Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

prawo

 • 鈔oda, 08 marca 2017
  • Czy planowane zmiany w ustawie o KRS s zgodne z Konstytucj RP

   Rz康 przyj掖 projekt zmian w ustawie o Krajowej Radzie S康ownictwa. Wnosi one cztery istotne zmiany:

   1. Dotychczasowy sk豉d KRS nie ulega zmianie lecz KRS b璠zie sk豉da豉 si z dw鏂h izb (dw鏂h zgromadze). W sk豉d pierwszego zgromadzenia wchodzi b璠zie 15 s璠zi闚. W sk豉d drugiego zgromadzenia: pierwszy Prezes S康u Najwy窺zego, Minister Sprawiedliwo軼i, Prezes Naczelnego S康u Administracyjnego, przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej, czterech pos堯w, dw鏂h senator闚.

   2. G這sowania b璠 odbywa si rozdzielnie w obu izbach. Orzeczenie/decyzja/rekomendacja b璠 prawomocne je郵i decyzja obu izb b璠zie taka sama.

   3. 15 s璠zi闚 - cz這nk闚 pierwszego zgromadzenia KRS b璠zie wybieranych przez Sejm, a nie jak dotychczas przez wszystkich s璠zi闚.

   4. Zako鎍zenie kadencji obecnego sk豉du KRS.

   Omawiaj帷 ww. propozycje opozycja k豉dzie si nacisk, 瞠 doprowadz one do upolitycznienia s康ownictwa. Na pewno stwarzaj dobre przes豉nki ku temu.

   Istotne jest czy ww. propozycje s zgodne z Konstytucj RP?

   Zadania KRS, sk豉d, spos鏏 wy豉niania jej cz這nk闚, tryb obrad Rady okre郵aj art. 186 i 187 Konstytucji RP, kt鏎e stanowi:

   "Art. 186.

   1. Krajowa Rada S康ownictwa stoi na stra篡 niezale積o軼i s康闚 i niezawis這軼i s璠zi闚.

   2. Krajowa Rada S康ownictwa mo瞠 wyst徙i do Trybuna逝 Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodno軼i z Konstytucj akt闚 normatywnych w zakresie, w jakim dotycz one niezale積o軼i s康闚 i niezawis這軼i s璠zi闚.

   Art. 187.

   1. Krajowa Rada S康ownictwa sk豉da si z:

   1) Pierwszego Prezesa S康u Najwy窺zego, Ministra Sprawiedliwo軼i, Prezesa Naczelnego S康u Administracyjnego i osoby powo豉nej przez Prezydenta Rzeczypospolitej,

   2) pi皻nastu cz這nk闚 wybranych spo鈔鏚 s璠zi闚 S康u Najwy窺zego, s康闚 powszechnych, s康闚 administracyjnych i s康闚 wojskowych,

   3) czterech cz這nk闚 wybranych przez Sejm spo鈔鏚 pos堯w oraz dw鏂h cz這nk闚 wybranych przez Senat spo鈔鏚 senator闚.

   2. Krajowa Rada S康ownictwa wybiera spo鈔鏚 swoich cz這nk闚 przewodnicz帷ego i dw鏂h wiceprzewodnicz帷ych.

   3. Kadencja wybranych cz這nk闚 Krajowej Rady S康ownictwa trwa cztery lata.

   4. Ustr鎩, zakres dzia豉nia i tryb pracy Krajowej Rady S康ownictwa oraz spos鏏 wyboru jej cz這nk闚 okre郵a ustawa. "

   Art. 187 ust. 4 daje bardzo szerok delegacj do uregulowa KRS w drodze ustawy i je郵i analizowa proponowane zmiany jedynie w oparciu o zapis tego punktu to mo積a by doj嗆 do wniosku, 瞠 pierwsze trzy zg這szone propozycje nie s sprzeczne z Konstytucj RP. Inny obraz wy這ni si je瞠li we幟iemy pod uwag pozosta貫 zapisy Konstytucji RP i tzw. "ducha Konstytucji" czyli wol/intencje ustrojodawcy wynikaj帷e z ca這軼i ustawy zasadniczej.

   ad 1. Je瞠li podzia KRS na dwie izby zinterpretujemy jako "ustr鎩 KRS" to wydaje si on zgodny z zapisem art. 187, ust. 4.. Jednak b璠zie to nadinterpretacja. Ustrojodawca przez "ustr鎩" rozumia zapewne wewn皻rzn struktur organ闚 w豉dzy i kontroli KRS oraz sta貫 zespo造 tematyczne. Gdyby ustrojodawca planowa dwie izby w KRS to by wyra幡ie zaznaczy, tak jak ma to miejsce w przypadku Parlamenty, gdzie Konstytucja RP okre郵a uprawnienia i zadania Sejmu i Senatu oraz relacje pomi璠zy izbami. Ustrojodawca w Konstytucji RP powo豉 kilka organ闚 kolegialnych. Z zapis闚 konstytucyjnych mo積a wnioskowa , 瞠 zawsze mia na my郵i jednolite organy kolegialne.

