Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

Wpisy

 • sobota, 05 grudnia 2015
  • Orzeczenie Trybuna逝 Konstytucyjnego

   Kilka prac magisterskich (a mo瞠 i doktorat) powstanie na bazie orzeczenia, opinii i wyk豉dni przedstawionych przez Trybuna Konstytucyjny na posiedzeniu 3 grudnia 2015 r.

   Art. 194 ust. 1 Konstytucji RP stanowi: "Trybuna Konstytucyjny sk豉da si z 15 s璠zi闚, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spo鈔鏚 os鏏 wyr騜niaj帷ych si wiedz prawnicz....". Trybuna da nast瘼uj帷 jego wyk豉dni:

   Obowi您kiem Sejmu jest wyb鏎 s璠ziego TK w miejsce tego, kt鏎ego kadencja wygasa w kadencji tego Sejmu. Sejm ma obowi您ek dba o ci庵這嗆 kadencji s璠zi闚 TK, jednak wyb鏎 s璠zi闚 w miejsce tych, kt鏎ych kadencje ko鎍z si ju w czasie kolejnej kadencji Sejmu - "wyb鏎 dokonany niejako z g鏎y, przed czasem" - nie mo瞠 by uznany za konstytucyjny.

   Taka wyk豉dnia, potrzebna by豉 TK do stwierdzenia, 瞠 wyb鏎 s璠zi闚, kt鏎ych kadencje rozpoczynaj si 3 i 9 grudnia 2015 r. jest niezgodny z Konstytucj RP, a wyb鏎 s璠zi闚, kt鏎ych kadencja rozpocz窸a si 7 listopada 2015 r. jest zgodny z prawem.

   Jednak, 瘸den z artyku堯w zaskar穎nej ustawy o TK z 25 czerwca 2015 r. nie okre郵a terminu g這sowania nad zg這szonymi kandydaturami. Trybuna orzek o niekonstytucyjno軼i przepisu, kt鏎y okre郵a termin zg豉szania kandydata na s璠ziego, tj. art. 137 ustawy: " W przypadku s璠zi闚 Trybuna逝, kt鏎ych kadencja up造wa w roku 2015, termin na z這瞠nie wniosku, o kt鏎ym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 30 dni od dnia wej軼ia w 篡cie ustawy.".

   Trybuna orzek, 瞠 art. 137 ustawy jest cz窷ciowo niezgodny z Konstytucj RP tj. w zakresie w jakim zosta zastosowany do zg這szenia kandydat闚 i rozpocz璚ia proces闚 wyboru "grudniowych" s璠zi闚 TK. Natomiast jest zgodny z Konstytucj RP w procesie zg這szenia kandydat闚 na s璠zi闚, kt鏎ych kadencje rozpocz窸y si 7 listopada tj. w dniu kiedy trwa豉 jeszcze czteroletnia kadencja poprzedniego Sejmu.

   Id帷 tokiem rozumowania TK mo積a uzna, 瞠 art. 19 ust. 2 ("2. Wniosek w sprawie zg這szenia kandydata na s璠ziego Trybuna逝 sk豉da si do Marsza趾a Sejmu nie p騧niej ni 3 miesi帷e przed dniem up造wu kadencji s璠ziego Trybuna逝.") r闚nie by豚y niezgodny z Konstytucj RP, je郵i zosta豚y zastosowany do zg這szenia kandydata na s璠ziego TK, kt鏎ego kadencja rozpoczyna si w nast瘼nej kadencji Sejmu. Kandydaci na s璠zi闚 "grudniowych" mogli by zg這szeni w trybie "normalnym" na podstawie art. 19 ust.2 do dnia 2 i 8 wrze郾ia. Ale wtedy ich wyb鏎 r闚nie by豚y uznany za niekonstytucyjny. Pos這wie nie skorzystali z tej mo磧iwo軼i i zg這sili wszystkich 5 s璠zi闚 na podstawie art. 137.

   Podsumowuj帷, z orzeczenia Trybuna逝 wynika, 瞠 nie tylko wyb鏎 ale r闚nie zg這szenie kandydata na s璠ziego TK , o ile prawo to przys逝guje pos這m, musi by dokonane przez pos堯w Sejmu, w kt鏎ym rozpoczyna sie kadencja s璠ziego.

   Powy窺ze rozwa瘸nia nie s tyko teoretyczne. Za cztery lata staniemy przed podobnym problemem. W roku wyborczym 2019, 2 grudnia ko鎍z si kadencje 3 s璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego. Czteroletnia kadencja obecnego Sejmu up造wa 11 listopada 2019 roku.

   Wniosek: Trzeba z nale篡tym wyprzedzeniem (a nie w czerwcu 2019 roku) doprecyzowa przepisy ustawy o TK w zakresie trybu wyboru s璠ziego. TK w dniu 3 grudnia br. stwierdzi r闚nie, 瞠 to nie Regulamin Sejmu, a ustawa powinna regulowa wyb鏎 s璠ziego TK.

   Ps. Gdybym by s璠zi TK uzna豚ym art. 137 ustawy o TK za niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP z innego powodu (podobnie jak Prokurator Generalny). Konstytucja RP stwierdza, 瞠 ka盥y s璠zia TK jest wybierany indywidualnie, a art. 137 ustawy (" W przypadku s璠zi闚 Trybuna逝, kt鏎ych kadencja up造wa w roku 2015, termin na z這瞠nie wniosku, o kt鏎ym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 30 dni od dnia wej軼ia w 篡cie ustawy.") okre郵i warunki zg豉szania kandydat闚 na s璠ziego 陰cznie dla grupy 5 s璠zi闚, kt鏎ych kadencje rozpoczynaj si w trzech r騜nych terminach. Z豉mano zasad indywidualizmu i jednakowych zasad wyboru s璠ziego. Okres przeznaczony na g這sowanie jaki up造wa pomi璠zy dat zg這szenia kandydata, a dniem rozpocz璚ia kadencji s璠ziego by r騜ny. Gdyby art. 137 okre郵a, 瞠 " W przypadku s璠zi闚 Trybuna逝, kt鏎ych kadencja up造wa w roku 2015, termin na z這瞠nie wniosku, o kt鏎ym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 30 dni" to zapis by豚y poprawny. Uznanie niekonstytucyjno軼i art. 137 ustawy z powodu wy瞠j om闚ionej przyczyny oznacza這by, 瞠 wyb鏎 wszystkich 5 s璠zi闚 przez Sejm poprzedniej kadencji by niezgodny z Konstytucj RP.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   sobota, 05 grudnia 2015 08:35
 • poniedzia貫k, 30 listopada 2015
  • Co zrobi aby nie powt鏎zy si kryzys z wyborem s璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego

   Kryzys z wyborem s璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego trwa. Jakie rozstrzygni璚ia - z dodatkiem falandyzacji prawa - zapadn, kurz bitewny opadnie a MY zostaniemy ze z造m prawem, z造mi dotychczasowymi zwyczajami,.....

   Jakie zmiany powinny by dokonane w prawie aby w przysz這軼i unikn望 zamieszania wok馧 wyboru s璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego. Oto kilka propozycji:

   1. Wniosek w sprawie zg這szenia kandydata na s璠ziego Trybuna逝 sk豉da si do Marsza趾a Sejmu nie p騧niej ni 6 miesi帷e przed dniem up造wu kadencji s璠ziego Trybuna逝. G這sowanie nad zg這szonymi kandydaturami odbywa si nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed dniem up造wu kadencji s璠ziego Trybuna逝 i nie p騧niej ni 2 miesi帷e przed dniem up造wu kadencji s璠ziego Trybuna逝. - Trzeba sko鎍zy z dotychczasow praktyk zg豉szania kandydat闚 i wyboru s璠ziego TK w ostatniej chwili, co wr璚z narzuca art. 30 Regulaminu Sejmu (termin zg這szenia kandydata 30 dni przed ko鎍em kadencji). Ustawa o TK z 25 czerwca 2015 wprowadzi豉 3 miesi璚zny termin dla zg豉szania kandydat闚 art. 19 ust. 2, jej nowelizacja z 19 listopada wprowadza 30 dniowy termin. Pos這wie (opinia publiczna r闚nie, je郵i mamy by spo貫cze雟twem obywatelskim) musz mie czas na zapoznanie si i zastanowienie si nad sylwetkami kandydat闚, aby dokona racjonalnego wyboru. Wyznaczenie terminu g這sowania nie p騧niej ni na 2 miesi帷e przed ko鎍em kadencji ma dwojakie uzasadnienie. Po pierwsze, gdyby nie dokonano wyboru s璠ziego spo鈔鏚 zg這szonych kandydat闚 pozostaj co najmniej 2 miesi帷e na zg這szenie nowych i ponowny wyb鏎 w trybie "przyspieszonym" tak aby Sejm nie naruszy art. 194 ust. 1 Konstytucji RP, kt鏎y stanowi, 瞠 TK sk豉da si z 15 s璠zi闚. Po drugie, kandydaci na s璠zi闚 TK to osoby maj帷e liczne obowi您ki zawodowe, kt鏎e powinni zako鎍zy przed rozpocz璚iem pracy w TK.

