Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • poniedzia貫k, 27 czerwca 2011
  • Czteroletnia szko豉 podstawowa

   Po pos豉niu sze軼iolatk闚 do pierwszej klasy, trzeba b璠zie si zastanowi nad skr鏂eniem nauki w szkole podstawowej do czterech lat i r闚noczesnym wyd逝瞠niu nauki w gimnazjum do sze軼iu lat. Czteroletnia szko豉 podstawowa powinna zapewni opiek nad dzie熤i od godziny 8 rano do godziny 17. Oznacza to, 瞠 opr鏂z dotychczasowych zaj耩 szko豉 musia豉by organizowa wiele zaj耩 pozalekcyjnych w ma造ch grupach. Przyk豉dowo zaj璚ia z ta鎍a, 酥iewu, przygotowanie przedstawie teatralnych, itp. Obowi您kowo codziennie zaj璚ia z wychowania fizycznego, plus zaj璚ia w miedzy klasowych grupach sportowych zgodnie z zainteresowaniami uczni闚. Wymaga to aby szko豉 posiada豉 opr鏂z sal lekcyjnych kilka 鈍ietlic, pracowni i sal do 獞icze. Obecna forma dzia豉nia 鈍ietlicy szkolnej nie ma prawa bytu w czteroletniej szkole podstawowej. Praca domowa zostaje zamieniona na prac samodzieln ucznia, kt鏎 wykonuje w szkole (podr璚zniki i zaszyty zostaj w szkole). Rodzice ponosz koszty obiad闚. Taka szko豉 b璠zie dro窺za w utrzymaniu ale lepsza, dla dzieci i dla rodzic闚, szczeg鏊nie dla rodzic闚 pracuj帷ych.

   Kilka argument闚 za czteroletni szko陰 podstawow:

   1. Jednym z argument闚 utworzenia gimnazj闚 by這 oddzielenie siedmioletnich od siedmio i o鄉ioklasist闚. R騜nica w rozwoju emocjonalnym pomi璠zy sze軼ioletnim pierwszoklasist a 12-letnim sz鏀toklasist jest r闚nie du瘸.
   2. Obecne do鈍iadczenie pokazuje, 瞠 wiek w kt鏎ym dzieci przechodz z podstaw闚ki do gimnazjum jest wiekiem trudnym. Pojawia si wiele problem闚 wychowawczych w gimnazjum. Mo瞠 lepiej, aby zmiana szko造 nast瘼owa豉 w m這dszym wieku?
   3. W obecnej szkole podstawowej mamy dualizm metod kszta販enia. Trzy lata nauczania pocz徠kowego i trzy lata kszta販enia w takiej formie jak w gimnazjum i liceum. Po zmianie w czteroletniej podstaw闚ce b璠zie obowi您ywa jeden model.
   4. Kiedy pytam gimnazjalist o to, czym si r騜ni program nauki w gimnazjum od tego w ostatnich trzech klasach szko造 podstawowej, otrzymuj odpowied, 瞠 wiele temat闚 si powtarza. W sze軼ioletnim gimnazjum b璠zie mo積a uporz康kowa program nauczania w logiczny spos鏏, bez zb璠nego powtarzania temat闚 za to wi璚ej czasu b璠zie mo積a po鈍i璚i na utrwalanie zdobytych umiej皻no軼i i wiedzy.
   5. 4-letnia podstaw闚ka plus 6-letnie gimnazjum zapewni powszechne 10-letnie nauczanie obowi您kowe . To by豉by istotna warto嗆 dodana dla m這dzie篡 w przygotowaniu do egzystencji we wsp馧czesnym 鈍iecie.

   Tw鏎cy reformy szkolnictwa ulegli magii liczby 3. 3 lata nauczania pocz徠kowego, plus 3 dodatkowe lata nauczania przedmiotowego w podstaw闚ce, 3 lata gimnazjum i 3 lata liceum. Na podstawie obserwowanych rezultat闚 trzeba si zastanowi czy obecny podzia jest dobry. Przyk豉dowo jest wiele g這s闚 za tym aby edukacja w liceum trwa豉 cztery lata. Problem ile powinna trwa edukacja w szkole podstawowej, ile w gimnazjum, a ile w liceum jest otwarty.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 27 czerwca 2011 20:38
 • pi徠ek, 24 czerwca 2011
  • Nowa matura

   Ministerstwo Edukacji planuje wprowadzenie nowej matury w 2015 roku. Gdyby to zale瘸這 ode mnie, nowa matura powinna by bardziej wszechstronna. Powinna zas逝giwa na miano egzaminu dojrza這軼i.

