Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • 鈔oda, 08 marca 2017
  • Czy planowane zmiany w ustawie o KRS s zgodne z Konstytucj RP

   Rz康 przyj掖 projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie S康ownictwa. Wnosi one cztery istotne zmiany:

   1. Dotychczasowy sk豉d KRS nie ulega zmianie lecz KRS b璠zie sk豉da豉 si z dw鏂h izb (dw鏂h zgromadze). W sk豉d pierwszego zgromadzenia wchodzi b璠zie 15 s璠zi闚. W sk豉d drugiego zgromadzenia: pierwszy Prezes S康u Najwy窺zego, Minister Sprawiedliwo軼i, Prezes Naczelnego S康u Administracyjnego, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej, czterech pos堯w, dw鏂h senator闚.

   2. G這sowania b璠 odbywa si rozdzielnie w obu izbach. Orzeczenie/decyzja/rekomendacja b璠 prawomocne je郵i decyzja obu izb b璠zie taka sama.

   3. 15 s璠zi闚 - cz這nk闚 pierwszego zgromadzenia KRS b璠zie wybieranych przez Sejm, a nie jak dotychczas przez wszystkich s璠zi闚.

   4. Zako鎍zenie kadencji obecnego sk豉du KRS.

   Omawiaj帷 ww. propozycje opozycja k豉dzie si nacisk, 瞠 doprowadz one do upolitycznienia s康ownictwa. Na pewno stwarzaj dobre przes豉nki ku temu.

   Istotne jest czy ww. propozycje s zgodne z Konstytucj RP?

   Zadania KRS, sk豉d, spos鏏 wy豉niania jej cz這nk闚, tryb obrad Rady okre郵aj art. 186 i 187 Konstytucji RP, kt鏎e stanowi:

   "Art. 186.

   1. Krajowa Rada S康ownictwa stoi na stra篡 niezale積o軼i s康闚 i niezawis這軼i s璠zi闚.

   2. Krajowa Rada S康ownictwa mo瞠 wyst徙i do Trybuna逝 Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodno軼i z Konstytucj akt闚 normatywnych w zakresie, w jakim dotycz one niezale積o軼i s康闚 i niezawis這軼i s璠zi闚.

   Art. 187.

   1. Krajowa Rada S康ownictwa sk豉da si z:

   1) Pierwszego Prezesa S康u Najwy窺zego, Ministra Sprawiedliwo軼i, Prezesa Naczelnego S康u Administracyjnego i osoby powo豉nej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

   2) pi皻nastu cz這nk闚 wybranych spo鈔鏚 s璠zi闚 S康u Najwy窺zego, s康闚 powszechnych, s康闚 administracyjnych i s康闚 wojskowych,

   3) czterech cz這nk闚 wybranych przez Sejm spo鈔鏚 pos堯w oraz dw鏂h cz這nk闚 wybranych przez Senat spo鈔鏚 senator闚.

   2. Krajowa Rada S康ownictwa wybiera spo鈔鏚 swoich cz這nk闚 przewodnicz帷ego i dw鏂h wiceprzewodnicz帷ych.

   3. Kadencja wybranych cz這nk闚 Krajowej Rady S康ownictwa trwa cztery lata.

   4. Ustr鎩, zakres dzia豉nia i tryb pracy Krajowej Rady S康ownictwa oraz spos鏏 wyboru jej cz這nk闚 okre郵a ustawa. "

   Art. 187 ust. 4 daje bardzo szerok delegacj do uregulowa KRS w drodze ustawy i je郵i analizowa proponowane zmiany jedynie w oparciu o zapis tego punktu to mo積a by doj嗆 do wniosku, 瞠 pierwsze trzy zg這szone propozycje nie s sprzeczne z Konstytucj RP. Inny obraz wy這ni si je瞠li we幟iemy pod uwag pozosta貫 zapisy Konstytucji RP i tzw. "ducha Konstytucji" czyli wol/intencje ustrojodawcy wynikaj帷e z ca這軼i ustawy zasadniczej.

   ad 1. Je瞠li podzia KRS na dwie izby zinterpretujemy jako "ustr鎩 KRS" to wydaje si on zgodny z zapisem art. 187, ust. 4.. Jednak b璠zie to nadinterpretacja. Ustrojodawca przez "ustr鎩" rozumia zapewne wewn皻rzn struktur organ闚 w豉dzy i kontroli KRS oraz sta貫 zespo造 tematyczne. Gdyby ustrojodawca planowa dwie izby w KRS to by wyra幡ie zaznaczy, tak jak ma to miejsce w przypadku Parlamenty, gdzie Konstytucja RP okre郵a uprawnienia i zadania Sejmu i Senatu oraz relacje pomi璠zy izbami. Ustrojodawca w Konstytucji RP powo豉 kilka organ闚 kolegialnych. Z zapis闚 konstytucyjnych mo積a wnioskowa , 瞠 zawsze mia na my郵i jednolite organy kolegialne.