   2. Prawo zg豉szania kandydat闚 na s璠ziego TK do Marsza趾a Sejmu powinien przys逝giwa nie pos這m, ale: Krajowej Radzie S康ownictwa, S康owi Najwy窺zemu, Naczelnemu S康owi Administracyjnemu, Krajowej Radzie Prokuratury, kolegium dziekan闚 wydzia堯w prawa uniwersytet闚, .... - Wyboru dokonuje Sejm - co determinuj zapisy konstytucyjne - ale kandydat闚 zg豉szaj zespo造 apolityczne, co odpolityczni proces wyboru s璠ziego TK, przynajmniej na pierwszy etapie.

   3. Nale篡 rozwa篡 czy to Prezydentowi RP a nie Sejm powinien wybiera i powo造wa s璠zi闚 TK spo鈔鏚 zg這szonych kandydat闚 (ta propozycja wymaga zmiany Konstytucji RP). - Wyb鏎 przez Prezydenta (analogicznym jak wyb鏎 Prokuratora Generalnego) b璠zie mniej polityczny ni wyb鏎 Sejmu.

   4. Tryb wyboru s璠ziego TK powinien by zapisany w ustawie o TK a nie w Regulaminie Sejmu. - Regulamin przyjmowany jest uchwa陰 Sejmu, pozwala to wi瘯szo軼i parlamentarnej szybko zmienia jego zapisy - co pokaza豉 noc 25/26 listopada br. , kiedy wi瘯szo嗆 parlamentarna wprowadzi豉 dodatkowy zapis daj帷y marsza趾owi prawo dowolnego okre郵ania terminu zg豉szania kandydat闚 - pod bie膨ce potrzeby polityczne.

   5. Kadencja s璠ziego TK powinna by wyd逝穎na do 15 lat (wariant 2 - 12 lat). (ta propozycja wymaga zmiany Konstytucji RP) - Po pierwsze, nie mamy za du穎 os鏏 kwalifikuj帷ych si na s璠zi闚 TK: wiedza prawnicza, do鈍iadczenie 篡ciowe i zawodowe, inteligencja i niezale積o嗆. Ci co dok豉dnie obserwuj prace TK m闚i, 瞠 poprzednie sk豉dy s璠ziowskie TK by造 "lepsze". Po drugie, d逝窺za kadencja pozwoli unikn望 sytuacji gdy sk豉d trybuna逝 jest zdominowany przez s璠zi闚 wybieranych przez jedn opcj polityczn. Nawet gdyby przez dwie kolejne kadencje "rz康zi豉" ta sama koalicja. Po trzecie, b璠zie taniej.

   6. Zmieni kalendarz wyboru s璠zi闚 TK, tak aby nie wybierano 2 lub wi璚ej s璠zi闚 w tym samym terminie (lub w kr鏒kich odst瘼ach czasu). Najlepiej aby odst瘼 pomi璠zy wyborem ka盥ego s璠ziego TK wynosi wi璚ej ni 6 miesi璚y. - Bez zmiany Konstytucji RP jest to mo磧iwe jedynie je瞠li kilku s璠zi闚 TK oka瞠 wielk m康ro嗆 i zrzeknie si funkcji s璠ziego na 18, 12 lub 6 miesi璚y przed ko鎍em kadencji. ζtwiej jest osi庵n望 ten cel wyd逝瘸j帷 kadencje s璠ziego do 15 lat i w przepisach przej軼iowych i dostosowawczych Konstytucji RP wprowadzi warunki, 瞠 w okresie przej軼iowym tj. kolejne 9 lat, s璠ziowie b璠 powo造wani na kadencje od 9 do 15 lat w taki spos鏏 aby, w przysz這軼i w poszczeg鏊nych latach ko鎍zy豉 si kadencja tylko jednego s璠ziego.

   Przyk豉d:

   Je瞠li w danym roku wybrani maj by np.. 3 s璠ziowie to pierwszy wybierane jest na 9-letni kadencj, drugi na 10-letni, a trzeci na 11-letni. Je瞠li zdarzy si tak, 瞠 w roku, w kt鏎ym wypada koniec kadencji nowo wybieranego s璠ziego, ko鎍zy si kadencja wcze郾iej wybranego s璠ziego to wtedy wyd逝瘸 si jego kadencj o jeden rok lub wi璚ej tak aby koniec kadencji wypad w roku w kt鏎ym nie ko鎍zy si kadencja 瘸dnego innego z dotychczas wybranych s璠zi闚. Troch zagmatwany opis ale prosz mi wierzy, 瞠 po 9-letnim okresie dostosowawczym TK b璠zie liczy 15 s璠zi闚, kt鏎ym kadencje b璠 si ko鎍zy造 w r騜nych latach. Oczywi軼ie z biegiem lat ten misterny terminarz wybor闚 zostanie zak堯cony (zgony, rezygnacje,......)

   Prosz przedstawi inne propozycje.

   Ps. Niestety Rzecznik Praw Obywatelskich ma inne zdanie ni zaprezentowane postulat w pkt. 1. W dniu 26.11.2015 RPO przes豉 pismo procesowe do TK z pro軸 uznanie dw鏂h uchwa Sejmu z dnia 8 pa寮ziernika br. powo逝j帷ych s璠zi闚 TK ("grudniowych") za niezgodne z Konstytucj RP. Podstawowym argumentem RPO jest teza, 瞠 wyb鏎 s璠zi闚 powinien by dokonywany przez ten sk豉d Sejmu w kt鏎ym rozpoczyna si kadencja s璠ziego. Co wywodzi z zapisu art. 194 ust. 1 Konstytucji RP " Trybuna Konstytucyjny sk豉da si z 15 s璠zi闚, wybieranych indywidualnie

   przez Sejm na 9 lat....." Je瞠li teza RPO zostanie uznana przez TK za prawdziw to co 4 lata mo瞠my mie zamieszanie wok馧 wyboru s璠zi闚 TK. i

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 30 listopada 2015 14:41
 • pi徠ek, 27 listopada 2015
  • Drugi zamach na Trybuna Konstytucyjny

   Jeszcze kula -  w postaci nowelizacji ustawy o TK z 19 listopada br.  - wystrzelona  w kierunku Trybuna逝 Konstytucyjnego przez pos堯w PiS i Kukiz15 nie osi庵n窸a celu - ustawa nie wesz豉 jeszcze w 篡cie -  a pos這wie wi瘯szo軼i  parlamentarnej  pod os這n nocy 25 listopada br.  oddali 5 strza堯w do  3 s璠zi闚 TK i 2 wybranych s璠zi闚 TK, kt鏎ych kadencje zaczn si w grudniu br.  - w postaci 5 uchwa w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwa造 Sejmu RP o wyborze s璠ziego TK z dnia 8 pa寮ziernika 2015 r.-  i rzucili granat - w postaci nowelizacji Regulaminu Sejmu.  

   Pobojowisko - stan prawny - wygl康a bardzo zagmatwanie, a b璠zie jeszcze gorzej  je郵i na posiedzeniu 2-3 grudnia br. Sejm wybierze 5 s璠zi闚.   Dzia豉nia PiS maj na celu  metod fakt闚 dokonanych doprowadzi do sytuacji patowej. 

    

   Amunicj do przeprowadzenia "zamachu" stanowi dwie opinie prawne:  

   z dnia 24.11.2015     Prof. zw. dr hab. Bogus豉wa Banaszaka - Uniwersytet Wroc豉wski,  Katedra Prawa Konstytucyjnego, 

   z dnia 23.11.2015      Prof. UW, dr hab. Jaros豉wa Szymanka - Uniwersytet Warszawski,  

   Te dwie opinie s pierwszymi dokumentami jakie czyta貫m,  kt鏎e ca這軼iowo na gruncie prawa pokazuj s豉bo軼i legislacyjn Regulaminu Sejmu i  ustawy o TK  z 25 czerwca 2015 roku (ale r闚nie ustawy z 1997 roku) w zakresie trybu powo造wania s璠zi闚 TK.  Oczywi軼ie wnioski s takie jakie potrzebuje PiS.