   Przedmioty nauczane w liceum mo積a podzieli na trzy grupy kszta販帷e w zakresie:

   Grupa 1 – umiej皻no嗆 komunikacji: j瞛yk polski (nie myli z literatur), j瞛yk angielski, j瞛yk niemiecki, j瞛yk rosyjski, j瞛yk francuski, j瞛yk hiszpa雟ki,

   Grupa 2 – wiedza o 鈍iecie realnym: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia i dodatkowo w tej grupie informatyka,

   Grupa 3 – wiedza o spo貫cze雟twie i kulturze: wiedza o spo貫cze雟twie, historia, literatura, muzyka, sztuki plastyczne, j瞛yk 豉ci雟ki i kultura antyczna,

   W nowej maturze maturzysta powinien zdawa egzaminy z sze軼iu przedmiot闚. Z ka盥ej grupy zdaje dwa egzaminy: obowi您kowy i do wyboru. Przedmiotami obowi您kowymi s: j瞛yk polski, matematyka i wiedza o spo貫cze雟twie. Z ka盥ego przedmiotu jest jeden egzamin, a nie jak obecnie dwa: egzamin podstawowy i egzamin na poziomie rozszerzonym.

   Ka盥y obywatel powinien mie podstawow wiedz z zakresu zasad funkcjonowania spo貫cze雟twa, organizacji pa雟tw, systemu podatkowego. Dlatego umieszczono WOS jako przedmiot obowi您kowy. WOS w takim samym zakresie jak w liceum powinien by nauczany w szko豉ch zawodowych.

   Krytycy ww. propozycji powiedz, 瞠 sze嗆 egzamin闚 to za du穎 oraz 瞠 zakres egzaminowanej wiedzy jest zbyt obszerny. W obecnej maturze absolwent zazwyczaj zdaje sze嗆 egzamin闚, o ile zdecyduje si z dw鏂h przedmiot闚 zdawa egzaminy na poziomie rozszerzonym. Co do zakresu egzaminu maturalnego to faktyczne ulega rozszerzeniu. Przedmioty do wyboru z grupy 2 i 3 mog zosta podzielone na mniejsze dziedziny. Przyk豉dowo zamiast jednego egzaminu z historii, mog by egzaminy z historii staro篡tnej, historii Polski, historii powszechnej po 1918 roku itp.. Chemia mo瞠 zosta podzielona na chemi organiczna i chemi nieorganiczn. Nie chodzi o to aby sprawdza szeroki zakres wiedzy, nacisk ma by po這穎ny na sprawdzenie kompetencji i umiej皻no軼i absolwent闚.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 24 czerwca 2011 21:24
 • czwartek, 23 czerwca 2011
  • Reforma systemu emerytalnego: reforma KRUS

   Propozycje reformy KRUS koncentruj si na zwi瘯szeniu jego dochod闚 poprzez zwi瘯szenie sk豉dek p豉conych przez bogatych rolnik闚. Taki kierunek reformy jest b喚dny. Nie ma sensu ponosi wysi趾闚 na przekszta販enie KRUS w efektywn instytucj ubezpiecze spo貫cznych dedykowan jednej grupie zawodowej. Zamiast tego nale篡 zrealizowa wieloletni program jego likwidacji.

   Dwa argumenty przemawiaj za likwidacj KRUS. Pierwszy wynika z „ducha” Konstytucji RP. Wszyscy obywatele s r闚ni, wobec tego powinni by obj璚i jednakowym powszechnym systemem ubezpiecze spo貫cznych

   Po drugie, istnienie oddzielnego funduszu ubezpieczeniowego dla wyodr瑿nionej grupy zawodowej jest obarczone zbyt du篡m ryzykiem zmiany w liczbie p豉tnik闚 sk豉dek i liczbie 鈍iadczeniobiorc闚. S to zmiany gwa速owniejsze ni zmiany demograficzne, na kt鏎e nara穎ny jest powszechny system 鈍iadcze spo貫cznych.

   Proces likwidacji KRUS powinien opiera si na nast瘼uj帷ych zasadach:

   • KRUS nie przyjmuje nowych cz這nk闚,
   • Rolnicy osi庵aj帷y du瞠 dochody zostaj przeniesieni do FUS i NFZ,

   Rolnicy rozpoczynaj帷y dzia豉lno嗆 gospodarcz s traktowani jak osoby prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz. B璠 p豉ci sk豉dki do FUS i NFZ w wysoko軼i jak osoby prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz. Podstawowa zalet tej zasady jest to, 瞠 nowopowsta貫 gospodarstwa rolne b璠 musia造 by dochodowe. Nie przyjmowanie nowych cz這nk闚 do KRUS spowoduje, 瞠 stopniowo zmniejsza si b璠zie liczba os鏏 ubezpieczonych w KRUS, a w 郵ad za tym wielko嗆 dotacji. Proces likwidacji b璠zie trwa 50-60 lat. W ostatnich kilkunastu latach tego procesu, kiedy KRUS b璠zie tylko wyp豉ca 鈍iadczenia, jego zadania mo瞠 przej望 ZUS i NFZ.