   ad 2. Propozycja rozdzielnego g這sowania przez dwie izby (dwa zgromadzenia w KRS) narusza zasad jednakowej wagi ka盥ego g這su w organie kolegialnym. G這s cz這nka KRS w pierwszym zgromadzeniu sk豉daj帷ym si z s璠zi闚 ma mniejsza "wag" ni g這s cz這nka drugiego zgromadzenia (pos這wie, senatorzy, prezesi sad闚). W pierwszej izbie aby przeg這sowa uchwa喚 potrzeba 8 g這s闚, w drugiej wystarczy 6. KRS jest organem kolegialnym, kt鏎y powinien kierowa si w swej dzia豉lno軼i zasadami demokracji. Nie by這 intencj ustrojodawcy r騜nicowa znaczenia cz這nk闚 jednolitego organu kolegialnego przy podejmowaniu wsp鏊nych decyzji. Zaproponowany spos鏏 g這sowania nie spe軟ia zasad ustroju demokratycznego, narusza art. 2 Konstytucji RP.

   ad 3. Konstytucja RP precyzyjnie okre郵a kto wybiera 10 spo鈔鏚 25 cz這nk闚 KRS. Nie okre郵a kto i jak wybiera 15 s璠zi闚 - cz這nk闚 KRS. Z analizy art. 186 ust. 1 i art. 187 ust. 1 mo積a domniema, 瞠 ustrojodawca zak豉da wyb鏎 15 cz這nk闚 Rady przez 鈔odowisko s璠zi闚. Po pierwsze, gdyby ustrojodawca zak豉da wyb鏎 15 s璠zi闚 przez Sejm to by to jednoznacznie zapisa, tak jak w przypadku wyboru czterech pos堯w na cz這nk闚 KRS (art. 187, ust. 1, pkt. 3). Po drugie, gdyby intencj ustrojodawcy by wyb鏎 15 sedzi闚 na cz這nk闚 KRS przez Sejm - cia這 polityczne - to nie wprowadza豚y do sk豉du KRS 4 pos堯w jako przedstawicieli Sejmu. Ustrojodawca prawdopodobnie zapisa豚y w Konstytucji RP ilu cz這nk闚 KRS spo鈔鏚 s璠zi闚 wybiera Sejm, ilu Senat, a ilu Prezydent RP.

   ad 4. Skr鏂enie kadencji obecnego sk豉du KRS jednoznacznie narusza art. 187 ust. 3 Konstytucji RP i nie ma co do tego 瘸dnych w徠pliwo軼i.

   Nasza Konstytucja jest obszerna ale przyk豉d KRS pokazuje, 瞠 w wielu miejscach trzeba j poprawi i napisa jednoznacznie. υpatologicznie tak aby Ziobro i Jaki zrozumieli. Krytykuj帷 ministra za projekt zmian w KRS (i inne niecne rzeczy) nale篡 jednak udzieli mu poparcia w innych proponowanych reformach systemu s康ownictwa np. wprowadzenie zasady, 瞠 rozpocz皻a rozprawa przed s康em ma toczy si dzie po dniu, a do zako鎍zenia, a nie jak obecnie przez kilka miesi璚y lub lat z kilkutygodniowymi przerwami pomi璠zy kolejnymi rozprawami.

   Po co PiS chce w drodze ustawy zmienia konstytucyjne zasady?

   Po pierwsze, obecny sk豉d KRS pozwala PiS jedynie na blokowanie pewnych kandydat闚 na s璠zi闚. Przy g這sie sprzeciwu cz這nk闚 KRS; pos豉 lub senatora Prezydent ma przes豉nki aby nie powo豉 danego kandydata na s璠ziego. PiS chce powo造wa swoich s璠zi闚 a nie tylko blokowa.

   Po drugie, ustanowienie sk豉du KRS i zasad jej pracy wg zasad niezgodnych z Konstytucj RP powoduje, 瞠 w przysz這軼i wszelkie jej decyzje mog zosta uznane za niewa積e, tj. podj皻e przez zesp馧 ludzi, kt鏎y nie by KRS w znaczeniu konstytucyjnym. Czyni to nowo powo豉nych i awansowanych s璠zi闚 zak豉dnikami ustroju budowanego przez PiS. Je郵i nie b璠 go popiera to strac swoje stanowiska s璠ziowskie.