   "Zamachowcy" w nast瘼uj帷y spos鏏 uzasadniaj brak mocy prawnej 5 uchwa o powo豉niu s璠zi闚 TK z dnia 8 pa寮ziernika 2015 ( na czerwono argumenty z uzasadnienia do uchwa lub z opinii , na czarno komentarz):

   a)   aby uchwa豉 w sprawie wyboru s璠ziego TK ("zamachowcy" konsekwentnie pos逝guj si okre郵eniem " uchwa豉 w sprawie wyboru os鏏 na stanowisko  s璠ziego TK") mog豉 wywo豉 przewidziane prawe skutki, musi spe軟ia wszystkie przes豉nki okre郵one w:   Konstytucji RP,   ustawie o TK,   Regulaminie Sejmu.  Je郵i nie dochowuje nakaz闚 wynikaj帷ych np.   z Regulaminu Sejmu nie  dochowuje sie przewidzianej prawem konwencji i nie osi庵a oczekiwanych skutk闚 prawnych.  W rzeczywisto軼i wyst瘼uje niesp鎩no嗆, co do terminu zg豉szania kandydat闚 na s璠zi闚 TK pomi璠zy  Regulaminem Sejmu - 30 dni przed up造wem kadencji (art. 30) a ustaw o TK z 25 czerwca 2015 - 3 miesi帷e (art. 19).  Wg. opinii ww. profesor闚 ustawa i Regulamin Sejmu s sobie r闚nowa積e z lekkim wskazaniem na wy窺zo嗆 Regulaminu.    Dotychczas uchwa造 o wyborze s璠ziego TK jako podstaw prawn podawa造 ustaw o TK a nie Regulamin.      "Zamachowcy"   nie podali 瘸dnego przyk豉du wskazuj帷ego na naruszenie przez  Sejm VII kadencji zasad trybu dokonywania wyboru s璠zi闚 TK okre郵onych w ww. aktach prawnych.       

   b)   "Bior帷 pod uwag nieprawid這wo軼i ujawnione w toku kontroli nale篡 stwierdzi , 瞠 przedmiotowe uchwa造 nie mog by uznane za uchwa造, kt鏎e maj moc prawn przypisan przez stosowne akty normatywne uchwa這m o wyborze osoby na stanowisko s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego."  Nie podano o jak kontrol chodzi, kto j przeprowadzi i na jakiej podstawie, nie przedstawiono protoko逝 kontroli. Nie podano 瘸dnych konkretnych nieprawid這wo軼i.

   Wg mojej  wiedzy tryb i harmonogram wyboru s璠zi闚 TK: Romana Hausera, Krzysztofa 奸ebzaka, Andrzeja Jakubeckiego,  jest zgodny z wymogami ustawy o TK i Regulaminem Sejmu.  Wyb鏎 s璠zi闚 TK:  Bronis豉wa Siteka i Andrzeja Sokala, kt鏎ych kadencje rozpoczynaj si w grudniu by zgodny z wymogami Ustawy narusza Regulamin Sejmu.  Wg Regulaminu kandydat闚  mo積a by這 zg豉sza do 2  i  8 listopada br. (kadencje s璠zi闚 ko鎍z si 3   i 9 grudnia br.), a wi璚 po wyborach do Parlamentu (25 pa寮ziernika br.).  Je瞠li Sejm VIII kadencji przyst徙i豚y do pracy przed 2 listopada to pos這wie  mogliby zgodnie z Regulaminem (ale Ustawa nie dawa豉 im takiego prawa)  zg這si kandydat闚.  Wyb鏎 dw鏂h  s璠zi闚 TK w dniu 8 pa寮ziernika (zgodny w warunkami ustawy,  dotychczas uchwa造 o wyborze s璠ziego TK jako podstaw prawn podawa造 ustaw o TK a nie Regulamin.) odebra  pos這m  nast瘼nej kadencji mo磧iwo嗆 zg這szenia kandydat闚 na podstawie termin闚 zawartych w Regulaminie.  Obecny Sejm  rozpocz掖 swoj kadencj   12 listopada, co powoduje, 瞠 w praktyce wyb鏎 nie m鏬豚y by dokonany ani w oparciu o Regulamin ani o Ustaw,  a jedynie po zako鎍zeniu w grudniu kadencji s璠zi闚 na podstawie art.  194 Konstytucji RP.  

   "Zamachowcy" chc帷 zapewni sobie bezkarno嗆 uwa瘸j,  ze Trybuna Konstytucyjny nie mo瞠 bada realizacji przez Sejm jego funkcji kreacyjnej np. trybu powo造wania s璠zi闚 TK,  z ustaw o TK czy Regulaminem  Sejmu, poniewa wykracza這by to  poza kompetencje TK okre郵one w art. 188 Konstytucji RP. Uchwa豉 o wyborze s璠ziego TK  nie nale篡 do katalogu akt闚 prawnych wymienionych w art. 188 Konstytucji RP.  Sejm RP jest jedynym organem w豉dnym dokona oceny legalno軼i uchwa造 o wyborze osoby na stanowisko s璠ziego TK z regu豉mi post瘼owania okre郵onymi w ustawie o TK i regulaminie Sejmu: "Sejm jest jednak w豉dny oceni i konwalidowa (naprawia)swoje dzia豉nie".  Wielce dyskusyjny wyw鏚.  Oznacza, 瞠 Sejm mo瞠 pope軟ia b喚dy w procesie powo造wania s璠zi闚 TK, TS, prezesa NBP.... i jedynie sam Sejm jest w豉dny okre郵i czy b陰d zosta pope軟iony czy te nie?  A je郵i b陰d zosta pope軟iony to jedynie Sejm mo瞠 go konwalidowa (naprawi). Tylko, 瞠 obecny  Sejm VIII kadencji nie konwaliduje  swojego dzia豉nia, ale  "naprawia"  dzia豉nia Sejmu poprzedniej kadencji.  Nie naprawia akt闚 normatywnych lecz uniewa積ia akty powo豉nia s璠zi闚 TK do czego nie pa uprawnie.  Problemy dla konstytucjonalist闚:   Kto ma orzeka zgodno嗆 Regulaminu Sejmu z Konstytucj RP?  Czy Regulamin (przyjmowany uchwa陰 Sejmu)  stoi nad, pod,  czy jest r闚noprawny z ustawami?

   "Zamachowcy" uwa瘸j,  瞠  Roman Hauser, Krzysztof 奸ebzak, Andrzej Jakubecki  nie s s璠ziami TK,  poniewa nie z這篡li 郵ubowania przed Prezydentem RP.  W przyj皻ych przed p馧noc uchwa豉ch apeluj do Prezydenta RP aby nie przyjmowa od nich 郵ubowania.    Konstytucja RP nie stawia wymogu z這瞠nia 郵ubowania.  To ustawa o TK (z 2015 r. i jej poprzednia wersja  z 1997 r. )  wprowadzi造 ten  wym鏬 okre郵aj帷 jednocze郾ie,  瞠  odmowa z這瞠nia 郵ubowania jest r闚noznaczna ze zrzeczeniem si stanowiska s璠ziego Trybuna逝.  Po co wprowadzono 郵ubowanie?  Chyba jako uroczysty akt z udzia貫m Prezydenta RP jako notariusza, w kt鏎ym s璠zia akceptuje wyb鏎 i zobowi您uje si rzetelnie wype軟ia swoje obowi您ki.   S璠ziowie, kt鏎ych kadencje rozpocz窸y si 7 listopada br.  nie odm闚ili z這瞠nia 郵ubowania.  To Prezydent Andrzej Duda nie poprosi ich o z這瞠nie 郵ubowania. 

   "Zamachowcy" argumentuj,  瞠 Prezydent RP nie mo瞠 przyj望 郵ubowania poniewa wraz ze zmian sk豉du parlamenty nast徙i豉 dyskontynuacja prac/proces闚 rozpocz皻ych przez Sejm poprzedniej  kadencji. W odniesieniu do 3 s璠zi闚, nie mo瞠 by mowy o dzia豉niu zasady dyskontynuacji.  S璠ziowie zostali wybrani przez Sejm VII kadencji i ich kadencja w TK rozpocz窸a si 7 listopada, kiedy trwa豉 jeszcze kadencja poprzedniego Sejmu.  To Prezydent nie dope軟i obowi您ku jaki na niego na這篡豉 ustawa.  Zasada dyskontynuacji  prac sejmowych nie jest nigdzie opisana w polskim prawie.  Prawo okre郵a jedynie kilka  szczeg馧owych  przypadk闚, kiedy prace Sejmu poprzedniej kadencji musz/mog by kontynuowane przez Sejm nast瘼nej kadencji.  Pierwsze pytanie do konstytucjonalist闚: Czy zasada dyskontynuacji dotyczy procesu wyboru s璠zi闚 TK?       Drugie pytanie do konstytucjonalist闚: Czy zasada dyskontynuacji dotyczy jedynie prac parlamentarnych czy te rozci庵a si na inne organy pa雟twa?  Na przyk豉d,  czy ustawa przyj皻a przez parlament pod koniec kadencji i przes豉na Prezydentowi traci wa積o嗆 je郵i prezydent nie podpisze jej przed ko鎍em kadencji Sejmu? To jest sytuacja podobna do tej  w jakiej s  2 osoby wybrane na s璠zi闚 TK, kt鏎ych kadencje rozpoczynaj si  w grudniu br.  Sejm zako鎍zy swoje prace przyjmuj帷 stosowne uchwa造.  Pozosta豉 jedynie ceremonia 郵ubowania.  