   Obecni rolnicy, kt鏎zy osi庵aj du瞠 dochody zostaj przeniesieni do FUS i p豉c sk豉dki tak jak osoby prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz. W momencie przej軼ia wyliczony zostanie dla ka盥ego z nich kapita pocz徠kowy. Poniewa kapita pocz徠kowy wyliczony na podstawie dotychczas p豉conych sk豉dek do KRUS by豚y bardzo niski i powodowa – szczeg鏊nie dla starszych rolnik闚 – niskie przysz貫 emerytury nale篡 przy wyliczaniu kapita逝 pocz徠kowego uwzgl璠ni prawa nabyte w KRUS. Podstaw do wyliczenia kapita逝 pocz徠kowego jest oczekiwana warto嗆 wyp豉conych emerytur, kt鏎a jest r闚na minimalnej emeryturze rolniczej pomno穎nej przez oczekiwan liczb miesi璚y poboru emerytury przez przeci皻nego rolnika. Wielko嗆 ta jest taka sama dla wszystkich rolnik闚 przenoszonych z KRUS do FUS. Wyliczaj帷 kapita pocz徠kowy dla konkretnego rolnika, oczekiwan warto嗆 wyp豉conych emerytur nale篡 pomno篡 przez liczb lat, w kt鏎ych rolnik p豉ci sk豉dki do KRUS i podzieli przez sum liczby lat sk豉dek p豉conych do KRUS i liczby lat jaka pozosta豉 rolnikowi do wieku emerytalnego.

   Przeniesienie zamo積ych rolnik闚 do FUS i NFZ spowoduje nieznaczny spadek dochod闚 KRUS z tytu逝 sk豉dek. Operacja ta zmniejszy deficyt sektora finans闚 publicznych poprzez wzrost dochod闚 FUS. Wy窺ze b璠 r闚nie przysz貫 emerytury wyp豉cane rolnikom przez FUS.

   Rozpocz璚ie procesu likwidacji KRUS nie oznacza, 瞠 nie nale篡 racjonalizowa zasad jego dzia豉nia. Wysoko嗆 sk豉dek powinna zosta zr騜nicowana w zale積o軼i od dochodu gospodarstwa. W pierwszej kolejno軼i nale篡 doprowadzi do urealnienia sk豉dek p豉conych na ubezpieczenie zdrowotne.

   Pierwszym krokiem koniecznym do rozpocz璚ia reformy KRUS jest przej璚ie nadzoru nad KRUS przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 23 czerwca 2011 23:29
 • 鈔oda, 22 czerwca 2011
  • Wi瘯szo軼iowo-proporcjonalna ordynacja wyborcza

   Narzekanie i deliberowanie to nasza specjalno嗆. Przed jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu, w prasie rozpocz掖 si festiwal narzekania na nisk jako嗆 parlamentarzyst闚 (przyk豉dowo patrz; Marcin Kr鏊, Wprost nr 22 http://wprost.pl/ar/246671/Ponizenie-posla/, Mariusz Mariusz Janicki, Wies豉w W豉dyka Polityka nr 22 http://www.polityka.pl/kraj/analizy/1516208,1,listy-do-sejmu-jak-oni-je-tworza.read ). Z formu這waniem konstruktywnych rozwi您a jest gorzej.

   Celem tego blogu jest prezentowanie lepszych lub gorszych reform.

   Jest kilka przyczyny marnej jako軼i pos堯w i ich s豉bej pracy w parlamencie:

   • z豉 wi瘯szo軼iowa ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu, kt鏎a powoduje, 瞠 wi瘯szo嗆 pos堯w w Sejmie otrzyma豉 poparcie mniej 5 procent wyborc闚 w swoich okr璕ach wyborczych,
   • brak demokracji wewn徠rz partii i ich wodzowski charakter,
   • system finansowania partii, zapewniaj帷y finansowanie ze 鈔odk闚 publicznych tylko dla kilku partii (patrz wpis na blogu z 19 czerwca 2011 System finansowania partii politycznych)

   Najcz窷ciej formu這wane propozycje zmiany ordynacji wyborczej to wprowadzenie jednomandatowych okr璕闚 wyborczych (JOW) lub ordynacji mieszanej. Niestety obydwie propozycje nie spe軟iaj warunku proporcjonalno軼i i wymagaj zmiany konstytucji (ust瘼 2 Artyku 96 Konstytucji RP stanowi, 瞠 wybory do Sejmu s powszechne, r闚ne, bezpo鈔ednie i proporcjonalne oraz odbywaj si w g這sowaniu tajnym).

   Czy mo積a zrealizowa zalety JOW lub ordynacji mieszanej zachowuj帷 zasad proporcjonalno軼i wybor闚. Poni瞠j przedstawiono projekt ordynacji ordynacji wyborczej wi瘯szo軼iowo-proporcjonalnej.

