Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • czwartek, 16 czerwca 2011
  • Sze軼iolatki do szko造

   Sze軼iolatki do szko造

   Rodzice organizuj si przeciwko posy豉niu sze軼iolatk闚 do szko造. Dwa argumenty s istotne z listy zastrze瞠, kt鏎e zg豉szaj. Po pierwsze, w 2012 roku do pierwszych klas trafi ok. 700 tys. dzieci zamiast ok. 370 tys., jak dotychczas. Czy szko造 maj tyle przygotowanych sal dla pierwszoklasist闚, dostateczn liczb personelu? Po drugie, do pierwszej klasy b璠 chodzi dzieci, pomi璠zy kt鏎ymi r騜nica wieku mo瞠 si璕a 24 miesi璚y. To bardzo du穎 w tym wieku.

   Powy窺ze dwa problemy mo積a rozwi您a w prosty spos鏏. Nale篡 wyd逝篡 okres wprowadzania sze軼iolatk闚 do szk馧 na trzy lata. W 2012 roku do pierwszych klas mia造by obowi您ek p鎩嗆 sze軼ioletnie dzieci, kt鏎e urodzi造 si w okresie stycze-kwiecie. W 2013 obowi您kowo do szk馧 p鎩d sze軼ioletnie dzieci, kt鏎e urodzi造 si w okresie stycze-sierpie, a w 2014 roku do szk馧 id wszystkie sze軼iolatki. Przy powy窺zym rozwi您aniu liczba pierwszoklasist闚 b璠zie wynosi ok. 450 tys. , a maksymalna r騜nica wieku w pierwszej klasie wyniesie 16 miesi璚y.

   Drugi potrzebny krok to zapewnienie wszystkim pi璚iolatkom miejsce w przedszkolach.

   Konflikt jaki powsta po wprowadzeniu ustawowego obowi您ku szkolnego dla sze軼iolatk闚 wynika z dyrektywnego sposoby wprowadzenia ustawy, bez nale篡tego rozpoznania opinii rodzic闚 i z niedostatecznym wyja郾ieniem dla rodzic闚. Pokazuje r闚nie, 瞠 obowi您uj帷a zasada konsultacji projekt闚 ustaw z partnerami spo貫cznymi czasami jest niewystarczaj帷a.

   Urz璠nicy w ministerstwie i pos這wie powinni lepiej zna pogl康y i stanowiska obywateli.
   Profesor James Fishkin w ksi捫ce "When the people speak. Deliberative democracy and public consultation" zaproponowa metod sonda篡 deliberatywnych. Algorytm konsultacji jest nast瘼uj帷y:
   1. Wyb鏎 reprezentatywnej grupy obywateli.
   2. Prezentacja problemu i wariant闚 rozwi您a.
   3. G這sowanie, wyb鏎 rozwi您ania.
   4. Prezentacja pogl康闚 ekspert闚, prezentacja argument闚 "za i przeciw" przez
   ekspert闚.
   5. Dyskusja w grupach pod kierunkiem moderator闚.
   6. Druga runda spotka z ekspertami. Pytania do ekspert闚.
   7. Drugie g這sowanie

   Szkoda, 瞠 urz璠nicy i pos這wie nie zastosowali powy窺zego algorytmu zanim wprowadzili ustaw. Na pa雟twie spoczywa obowi您ek edukacji dzieci, ale ten obowi您ek nie powinien by organizowany w formie dyktatu, niezgodnie z wol rodzic闚.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (1) Poka komentarze do wpisu „Sze軼iolatki do szko造”
   Tagi:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 16 czerwca 2011 23:35
 • poniedzia貫k, 13 czerwca 2011
  • 4 czerwca - 安i皻em Demokracji

   Ustan闚my dzie 4 czerwca Dniem Demokracji. Niech to b璠zie 鈍i皻o pa雟twowe, dzie wolny od pracy. Ka盥e 鈍i皻o pobudza nas do refleksji, ma walory edukacyjne, utrwala wsp鏊ne warto軼i i tradycj. Demokracja jest krucha, 豉two wyrodnieje, przyjmuje r騜ne formy kryptotyranii. Demokracj trzeba piel璕nowa. Warto po鈍ieci jej na co dzie wiele uwagi i jeden 鈍i徠eczny dzie w roku.