   Podsumowuj帷, je瞠li przyj望, 瞠 jedyn  podstaw prawn do wyboru s璠zi闚 jest ustawa o TK  to Sejm poprzednie kadencji wybra wszystkich 5 s璠zi闚 zgodnie z prawem.  Je瞠li przyj望,  瞠 przy wyborze s璠zi闚 TK,   Sejm VII kadencji powinien respektowa  zar闚no zapisy ustawy o TK z 25 czerwca br.  jak i zapisy z Regulaminu Sejmu,  to wtedy  o wyborze  s璠zi闚, kt鏎ych kadencje rozpoczynaj si w grudniu nie mo積a jednoznacznie stwierdzi,  瞠 zosta dokonany zgodnie z prawem. 

   Opis wrzuconego "granatu"  w postaci zmiany Regulaminu Sejmu pomin.  Umo磧iwia on marsza趾owi Sejmu wyznaczenie dowolnego terminy zg豉szania kandydat闚 na s璠ziego TK, w pewnych sytuacjach.  Czyli obecny ba豉gan. 

   W uchwa豉ch  o wyborze s璠zi闚 TK z 8 pa寮ziernika br.  jako podstaw prawn podano ustaw o  TK z 25 czerwca 2015.   2-3  grudnia PiS zamierza wybra s璠zi闚 TK w oparciu o Regulamin Sejmu i Konstytucj RP.  

   Wnioski:

   1.   Potrzebny jest a silny merytorycznie o鈔odk legislatury w Sejmie, w kt鏎ym zatrudnieni legislatorzy b璠 redagowali ustawy, czuwali nad ich  poprawno軼i/sp鎩no軼i z innymi aktami prawnymi.  Pisze o tym Jan Rokita postuluj帷 utworzenie takiego Centrum  w  Kancelarii Prezesa Rady Ministr闚.   

   2.   Trzeba zrezygnowa ze 郵ubowania  wybranych przez Sejm s璠zi闚 TK  w obecnej formie, poniewa  nie wymaga tego Konstytucja RP  lub zmieni obecny zapis art. 21 ustawy o TK, tak aby zobowi您ywa Prezydenta RP do umo磧iwienia z這瞠nia 郵ubowania przez osob wybran na s璠ziego TK  w stosowny terminie.  Na przyk豉d w brzmieniu  "S璠zia TK  przed przyst徙ieniem do wykonywania obowi您k闚 sk豉d przed Prezydentem RP 郵ubowanie nast瘼uj帷ej tra軼i:..."

    3.   Konstytucjonali軼i musz  rozstrzygn望 jaki akt prawny reguluje proces wyboru s璠zi闚 TK : ustawa o TK czy Regulamin Sejmu? 

   4.   W interesie obywateli jest aby procedura wyboru s璠zi闚 TK nie odbywa豉 si na "豉pu capu" w ci庵u kilku dni lub godzin.  Prawo zg豉szania kandydat闚 na s璠zi闚 powinni mie nie tylko pos這wie i Prezydium Sejmu ale r闚nie:  Senat, SN, NSA, KRS,    termin zg豉szania kandydat闚 powinien up造wa 6-12 miesi璚y przed ko鎍em kadencji ,  a g這sowanie powinno odbywa si na 30 -60 dni przed ko鎍em kadencji. 

   5.   W interesie obywateli jest aby kadencja s璠ziego TK trwa豉 12 lat (konieczna by豉by zmiana art. 194 Konstytucji RP). Pozwoli to na wi瘯szy pluralizm sk豉du TK nawet w przypadku gdy w Sejmie ta sama opcja polityczna b璠zie dominowa豉 przez dwie kolejne kadencje. 

   Jak post徙i z osobami winnymi tego ca貫go ba豉ganu?    Jednym z mo磧iwych dzia豉 jest z這瞠nie wniosku o postawienie przed Trybuna Stanu:

   a)   pos豉 sprawozdawc Stanis豉wa Piotrowicza i pos堯w wnioskodawc闚  trzech  uchwa w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwa造 Sejmu RP o wyborze s璠ziego TK z dnia 8 pa寮ziernika 2015 r. powo逝j帷ych:  Romana Hausera, Krzysztofa 奸ebzaka, Andrzeja Jakubeckiego,  na stanowisko s璠ziego  TK,

   b)   Prezydenta RP  za nie wywi您ywanie si z obowi您k闚 - bez podania przyczyn -  poprzez   op騧nianie przyj璚ia 郵ubowa  od  nowo wybranych s璠zi闚 TK,  kt鏎ych kadencja rozpocz窸a si 7 listopada br., 

   W obydwu przypadkach naruszono  art. 2   Konstytucji RP.  Jakie jeszcze???

    

    

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 27 listopada 2015 21:53
 • niedziela, 22 listopada 2015
  • Komentarz do expose premier Beaty Szyd這

   W sklepach jest "Szynka jak za Gierka", a Premier Beata Szyd這 przedstawi豉 wexpose program zorganizowania " Polski jak za Gierka" przyprawiony nacjonalizmem zamiast PRL-owskiego internacjonalizmu.

   Wybrane z expose propozycje oznaczono jak zwykle kolorami w zale積o軼i ich oceny:

   Dobre propozycje warte dopracowania i wdro瞠nia.

   Szkodliwe.

   500 z/miesi璚znie zasi趾u na drugie i kolejne dziecko w rodzinie i na pierwsze w rodzinach o ni窺zych dochodach - drogi (ok. 20 mld z) i nieskuteczny instrument polityki prorodzinnej. Polskie rodziny z dzie熤i potrzebuj pracy i tanich mieszka na wynajem. Je郵iby co roku wyda kwot 20 mld z na dofinansowanie budowy przez samorz康y mieszka komunalnych na wynajem to co roku mo積a by這by wybudowa ok. 100 -150 tys. mieszka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, Jak rozs康nie zrealizowa i sfinansowa obietnic 500 z opisa貫m tutaj i nie b璠 si powtarza.

   8 tys. kwoty wolnej od podatku - nawet gdyby nie by這 orzeczenia Trybuna逝 Konstytucyjnego to kwot woln od podatku nale篡 podnie嗆, gdy od wielu lat nie by豉 waloryzowana. Albo j zlikwidowa i obni篡 najni窺z stawk PIT. Aby ograniczy spadek dochod闚 bud瞠tu i samorz康闚 po podniesienie kwoty konieczne b璠zie podniesienie stawki podatku PIT z obecnych 18 proc. do ok. Je郵i wprowadzi si ni瞠j wymienione dzia豉nia to skala podwy磬i mo瞠 by mnaijsza:

   a) zrezygnowa z koszt闚 uzyskania przychod闚 (ok. 1335 z/rocznie),

   b) zrezygnowa ze wsp鏊nego opodatkowania ma鹵onk闚 wg dotychczasowych zasad i ewentualnie przyj望 regu喚, 瞠 je瞠li jeden z ma鹵onk闚 osi庵a dochody poni瞠j kwoty wolnej od podatku to "niewykorzystana" kwota wolna od podatku mo瞠 by "przekazana" do wykorzystania drugiemu wsp馧ma鹵onkowi tzn. je瞠li jeden z wsp馧ma鹵onk闚 pracuje to jego kwota wolna oc podatku wynosi 16 tys. z,

   c) przyj望 zasad, 瞠 wraz ze wzrostem dochodu kwota wolna od podatku stopniowo maleje np. na ka盥e 5 z dochodu ponad 8000 z kwota wolna od podatku maleje o 1 z. Przyk豉d osoba o dochodzie do opodatkowania w wysoko軼i 28 tys. z ma kwot woln od podatku 4 tys. z,

   Obni瞠nie wieku emerytalnego do 65 lat dla m篹czyzn i 60 lat dla kobiet - jest sprzeczne z Konstytucj RP. Skutki opisa貫m tutaj

   Bezp豉tne leki od 75 roku 篡cia - koszt ok. 5-7 mld z. Wzro郾ie marnotrawstwo (nadmierne 'zakupy") lek闚. Wi璚ej lek闚 na rycza速. negocjowa ni窺ze ceny lek闚. obecny system zakup闚 pozwala na to. Nie jestem przekonany czy to b璠zie zgodne z Konstytucj?