   ad 2. Propozycja rozdzielnego g這sowania przez dwie izby (dwa zgromadzenia w KRS) narusza zasad jednakowej wagi ka盥ego g這su w organie kolegialnym. G這s cz這nka KRS w pierwszym zgromadzeniu sk豉daj帷ym si z s璠zi闚 ma mniejsza "wag" ni g這s cz這nka drugiego zgromadzenia (pos這wie, senatorzy, prezesi sad闚). W pierwszej izbie aby przeg這sowa uchwa喚 potrzeba 8 g這s闚, w drugiej wystarczy 6. KRS jest organem kolegialnym, kt鏎y powinien kierowa si w swej dzia豉lno軼i zasadami demokracji. Nie by這 intencj ustrojodawcy r騜nicowa znaczenia cz這nk闚 jednolitego organu kolegialnego przy podejmowaniu wsp鏊nych decyzji. Zaproponowany spos鏏 g這sowania nie spe軟ia zasad ustroju demokratycznego, narusza art. 2 Konstytucji RP.

   ad 3. Konstytucja RP precyzyjnie okre郵a kto wybiera 10 spo鈔鏚 25 cz這nk闚 KRS. Nie okre郵a kto i jak wybiera 15 s璠zi闚 - cz這nk闚 KRS. Z analizy art. 186 ust. 1 i art. 187 ust. 1 mo積a domniema, 瞠 ustrojodawca zak豉da wyb鏎 15 cz這nk闚 Rady przez 鈔odowisko s璠zi闚. Po pierwsze, gdyby ustrojodawca zak豉da wyb鏎 15 s璠zi闚 przez Sejm to by to jednoznacznie zapisa, tak jak w przypadku wyboru czterech pos堯w na cz這nk闚 KRS (art. 187, ust. 1, pkt. 3). Po drugie, gdyby intencj ustrojodawcy by wyb鏎 15 sedzi闚 na cz這nk闚 KRS przez Sejm - cia這 polityczne - to nie wprowadza豚y do sk豉du KRS 4 pos堯w jako przedstawicieli Sejmu. Ustrojodawca prawdopodobnie zapisa豚y w Konstytucji RP ilu cz這nk闚 KRS spo鈔鏚 s璠zi闚 wybiera Sejm, ilu Senat, a ilu Prezydent RP.

   ad 4. Skr鏂enie kadencji obecnego sk豉du KRS jednoznacznie narusza art. 187 ust. 3 Konstytucji RP i nie ma co do tego 瘸dnych w徠pliwo軼i.

   Nasza Konstytucja jest obszerna ale przyk豉d KRS pokazuje, 瞠 w wielu miejscach trzeba j poprawi i napisa jednoznacznie. υpatologicznie tak aby Ziobro i Jaki zrozumieli. Krytykuj帷 ministra za projekt zmian w KRS (i inne niecne rzeczy) nale篡 jednak udzieli mu poparcia w innych proponowanych reformach systemu s康ownictwa np. wprowadzenie zasady, 瞠 rozpocz皻a rozprawa przed s康em ma toczy si dzie po dniu, a do zako鎍zenia, a nie jak obecnie przez kilka miesi璚y lub lat z kilkutygodniowymi przerwami pomi璠zy kolejnymi rozprawami.

   Po co PiS chce w drodze ustawy zmienia konstytucyjne zasady?

   Po pierwsze, obecny sk豉d KRS pozwala PiS jedynie na blokowanie pewnych kandydat闚 na s璠zi闚. Przy g這sie sprzeciwu cz這nk闚 KRS; pos豉 lub senatora Prezydent ma przes豉nki aby nie powo豉 danego kandydata na s璠ziego. PiS chce powo造wa swoich s璠zi闚 a nie tylko blokowa.

   Po drugie, ustanowienie sk豉du KRS i zasad jej pracy wg zasad niezgodnych z Konstytucj RP powoduje, 瞠 w przysz這軼i wszelkie jej decyzje mog zosta uznane za niewa積e, tj. podj皻e przez zesp馧 ludzi, kt鏎y nie by KRS w znaczeniu konstytucyjnym. Czyni to nowo powo豉nych i awansowanych s璠zi闚 zak豉dnikami ustroju budowanego przez PiS. Je郵i nie b璠 go popiera to strac swoje stanowiska s璠ziowskie.

   Po trzecie, dop鏦i PiS jest u w豉dzy to b璠zie g這si, 瞠 wszystko jest lege artis . Z up造wem czasu ludzie zapomn, przyzwyczaj si. A je郵i w przysz這軼i inna partia dojdzie do w豉dzy i b璠zie chcia豉 "posprz徠a" niekonstytucyjny ba豉gan po PiS, to powodzenia. To jak sprz徠anie stajni Augiasza.