   Kilka argument闚 przemawia za nowym 鈍i皻em. Po pierwsze, taka jest potrzeba spo貫czna. Co roku w rocznic wybor闚 4 czerwca 1989 r., organizacje spo貫czne organizuj 鈍i徠eczne imprezy. Forma i tre嗆 r騜na; radosna, czasami zaskakuj帷a, na szcz窷cie nie akademicka i nie pompatyczna. Dla partii politycznych, jednych z g堯wnych beneficjent闚 zmian zainicjowanych 22 lata temu nie jest to istotna rocznica. W ka盥ym razie mniej istotne ni ko軼ielne 鈍i皻o Objawienia Pa雟kiego (鈍i皻o Trzech Kr鏊i), kt鏎e Sejm ostatnio ustanowi jako dzie wolny od pracy.

   Po drugie, nie mamy 鈍i皻a pa雟twowego, z kt鏎ym spo貫cze雟two si autentycznie identyfikuje. 安i皻o Konstytucji 3 Maja, 安i皻o Niepodleg這軼i w dniu 11 listopada to s 鈍i皻a w rocznice wydarze z odleg貫j historii. Ka盥e z tych historycznych wydarze ma du穎 mniejszy wp造w na nasz obecn rzeczywisto嗆 ni wybory do Sejmu i Senatu z 1989 roku. Z przykro軼i te nale篡 odnotowa, 瞠 wielu obywateli nie wie, co 鈍i皻ujemy 11 listopada.

   Po trzecie, 4 czerwca 1989 roku by bardzo wa積ym wydarzeniem. Wa積iejszym ni nam si wydaje. Ko鎍zy etap naszej historii zapocz徠kowany w 1944 roku, znaczony datami 1956, 1968, 1970, 1976, 1980-1981. Rozpoczyna nowy etap demokratycznego pa雟twa. Jest dniem zwyci瘰twa, kt鏎y obok Powstania Wielkopolskiego i Powsta 奸御kich jest jednym z niewielu zwyci瘰tw spo貫cze雟twa polskiego w walce o lepsze jutro. Jednocze郾ie jest zwyci瘰twem pozytywistycznym, a nie romantycznym zrywem militarnym dlatego nazwa 鈍i皻a Dzie Demokracji jest bardziej adekwatna ni nazwa Dzie Wolno軼i. Jest dniem, kt鏎y zainicjowa zmiany ustrojowe w pa雟twach socjalistycznych w Europie. Pokaza innym narodom bloku socjalistycznego „Yes, we can”.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 13 czerwca 2011 00:44
 • niedziela, 12 czerwca 2011
  • Zwi您ki zawodowe Jastrz瑿skiej Sp馧ki W璕lowej dzia豉j niezgodnie z Konstytucj RP

   Jako Polacy nie mamy szacunku do prawa. Coraz cz窷ciej te dzia豉my niezgodnie z Konstytucj. Przyk豉dem 豉mania Konstytucji jest protest zwi您k闚 zawodowych Jastrz瑿skiej Sp馧ki W璕lowej przeciwko sprzeda篡 przez Skarb Pa雟twa cz窷ci akcji sp馧ki na gie責zie. G鏎nicy protestowali przeciwko dysponowaniu przez w豉軼iciela swoj w豉sno軼i. W po這wie kwietnia przeprowadzili 24-godzinny strajk. Zosta naruszony ust. 2 i 3 art. 64 Konstytucji RP, kt鏎e stanowi, 瞠:

   2. W豉sno嗆, inne prawa maj徠kowe oraz prawo dziedziczenia podlegaj r闚nej dla

   wszystkich ochronie prawnej.

   3. W豉sno嗆 mo瞠 by ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim

   nie narusza ona istoty prawa w豉sno軼i.”