   Wprowadzenie minimalnej stawki wynagrodzenia 12 z/godzin - OK

   Obni瞠nie podatku CIT dla ma造ch firm do 15 proc. - po co te preferencje? Podatek CIT w Polsce nale篡 do jednych z ni窺zych w Europie. Udzia dochod闚 z kapita逝 w PKB jest znacznie wy窺zy ni w innych krajach, udzia dochod闚 z pracy jeden z najni窺zych.

   Opodatkowanie sklep闚 wielkopowierzniowych podatkiem obrotowym - nie ma uzasadnienia aby opodatkowywa podmioty gospodarcze korzystaj帷e z "efektu skali", na tej samej zasadzie mo積a opodatkowa ka盥e du瞠 przedsi瑿iorstwo np. huty Zap豉c bezpo鈔ednio obywatele.

   Wprowadzenie podatku od aktyw闚 bankowych - tdo tej pory jako konsumenci korzystali鄉y z faktu, 瞠 banki nie s ob這穎ne podatkiem VAT. No c騜 b璠zie dro瞠j, zap豉cimy tak jak za podwy磬 VAT. Wi璚ej uwag w Podatek dla bank闚 i hipermarket闚

   Zmiany w administracji podatkowej, maj ograniczy zakres wy逝dze podatku VAT i zapewni skuteczniejszy pob鏎 akcyzy oraz podatku CIT. Ministerstwo Finans闚 zajmie si zmianami w administracji podatkowej, wyposa瞠niem jej w nowoczesne narz璠zia informatyczne pozwalaj帷e na ograniczenie zakresu wy逝dze podatku VAT, skuteczniejszy pob鏎 akcyzy i podatku CIT od du篡ch korporacji - OK. , oczekujemy chocia cz窷ciowego sukcesu

   Podwy磬a emerytur, w szczeg鏊no軼i je郵i chodzi o emerytury najni窺ze, niepozwalaj帷e na zaspokojenie podstawowych potrzeb - biednym emerytom w pierwszej kolejno軼i pomaga powinny ich dzieci, a je郵i one nie mog to OPS-y. Cz窷 biednych emeryt闚 ma aktywa, kt鏎e moze sprzeda np. rolnicy, osoby prowadz帷e dzia豉lno嗆 gospodarcz. FUS ma ogromny deficyt, nie ma uzasadnienia do powi瘯sza.

   Powr鏒 w s逝瘺ie zdrowia do finansowania bud瞠towego wraz z w豉軼iwymi dla niego rygorami - co to znaczy? Czy to oznacza, 瞠 nie b璠zie 軼i郵e zdefiniowanych 鈔odk闚 na ochron zdrowia w formie sk豉dek do NFZ i co roku pos這wie ustala b璠 kwot w bud瞠cie? Czy oznacza to, 瞠 nie b璠zie wycen procedur medycznych i szpitale b璠 finansowane tak jak lekarze pierwszego kontaktu tj. rycza速 na ka盥ego pacjenta zarejestrowanego w szpitalu. Czy to oznacza, 瞠 prywatne szpitale nie b璠 otrzymywa pieni璠zy ze 鈔odk闚 publicznych.

   B璠zie realizowa program tworzenia gabinet闚 stomatologicznych i lekarskich w szko豉ch - sk康 we幟iemy lekarzy i stomatolog闚 do pracy w szko豉ch. Kto sfinansuje wyposa瞠nie gabinet闚 stomatologicznych? Ile godzin w tygodniu ten sprz皻 b璠zie wykorzystywany? W PRL po wielkiej migracji ze wsi do miasta... wielu rodzic闚 nie wiedzia這 jak dba o zdrowie swoje i swoich dzieci (szczepienia, higiena osobista, ....) By to r闚nie okres wielu chor鏏 zaka幡ych np. gru幢ica. Dzisiaj naszym problemem jest to, 瞠 zbyt wielu rodzicom nie chce si dba o zdrowie swoich dzieci. Czy powr鏒 do rozwi您a organizacyjnych sprzed 40-50 lat jest najlepszym i najta雟zym rozwi您aniem.

   Polski obywatel ma czu si bezpiecznie, gdy potrzebuje pomocy medycznej. - Ma wiedzie, 瞠 pomoc zostanie mu udzielona szybko, b璠zie bezpiecznie i 瞠 b璠zie to pomoc bezp豉tna - nie ma szans na wprowadzenie mikro op豉t z us逝gi medyczne (jako wk豉du w豉snego w ramach ubezpieczenia) i tym samym zracjonalizowani popytu i poprawy jako軼i opieki medycznej. Wi璚ej: Op豉ty za us逝gi publicznej s逝瘺y zdrowia

   Ratownictwo medyczne nie b璠zie dzia豉 jako pa雟twowa s逝瘺a (a nie jak dotychczas jako firmy prywatne) zbudowana na podobnych podstawach co inne s逝膨ce obronie obywateli s逝瘺y pa雟twowe - b璠zie dro瞠j, nie b璠zie skuteczniej, je瞠li co nie dzia豉 obecnie w ratownictwie medycznym to trzeba naprawi, prawdopodobnie zawierane s kontrakty na zbyt ma陰 ilo嗆 zespo堯w ratowniczych, je郵i us逝gi firmy prywatnej s z貫 to trzeba zmieni na inn, uwaga na monopole lokalne.

   Wprowadzimy realn ochron polskiej ziemi przed niekontrolowanym wykupem - ju cz窷ciowo wprowadzono, propozycje PiS aby ziemi mogli kupowa jedynie polscy rolnicy z 10 letni sta瞠m nie s zgodne z zasad swobody gospodarczej, to ma zapewni elektorat na nast瘼ne wybory a nie swobod dzia豉lno軼i gospodarczej.

   Podj望 spraw wyr闚nywania dop豉t dla rolnik闚, aby polscy rolnicy nie mieli gorszych warunk闚 funkcjonowania ni rolnicy w innych krajach unijnych - prosz r闚nie zr闚na moje wynagrodzenie z wynagrodzeniami w innych krajach Unii i emerytur r闚nie. W rolnictwie w ci庵i najbli窺zych 30 lat trzeba zlikwidowa 1,2 mln ma造ch gospodarstw rolnych i skoncentrowa ziemi w pozosta造ch 300 tys. gospodarstw. Du篡m/rosn帷ym gospodarstwom trzeba zapewni 鈔odki na rozw鎩 i do nich kierowa dop豉ty z UE.

   To rodzice b璠 decydowali, czy ich dzieci p鎩d do szko造 w wieku lat sze軼iu, czy siedmiu - po pierwsze, powstanie ba豉gan. B璠 lata gdy wi璚ej rodzic闚 zdecyduje si pos豉 6-latk闚 do szko造, klasy b璠 przeludnione, a w roku nast瘼nym nie b璠zie pracy dla nauczycieli nauczania pocz徠kowego. Powstanie taki "鈍i雟ki cykl". Po drugie, w klasach b璠 dzieci pomi璠zy kt鏎ymi r騜nica wieku mo瞠 wynosi nawet 24 miesi帷e. To du穎 w pierwszych latach nauki. Po trzecie, rodzice, kt鏎y maj kilkoro dzieci, w przypadku 3,4,.. mog oceni czy ich 6-latek da sobie rad w szkole. Pozostali nie. Od tego s poradnie i niech one decyduj, 瞠 dziecko powinno p鎩嗆 do szko造 w wieku 7 lat a nie 6.

   Stopniowo wr鏂imy do o鄉ioletniej szko造 podstawowej i czteroletniego liceum - po co? skracamy z 9 do 8 lat okres powszechnej edukacji na czym ucierpi szczeg鏊nie m這dzie, kontynuowa b璠zie edukacj w szko豉ch zawodowych. Ja wiem, 瞠 ka盥y z nas pami皻a z m這do軼i najlepsze zdarzenia i afirmuje ten okres swojego 篡cia. Cz這nkowie partii "i" s w wieku .... i z rozrzewnieniem wspominaj 8 letni szko喚 zawodow i 4-letnie liceum.

   Zlikwidowanie tzw. godzin karcianych - chodzi o dwie godziny w tygodniu, kt鏎e ka盥y nauczyciel, niezale積ie od swojego pensum dydaktycznego, czyli obowi您kowego wymiaru lekcji, musi przepracowa z uczniami, np. prowadz帷 zaj璚ia wyr闚nawcze. I co w zamian?