   Ordynacja wi瘯szo軼iowo-proporcjonalna oparta jest na dwumandatowych okr璕ach wyborczych. Wyborca g這suje na jednego kandydata. W ka盥ym okr璕u wyborczym pierwszy mandat obsadzany jest przez kandydata, kt鏎y zdoby najwi瘯sz ilo嗆 g這s闚. Drugie mandaty w okr璕ach s tak dzielone pomi璠zy partie, kt鏎e przekroczy造 pr鏬 wyborczy, aby zapewni proporcjonalny sk豉d Sejmu. Przy obsadzie drugich mandat闚 brani s pod uwag kandydaci, kt鏎zy zdobyli najwi瘯sze poparcie wyborc闚. Szczeg馧y algorytmu podzia逝 drugich mandat闚 podano w ramce.

   Zasady obsadzania drugich mandat闚 w okr璕ach w ordynacji wi瘯szo軼iowo-proporcjonalnej

   1. W obsadzie drugich mandat闚 uwzgl璠niane s osoby, kt鏎e kandydowa造 z listy komitet闚 wyborczych, kt鏎e przekroczy造 minimalny pr鏬 wyborczy w skali kraju. Liczb miejsc, jakie otrzymuje partia do obsadzenia w ramach podzia逝 miejsc z tytu逝 drugich mandat闚 wyznacza si w taki spos鏏 aby udzia miejsc w Sejmie ka盥ej z partii – b璠帷y sum miejsc uzyskanych 陰cznie z tytu逝 pierwszego i drugiego mandatu - by zbli穎ny do udzia逝 g這s闚 jakie partia otrzyma豉 w skali ca貫go kraju. Do wyznaczenia liczby miejsc dla ka盥ej partii mo積a zastosowa metod d’Hondta z obecnej ordynacji wyborczej.
   2. Po wyznaczeniu liczby miejsc, jaka przypada ka盥ej partii w ramach podzia逝 drugich mandat闚 nast瘼uje obsadzenie tych miejsc kandydatami. W ka盥ym okr璕u, spo鈔鏚 partii, kt鏎e przekroczy造 pr鏬 wyborczy z ka盥ej listy brana jest pod uwag osoba, kt鏎e zdoby豉 najwi瘯sz ilo嗆 g這s闚 (z pomini璚iem osoby, kt鏎a obsadzi豉 pierwszy mandat). Dla ka盥ej z tych os鏏 obliczany jest procentowy udzia g這s闚, jakie otrzyma造 w swoim okr璕u wyborczym. Procedura obsady drugich mandat闚 jest realizowana iteracyjnie tzn. okr璕 po okr璕u. Obsadzaj帷 drugie mandaty w poszczeg鏊nych okr璕ach post瘼ujemy wg zasady, 瞠 w pierwszej kolejno軼i obsadzany jest mandat w tym okr璕u w kt鏎ym jest kandydat, kt鏎y zdoby najwi瘯szy udzia g這s闚 spo鈔鏚 wszystkich kandydat闚 z okr璕闚, w kt鏎ych nie obsadzono jeszcze drugiego mandatu.
   3. Je郵i w kolejnym kroku procedury partia uzyska liczb mandat闚 wynikaj帷a w podzia逝 miejsc w parlamencie, to w dalszym obsadzaniu drugich mandat闚 w okr璕ach kandydaci tej partii nie s brani pod uwag. Je郵i partie wystawi w cz窷ci okr璕闚 po jednym kandydacie i cz窷 z nich zdob璠zie pierwszy mandat to w tych okr璕ach nie b璠 mieli kandydat闚 do obsady miejsc w parlamencie z tytu逝 drugiego mandatu. Taka sytuacja wymaga aby w ka盥ej iteracji sprawdza czy liczba drugich mandat闚 pozosta造ch do obsadzenia przez parti jest mniejsza ni lista kandydat闚 tej partii w okr璕ach z nieobsadzonymi drugimi mandatami. Je郵i jest r闚na to pozostali kandydaci partii otrzymuj drugie mandaty.

   Przedstawiona propozycja 陰czy w sobie zalety ordynacji wi瘯szo軼iowej i ordynacji proporcjonalnej.

   Po pierwsze po這wa pos堯w wybieranych jest jak w ordynacji JOW.

   Po drugie ordynacja jest proporcjonalna. W normalnych warunkach rozk豉du g這s闚 wyborc闚 da proporcjonalny rozk豉d miejsc w parlamencie. W skrajnych sytuacjach, kt鏎e s ma這 prawdopodobne, podzia g這s闚 mo瞠 nieznacznie odbiega od proporcjonalnego.

   Proponowana ordynacja wi捫 pos堯w z wyborcami z okr璕闚. Obywatele b璠 wiedzieli, kto jest ich przedstawicielem w Sejmie, tak jak dzi wiedz, kto jest w鎩tem, burmistrzem. Wymusza odpowiedzialno嗆. Okr璕i wyborcze b璠 mniejsze. Zamiast obecnych 41 okr璕闚 wyborczych, w kt鏎ych liczba wyborc闚 wacha si od 500 tys. do p馧tora miliona b璠zie 230 okr璕闚, w ka盥ym ok. 130 tys. wyborc闚.

