Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

ordynacja wyborcza

 • wtorek, 15 pa寮ziernika 2013
  • Referendum w Warszawie

   W tek軼ie Referendalne propozycje Prezydenta RP zaproponowa貫m zmian obecnych zasad obowi您uj帷ych dla referend闚 odwo逝j帷ych w豉dz na nast瘼uj帷 zasad:

   W豉dze lokalne mog by odwo豉ne, je郵i w referendum zag這suje za ich odwo豉niem, wi璚ej os鏏 ni 50 proc. liczby bior帷ych udzia w wyborze odwo造wanego organu.

   Wg obecnych zasad aby warszawskie referendum by這 wi捫帷e powinno w nim wzi望 udzia co najmniej 389 430 obywateli (tj. 3/5 * 649049 - liczba os鏏 kt鏎e wzi窸y udzia w wyborach). W referendum wzi窸o udzia 343732 obywateli, co oznacza 瞠 referendum nie by這 wi捫帷e.

   Czy wg zaproponowanej nowej zasady referendum by這by wi捫帷e i czy Prezydent Warszawy by豉by odwo豉na?

   Odpowied: Referendum by這by wi捫帷e, poniewa nie nak豉dany jest 瘸den warunek co do frekwencji. Pani Prezydent nie by豉by odwo豉na. W warszawskim referendum za odwo豉niem zag這sowa這 322017 obywateli. Aby Prezydent Warszawy zosta豉 odwo豉na za jej odwo豉niem powinno zag這sowa 324525 obywateli tj. ½ * 649049 - liczba os鏏 kt鏎e wzi窸y udzia w wyborach.

   Wg propozycji zg這szonej przez Prezydent RP aby warszawskie referendum by這 wi捫帷e powinno w nim w膨 udzia co najmniej 649049 obywateli tj. liczba os鏏 kt鏎e wzi窸y udzia w wyborach.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Referendum w Warszawie”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 15 pa寮ziernika 2013 23:47
 • wtorek, 24 wrze郾ia 2013
  • Referendalne propozycje Prezydenta

   Prezydent Komorowski przygotowa projekt ustawy, kt鏎ej celem jest wspieranie obywateli wmo磧iwo軼i realizowania zasady demokracji bezpo鈔edniej poprzez formu喚 wys逝chania obywatelskiego, poprzez formu喚 inicjatywy uchwa這dawczej obywatelskiej, poprzez zasady organizowania konsultacji obywatelskich.

   Zgodnie zprezydenckim projektem zmieni si te przepisy dotycz帷e lokalnych referend闚.

   1. Referenda b璠 wi捫帷e dlasamorz康闚 niezale積ie od frekwencji. Bez wzgl璠u na liczb os鏏, kt鏎e wezm udzia wreferendum, w豉dze b璠 musia造 wprowadzi przeg這sowane rozwi您anie. Je郵i jednak b璠zie to si wi您a這 zkosztami, samorz康 ma prawo zorganizowa drugie referendum, dotycz帷e samoopodatkowania mieszka鎍闚.

   2. Inaczej ma by wprzypadku referend闚 dotycz帷ych odwo豉nia w豉dz. By ich wynik by wi捫帷y, liczba os鏏 bior帷ych udzia wreferendum nieb璠zie mog豉 by ni窺za od liczby os鏏, kt鏎e g這sowa造 wwyborach danych w豉dz.

   Pierwsza propozycja zmian w zasadach przeprowadzania referend闚 stwarza mo磧iwo嗆 przeforsowania swoich propozycji ma造m, ale dobrze zorganizowanym grupom obywateli wbrew woli wi瘯szo軼i, je郵i ta wi瘯szo嗆 b璠zie bierna i nie we幟ie udzia逝 w referendum. Obecnie obowi您uj帷e przepisy nie s zbyt restrykcyjne. Referendum jest wa積e, je瞠li wzi窸o w nim udzia co najmniej 30% uprawnionych do g這sowania. Wynik referendum jest rozstrzygaj帷y, je瞠li za jednym z rozwi您a w sprawie poddanej pod referendum oddano wi璚ej ni po這w wa積ych g這s闚. Wynik referendum gminnego w sprawie samoopodatkowania si mieszka鎍闚 na cele publiczne jest rozstrzygaj帷y, je瞠li za oddano co najmniej 2/3 wa積ych g這s闚.