   Szko豉 powinna kszta速owa wiedz i postaw. Elementem tej postawy powinno by silne poczucie to窺amo軼i narodowej i patriotyzm - zapomniano o postawie obywatelskiej.

   Powr鏒 do pe軟ego nauczania historii i do klasycznego kanonu lektur - wszystko na temat kanonu lektur napisa貫m tutaj

   Odbiurokratyzowanie nauki, likwidacja zb璠nych procedur biurokratycznych obci捫aj帷ych naukowc闚 - s逝sznie

   Wzmocnienie patriotyzmu Polak闚. Nasze pa雟two zn闚 musi by, bo tak kiedy by這, przedmiotem polskiej dumy. Polityka o鈍iatowa i kulturalna musi s逝篡 wzmocnieniu postaw patriotycznych. Przy wsparciu publicznych 鈔odk闚 powinny powstawa dzie豉, kt鏎e opowiedz Polsce i 鈍iatu o naszych wybitnych rodakach, naszych bohaterach i b璠 inspiracj dla kolejnych pokole Polak闚. - co to znaczy by dzisiaj patriot. To pobrzmiewa troch nacjonalizmem. Jest wiele wsp馧czesnych polskich dzie sztuki, z kt鏎ych mo瞠my by dumni, kt鏎e mog by interesuj帷e dla innych narod闚. Trzeba przeznaczy wi瘯sze pieni康ze na ich promocj: t逝maczenia ksi捫ek polskich autor闚, organizacj wystaw..... Niech urz璠nik lub polityk nie decyduj co ma by tworzone i jak.

   B璠zie szanowana zasada, 瞠 w豉dza polityczna z natury rzeczy nie powinna mie wp造wu na media prywatne. A w przypadku medi闚 publicznych "rz康 i wi瘯szo嗆 parlamentarna b璠zie kierowa豉 si jedn przes豉nk: obywatel ma prawo do rzetelnej i obiektywnej informacji" - powr鏒 do PRL

   Przywr鏂imy w豉軼iwe dzia豉nie i nadz鏎 nad s逝瘺ami specjalnymi - OK ale jak, troch si boj bior帷 pod uwag obsad ministerstw.

   Zmiany procesu legislacyjnego, kt鏎y trzeba zabezpieczy przed b喚dami, a tak瞠 przed pisaniem prawa pod dyktando lobbyst闚 - pos這wie s najliczniejszymi lobbystami. Najpierw trzeba poprawi ustaw o Lobbystach.

   Poprawa efektywno軼i funkcjonowania sadownictwa, w szczeg鏊no軼i w sprawach odnosz帷ych si do kwestii cywilno-gospodarczych, ale tak瞠 karnych. Przejrzysty i sprawnie dzia豉j帷y system sadownictwa gospodarczego. - og鏊nie, 篡czeniowo, s逝sznie.

   Najwy窺ze przewidziane prawem wyroki zas康zane s wobec ludzi tylko za to, 瞠 walczyli z korupcj. Tutaj zmiany s niezb璠ne - Prezydent pokaza kierunek zmian. Czy s康y maj by niezawis貫?


   Przeprowadzenie audytu stanu pa雟twa po poprzednim rz康zie - audyt zazwyczaj przeprowadzaj niezale積e instytucje. Na bie膨co audytu odcinkowe wykonuje NIK. Trzeba je czyta. Rz康 mo瞠 co najwy瞠j przygotowa bilans otwarcia.

   Uporz康kowanie sposobu kierowania rz康em przez premiera, chodzi m.in. o nadanie szefowi rz康u prawa do wydawania ministrom wi捫帷ych polece - jest dobre opracowanie Jana Rokity na temat reorganizacji administracji rz康owej

   Podsumowuj帷, 21 czerwonych : 10 zielonych . Pani Premier chce by wiarygodna i podtrzymuje przedwyborcze obietnice, nie bacz帷 na skutki finansowe dla bud瞠tu pa雟twa. Proponuje nam powr鏒 do przesz這軼i. Kilka propozycji jest ciekawych i nale篡 je wdro篡, kilka poprawi i te wdro篡 .

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Komentarz do expose premier Beaty Szyd這”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 22 listopada 2015 22:37
 • czwartek, 19 listopada 2015
  • Zamach na Trybuna Konstytucyjny

   To jest 250 wpis na blogu.  Co za nudny i paskudny temat mi si trafi.

   W dniu 19 listopada 2015 pos這wie PiS oraz Kukiz15 przeg這sowali zmian  ustawy  o Trybunale Konstytucyjnym. Na szcz窷cie pos這wie PSL, PO, NRP nie wzi瘭i udzia逝 w g這sowaniu i opu軼ili sal.  Tempo prac ekspresowe:

   13 listopada - projekt ustawy wp造n掖  do Sejmu,

   17 listopada - projekt ustawy skierowano do I czytania w komisji,

   18 listopada - sprawozdanie komisji,

   Dzi wiecz鏎,  b璠zie mn鏀two  komentarzy; emocjonalnych, pompatycznych mam nadziej,  瞠 kilka merytorycznych.  Poni瞠j zamieszczam moj ocen dokonanych zmian w ustawie o TK z dnia 25 czerwca 2015 roku.   Na czerwono wydrukowano zmieniony lud dodany tekst,  na zielono poprzednie brzmienie, pod spodem,  boldem,  zamieszczono  komentarz.

    

   1)   art. 12 ust. 1 i ust. 2 otrzymuj brzmienie:

   „1. Prezesa Trybuna逝 powo逝je Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spo鈔鏚 co najmniej trzech (dw鏂h) kandydat闚 przedstawionych przez Zgromadzenie Og鏊ne na okres trzech lat. Na stanowisko Prezesa Trybuna逝 mo積a by powo豉nym dwukrotnie”.

    

   „2. Kandydat闚 na stanowisko Prezesa Trybuna逝 wybiera Zgromadzenie Og鏊ne w ostatnim miesi帷u (nie p騧niej ni 3 miesi帷e przed dniem up造wu) kadencji Prezesa Trybuna逝, spo鈔鏚 s璠zi闚 Trybuna逝, kt鏎zy w g這sowaniu uzyskali kolejno najwi瘯sz liczb g這s闚. W razie opr騜nienia stanowiska Prezesa Trybuna逝, wyboru kandydat闚 dokonuje si w terminie 21 (30) dni. 

   Wyb鏎 Prezesa TK  przez prezydenta RP spo鈔鏚 trzech kandydat闚 ma na celu stworzenie warunk闚 do powo豉nia na Prezesa s璠ziego kt鏎y uzyska 1, 2, 3 lub 4  g這sy poparcia.  Czyli gdyby uda這 si PiS wprowadzi 5 nowych s璠zi闚 to mo瞠 by pewne wyboru przychylnego sobie Prezesa TK .   

   Kadencyjno嗆 Prezesa TK nie jest z造m pomys貫m.   Aby stworzy warunki do bezstronnej dzia豉lno軼i Prezesa i pozosta造ch s璠zi闚  lepiej aby Prezes  by wybierany tak jak obecnie czyli  do ko鎍a swojej kadencji s璠ziowskiej.  Kadencyjno嗆 stwarza przes豉nki do tego,  瞠 s璠ziowie b璠 miedzy sob rywalizowa i zabiega o u Prezydenta o szans nominacji na Prezesa.   

   Zaproponowanie wyboru Prezesa w ostatnim miesi帷u kadencji obecnego  oznacza odk豉danie aktu wyboru na ostatni chwil.   Poprzedni zapis jest r闚nie z造, poniewa wg niego mo積a by這 wybra Prezesa TK   w poprzedniej kadencji Sejmu lub w tym miesi帷u, pomimo 瞠 kadencja obecnego Prezesa trwa do czasu wyga郾i璚ia jego mandatu s璠ziego lub rezygnacji.  

    

   2)   art. 18 otrzymuje brzmienie:

   „S璠zi Trybuna逝 mo瞠 by osoba, kt鏎a posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska s璠ziego S康u Najwy窺zego lub Naczelnego S康u Administracyjnego.”;   

   2) w dniu wyboru ma uko鎍zone 40 lat i nie uko鎍zy豉 67 lat.

   Okre郵enie granic wieku by這 rozs康nym rozwi您aniem.

    

   3)   art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   „2. Wniosek w sprawie zg這szenia kandydata na s璠ziego Trybuna逝 sk豉da si do Marsza趾a Sejmu 30 dni (nie p騧niej ni 3 miesi帷e) przed dniem up造wu kadencji s璠ziego Trybuna逝.”;

    

   Bardzo szkodliwa zmiana.  Odbiera pos這m (i opinii publicznej) mo磧iwo嗆 zapoznania si z sylwetkami zg這szonych kandydat闚.  Co by鄉y powiedzieli gdyby kampanie wyborcz skr鏂ono do 30 dni.    Pozostawiaj帷 poprzedni zapis nale瘸這by doda zapis,  瞠 wyboru s璠ziego dokonuje si w ostatnim miesi帷u kadencji.