   Po trzecie, dop鏦i PiS jest u w豉dzy to b璠zie g這si, 瞠 wszystko jest lege artis . Z up造wem czasu ludzie zapomn, przyzwyczaj si. A je郵i w przysz這軼i inna partia dojdzie do w豉dzy i b璠zie chcia豉 "posprz徠a" niekonstytucyjny ba豉gan po PiS, to powodzenia. To jak sprz徠anie stajni Augiasza.

   Opinia KRS do projektu ustawy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 08 marca 2017 18:12
 • czwartek, 01 grudnia 2016
  • Anonimowo嗆 sprzyja bezprawiu

   Anonimowo嗆 sprzyja bezprawiu. Dotyczy to r闚nie post瘼owania s璠zi闚 i prokurator闚.

   Wczorajsza informacja o aresztowaniu J霩ef Pinior legendarnego dzia豉cza "Solidarno軼i" z Wroc豉wia, potem eurodeputowanego i senatora Platformy Obywatelskiej by豉 newsem dnia. Nazwisko senatora zosta這 wybite na pierwszy plan. Natomiast nazwisko prokuratora, kt鏎y prowadzi 郵edztwo, nazwisko prokuratora, kt鏎y podj掖 decyzj o zatrzymaniu pozosta這 anonimowe, wszelkie decyzje i dzia豉nia podejmowa豉 "prokuratora z Poznania" (przyk豉dowo przeczytaj relacje G這su Wielkopolskiego). W Stanach Zjednoczonych informacja to takim wydarzeniu brzmia豉by mniej wi璚ej tak: "Prokurator John Smith z Chicago podj掖 decyzje o tymczasowym aresztowaniu by貫go senatora J.P. "

   Dzisiaj niezawis造 s康 podejmie decyzj o tymczasowym aresztowaniu J霩efa Piniora. Ciekawe czy media podadz nazwisko s璠ziego, czy znowu pozostanie anonimowy.

   Nie wiem czy J霩ef Pinior pope軟i przest瘼stwo, ale jestem przekonany, 瞠 zastosowana przez prokuratora (nazwisko????) i CBA bolszewicka forma jego zatrzymania nie by豉 potrzebna. Czy organy 軼igania obawiaj si, 瞠 JP mo瞠 dalej pope軟ia przest瘼stwa, unika post瘼owania karnego b康 w inny spos鏏 je utrudnia? Gdyby prokurator wezwa senatora na przes逝chani to ten by si z pewno軼i stawi.

   Przypomina mi si sprawa ministra Romualda Szeremietiewa, z pocz徠ku wieku. Przez kilka nazwisko ministra przewija這 si w prasie jako podejrzanego. Kariera publiczna ministra zosta豉 z豉mana. Po kilku latach s康 uniewinni ministra. Niestety nazwisko, 瘸dnego z prokurator闚 nie przebi這 si do opinii publicznej.

   A poza tym s康z, 瞠 dziennikarze musz wzi望 si do rzetelnej pracy. Koniec z anonimowo軼i s璠zi闚 i prokurator闚. Zamiast anonimowego podmiotu "prokuratura..." u篡wamy "prokurator Jan Kowalski z prokuratury xxxxxxx....."

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (3) Poka komentarze do wpisu „ Anonimowo嗆 sprzyja bezprawiu”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 01 grudnia 2016 12:30
 • czwartek, 17 grudnia 2015
  • Trudno broni kogo kto wywiesza bia陰 flag

   Obywatele organizuj si aby broni niezale積o軼i Trybuna逝 Konstytucyjnego.  Niestety s璠ziowie Trybuna逝 nie pomagaj obywatelom.  Oto kilka przyk豉d闚:

   1.   7 listopada br.  s璠ziowie Trybuna逝: Roman Hauser, Andrzej Jakubecki, Krzysztof 奸ebzak rozpocz瘭i swoje kadencje. Tak twierdz wszyscy konstytucjonali軼i.   Po 20 listopada sprawdzam na stronie internetowej  Trybuna逝 aktualny sk豉d s璠ziowski TK.  Zamieszczono zdj璚ia tylko 12 s璠zi闚,  zdj耩 ww.  trzech s璠zi闚 nie zamieszczono.  Lepiej jest na stronie Wikipedii. Tam s wymienieni wszyscy s璠ziowie z odpowiednimi adnotacjami,  o tym 瞠 nie z這篡li 郵ubowania.  Pisz pismo do Dyrektora Zespo逝 Prezydialnego TK.  Jest reakcja.   Strona ze sk豉dem Trybuna逝 zostaje usuni皻a i do dzi znajduje si w aktualizacji.   Brawo za odwag.  Nawet 3 zdj耩 bali si zamie軼i z odpowiednia adnotacj, a przecie ju od 7 listopada ww. s璠ziowie powinni pracowa w gmachu TK.