   O zdobyciu mandatu zadecyduje to, ile konkretny kandydat otrzyma g這s闚, a nie, ile g這s闚 otrzyma豉 lista wyborcza, a w豉軼iwie lider listy. Daje to wyborcom poczucie , 瞠 ich g這s naprawd si liczy, 瞠 maj wp造w na to, kto konkretnie zostanie pos貫m. W wi瘯szo軼i przypadk闚 pos豉mi, kt鏎zy obsadz drugi mandat b璠 Ci, kt鏎zy osi庵n瘭i drugi wynik w okr璕u Nie b璠 pos豉mi - tak jak ma to miejsce obecnie - osoby na kt鏎ych g這suje 3-6 procent wyborc闚.

   Pozycja pos堯w ulegnie wzmocnieniu. B璠 bardziej niezale積i od aparatu partii.

   Przedstawiona propozycja godzi cele, jakie sobie stawiaj zwolennicy JOW i zwolennicy ordynacji proporcjonalnej, lepiej ni ordynacja mieszana. Nie wymaga zmiany Konstytucji i mo瞠 by wprowadzona ustaw.

   Obecna ordynacja ma wiele cech wsp鏊nych z ordynacj jaka by豉 w PRL. Dla aparatu partyjnego obecna ordynacja jest to bardzo wygodna, tak samo jak w czasach socjalizmu by豉 wygodna dla aparatu PZPR.

   Przyk豉d jak dzia豉 ordynacja zamieszczono:http://krzysztofmazur.blox.pl/2011/06/Wiekszosciowo-proporcjonalna-ordynacja-wyborcza-1.html

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 22 czerwca 2011 16:13
 • poniedzia貫k, 20 czerwca 2011
 • niedziela, 19 czerwca 2011
  • System finansowania partii politycznych

   Polski system finansowania partii politycznych powoduje, 瞠 krajowa scena polityczna ma oligopolistyczny charakter. Podstawowe wady obecnego systemu to:

   • Wykluczenie ze wsparcia finansowego z bud瞠tu pa雟twa wi瘯szo軼i partii politycznych. Sprawozdania finansowe za rok 2009 do Krajowej Komisji Wyborczej z這篡這 78 partii. Z bud瞠tu subwencje otrzymuje tylko 6 partii. Partie zasiadaj帷e w Sejmie ustali造 zasady subwencji w taki spos鏏, 瞠 eliminuj pozosta造ch 90% konkurencyjnych partii ze wsparcia finansowego.
   • O sile finansowej partii decyduje jedno zdarzenie, wyniki wybor闚 do Sejmu. Partie nie musz mie wielu cz這nk闚, sympatyk闚 poniewa to nie sk豉dki cz這nk闚 lub darowizny sympatyk闚 decyduj o sytuacji finansowej partii ale kampania propagandowa wykonana raz na cztery lata decyduje.
   • System preferuje du瞠 partie. Partia kt鏎a zwyci篹y otrzymuje najwi瘯sz dotacj. Zazwyczaj ta partia jest parti rz康z帷 (samodzielnie lub w koalicji) i ma do dyspozycji zasoby administracji rz康owej. To partie opozycyjne bardziej potrzebuj subwencji bud瞠towych dla swojej dzia豉lno軼i ni partie tworz帷e koalicje rz康ow.

   Jako obywatele nie jeste鄉y sk這nni wspiera finansowo partii. Nawet cz這nkowie partii nie p豉c regularnie sk豉dek.

   System finansowanie partii politycznych z bud瞠tu trzeba tak zmieni, aby:

   1. 字odki publiczne mia造 szanse otrzyma wi瘯sza liczba partii.
   2. O tym ile 鈔odk闚 otrzymaj partie decydowa, powinni obywatele.

   Propozycja zmiany systemu finansowania partii jest prosta. Nale篡 wprowadzi mo磧iwo軼i przekazywania przez obywateli 1% podatku PIT, ale nie wi璚ej ni np. 100 z, jako darowizn dla wybranej jednej lub kilku partii z listy partii zatwierdzonej przez Krajow Komisje Wyborcz. Czyli analogicznie jak dla organizacji po篡tku publicznego.

   Dodatkowo partie i koalicje partyjne, kt鏎e przekroczy造 3 procentowy pr鏬 wyborczy w wyborach do Sejmu otrzymuj jednakow dotacje z bud瞠tu pa雟twa w wysoko軼i np. 10 mln z rocznie

   Ograniczenie kwoty przekazywanej dla partii do np. 100 z ma na celu wyr闚na szanse finansowe partii. 1 proc. podatku PIT od przeci皻nego wynagrodzenia (ok. 3400 z miesi璚znie) wynosi 28 z. O sile finansowej partii powinno decydowa w pierwszej kolejno軼i liczba sympatyk闚, a nie ich zamo積o嗆.