   Opinia KRS do projektu ustawy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 08 marca 2017 18:12
 • niedziela, 26 lutego 2017
  • Mianowanie Grzegorza J璠rejka na s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego

   W trybie ekspresowym Sejm mianowa - trudno u篡wa w tym przypadku s這wa "wybra" - dr hab. Grzegorza J璠rejka na s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego. Opozycja protestowa豉 przeciw ekspresowemu trybowi prac nad zaopiniowaniem kandydatury. Ich zdaniem zgodnie z regulaminem Sejmu debata na ten temat mog豉by odby si dopiero na kolejnym posiedzeniu, poniewa nie min窸o jeszcze 7 dni od otrzymania druk闚 w tej sprawie.itd. itd.

   Ja jako obywatel mam pytanie do partii opozycyjnych:

   Dlaczego nie zg這sili軼ie w豉snych kandydat闚 na s璠ziego TK?

   Od pocz徠ku lutego, kiedy to Zgromadzenie Og鏊ne Trybuna逝 Konstytucyjnego wygasi這 mandat s璠ziego Andrzeja Wr鏏la, by這 wiadome, 瞠 odb璠zie si wyb鏎 nowego s璠ziego TK. Zg豉szaj帷 w豉snych kandydat闚, nawet wiedz帷, 瞠 nie zostan wybrani, opozycja stwarza sytuacj, w kt鏎ej komisja sejmowa musi przes逝cha kilku kandydat闚. Kandydaci PiS nie mog ju zachowywa si w spos鏏 arogancki w stosunku do cz這nk闚 komisji. Przewodnicz帷y nie mo瞠 skraca posiedzenia. Je郵i kandydat PiS, cho熲y profesor, w por闚naniu z innymi kandydatami zachowuje si jak burak i nie potrafi merytorycznie odpowiedzie na zadawane pytania, to jest to zwyci瘰two opozycji. Wa積a informacja dla spo貫cze雟twa. Je郵i autorytety polskiego prawa spe軟iaj帷y warunki art. 194 Konstytucji RP nie chc kandydowa do TK z rekomendacji partii opozycyjnych, poniewa wiedz 瞠 nie zostan wybrani, to wystawiaj sobie fatalne 鈍iadectwo. Koniunkturalizm do kwadratu. Trzeba o tym pami皻a i bro Bo瞠 nie rekomendowa, kiedy dzisiejsza opozycja b璠zie mia豉 wi瘯szo嗆 w Sejmie. Zg豉szaj帷 swoich kandydat闚 opozycja zmusza PiS do zg這szenia lepszych ni obecnie kandydat闚.

   Opozycjo, koniec biadolenia i marudzenia. Do konstruktywnych dzia豉.

   A poza tym s康z, 瞠 dziennikarze musz wzi望 si do rzetelnej pracy.


   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (3) Poka komentarze do wpisu „Mianowanie Grzegorza J璠rejka na s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 26 lutego 2017 17:46
 • sobota, 25 lutego 2017
  • R闚nouprawnienie na banknotach

   NBP wprowadzi do obiegu banknot 500 z z wizerunkiem kr鏊a Jana III Sobieskiego. Celem wprowadzenia nowego nomina逝 jest obni瞠nie koszt闚 emisji i sprawne zarz康zanie zapasem strategicznym banknot闚 przechowywanych przez NBP – argumentowa decyzj polski bank centralny. Pierwotnie planowano banknot 500 z z wizerunkiem kr鏊owej Jadwigi. Taki banknot zosta zaprojektowany w 1994 r. No c騜 m篹czyzna po raz kolejny wypar kobiet.

   A mo瞠 tak doceni wk豉d kobiet w budow pa雟twowo軼i polskiej. Obok ju funkcjonuj帷ych banknot闚 z wizerunkiem kr鏊闚 wyemitowa banknoty z wizerunkiem ma鹵onek monarch闚. Oto propozycje wizerunk闚 na banknotach:

   10 PLN - Dobrawa Przemy郵idka, ksi篹na Polski, 穎na Mieszka I

   20 PLN - Rycheza Lotary雟ka, kr鏊owa Polski, 穎na Mieszka II

   50 PLN - Jadwiga 奸御ka, ksi篹na 郵御ka, 鈍i皻a Ko軼io豉 Katolickiego, 穎na Henryka I Brodatego, ksi璚ia wroc豉wskiego, matka Henryka II Pobo積ego

   100 PLN - Jadwiga Andegawe雟ka, kr鏊 Polski, 穎na W豉dys豉wa II Jagie陶y,

   200 PLN - Bona Sforza d’Aragona, kr鏊owa Polski, 穎na Zygmunta Starego

   lub Anna Jagiellonka, kr鏊owa Polski, 穎na Stefana Batorego

   Prosz przeczyta 篡ciorysy (linki pod imionami) i oceni czy zas逝guj na wizerunki na banknotach?

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   sobota, 25 lutego 2017 23:32
 • 鈔oda, 15 lutego 2017
  • Metropolia warszawska

   Kilku urz璠nik闚 ministerialnych dosta這 rozkaz aby napisa ustaw o ustroju miasta sto貫cznego Warszawy. W klubie sejmowym wyci庵ni皻o z szuflady dy簑rn list 25 pos堯w wnioskodawc闚 podpisan in blanco. Prawie wszyscy wnioskodawcy s spoza Warszawy i wojew鏚ztwa mazowieckiego, pewnie biedaki nie mieli poj璚ia, ze wnosz do laski marsza趾owskiej projekt, kt鏎y wywo豉 burz.