   2.   Widz帷 (ju 13 listopada, by dost瘼ny projekt nowelizacji ustawy o TK), co planuje wi瘯szo嗆 parlamentarna, trzej nowo wybrani s璠ziowie nie zdobyli si na przes豉nie Prezydentowi podpisanego tekstu 郵ubowania.  Wiem, 瞠 to jest troch naci庵ane dzia豉nie,  瞠 s這wo "wobec"  ma jednoznaczne znaczenie,  瞠 to po trosze uw豉cza to godno軼i nowo wybranych s璠zi闚.  No ale jak pos這wie PiS wal kijem bejsbolowym w formie bezprawnych uchwa, a Prezydent przyjmuje 郵ubowania w nocy,   to mo瞠 warto r闚nie dzia豉 niekonwencjonalnie. 

   3.  Sejm uchwalaj帷 19 listopada br. nowelizuj ustawy o TK pogwa販i  szereg zasad stanowienia prawa.   Na posiedzeniu 9 grudnia br.  "Trybuna, dostrzegaj帷 liczne wady procesu legislacyjnego wynikaj帷e z naruszenia regulaminu Sejmu i ustawy o Krajowej Radzie S康ownictwa, nie stwierdzi niekonstytucyjno軼i ca貫j ustawy nowelizuj帷ej. TK orzekaj帷 w sk豉dzie  pi璚iu s璠zi闚 podtrzyma pogl康 Trybuna逝 wyra穎ny w pe軟ym sk豉dzie w wyroku z 7 listopada 2013  r., (sygn. K 31/12), 瞠 naruszenie postanowie regulaminu Sejmu nie powoduje samo przez si  naruszenia konstytucji."  A mi szcz瘯a opad豉 gdy to us造sza貫m.  S璠ziowie otworzyli pos這m szeroko drzwi do uchwalania nowelizacji ustaw w ekspresowym tempie, bez konsultacji, bez opinii,  bez wys逝cha publicznych,  z ekspresowa dyskusj plenarn.  Czy by這 mo磧iwe inne  orzeczenie ?   Je郵i nie,  to mamy jako obywatele problem. 

   4.    Podczas posiedzenia 9 grudnia s璠ziowie TK wykazali si wielk nieporadno軼i w zadawaniu pyta  przedstawicielowi Sejmu panu pos這wi Markowi Astowi.  Przyk豉d (upraszczam wypowiedzi):

   S璠zina:   Prosz poda przyczyny szybkiego procedowania ustawy?

   Pose M. Ast:   Sejm dzia豉 w stanie wy窺zej konieczno軼i.

   KONIEC

   畝dnych dodatkowych pyta, na czym ten stan wy窺zej konieczno軼i polega,  kt鏎e z artyku堯w ustawy likwidowa造 stan wy窺zej konieczno軼i.  To tak jakby w sprawie o pobicie 80-cio letnie babci przez kibola s璠zia spyta:

   S璠zia:  Dlaczego skatowa Pan staruszk do nieprzytomno軼i?

   Kibol:   Dzia豉貫m w obronie w豉snego 篡cia.

   KONIEC

   S璠ziowie s skoncentrowaniu na orzeczeniu, w kt鏎ym s wymieniane numery artyku堯w ustawy i Konstytucji  i na uzasadnieniu orzeczenia.  Opinia publiczna ma這 co z tego rozumie.    Czasami celna wymiana zda s璠ziego z przedstawicielem  Sejmu,  ukazuj帷a jak absurdalne s argumenty PiS  wi璚ej zrobi dobrego ni najlepsze orzeczenie.    K豉mstwo powt鏎zone 100 razy,  瞠 Sejm dzia豉 w stanie wy窺zej konieczno軼i  staje si prawd dla wielu obywateli. 

    

   A poza tym s康z, 瞠 dziennikarze musz wzi望  si  do rzetelnej pracy. 

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 17 grudnia 2015 00:58
 • czwartek, 10 grudnia 2015
  • S這wa kt鏎e zdecyduj o przysz這軼i Trybuna逝 Konstytucyjnego

   "oraz" "wobec" - te dwa s這wa b璠 decydowa造 o tym jak potoczy si dalej konflikt o Trybuna Konstytucyjny.