   R闚nie porozumienie zawarte przez zwi您ki zawodowe z zarz康em sp馧ki i przedstawicielami rz康u narusza postanowienia konstytucji. Nie chodzi o liczne przywileje (podwy磬a wynagrodze pracownik闚, ekstra premia z zysku, 10 letnia gwarancja zatrudnienia itd.) w zamian, za kt鏎e g鏎nicy zgodzili si nie protestowa przeciwko prywatyzacji. W ramach porozumienia Skarb Pa雟twa zadeklarowa m.in., 瞠 zachowa w JSW wi瘯szo嗆 udzia堯w (50 proc. plus 1 akcja). Zmiany tych zapis闚 w przysz這軼i b璠 musia造 by negocjowane ze zwi您kami zawodowymi.

   Z zaistnia貫j sytuacji wynikaj nast瘼uj帷e wnioski:

   • w ustawie o zwi您kach zawodowych nale篡 wpisa, 瞠 zwi您ki zawodowe nie mog podejmowa dzia豉 ograniczaj帷ych prawo w豉sno軼i m.in. organizowa strajk闚,
   • Prezydent Rzeczpospolitej powinien podj望 dzia豉nia wynikaj帷e z ust. 2 art. 126 Konstytucji RP, kt鏎y stanowi, 瞠; „Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji”.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 12 czerwca 2011 18:32
 • 鈔oda, 08 czerwca 2011
  • Agencja Ratingowa na us逝gach OFE

   W dyskusji nad reform zasad funkcjonowania OFE pojawi造 si m.in. postulaty:

   • Wzrosty stopy zwrotu OFE,
   • Zwi瘯szenia udzia逝 OFE w finansowaniu rozwoju gospodarki,

   Obydwa te postulaty mo積a zrealizowa poprzez zwi瘯szenie udzia逝 w portfelach OFE obligacji korporacyjnych i komunalnych, kt鏎e maj oprocentowmie wy窺ze ni papiery skarbowe przy r闚noczesnym zmniejszeniu udzia逝 obligacji skarbowych. Jest to mo磧iwe nawet przy obecnych limitach inwestycyjnych. Niestety poda obligacji, kt鏎e maj ocen firm ratingowych, a tylko takie powinny by kupowane do portfeli OFE, nie jest du瘸. Wielu emitent闚 obligacji rezygnuje z ocen ratingowych z powodu wysokich op豉t 膨danych przez agencje ratingowe. PTE powinny zosta zobowi您ane w drodze ustawy do utworzenia agencji ratingowej i do finansowania jej bie膨cej dzia豉lno軼i. O tym kt鏎ym obligacjom nadawa ocen decydowa豉by agencja na wniosek w豉軼icieli czyli PTE. Emitenci obligacji powinni z mocy prawa by zobowi您ani do dostarczenia informacji na 膨danie agencji o ile nie zaznacz w prospekcje emisyjnym, 瞠 obligacje nie s przeznaczone do nabycia przez OFE. Oceny ratingowe nadawane przez agencj powinny by jawne, co wp造nie na popraw p造nno軼i papier闚. Emitenci obligacji nie ponosiliby 瘸dnych op豉t na rzecz agencji za wystawienie oceny ratingowej. Finansowanie agencji przez PTE zapewni obiektywno嗆 oceny. By豚y to powr鏒 do rozwi您a sprzed wielu dziesi璚ioleci kiedy to nabywcy papier闚 warto軼iowych zamawiali ocen aktyw闚, a nie jak obecnie emitenci. Przyj璚ie takiego rozwi您ania spowoduje, 瞠 鈔odki zgromadzone w OFE w wi瘯szym stopniu finansowa b璠 rozw鎩 gospodarczy a w mniejszym d逝g publiczny. Ale co wa積iejsze wp造nie na rozw鎩 rynku obligacji i stworzy ta雟z alternatyw w por闚naniu z kredytem bankowym pozyskania 鈔odk闚 przez przedsi瑿iorstwa i samorz康y. Dodatkowe koszty jakie b璠 ponosi PTE zostan cz窷ciowo zrekompensowane poprzez wzrost przychod闚 PTE z tytu逝 op豉ty za zarz康zanie.

   

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 08 czerwca 2011 22:42

Tagi

Kana informacyjny