   Dziennikarze nie przeczytali projektu ale skomentowali.

   Politycy opozycji nie przeczytali ale zaprotestowali.

   KOD nie przeczyta ale zorganizowa marsz protestacyjny.

   Radni M. St. Warszawy ju przeczytali i przeg這sowali zorganizowanie referendum z pytaniem:

   "Czy jest Pan/Pani za zmian granic Miasta Sto貫cznego Warszawy poprzez do陰czenie kilkudziesi璚iu s御iednich gmin?". Pod pytaniem umieszczone b璠 dwa warianty odpowiedzi: "TAK"/ "NIE".

   Wszyscy dostrzegli w projekcie jeden aspekt; PiS chce przej望 w豉dz w Warszawie.

   Problemu poprawy zarz康zania aglomeracj warszawsk nikt nie podni鏀. Nie zaproponowa alternatywnego rozwi您ania w stosunku do projektu PiS. A problem jest, wida go na co dzie; w korkach na trasach wylotowych ze stolicy, w smogu w stolicy, w ba豉ganie przestrzennym.

   Jest kilka wariant闚 organizacyjnych poprawiaj帷ych zarz康zanie aglomeracj warszawsk:

   1) Zawieranie dobrowolnych porozumie pomi璠zy M. St. Warszawa a s御iednimi gminami (obecnie realizowany wariant),

   2) Utworzenie metropolii warszawskiej w oparciu o ustaw o zwi您kach metropolitalnych z 9 pa寮ziernika 2015 roku,

   3) Przy陰czanie pojedynczych o軼iennych gmin do istniej帷ych dzielnic Warszawy,

   4) Tworzenie na bazie s御iednich gmin/powiat闚 nowych dzielnic M. St. Warszawy,

   5) Utworzenie wojew鏚ztwa sto貫cznego sk豉daj帷ego si z Warszawy i s御iaduj帷ych z ni powiat闚.

   ad. 1. Dobrowolne porozumienia Warszawy z s御iednimi gminami dotycz poprawy dzia豉nia transportu publicznego. Raz s zawierane raz zrywane. Warszawa ma du膨 przewag negocjacyjna nad partnerami. W porozumieniach pomini皻e s takie zagadnienia jak; kszta速owanie 豉du przestrzennego, rozw鎩 dr鏬 krajowych i wojew鏚zkich na terenie aglomeracji.

   ad. 2. Ustawa przewiduje, 瞠 zwi您ek metropolitalny b璠zie wykonywa zadania publiczne w zakresie:

   a) kszta速owania 豉du przestrzennego;

   b) rozwoju obszaru zwi您ku;

   c) publicznego transportu zbiorowego na obszarze zwi您ku;

   d) wsp馧dzia豉nia w ustalaniu przebiegu dr鏬 krajowych i wojew鏚zkich na obszarze zwi您ku;

   e) promocji obszaru metropolitalnego.

   Zwi您kiem zarz康za Zarz康, a nadzoruje Zgromadzenie metropolii, w kt鏎ym ka盥a gmina i powiat ma dw鏂h przedstawicieli (w鎩t lub burmistrz i przedstawiciel rady). Zwi您ek ma w豉sny bud瞠t. Ustawa jest, o ile PiS jej nie zlikwiduje, przepis闚 wykonawczych brak. Czym si r騜ni projekt PiS od ustawy o zwi您kach metropolitalnych?

   ad. 3. Przy陰czenie jednej lub drugiej gminy do istniej帷ej dzielnicy Warszawy rozwi您a mo瞠 problemy w skali lokalnej. Nie poprawi zarz康zania ca陰 aglomeracj. Op鏎 lokalnych urz璠nik闚 gminnych mo瞠 by du篡. Jedynie determinacja mieszka鎍闚 mo瞠 przeforsowa takie rozwi您anie lub w豉dze centralne. To rozwi您anie mo積a stosowa niezale積ie od wariantu 1, 2 lub 5.

   ad. 4. W ostatnich latach do陰czono do Warszawy jako dwie nowe dzielnice miasta Rembert闚 i Weso陰. Dzia豉. Jednak do陰czenie do Warszawy, jako nowych dzielnic, wszystkich s御iednich powiat闚 (lub znacznej ich cz窷ci) mo瞠 zako鎍zy si "katastrof zarz康cz". Urz康 miejski mo瞠 nie by w stanie zarz康za tak du篡m tworem. Obecni starostowie, burmistrzowie, w鎩towie, radni gmin i powiat闚 b璠 przeciw. Burmistrz i rada dzielnicy ma du穎 mniejsze kompetencje ni w豉dze w gminie lub powiecie. To M. St. Warszawa jest gmin i powiatem w jednym. Podobn wad ma projekt PiS, proponowany powiat metropolitalny by豚y trudny do zarz康zania.

   ad. 5. Utworzenie wojew鏚ztwa Sto貫cznego w sk豉d kt鏎ego wejd Warszawa i o軼ienne powiaty nie burzy dotychczasowej struktury lokalnych w豉dz samorz康owych. Realizacja zada metropolii wymaga這by przekazanie marsza趾owi wojew鏚ztwa sto貫cznego cz窷ci kompetencji powiat闚 w zakresie kszta速owania 豉du przestrzennego; publicznego transportu zbiorowego na obszarze wojew鏚ztwa sto貫cznego.