   Konieczne jest zwi瘯szenie szczeg馧owo軼i sprawozda finansowych partii, w zakresie dochod闚 i wydatk闚 oraz dodanie element闚 bilansu partii np. stan 鈔odk闚 p造nnych, zad逝瞠nie partii.

   Powy窺za propozycja powoduje odblokowanie sceny politycznej na nowe inicjatywy. Ma貫 partie maj dost瘼 do wsparcia finansowego z darowizn obywateli w ramach 1 procentowej darowizny . Nowopowsta貫 partie w perspektywie do 12 miesi璚y maj szanse na otrzymanie 鈔odk闚 finansowych z bud瞠tu, je郵i cz窷 obywateli przeka瞠 im darowizn z PIT.

   Demokratyzuje te spos鏏 alokacji 鈔odk闚 bud瞠towych. Partie nadal s finansowane z bud瞠tu, ale to obywatele co roku decyduj, jak cz窷 鈔odk闚 i do jakiej partii trafia.

   Stworzone zostan przes豉nki do zmiany sposobu funkcjonowania partii politycznych. Obecny model ma貫j kilkutysi璚znej partii, kt鏎ej cz這nkowie nastawieni s na otrzymanie intratnych posad skazany zostanie na zag豉d. Og鏊nokrajowe partie b璠 si musia造 zwr鏂i si w kierunku obywateli, zwi瘯szy liczb cz這nk闚, a przede wszystkim sympatyk闚. Nie nale篡 stawia znaku r闚no軼i pomi璠zy sympatykiem a obywatelem g這suj帷ym w wyborach na parti. Sympatyk to osoba, kt鏎a jest gotowa po鈍i璚i cz窷 swojego czasu lub zasob闚 na wsparcie dzia豉 partii. By mo瞠 sympatycy partii, zyskaj pewne prawa np. udzia w partyjnych prawyborach kandydat闚 na pos堯w do Sejmu. .

   Prawdopodobnie wzro郾ie liczba partii, gdy wiele lokalnych inicjatyw politycznych przekszta販i si ze stowarzysze w partie polityczne.

   Propozycja ma jedna niedogodno嗆 tj. ujawnienie na zeznaniach podatkowych preferencji politycznych obywateli. Druga niedogodno嗆 dotyczy PSL. Rolnicy nie p豉c PIT. Mo瞠 PSL poprze objecie rolnik闚 podatkiem od dochod闚.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 19 czerwca 2011 22:20
 • czwartek, 16 czerwca 2011
  • Sze軼iolatki do szko造

   Sze軼iolatki do szko造

   Rodzice organizuj si przeciwko posy豉niu sze軼iolatk闚 do szko造. Dwa argumenty s istotne z listy zastrze瞠, kt鏎e zg豉szaj. Po pierwsze, w 2012 roku do pierwszych klas trafi ok. 700 tys. dzieci zamiast ok. 370 tys., jak dotychczas. Czy szko造 maj tyle przygotowanych sal dla pierwszoklasist闚, dostateczn liczb personelu? Po drugie, do pierwszej klasy b璠 chodzi dzieci, pomi璠zy kt鏎ymi r騜nica wieku mo瞠 si璕a 24 miesi璚y. To bardzo du穎 w tym wieku.

   Powy窺ze dwa problemy mo積a rozwi您a w prosty spos鏏. Nale篡 wyd逝篡 okres wprowadzania sze軼iolatk闚 do szk馧 na trzy lata. W 2012 roku do pierwszych klas mia造by obowi您ek p鎩嗆 sze軼ioletnie dzieci, kt鏎e urodzi造 si w okresie stycze-kwiecie. W 2013 obowi您kowo do szk馧 p鎩d sze軼ioletnie dzieci, kt鏎e urodzi造 si w okresie stycze-sierpie, a w 2014 roku do szk馧 id wszystkie sze軼iolatki. Przy powy窺zym rozwi您aniu liczba pierwszoklasist闚 b璠zie wynosi ok. 450 tys. , a maksymalna r騜nica wieku w pierwszej klasie wyniesie 16 miesi璚y.

   Drugi potrzebny krok to zapewnienie wszystkim pi璚iolatkom miejsce w przedszkolach.

   Konflikt jaki powsta po wprowadzeniu ustawowego obowi您ku szkolnego dla sze軼iolatk闚 wynika z dyrektywnego sposoby wprowadzenia ustawy, bez nale篡tego rozpoznania opinii rodzic闚 i z niedostatecznym wyja郾ieniem dla rodzic闚. Pokazuje r闚nie, 瞠 obowi您uj帷a zasada konsultacji projekt闚 ustaw z partnerami spo貫cznymi czasami jest niewystarczaj帷a.

