軼iowe i ko鎍owe":

   " Art. 244.

   1. Pi耩 uchwa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwa造 Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 pa寮ziernika 2015 r., w sprawie wyboru s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego opublikowane w Monitorze Polskim z 26 listopada 2015 r. poz. 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, s pozbawione mocy prawnej.

   2. Pi耩 uchwa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego w Monitorze Polskim z 26 listopada 2015 r. poz. 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, s pozbawione mocy prawnej.

   3. Wyroki Trybuna逝 Konstytucyjnego wydane przez sk豉dy s璠ziowskie, w kt鏎ych zasiadali s璠ziowie Trybuna逝 Konstytucyjnego, lub ich nast瘼cy, wybrani uchwa豉mi, o kt鏎ych mowa w ust. 2. s pozbawione mocy prawnej."

   Je瞠li nie b璠zie w Sejmie wi瘯szo軼i konstytucyjnej chc帷ej wprowadzi niniejsz lub podobn zmian w Konstytucji RP, to sanacja Trybuna逝 Konstytucyjnego - a w豉軼iwie przywr鏂enie stanu zbli穎nego do poprzedniego - mo瞠 by dokonana za pomoc uchwa i ustaw. Procedur wyboru s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego opisano tutaj.Odwo豉nie s璠zi闚 wybranych w dniu 2 grudnia 2015 roku mo積a dokona w trybie uchwa Sejmu ale nie jest to dobry spos鏏 gdy oznacza kontynuowania praktyki "falandyzacji" prawa zacz皻ej przez PiS.

   A poza tym s康z, 瞠 dziennikarze musz wzi望 si do rzetelnej pracy.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 20 listopada 2017 22:00
 • niedziela, 05 listopada 2017
  • Jak wynagradza lekarza rezydenta?

   "Dzi瘯i" strajkowi g這dowemu lekarz rezydent闚 wi瘯szo嗆 z nas dowiedzia豉 si kto to jest lekarz-rezydent, ile pracuje w szpitalu, ile pracuje dodatkowo, ile zarabia, ile trwa okres pracy-nauki aby zosta lekarzem specjalist, itp. A kto nie wie, mo瞠 przeczyta m.in. tutaj

   Lekarze rezydenci 膨daj podwy磬i swoich wynagrodze (wynosz帷ych obecnie od 3170 z do 3890 z). Dla ocieplenia swojego wizerunku i zyskania poparcia spo貫cznego jako pierwszy zg豉szaj postulat zwi瘯szenia wydatk闚 na s逝瘺 z drowie do 6,8 proc. PKB w ci庵u najbli窺zych trzech lat. Nie proponuj帷 jednak konkretnych rozwi您a sk康 wzi望 dodatkowe fundusze, bo tym si nie da zdoby poparcia spo貫cznego.

   Obecny - odziedziczony chyba jeszcze z PRL - system wynagradzania rezydent闚 z bud瞠tu pa雟twa jest "chory". Dlaczego wynagrodzenie lekarza rezydenta pracuj帷ego przez okres 5-6 lat trwania rezydentury w szpitalu i wykonuj帷ego takie same obowi您ki jak inni lekarze, ma by op豉cane z bud瞠tu pa雟twa? Dla szpitala lekarz rezydent to darmowa si豉 robocza. Za te same pieni康ze z bud瞠tu mo積a (w 2015 r. by這 to 812 mln z, natomiast w 2018 r. b璠zie to miliard i 179 miliard闚 z.) zorganizowa inny system. Na przyk豉d taki jak przedstawiony poni瞠j.

   1. Szpital zatrudniaj帷y lekarza rezydenta p豉ci jego wynagrodzenie zgodnie z zak豉dow siatk p豉c.

   2. Minimalna liczba rezydent闚 jak musi zatrudnia szpital wynosi dwukrotno嗆 liczby oddzia堯w w szpitalu. Je瞠li szpital zatrudnia mniej rezydent闚 to za "niezatrudnionych" p豉ci "kar" w wysoko軼i np. 4000 z miesi璚znie.