   Utworzenie wojew鏚ztwa sto貫cznego wymaga utworzenia nowego wojew鏚ztwa mazowieckiego ze stolic np. w Ciechanowie, w sk豉d kt鏎ego wejd powiat p馧nocnego Mazowsza oraz w陰czenia po逝dniowych powiat闚 obecnego wojew鏚ztwa mazowieckiego do wojew鏚ztw o軼iennych (w陰czenie do: wojew鏚ztwa lubelskiego powiat闚: 這sickiego, siedleckiego, garwoli雟kiego; do wojew鏚ztwa 鈍i皻okrzyskiego powiat闚 le膨cych na po逝dnie od rzeki Pilicy, do wojew鏚ztwa 堯dzkiego powiat闚: gr鎩eckiego, 篡rardowskiego (ewentualnie sochaczewski i gostyni雟ki)).

   Je郵i kto na powa積ie my郵i o utworzeniu poprawie zarz康zania metropoli warszawsk to powinien postulowa wariant 2 lub 5.

   Osobi軼ie jestem z utworzeniem wojew鏚ztwa sto貫cznego. Pocz徠kowo wywo豉 to sprzeciw powiat闚 wojew鏚ztwa mazowieckiego dla kt鏎ych Warszawa przestanie by stolic wojew鏚ztwa, ale gdy si zastanowi to dostrzeg, 瞠 z egocentrycznej, sto貫czno-centrycznej Warszawy nie maj 瘸dnych korzy軼i. Dla wojew鏚zkiego urz璠nika w Warszawie problemy powiatu υsice to inna galaktyka.

   A poza tym uwa瘸m, 瞠 dziennikarze powinni si wzi望 do rzetelnej pracy. 

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (1) Poka komentarze do wpisu „Metropolia warszawska”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 15 lutego 2017 12:35
 • 鈔oda, 11 stycznia 2017
  • Kryzys w Sejmie

   Za co podatnicy p豉c pos這m, a w szczeg鏊no軼i Marsza趾owi Sejmu, Prezydium Sejmu, cz這nkom Konwentu Senior闚. Kryzys w Sejmie rozpocz掖 si dnia 16 grudnia ub.r., a dzi 11 stycznia 2017 roku pos這wie, szefowie partii i klub闚, marsza趾owie Sejmu zachowuj si tak jakby by 17 lub 18 grudnia. Trwaj narady Konwentu Senior闚, Prezydium Sejmu, klub闚. PO wnioskuje o prze這瞠nie terminu posiedzenia Sejmu na 18 stycznia. Panowie parlamentarzy軼i min掖 prawie miesi帷 od "wybuchu" kryzysu w Sejmie. Co 瞠軼ie robili przez ten czas. Ka盥y z szef闚 partii, cz這nk闚 prezydium sejmu znalaz czas aby go軼i kilkakrotnie w stacjach TV i radiowych. Tylko czasu i rozumu zabrak這 Wam aby Sejmie spotka si kilkakrotnie i wypracowa rozwi您anie.

   Moja propozycja rozwi您ania kryzysy w Sejmie:

   1. Marsza貫k Sejmu lub wskazany przez niego wicemarsza貫k, wznawia 33 posiedzenie Sejmu.

   2. Zezwala pos這wi Szczerbie na uczestnictwo w posiedzeniu Sejmu, jednocze郾ie nak豉daj帷 na niego kar 100 z za u篡wanie zbyt spoufalaj帷ych zwrot闚 w stosunku do Marsza趾a.

   3. Pose Szczerba prosi o g這s i przeprasza Marsza趾a za u篡cie niezr璚znego zwrotu, zaznaczaj帷 瞠 nie by這 jego intencj ura瞠nia Marsza趾a.

   4.Bior帷 pod uwag licznezastrze瞠niado organizacjiposiedzenia Sejmu w sali Kolumnowej,na formalnywniosek pos堯w opozycji,Marsza貫k zarz康za powt鏎zenie debaty nad ustaw bud瞠tow i powt鏎zenie g這sowania.

   5.Analogicznie jak w pkt.4 Marsza貫k zarz康za powt鏎n debat i powt鏎ne g這sowanie w przypadkuustaw (nowelizacji ustaw) , kt鏎e g這sowano w sali Kolumnowej i nad kt鏎ymi Senat nie zako鎍zy jeszcze prac.