    

   4)   art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   „1. Osoba wybrana na stanowisko s璠ziego Trybuna逝 sk豉da wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni od dnia wyboru, 郵ubowanie nast瘼uj帷ej tre軼i:

   „Uroczy軼ie 郵ubuj, 瞠 pe軟i帷 powierzone mi obowi您ki s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego b璠 wiernie s逝篡 Narodowi i sta na stra篡 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyni帷 to bezstronnie, wed逝g mego sumienia i z najwy窺z staranno軼i, oraz strzeg帷 godno軼i sprawowanego urz璠u.”.

   奸ubowanie mo瞠 by z這穎ne z dodaniem zdania „Tak mi dopom騜 B鏬.”.”;

           wprowadza si art. 21 ust. 3, kt鏎y otrzymuje brzmienie:

   „3. Z這瞠nie 郵ubowania rozpoczyna bieg kadencji s璠ziego Trybuna逝.”

    Intencja dobra,  zapis z造.  Zaproponowane zapisy wymuszaj aby wyb鏎 nowego s璠ziego odbywa si w ostatnim miesi帷u przed zako鎍zeniem kadencji, co nie jest najlepszym rozwi您aniem.  Ust. 3 czyni z aktu 郵ubowania form zezwolenia przez Prezydenta na objecie funkcji s璠ziego TK.  奸ubowanie jest aktem przyj璚ia wyboru przez s璠ziego.  Uchwa造 powo逝j帷e s璠zi闚 okre郵aj dat rozpocz璚ia kadencji. Ust. 3 jest zb璠ny. Poprawny zapis powinien zobowi您ywa Prezydenta do przyj璚ia 郵ubowanie bez zb璠nej zw這ki.  

    

   5)   uchyla si art. 136 i art. 137.

   Art. 136. Przepis art. 18 pkt 2 stosuje si do s璠zi闚 Trybuna逝 wybieranych na to stanowisko po dniu wej軼ia w 篡cie ustawy.

    Art. 137. W przypadku s璠zi闚 Trybuna逝, kt鏎ych kadencja up造wa w roku 2015, termin na z這瞠nie wniosku, o kt鏎ym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 30 dni od dnia wej軼ia w 篡cie ustawy.

    

         Wprowadza si art. 137a w brzmieniu:

   „Art. 137a. W przypadku s璠zi闚 Trybuna逝, kt鏎ych kadencja up造wa w roku 2015, termin na z這瞠nie wniosku, o kt鏎ym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 7 dni od dnia wej軼ia w 篡cie niniejszego przepisu”.

   Ten artyku 鈍iadczy o "zamachu"  na TK.  W bie膨cym roku kadencje ko鎍z si 2 s璠ziom (3 grudnia i 9 grudnia 2015 roku). Zgodnie z obowi您uj帷ym prawem zostali ju  wybrani ich nast瘼cy.

    

   6)    Art. 2

   Kadencja dotychczasowego Prezesa i Wiceprezesa Trybuna逝 wygasa po up造wie trzech miesi璚y od dnia wej軼ia w 篡cie ustawy.

   Drugi  przyk豉d "zamachu"  na TK.   Tego zapisu nie powinno by, a je郵i ju to okres wyga郾i璚ia kadencji obecnego prezesa powinien by okre郵ony po up造wie 3 lat od dnia wej軼ia ustawy.   Nie okre郵ono w jaki spos鏏 wybierany ma by wiceprezes TK i ile trwa jego kadencja.

    

   7)   Art. 3

   Ustawa wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia.

   Bardzo kr鏒ki okres vacatio legis.  Poprzednia nowelizacja mia豉 okres 30 dni.

    

   Co teraz powinna zrobi opozycja?

   Zaskar篡 zmiany do Trybuna逝 Konstytucyjnego w najwcze郾iejszym z mo磧iwych termin闚. Trybuna Konstytucyjny powinien rozpatrzy wniosek  niezw這cznie i uzna nowelizacj za niezgodn z Konstytucj RP. 

    

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 19 listopada 2015 23:31
  • Wyb鏎 s璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego

    

   Wobec powzi璚ia nowych informacji na temat istnienia sprzeczno軼i pomi璠zy zapisami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym a Regulaminem Sejmu (ustawa okre郵a termin zg豉szania kandydat闚 na s璠ziego TK na 3 miesi帷e przed up造wem kadencji s璠ziego,   a Regulamin Sejmu na 30 dni) musia貫m skasowa tre嗆 poni窺zego wpisu jako wprowadzaj帷 czytelnika w b陰d.   Nowy wpis  jest poprawny (mam nadziej).

    

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 19 listopada 2015 14:54
 • poniedzia貫k, 16 listopada 2015
  • Uchod嬈y a sprawa polska

   Szczerze m闚i帷 mam ju serdecznie dosy wypowiedzi naszych polityk闚 na temat uchod嬈闚. Niekt鏎ych wywod闚, np. o przenoszonych chorobach nie powstydziliby si dzia豉cze NSDAP. Jak nie wiadomo jak si zachowa w nowej sytuacji to najlepiej zachowa si przyzwoicie. Oto kilka dzia豉 jakie powinni鄉y wykona (obywatele i rz康) aby w przysz這軼i spojrze w lustro i dzieciom w oczy bez wstydu:

   1. Nie gada ksenofobicznych g逝pot, ani w domu, ani publicznie.

   2. Ka盥y doros造 obywatel powinien przekaza do miesi帷 1 z (lub wi璚ej) dla organizacji pomagaj帷ym uchod嬈om z Syrii, Erytrei,.....

   3. Rz康 powinien bez zb璠nej zw這ki przekaza z bud瞠tu odpowiednie kwoty pieni璠zy na europejski fundusz pomocy dla Afryki oraz fundusz wspieraj帷y uchod嬈闚 w obozach w Libanie, Jordanii, Turcji.

   4. Do ko鎍a roku powinni鄉y przyj望 co najmniej 2 tys. imigrant闚 z Syrii (mniej wi璚ej tyle jest wolnych miejsc w o鈔odkach dla uchod嬈闚), kt鏎zy dotarli do Grecji. Do ko鎍a I kwarta逝 2016 powinni鄉y przyj望 wszystkich uchod嬈闚 w liczbie do jakiej zobowi您a si polski rz康. Preferencje powinny mie rodziny z dzie熤i. Imigrantom powinien by zaoferowany pobyt na 5-lat z opcj przed逝瞠nia na kolejnych 5-lat je郵i nie b璠zie warunk闚 powrotu do ich kraju.

   5. Co roku powinni鄉y oferowa uchod嬈om, kt鏎ych przyj瘭i鄉y a kt鏎zy s w wieku uniwersyteckim, kilkadziesi徠 stypendi闚 z prawem kszta販enia si na wybranych polskich wy窺zych uczelniach.

   6. Nie ogl康aj帷 si na pozosta造ch cz這nk闚 UE, powinni鄉y zadeklarowa gotowo嗆 do przyjmowania co roku np. 2 tys. uchod嬈闚 syryjskich przebywaj帷ych w obozach w Libanie (to jest ma造 kraj z za du膨 liczb uchod嬈闚), priorytet dla rodzin z dzie熤i w wieku szkolnym, oferuj帷 im 5-letni pobyt w Polsce z opcj.......

   7. Wywiera presj na kraje UE aby kontrolowa造 zewn皻rzne granice UE. Okresowo mo積a im pom鏂. W璕rzy dali rad inni te mog. Do momentu, a nie zostanie zatrzymany niekontrolowany nap造w imigrant闚 nie przyjmowa, 瘸dnych nowych zobowi您a do przej璚ia imigrant闚 z innych pa雟tw UE.

   8. Przygotowa propozycj, do dyskusji, wsp鏊nych zasad polityki imigracyjnej i azylowej dla pa雟tw z grupy Schengen.

   Tylko tyle i a tyle.

   Ps. Oficjelom z UE zajmuje kilka miesi璚y aby doj嗆 do wniosk闚 jakie w kilkadziesi徠 minut zosta造 zaproponowane w poprzednim tek軼ie.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (1) Poka komentarze do wpisu „Uchod嬈y a sprawa polska”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 16 listopada 2015 23:47
 • czwartek, 12 listopada 2015
  • Centralne obchody 安i皻a Niepodleg這軼i

   Cudzoziemiec,  郵edz帷y obchody Narodowego 安i皻a Niepodleg這軼i doszed豚y do wniosku, 瞠 centralnym wydarzeniem jest marsz z racami kilkudziesi璚iu tysi璚y Polak闚  w Warszawie skanduj帷ych has這  "Polska dla Polak闚". 