   3. Lekarz opiekuj帷y si lekarzem rezydentem otrzymuje co miesi帷 dodatkowe wynagrodzenie w wysoko軼i 2000 z refundowane szpitalowi przez bud瞠t pa雟twa.

   4. Aby zosta ordynatorem trzeba "wychowa" co najmniej 10 lekarzy rezydent闚.

   5. Lekarz rezydent otrzymuje stypendium w wysoko軼i 1500 z miesi璚znie p豉cone z bud瞠tu pa雟twa,

   Jest to propozycja sformu這wana ad hoc. Przenosi one koszty wynagradzania rezydent闚 z bud瞠tu pa雟twa na szpitale, kt鏎e z tej pracy korzystaj. Podane parametry s przyk豉dowe (szczeg鏊nie minimalna liczna lekarzy rezydent闚, kt鏎 musi zatrudni szpital). Specjali軼i mog opracowa lepsze propozycje. Warunki brzegowa s nast瘼uj帷e: szpital musi mie nakaz/zach皻 aby zatrudnia lekarzy rezydent闚, opiekun rezydenta otrzymuje gratyfikacj za dodatkow prac, lekarz rezydent otrzymuje stypendium z kt鏎ego pokrywa koszt podnoszenia swoich kwalifikacji. Przy obecnym systemie konflikt b璠zie powraca. W bud瞠cie pa雟twa zawsze jest i b璠zie za ma這 pieni璠zy.

   A poza tym s康z, 瞠 dziennikarze musz wzi望 si do rzetelnej pracy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (1) Poka komentarze do wpisu „Jak wynagradza lekarza rezydenta?”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 05 listopada 2017 11:13
 • czwartek, 02 listopada 2017
  • Sk豉d Krajowej Rady S康ownictwa - poprawka do Konstytucji RP nr 10

   Opisana poni瞠j propozycja poprawki do Konstytucji RP nie jest najwa積iejsza, dlatego nada貫m jej numer 10. Bie膨ce wydarzenia sk豉niaj mnie aby przedstawi ja teraz.

   Dw鏂h facet闚 w skryto軼i przed opinia publiczn, "poza trybem" stanowienia prawa, targuje si o kszta速 S康u Najwy窺zego i Krajowej Rady S康ownictwa.

   Osobi軼ie uwa瘸m, 瞠 nie ma 瘸dnych przes豉nek do zmiany ustawy o S康zie Najwy窺zym. Co roku SN przedstawia sprawozdanie z dzia豉lno軼i . W ostatnich latach SN by komplementowany przez wszystkie partie polityczne za sprawno嗆 dzia豉lno軼i. Je瞠li kto by niezadowolony z orzecze SN to dlatego, 瞠 by造 one sprzeczne z jego 鈍iatopogl康em a nie dlatego ,瞠 by造 sprzeczne z polskim prawem. "Lepsze jest wrogiem dobrego"

   W przypadku KRS mo積a zastanowi si nad zmiana procedury wyboru cz這nk闚 KRS przez s璠zi闚 ale nie jest to sprawa kluczowa. To co moim zdanie nale篡 zrobi to zmieni sk豉d Rady, a to wymaga zmiany Konstytucji RP. Oto propozycje.

   W KRS swoj reprezentacj maj s璠ziowie, w豉dza wykonawcza i administracja s康ownicza oraz po鈔ednio obywatele poprzez sze軼iu parlamentarzyst闚. Nie maj swojej reprezentacji zawody/鈔odowiska, kt鏎e dzie w dzie uczestnicz w procesach s康owych tj. adwokaci, , prokuratorzy, radcy prawni. Nale篡 rozszerzy sk豉d KRS o ich reprezentant闚.

   Po drugie, w豉dza wykonawcza jest reprezentowana w KRS bardzo skromnie. Tylko jeden cz這nek KRS - Minister Sprawiedliwo軼i na 25 cz這nk闚 KRS to za ma這. Nale篡 rozszerzy reprezentacj w豉dzy wykonawczej np. o przedstawiciela Prezesa Rady Ministr闚.

   Po trzecie, bior帷 pod uwag rol jak odgrywa Prezydent w procesie powo造wania s璠zi闚 mo瞠 lepiej aby mia dw鏂h przedstawicieli w KRS.