   6.W odniesieniu do ustawg這sowanych wsali Kolumnowej, kt鏎ych proces legislacyjny zosta zako鎍zony tj. prezydent podpisa ustaw, grupa pos堯w sk豉da ponownie projekty takiej ustawy, (nowelizacji ustaw) z ma造mi (stylistycznymi)poprawkami.Ustawy te w ekspresowym tempie s ponownieprocedowaneprzez Sejm i Senat.

   7.Pos這wie opozycji wycofuj wnioski do z這穎ne doprokuratury w sprawie z豉mania prawa podczas 33 posiedzenia Sejmu.

   

   Nie lekcewa篡豚y obecnego kryzysu parlamentarnego.Wojna w Syrii zacz窸a si pi耩 lat temu,poniewa dzieciaki namalowa造 kilkanapis闚 na murach przeciwko w豉dzy.Policja zareagowa豉, rodzice wyszli na ulice.Niewinne s這wa "Panie Marsza趾u kochany,muzyka 豉godzi obyczaje"mog spowodowag喚boki kryzys pa雟twa.Obywatele ju wyszli na ulice, pod Sejm.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (3) Poka komentarze do wpisu „Kryzys w Sejmie”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 11 stycznia 2017 14:30
 • niedziela, 18 grudnia 2016
 • czwartek, 08 grudnia 2016
  • Dziennikarze zadymiarze

   Dziennikarze postanowili zrobi zadym.

   Gazeta Wyborcza (Piotr Mi帷zy雟ki, Agata Kondzi雟ka): "krzyczy w tytule": "Dlaczego parlamentarzy軼i maj 10 razy wy窺z kwot woln od podatku ni pozostali Polacy? "

   Dziennikarz TVN (Maciej Knapik) biega po Sejmie i odpytuje pos堯w dlaczego ich kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. z. Ci jak wyrwani ze snu, plot trzy po trzy (jedynie pose Cyma雟ki dzielnie stawia czo豉 durnemu dziennikarzowi).

   Gdzie mi璠zy wierszami pada, 瞠 to nie o kwot woln od podatku chodzi a o diet, kt鏎 otrzymuj pos這wie. Dziennikarze i pos這wie niestety nie odr騜niaj wynagrodzenia od diety. Pose co miesi帷 otrzymuje :

   uposa瞠nie poselskie = 9892,30 z brutto,

   diet parlamentarn, kt鏎a wynosi 25 proc. uposa瞠nia = 2473,08 z ,

   Je郵i pose kontynuuje swoja dotychczasow prac zawodow, otrzymuje tylko diet.

   Uposa瞠nie poselskie jak ka盥e wynagrodzenie za prac jest osk豉dkowane i opodatkowane. Dieta poselska podobnie jaki inne diety, kt鏎e otrzymuj pracownicy od pracodawcy np. b璠帷y w delegacji, nie jest opodatkowana. Jest kosztem pracodawcy.

   Po co jest dieta? Pracodawcy 豉twiej jest zaksi璕owa jako koszty przekazan pracownikowi rycza速ow kwot na pokrycie dodatkowych wydatk闚 jakie pracownik musi ponie嗆 z racji wykonywania obowi您k闚 s逝瘺owych ni rozlicza przedstawione przez niego faktury ( przyk豉d, dieta na delegacj).

   Zamiast robi zadym o astronomiczn poselsk kwot woln od podatk闚, dziennikarze powinni zada sobie, a nast瘼nie pos這m i ekspertom, pytanie czy pos這wie powinni otrzymywa diety, a je郵i tak to w jak wysokie one powinny by?

   Moim zdaniem dieta dla pos堯w jest OK. Pose wi瘯szo嗆 czasu przebywa poza miejscem sta貫go zamieszkania. 砰wi si w restauracjach/barach (za wyj徠kiem pos豉nki Paw這wicz, kt鏎a je w豉sny prowiant z pude趾a na sali plenarnej), co oznacza 瞠 jego 郾iadanie zamiast 3-4 z jak w domu kosztuje 15 - 25 z . Pose/pos豉nki powinni si w miar porz康nie ubra do pracy. Brak odpowiednich stroj闚 wida zw豉szcza na pocz徠ku kadencji, zw豉szcza u pos豉nek paraduj帷ych w swoich najlepszych strojach kupionych na wesele lub imieniny cioci. W przypadku pos豉nek mog to by znaczne wydatki. Dieta poselska TAK, pytanie w jakiej wysoko軼i?

   Diety otrzymuj r闚nie radni w samorz康ach.

   Niestety diet nie otrzymuj premier i ministrowie. W ich przypadku ubi鏎 jest bardzo wa積y. Nie ma szansy aby np. premier z n璠znego wynagrodzenia jakie otrzymuje pokry koszty stroju wymaganego podczas zagranicznych podr騜y s逝瘺owych. W przypadku premiera Tuska stroje s逝瘺owe podobno by造 finansowane z funduszy partyjnych, ale to nie jest dobre rozwi您anie.