   Tak jak w poprzednich latach (Marsz 2011 ,  Marsz 2014 )  trzy og鏊nopolskie telewizyjne kana造 informacyjne + telewizja TRWAM zorganizowa造 wielogodzinn transmisj on-line  z przebiegu marszu z udzia貫m plejady komentator闚. Nie transmitowano obchod闚 z Bia貫j Podlaskiej z udzia貫m Prezydenta RP.  G堯wne wydanie Wiadomo軼i TVP informacj o tym jak 鈍i皻owano w r騜nych miastach Polski umie軼i這 jako ostatni punkt wieczornych informacji!!! 

   Listopadowa pogoda fatalna do 鈍i皻owania,  ale 鈍i皻ujemy z coraz wi瘯sz fantazj:   marsze,  酥iewy, biegi,  inscenizacje grup rekonstrukcyjnych,  bicie rekordu w d逝go軼i flagi narodowej,.....  

   W por闚naniu z poprzednimi latami jest post瘼.  Policja przed 11 listopada w zasadzie milcza豉 i nie  podgrzewa豉 sytuacji komunikatami   jak si szykuje na uczestnik闚 marszu.  Nie ustawia豉 si w kordon na trasie (na widoku)  maszeruj帷ych.  Stra marszu by豉 liczniejsza ni w latach ubieg造ch i zadymiarzy przyjecha這 jakby mniej.

   Nie by這 bijatyki z policj.  Jest nadzieja, 瞠 w przysz造m roku stacje TV zrezygnuj z promowanie nacjonalizmu i ksenofobii i  zaczn organizowa przekazy  uroczysto軼i z innych miast Polski.

    

    

    

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 12 listopada 2015 18:35
 • czwartek, 05 listopada 2015
  • Reklamy w TV

   Stacje telewizyjne wiedz,  瞠 staramy si nie ogl康a reklam.  Opr鏂z starych trik闚,  polegaj帷ych na wstawianiu blok闚 reklamowych w 鈔odku filmu,  koordynacji czasu emisji blok闚 reklamowych mi璠zy stacjami tak aby鄉y nie mieli gdzie "uciec",......    wprowadzi造 nowy  „鈔odek przymusu”  ogl康ania reklam:  

   Niepunktualno嗆. 

   Programy, filmy   zamiast rozpoczyna si zgodnie z harmonogramem rozpoczynaj si z  3,  4,   5  minutowym op騧nieniem.  Ta praktyka stosowana jest g堯wnie wieczorem.  Przoduje w niej telewizja pa雟twowa.  TVN te nie ust瘼uje.   

    

    

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (4) Poka komentarze do wpisu „ Reklamy w TV”
   Tagi:
   brak
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 05 listopada 2015 12:50
 • wtorek, 03 listopada 2015
  • 500 z dotacji na dziecko mo積a przyzna m康rze

   PiS  zachowa si jak kr鏊owie elekcyjni przekupuj帷y polsk szlacht, co by這 jedn z przyczyn upadku I Rzeczpospolitej.  Obieca, i obietnicy zamierza dotrzyma:  500 z  miesi璚znie na drugie, trzecie i kolejne dziecko. Rodzina z tr鎩k dzieci dostanie 1 tys. z, z czw鏎k - 1,5 tys. Dodatek dostan te rodziny z jednym dzieckiem, ale tylko najubo窺ze - w kt鏎ych doch鏚 na osob nie przekracza 800 z. W rodzinie z dzieckiem niepe軟osprawnym limit ro郾ie do 1,2 tys. z. Dodatek nale篡 si na ka盥e dziecko do 18 roku 篡cia; r闚nie osobie wychowuj帷ej je samotnie i opiekunowi prawnemu.  Nowe dodatki mia造by obj望 oko這 3,6 mln dzieci.  Roczny koszt dla bud瞠tu pa雟twa, ponad 20 mld z. 

   Poni窺ze dwa wykresy przedstawiaj dotacje na dzieci wg propozycji PiS.

   Prezentacja1Prezentacja2

   Propozycja PiS  (plus dotychczasowe ulgi na dzieci w PIT: 94 z miesi璚znie na 1 i 2 dziecko, 167 z na 3 dziecko, 225 z na 4 o kolejne dziecko ale nie wi璚ej ni zap豉cone sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne i PIT)  oznacza,  瞠 pa雟two (my wszyscy) bierze  drugie i kolejne dziecko  na swoje utrzymanie.   W zamo積ych rodzinach r闚nie.   Jaki to ma sens,  transferowa 鈔odki bud瞠towe do rodzin w dobrej i bardzo dobrej sytuacji materialnej? 

    

   Moim  zdaniem aby wesprze rodzin pa雟two powinno skoncentrowa si na trzech zagadnieniach:

   1)   wywi您ywa si lepiej z obowi您k闚 kt鏎e ju wzi窸o na siebie; edukacja,  ochrona zdrowia dzieci,....  Redaktorzy GW Leszek Kostrzewski i Piotr Mi帷zy雟ki  przedstawiaj kilka przyk豉d闚 lepszego wykorzystania 鈔odk闚 publicznych na wsparcie polityki prorodzinnej.

   2)   praca dla rodzic闚,

   3)   mieszkania na wynajem,

   Tylko tyle i a tyle.

    Mo積a przyj望 dwa stanowiska wobec propozycji PIS:  

   1. Niech PiS p豉ci (czyli my) skoro obieca.l I niech bud瞠t tonie.
   2. Zmodyfikowa projekt PIS i wskaza 廝鏚豉 jego finansowania.

   Wybieram drugi wariant.

   Modyfikacja  propozycji PiS mog豉by by nast瘼uj帷a.  500 z miesi璚znie na dziecko otrzymuj rodziny w kt鏎ych miesi璚zny doch鏚 po opodatkowaniu na cz這nka rodziny jest mniejszy ni 800 z.   Je瞠li doch鏚 na cz這nka rodziny przekracza 800 z,  to na dotacja stopniowo maleje np.  na ka盥e 2 z dochodu ponad 800 z dotacja maleje o 1 z.  Przyk豉dowo, rodzina z dochodem 1100 z na cz這nka rodziny otrzyma dotacj w wysoko軼i 350 z  miesi璚znie na dziecko.   Rodzina z dochodem 1800 z na osob lub wy窺zym nie otrzyma dotacji.  Poni窺ze wykresy ilustruj niniejsza propozycj.

   Prezentacja3
   Prezentacja4

   Tak zmodyfikowana dotacja ma dwie zalety.   Jej koszt dla bud瞠tu b璠zie znacznie ni窺zy w  propozycji PIS.  Dotacja trafia do rodzin o niskich i 鈔ednich dochodach.  Przyk豉dowo w rodzinie, w kt鏎ej rodzice zarabiaj przeci皻ne wynagrodzenie (2 * 4000 z = 8000)  z jednym dzieckiem  dotacja b璠zie zerowa,  ale ju w przypadku dw鎩ki dzieci b璠zie na poziomie nieznacznie wy窺zym od obecnej ulgi w PIT.    

   Aby sfinansowa tak zmodyfikowan dotacj na dzieci nale篡 wprowadzi nast瘼uj帷e korekty w podatku PIT:

   1. Zlikwidowa obecn ulg na dziecko w PIT.
   2. Zlikwidowa koszt uzyskania przychodu. Nie wiadomo po co je wprowadzono,  chyba po to aby bardziej skomplikowa rozliczenie PIT.
   3. Zlikwidowa wsp鏊ne rozliczanie PIT przez ma鹵onk闚, kt鏎e jest ulg dla os鏏 o wysokich dochodach.    Zamiast wsp鏊nego opodatkowania ma鹵onk闚,  wprowadzi zasad, 瞠 wsp馧ma鹵onek, kt鏎y osi庵n掖 doch鏚 poni瞠j kwoty wolnej od podatku mo瞠 przekaza "niewykorzystan" cz窷 kwoty wolnej do odliczenia przez drugiego wsp馧ma鹵onka.

   Powr鏂 do poprzedniego dylematu.  Partie opozycyjne mog przyj望 biern postaw:  niech PIS wprowadza swoje obietnice przy naszym sprzeciwie i niech pa雟two tonie lub zachowa sie konstruktywnie i pr鏏owa zmodyfikowa propozycj PIS ,  np.  jak powy瞠j.    

    

    

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (5) Poka komentarze do wpisu „ 500 z dotacji na dziecko mo積a przyzna m康rze”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 03 listopada 2015 18:44

Tagi

Kana informacyjny