Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • 鈔oda, 08 czerwca 2011
  • Agencja Ratingowa na us逝gach OFE

   W dyskusji nad reform zasad funkcjonowania OFE pojawi造 si m.in. postulaty:

   • Wzrosty stopy zwrotu OFE,
   • Zwi瘯szenia udzia逝 OFE w finansowaniu rozwoju gospodarki,

   Obydwa te postulaty mo積a zrealizowa poprzez zwi瘯szenie udzia逝 w portfelach OFE obligacji korporacyjnych i komunalnych, kt鏎e maj oprocentowmie wy窺ze ni papiery skarbowe przy r闚noczesnym zmniejszeniu udzia逝 obligacji skarbowych. Jest to mo磧iwe nawet przy obecnych limitach inwestycyjnych. Niestety poda obligacji, kt鏎e maj ocen firm ratingowych, a tylko takie powinny by kupowane do portfeli OFE, nie jest du瘸. Wielu emitent闚 obligacji rezygnuje z ocen ratingowych z powodu wysokich op豉t 膨danych przez agencje ratingowe. PTE powinny zosta zobowi您ane w drodze ustawy do utworzenia agencji ratingowej i do finansowania jej bie膨cej dzia豉lno軼i. O tym kt鏎ym obligacjom nadawa ocen decydowa豉by agencja na wniosek w豉軼icieli czyli PTE. Emitenci obligacji powinni z mocy prawa by zobowi您ani do dostarczenia informacji na 膨danie agencji o ile nie zaznacz w prospekcje emisyjnym, 瞠 obligacje nie s przeznaczone do nabycia przez OFE. Oceny ratingowe nadawane przez agencj powinny by jawne, co wp造nie na popraw p造nno軼i papier闚. Emitenci obligacji nie ponosiliby 瘸dnych op豉t na rzecz agencji za wystawienie oceny ratingowej. Finansowanie agencji przez PTE zapewni obiektywno嗆 oceny. By豚y to powr鏒 do rozwi您a sprzed wielu dziesi璚ioleci kiedy to nabywcy papier闚 warto軼iowych zamawiali ocen aktyw闚, a nie jak obecnie emitenci. Przyj璚ie takiego rozwi您ania spowoduje, 瞠 鈔odki zgromadzone w OFE w wi瘯szym stopniu finansowa b璠 rozw鎩 gospodarczy a w mniejszym d逝g publiczny. Ale co wa積iejsze wp造nie na rozw鎩 rynku obligacji i stworzy ta雟z alternatyw w por闚naniu z kredytem bankowym pozyskania 鈔odk闚 przez przedsi瑿iorstwa i samorz康y. Dodatkowe koszty jakie b璠 ponosi PTE zostan cz窷ciowo zrekompensowane poprzez wzrost przychod闚 PTE z tytu逝 op豉ty za zarz康zanie.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 08 czerwca 2011 22:42

Tagi

Kana informacyjny