   Dziennikarze, szczuj帷 obywateli na pos堯w zapomnieli przypomnie spo貫cze雟twu, 瞠 to oni korzystaj z najwi瘯szego przywileju podatkowego. Wi瘯szo嗆 przychod闚 dziennikarzy jest klasyfikowana przez pracodawc jako zap豉ta za dzie豉 obj皻e "prawami autorskimi" , co oznacza 瞠 po這wa z nich jest traktowana jako koszt uzyskania przychod闚, czyli pomniejszaj one podstaw do o opodatkowania podatkiem PIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Przeci皻ny pracownik z tytu逝 kosztu uzyskania przychody mo瞠 pomniejszy podstaw opodatkowania podatkiem PIT o 1335 z. Przeci皻ny dziennikarz pomniejsz podstaw opodatkowania o kilkana軼ie - kilkadziesi徠 tysi璚y z, a najlepsi dziennikarz prawdopodobnie jeszcze wi璚ej.

   Dziennikarze zadymiarze zapomnieli o ewangelicznej sentencji:

   " Kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem "

   Sentencja, kt鏎 zamieszczam na ko鎍u ka盥ego wpisu:

   "A poza tym s康z, 瞠 dziennikarze powinni si wzi望 do rzetelnej pracy"

   pod tym felietonem jest na swoim miejscu.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Dziennikarze zadymiarze”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 08 grudnia 2016 12:30
 • czwartek, 01 grudnia 2016
  • Anonimowo嗆 sprzyja bezprawiu

   Anonimowo嗆 sprzyja bezprawiu. Dotyczy to r闚nie post瘼owania s璠zi闚 i prokurator闚.

   Wczorajsza informacja o aresztowaniu J霩ef Pinior legendarnego dzia豉cza "Solidarno軼i" z Wroc豉wia, potem eurodeputowanego i senatora Platformy Obywatelskiej by豉 newsem dnia. Nazwisko senatora zosta這 wybite na pierwszy plan. Natomiast nazwisko prokuratora, kt鏎y prowadzi 郵edztwo, nazwisko prokuratora, kt鏎y podj掖 decyzj o zatrzymaniu pozosta這 anonimowe, wszelkie decyzje i dzia豉nia podejmowa豉 "prokuratora z Poznania" (przyk豉dowo przeczytaj relacje G這su Wielkopolskiego). W Stanach Zjednoczonych informacja to takim wydarzeniu brzmia豉by mniej wi璚ej tak: "Prokurator John Smith z Chicago podj掖 decyzje o tymczasowym aresztowaniu by貫go senatora J.P. "

   Dzisiaj niezawis造 s康 podejmie decyzj o tymczasowym aresztowaniu J霩efa Piniora. Ciekawe czy media podadz nazwisko s璠ziego, czy znowu pozostanie anonimowy.

   Nie wiem czy J霩ef Pinior pope軟i przest瘼stwo, ale jestem przekonany, 瞠 zastosowana przez prokuratora (nazwisko????) i CBA bolszewicka forma jego zatrzymania nie by豉 potrzebna. Czy organy 軼igania obawiaj si, 瞠 JP mo瞠 dalej pope軟ia przest瘼stwa, unika post瘼owania karnego b康 w inny spos鏏 je utrudnia? Gdyby prokurator wezwa senatora na przes逝chani to ten by si z pewno軼i stawi.

   Przypomina mi si sprawa ministra Romualda Szeremietiewa, z pocz徠ku wieku. Przez kilka nazwisko ministra przewija這 si w prasie jako podejrzanego. Kariera publiczna ministra zosta豉 z豉mana. Po kilku latach s康 uniewinni ministra. Niestety nazwisko, 瘸dnego z prokurator闚 nie przebi這 si do opinii publicznej.

   A poza tym s康z, 瞠 dziennikarze musz wzi望 si do rzetelnej pracy. Koniec z anonimowo軼i s璠zi闚 i prokurator闚. Zamiast anonimowego podmiotu "prokuratura..." u篡wamy "prokurator Jan Kowalski z prokuratury xxxxxxx....."

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (3) Poka komentarze do wpisu „ Anonimowo嗆 sprzyja bezprawiu”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 01 grudnia 2016 12:30
 • czwartek, 24 listopada 2016
  • Jednolity podatek

   Widmo "jednolitego podatku" kr捫y nad Polsk. Konkretnych propozycji brak. Pojawiaj si fragmentaryczne enuncjacje cz這nk闚 rz康u, cz瘰to ze sob sprzeczne. Zanim cz這nkowie rz康u uzgodni mi璠zy sob stanowisko w sprawie podatku poni瞠j prezentuj moj opini w tej sprawie>

   Moje rozumienie "jednolitego podatku" jest nast瘼uj帷e:

   1. "Jednolity podatek" oznacza, 瞠 dochody z pracy uzyskiwane przez osoby fizyczne b璠 opodatkowane i osk豉dkowane wg takich samych zasad. Niezale積ie od tego w jakim sektorze gospodarki s uzyskiwane s dochody i niezale積ie od formy prawnej zatrudnienia/ich pozyskania. Co to oznacza w praktyce? Przyk豉dowo:

   a) dochody uzyskiwane z umowy zlecenia, umowy o dzie這 s tak samo osk豉dkowane jak dochody z umowy o prac na etacie,

   b) dla os鏏 prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz cz窷 uzyskiwanego przez nich dochodu jest opodatkowane i osk豉dkowana jak dochody z pracy a pozosta豉 cz窷 jak dochody z kapita逝,

   c) rolnicy p豉ca podatki i sk豉dki tak jak osoby prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz,

   d) itp. .