   Druga z propozycji referendalnych Prezydenta uniemo磧iwi wr璚z odwo豉nie w豉dz lokalnych. Trudno oczekiwa, 瞠 w referendum we幟ie udzia wi璚ej obywateli ni w wyborach. Jednocze郾ie obecnie obowi您uj帷e przepisy umo磧iwiaj przedterminowe odwo豉nie w豉dz lokalnych w referendum przez mniejsz liczb obywateli ni liczba obywateli, kt鏎a g這sowa豉 za powo豉niem organu w wyborach. Obecnie referendum w sprawie odwo豉nia organu jednostki samorz康u terytorialnego pochodz帷ego z wybor闚 bezpo鈔ednich jest wi捫帷e je瞠li udzia w nim wzi窸o nie mniej ni 3/5 liczby bior帷ych udzia w wyborze odwo造wanego organu. Oznacza to, 瞠 organ mo瞠 by odwo豉ny je郵i za jego odwo豉niem zag這suje 30 proc. liczby bior帷ych udzia w wyborze odwo造wanego organu (przy frekwencji 3/5 i 50 proc. g這suj帷ych za odwo豉niem).

   Pierwsz z referendalnych propozycji Prezydenta nale篡 odrzuci. Drug poprawi wg poni窺zej propozycji:

   W豉dze lokalne mog by odwo豉ne, je郵i w referendum zag這suje za ich odwo豉niem, wi璚ej os鏏 ni 50 proc. liczby bior帷ych udzia w wyborze odwo造wanego organu.

   Spe軟ienie tego warunku w referendum oznacza, 瞠 w pierwotnych wyborach przy obecnym nastawieniu wyborc闚 obecne w豉dze nie zosta造by wybrane. 

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (1) Poka komentarze do wpisu „Referendalne propozycje Prezydenta”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 24 wrze郾ia 2013 10:46
 • czwartek, 11 pa寮ziernika 2012
  • Bezpo鈔ednie wybory Premiera

   Jaros豉w Flis w artykule „Diabelski detal” w 40 numerze Tygodnika Powszechnego sformu這wa postulat wyb鏎 Premiera odbywa si wyborach powszechnych, a wyboru Prezydenta powinno dokonywa Zgromadzenie Narodowe. Autor uzasadnia swoj propozycj tym, 瞠 to Premier faktycznie kieruje pa雟twem, a nie Prezydent.

   Autor niedocenia roli Prezydenta – co prawda dotychczasowi i obecny Prezydent nie dostarczyli dowod闚 o wa積o軼i tego urz璠u - , kt鏎y jest bardzo wa積ym ogniwem w procesie stanowienia prawa (wybierany przez ZN b璠zie bardziej mniej niezale積y). Prezydent powo逝j帷y s璠zi闚, prokuratora generalnego, genera堯w itd. Nale篡 si zastanowi czy Prezydent nie powinien pe軟i swojego urz璠u tylko jedn kadencj trwaj帷 7 lat i odpowiada przed Bogiem i Histori, a nie poddawa si weryfikacji w walce o drug kadencj.

   Co do wyboru Premiera w wyborach powszechnych to takie rozwi您anie mo瞠 mie nast瘼uj帷e zalety:

   Wymusi przedstawianie program闚 spo貫czno-gospodarczych przez kandydat闚, co uczyni wyb鏎 Premiera i wybory do Sejmu bardziej merytoryczne,

   Premier b璠zie rozliczny przez wyborc闚 z realizacji programu,

   Je郵i wyb鏎 premiera odbywa豚y si w tym samym terminie co wybory do Sejmu to wzros豉by frekwencja wyborcza.

   Wady:

   Premier mo瞠 mie problem ze stworzeniem koalicji w Sejmie popieraj帷ej jego rz康, a skuteczne rz康zenie bez wi瘯szo軼i mo瞠 by w naszych warunkach niemo磧iwe,

   Konieczna by豉by powa積a przebudowa Konstytucji, m.in. zmiana trybu odwo造wania premiera przed up造wem kadencji,

   Jakie jeszcze wady i zalety?

   Ps. Du膨 cz窷 artyku逝 autor po鈍i璚a krytyce JOW. Polecam lektur, szczeg鏊nie zwolennikom JOW

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Bezpo鈔ednie wybory Premiera”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 11 pa寮ziernika 2012 18:05

Tagi

Kana informacyjny