   Urz璠nicy w ministerstwie i pos這wie powinni lepiej zna pogl康y i stanowiska obywateli.
   Profesor James Fishkin w ksi捫ce "When the people speak. Deliberative democracy and public consultation" zaproponowa metod sonda篡 deliberatywnych. Algorytm konsultacji jest nast瘼uj帷y:
   1. Wyb鏎 reprezentatywnej grupy obywateli.
   2. Prezentacja problemu i wariant闚 rozwi您a.
   3. G這sowanie, wyb鏎 rozwi您ania.
   4. Prezentacja pogl康闚 ekspert闚, prezentacja argument闚 "za i przeciw" przez
   ekspert闚.
   5. Dyskusja w grupach pod kierunkiem moderator闚.
   6. Druga runda spotka z ekspertami. Pytania do ekspert闚.
   7. Drugie g這sowanie

   Szkoda, 瞠 urz璠nicy i pos這wie nie zastosowali powy窺zego algorytmu zanim wprowadzili ustaw. Na pa雟twie spoczywa obowi您ek edukacji dzieci, ale ten obowi您ek nie powinien by organizowany w formie dyktatu, niezgodnie z wol rodzic闚.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (1) Poka komentarze do wpisu „Sze軼iolatki do szko造”
   Tagi:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 16 czerwca 2011 23:35
 • poniedzia貫k, 13 czerwca 2011
  • 4 czerwca - 安i皻em Demokracji

   Ustan闚my dzie 4 czerwca Dniem Demokracji. Niech to b璠zie 鈍i皻o pa雟twowe, dzie wolny od pracy. Ka盥e 鈍i皻o pobudza nas do refleksji, ma walory edukacyjne, utrwala wsp鏊ne warto軼i i tradycj. Demokracja jest krucha, 豉two wyrodnieje, przyjmuje r騜ne formy kryptotyranii. Demokracj trzeba piel璕nowa. Warto po鈍ieci jej na co dzie wiele uwagi i jeden 鈍i徠eczny dzie w roku.

   Kilka argument闚 przemawia za nowym 鈍i皻em. Po pierwsze, taka jest potrzeba spo貫czna. Co roku w rocznic wybor闚 4 czerwca 1989 r., organizacje spo貫czne organizuj 鈍i徠eczne imprezy. Forma i tre嗆 r騜na; radosna, czasami zaskakuj帷a, na szcz窷cie nie akademicka i nie pompatyczna. Dla partii politycznych, jednych z g堯wnych beneficjent闚 zmian zainicjowanych 22 lata temu nie jest to istotna rocznica. W ka盥ym razie mniej istotne ni ko軼ielne 鈍i皻o Objawienia Pa雟kiego (鈍i皻o Trzech Kr鏊i), kt鏎e Sejm ostatnio ustanowi jako dzie wolny od pracy.

   Po drugie, nie mamy 鈍i皻a pa雟twowego, z kt鏎ym spo貫cze雟two si autentycznie identyfikuje. 安i皻o Konstytucji 3 Maja, 安i皻o Niepodleg這軼i w dniu 11 listopada to s 鈍i皻a w rocznice wydarze z odleg貫j historii. Ka盥e z tych historycznych wydarze ma du穎 mniejszy wp造w na nasz obecn rzeczywisto嗆 ni wybory do Sejmu i Senatu z 1989 roku. Z przykro軼i te nale篡 odnotowa, 瞠 wielu obywateli nie wie, co 鈍i皻ujemy 11 listopada.

   Po trzecie, 4 czerwca 1989 roku by bardzo wa積ym wydarzeniem. Wa積iejszym ni nam si wydaje. Ko鎍zy etap naszej historii zapocz徠kowany w 1944 roku, znaczony datami 1956, 1968, 1970, 1976, 1980-1981. Rozpoczyna nowy etap demokratycznego pa雟twa. Jest dniem zwyci瘰twa, kt鏎y obok Powstania Wielkopolskiego i Powsta 奸御kich jest jednym z niewielu zwyci瘰tw spo貫cze雟twa polskiego w walce o lepsze jutro. Jednocze郾ie jest zwyci瘰twem pozytywistycznym, a nie romantycznym zrywem militarnym dlatego nazwa 鈍i皻a Dzie Demokracji jest bardziej adekwatna ni nazwa Dzie Wolno軼i. Jest dniem, kt鏎y zainicjowa zmiany ustrojowe w pa雟twach socjalistycznych w Europie. Pokaza innym narodom bloku socjalistycznego „Yes, we can”.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 13 czerwca 2011 00:44
 • niedziela, 12 czerwca 2011
  • Zwi您ki zawodowe Jastrz瑿skiej Sp馧ki W璕lowej dzia豉j niezgodnie z Konstytucj RP

   Jako Polacy nie mamy szacunku do prawa. Coraz cz窷ciej te dzia豉my niezgodnie z Konstytucj. Przyk豉dem 豉mania Konstytucji jest protest zwi您k闚 zawodowych Jastrz瑿skiej Sp馧ki W璕lowej przeciwko sprzeda篡 przez Skarb Pa雟twa cz窷ci akcji sp馧ki na gie責zie. G鏎nicy protestowali przeciwko dysponowaniu przez w豉軼iciela swoj w豉sno軼i. W po這wie kwietnia przeprowadzili 24-godzinny strajk. Zosta naruszony ust. 2 i 3 art. 64 Konstytucji RP, kt鏎e stanowi, 瞠:

   2. W豉sno嗆, inne prawa maj徠kowe oraz prawo dziedziczenia podlegaj r闚nej dla

   wszystkich ochronie prawnej.