   2. "Jednolity podatek" oznacza, 瞠 obci捫enie podatkiem dochod闚 z pracy (PIT) i dochod闚 z kapita逝 (CIT) b璠zie plus minus na por闚nywalnym poziomie. Obci捫enie dochod闚 os鏏 fizycznych z tytu逝 pracy b璠zie wy窺ze ni dochod闚 z kapita逝 z powodu p豉cenia sk豉dek na ubezpieczenia spo貫czne (wp豉cone sk豉dki wracaj do obywateli jako ich przychody w postaci zasi趾闚 chorobowych, rent, emerytur)

   3. "Jednolity podatek" oznacza, 瞠 b璠zie jeden poborca podatk闚 i sk豉dek, tzn. p豉tnik podatk闚 i sk豉dek b璠zie przekazywa podatki i sk豉dki na przyk豉d do urz璠u skarbowego, a nie do ZUS i urz璠u skarbowego.

   "Jednolity podatek" nie oznacza, 瞠 PIT i sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne zostan po陰czone w jedn danin. Obywatel b璠zie mia wykona dzia豉nie:

   (przych鏚 - kwota wolna od podatku - darowizny - .....) = doch鏚 * stawka daniny = danina

   Pomimo, 瞠 takie uproszczenie jest kusz帷e ( i tak jest sprzedawana koncepcja "jednolitego podatku" przez rz康) , jest to bardzo z造 pomys. Nie nale篡 sprowadza obywateli do "ciemnej masy", kt鏎a nie wie ile p豉ci sk豉dki emerytalnej, ile za ubezpieczenie zdrowotne a ile podatku PIT (w tym ile podatku p豉ci do swojej gminy). Ustanawiaj帷 "jednolity podatek" jako zintegrowana/jednolit danin, "walk" o jego podzia na poszczeg鏊ne cele: emerytury, ochron zdrowia, itd. pozostawiamy administracji, poza kontrol obywatelsk.

   Na temat podatku PIT, zmian w jego konstrukcji, bezsensowno軼i ulg, kwocie wolnej od podatk闚,.... napisa貫m na tym blogu kilka tekst闚. W najbli窺zej przysz這軼i napisz o opodatkowaniu os鏏 prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 24 listopada 2016 17:34
 • 鈔oda, 02 listopada 2016
  • Stalking Maciarewicza

   Biedne rodziny ofiar katastrofy smole雟kiej.

   Biedni My - obywatele.

   Przez ostatnie kilka lat Antoni Macierewicz i jego tzw. eksperci n瘯aj rodziny ofiar i nas wszystkich kolejnymi "rewelacjami" na temat przyczyn i przebiegu katastrofy. Przedstawili opinii publicznej 18 r騜nych teorii dotycz帷ych katastrofy smole雟kiej, od sztucznej mg造 poprzez "pancern brzoz", po 3 osoby, kt鏎e mog造 prze篡 katastrof. Nigdy nie by這 na to dowod闚.

   To co czyni Macierewicz to stalking.

   W polskimkodeksie karnymstalking(zdefiniowany jakouporczywe n瘯anie powoduj帷e uzasadnione okoliczno軼iami poczucie zagro瞠nia lub istotne naruszenieprywatno軼i) od 6 czerwca 2011 r. stanowi przest瘼stwo, zagro穎ne karpozbawienia wolno軼ido 3 lat (art. 190a 1 k.k.) lub – w przypadku doprowadzenia ofiary do pr鏏y samob鎩czej – do 10 lat. Osoba dopuszczaj帷a si stalkingu nazywana jeststalkerem.

   Do dzia豉 Macierewicza do陰czy豉 prokuratura, zarz康zaj帷 ekshumacj zw這k ofiar wypadku. Cz窷 rodzin podj窸a kroki prawne przeciwko decyzji prokuratury. Mo瞠 nast瘼nym krokiem rodzin, kt鏎e maj ju do嗆 bredni Macierewicza i jego tzw. ekspert闚 powinno by oskar瞠nie Macierewicza o stalking.

   Ze swej strony pos這wie opozycji powinni odczeka jeszcze kilka miesi璚y, a nast瘼nie wezwa zesp馧 ekspert闚 Macierewcza i poprosi o raport nt. przyczyn i przebiegu katastrofy lotniczej. Wynagrodzenie tzw. eksperci otrzymuj? Otrzymuj. Po 12 miesi帷ach (a nawet wcze郾iej) opinia publiczna powinna pozna "owoce" ich pracy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (1) Poka komentarze do wpisu „Stalking Maciarewicza”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 02 listopada 2016 19:33

Tagi

Kana informacyjny