   Po trzecie, sze軼iu przedstawicieli obywateli tj. parlamentarzyst闚 to za ma這. Proponuj zwi瘯szy reprezentacj do 9 cz這nk闚 KRS.

   Po czwarte, trzeba 這patologicznie napisa kto kogo wybiera tzn. s璠ziego - cz這nka KRS wybieraj s璠ziowie, prokuratora - cz這nka KRS wybieraj prokuratorzy,.....

   Po pi徠e, nale篡 jednoznacznie zapisa, 瞠 kadencja wybieralnego cz這nka KRS trwa 4 lata, za wyj徠kiem parlamentarzyst闚 - cz這nk闚 KRS, kt鏎ych kadencja ko鎍zy si wraz z ko鎍em kadencji Parlamentu. Obecny zapis jest niejednoznaczny.

   W ten spos鏏 KRS zwi瘯szy豚y si z 25 do 33 os鏏. Reprezentacja s璠zi闚 liczy豉by 17 os鏏 (15 wybieranych s璠zi闚 plus prezesi SN i NSA) w stosunku do 16 cz這nk闚 reprezentuj帷ych pozosta貫 鈔odowiska i instytucje.

   Po uwzgl璠nieniu powy窺zych propozycji art. 187 Konstytucji RP mia豚y nast瘼uj帷e brzmienie:

   1. Krajowa Rada S康ownictwa sk豉da si z:

   1) Pierwszego Prezesa S康u Najwy窺zego, Ministra Sprawiedliwo軼i, Prezesa Naczelnego S康u Administracyjnego i jednej osoby powo豉nej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

   2) dw鏂h os鏏 powo豉nych przez Prezydenta Rzeczypospolitej i jednej osoby powo豉nej przez Prezesa Rady Ministr闚,

   3) pi皻nastu cz這nk闚 wybranych przez s璠zi闚 spo鈔鏚 s璠zi闚 S康u Najwy窺zego, s康闚 powszechnych, s康闚 administracyjnych i s康闚 wojskowych,

   4) czterech sze軼iu cz這nk闚 wybranych przez Sejm spo鈔鏚 pos堯w oraz dw鏂h trzech cz這nk闚 wybranych przez Senat spo鈔鏚 senator闚,

   5) jednego cz這nka wybranego przez adwokat闚 wybranego spo鈔鏚 adwokat闚,

   6) jednego cz這nka wybranego przez prokurator闚 wybranego spo鈔鏚 prokurator闚,

   7) jednego cz這nka wybranego przez radc闚 prawnych wybranego spo鈔鏚 radc闚 prawnych,

   2. Krajowa Rada S康ownictwa wybiera spo鈔鏚 swoich cz這nk闚 przewodnicz帷ego i dw鏂h wiceprzewodnicz帷ych.

   3. Kadencja wybranych cz這nk闚 cz這nka Krajowej Rady S康ownictwa powo豉nego w drodze wyboru trwa cztery lata. Kadencja pos豉 - cz這nka Krajowej Rady S康ownictwa ko鎍zy si wraz z ko鎍em kadencji Sejmu. Kadencja senatora - cz這nka Krajowej Rady S康ownictwa ko鎍zy si wraz z ko鎍em kadencji Senatu.

   4. Ustr鎩, zakres dzia豉nia i tryb pracy Krajowej Rady S康ownictwa oraz spos鏏 wyboru jej cz這nk闚 okre郵a ustawa.

   Ps.Bez zmiany ustawy i Konstytucji RP mo積a poprawi jako嗆 pracy KRS zwracaj帷 wi瘯sz uwag na to kogo Senat i Sejmdeleguj do pracy w KRS. Troje z nich nie ma ani kwalifikacji, ani do鈍iadczenia zawodowego aby zasiada w tym gremium.Nast瘼nych dw鏂h parlamentarzyst闚 - cz這nk闚 KRS nie spe軟ia norm etycznych.Pozostajeden kt鏎y spe軟ia kryteria bycia cz這nkiem KRS.To s po鈔ednio przedstawiciela nas,OBYWATELI.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 02 listopada 2017 19:06

Tagi

Kana informacyjny