   3. W豉sno嗆 mo瞠 by ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim

   nie narusza ona istoty prawa w豉sno軼i.”

   R闚nie porozumienie zawarte przez zwi您ki zawodowe z zarz康em sp馧ki i przedstawicielami rz康u narusza postanowienia konstytucji. Nie chodzi o liczne przywileje (podwy磬a wynagrodze pracownik闚, ekstra premia z zysku, 10 letnia gwarancja zatrudnienia itd.) w zamian, za kt鏎e g鏎nicy zgodzili si nie protestowa przeciwko prywatyzacji. W ramach porozumienia Skarb Pa雟twa zadeklarowa m.in., 瞠 zachowa w JSW wi瘯szo嗆 udzia堯w (50 proc. plus 1 akcja). Zmiany tych zapis闚 w przysz這軼i b璠 musia造 by negocjowane ze zwi您kami zawodowymi.

   Z zaistnia貫j sytuacji wynikaj nast瘼uj帷e wnioski:

   • w ustawie o zwi您kach zawodowych nale篡 wpisa, 瞠 zwi您ki zawodowe nie mog podejmowa dzia豉 ograniczaj帷ych prawo w豉sno軼i m.in. organizowa strajk闚,
   • Prezydent Rzeczpospolitej powinien podj望 dzia豉nia wynikaj帷e z ust. 2 art. 126 Konstytucji RP, kt鏎y stanowi, 瞠; „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji”.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 12 czerwca 2011 18:32
 • 鈔oda, 08 czerwca 2011
  • Agencja Ratingowa na us逝gach OFE

   W dyskusji nad reform zasad funkcjonowania OFE pojawi造 si m.in. postulaty:

   • Wzrosty stopy zwrotu OFE,
   • Zwi瘯szenia udzia逝 OFE w finansowaniu rozwoju gospodarki,

   Obydwa te postulaty mo積a zrealizowa poprzez zwi瘯szenie udzia逝 w portfelach OFE obligacji korporacyjnych i komunalnych, kt鏎e maj oprocentowmie wy窺ze ni papiery skarbowe przy r闚noczesnym zmniejszeniu udzia逝 obligacji skarbowych. Jest to mo磧iwe nawet przy obecnych limitach inwestycyjnych. Niestety poda obligacji, kt鏎e maj ocen firm ratingowych, a tylko takie powinny by kupowane do portfeli OFE, nie jest du瘸. Wielu emitent闚 obligacji rezygnuje z ocen ratingowych z powodu wysokich op豉t 膨danych przez agencje ratingowe. PTE powinny zosta zobowi您ane w drodze ustawy do utworzenia agencji ratingowej i do finansowania jej bie膨cej dzia豉lno軼i. O tym kt鏎ym obligacjom nadawa ocen decydowa豉by agencja na wniosek w豉軼icieli czyli PTE. Emitenci obligacji powinni z mocy prawa by zobowi您ani do dostarczenia informacji na 膨danie agencji o ile nie zaznacz w prospekcje emisyjnym, 瞠 obligacje nie s przeznaczone do nabycia przez OFE. Oceny ratingowe nadawane przez agencj powinny by jawne, co wp造nie na popraw p造nno軼i papier闚. Emitenci obligacji nie ponosiliby 瘸dnych op豉t na rzecz agencji za wystawienie oceny ratingowej. Finansowanie agencji przez PTE zapewni obiektywno嗆 oceny. By豚y to powr鏒 do rozwi您a sprzed wielu dziesi璚ioleci kiedy to nabywcy papier闚 warto軼iowych zamawiali ocen aktyw闚, a nie jak obecnie emitenci. Przyj璚ie takiego rozwi您ania spowoduje, 瞠 鈔odki zgromadzone w OFE w wi瘯szym stopniu finansowa b璠 rozw鎩 gospodarczy a w mniejszym d逝g publiczny. Ale co wa積iejsze wp造nie na rozw鎩 rynku obligacji i stworzy ta雟z alternatyw w por闚naniu z kredytem bankowym pozyskania 鈔odk闚 przez przedsi瑿iorstwa i samorz康y. Dodatkowe koszty jakie b璠 ponosi PTE zostan cz窷ciowo zrekompensowane poprzez wzrost przychod闚 PTE z tytu逝 op豉ty za zarz康zanie.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 08 czerwca 2011 22:42

Tagi

Kana informacyjny