   "oraz"

   Zosta這 u篡te w ustawie o TK z 25 czerwca 2015 r. w art. 19. ust. 1.

   "Prawo zg豉szania kandydata na s璠ziego Trybuna逝 przys逝guje Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 pos堯w."

   Ekspert sejmowy prof. zw. dr hab. Bogus豉w Banaszak - Uniwersytet Wroc豉wski, Katedra Prawa Konstytucyjnego, w opinii z dnia 24.11.2015 przedstawi wyw鏚, 瞠 tak u篡te s這wo "oraz" oznacza logiczne "i", co implikuje, 瞠 kandydat na s璠ziego TK powinien by zg這szony przez Prezydium Sejmu wraz z grup co najmniej 50 pos堯w.

   S璠ziowie TK, kt鏎zy zostali wybrani 8 pa寮ziernika 2015 przez Sejm poprzedniej kadencji zostali zg這szeni jedynie przez Prezydium Sejmu, a wi璚 niezgodnie z ustaw o TK (KM: skracam wyw鏚 profesora i pomijam problem sprzeczno軼i ustawy i Regulaminu Sejmu), co dla profesora stanowi podstaw do stwierdzenia 瞠 wyb鏎 nast徙i z naruszeniem prawa. A wi璚, obecny Sejm ma prawo przyj望 uchwa造 w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwa Sejmu RP o wyborze s璠ziego TK z dnia 8 pa寮ziernika 2015 r. (czytaj:).

   S這wo "oraz" mo瞠 mie dwa znaczenia:

   • znaczenie koniunkcyjne– w闚czas je郵i wyra瞠nie: "Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 pos堯w." oznacza to, 瞠 kandydata na s璠ziego mog oni zg這si tylko dzia豉j帷 razem;
   • znaczenie enumeracyjna – w闚czas wyra瞠nie: "Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 pos堯w." oznacza po prostu, 瞠 wymienia si podmioty, kt鏎e mog to zrobi i 瞠 ka盥y z nich mo瞠 dzia豉 samodzielnie.

   Kontekst okre郵a, kt鏎e z tych znacze jest poprawne. Na podstawie:

   • dotychczasowej praktyki dzia豉nia Sejmu w tym zakresie,
   • zapis闚 w ustawie o TK z 1997 roku oraz zapisu w Regulaminie Sejmu,

   nie ma w徠pliwo軼i, 瞠 chodzi o znaczenie enumeracyjne (tak jak powy瞠j).

   W poprzedniej ustawie o TK z 1997 r. u篡to s這wa "lub" (art. 5 ust. 4), tzw. funktor alternatywy nieroz陰cznej, kt鏎y oznacza, 瞠 zg這szenia mo瞠 by dokonane przez ka盥y z wymienionych podmiot闚, jak r闚nie mog zrobi to wsp鏊nie. W Regulaminie Sejmu (art. 30 ust. 1) u篡to s這wa "albo", kt鏎y oznacza alternatyw roz陰czn.

   Gdyby ustawodawca chcia dokona istotnej zmiany dotychczasowej praktyki u篡豚y zapewne zwrotu "...wraz z grup.... ".

   Dobrym przyk豉dem enumeracyjnego u篡cia s這wa "oraz" jest art. 100 ust. 1 Konstytucji RP:

   " Kandydat闚 na pos堯w i senator闚 mog zg豉sza partie polityczne oraz wyborcy."

   Nikt nie zinterpretuje powy窺zego zapisu jako obowi您ku zg這szenia kandydat闚 na pos堯w przez partie polityczne wraz z wyborcami.

   Wnioski:

   1. Sztuka legislacyjna w Sejmie jest na niskim poziomie. Postulat Jana Rokity na temat reorganizacji administracji rz康owej i konieczno軼i utworzenie profesjonalnego o鈔odka legislacyjnego jest aktualny.

   2. Leniwi dziennikarze i politycy opozycji powinni przeczyta opinie ekspert闚 na podstawie, kt鏎ych PiS uniewa積i wyb鏎 s璠zi闚 TK w pa寮zierniku br.. Je郵i tego nie robi i nabieraj wody w usta gdy politycy PiS m闚i: "Trybuna orzek豉 zgodno嗆 ustawy z Konstytucj RP, ale nie ma prawa ocenia dzia豉 Sejmu w sprawach jednostkowych. Proces wyboru s璠zi闚 TK przez Sejm VII kadencji by niezgodny z obowi您uj帷ym prawem... itp. " Pose Sasin tokuje, a pose PO ma oczy jak 10 z這t闚ki. Ani be ani me nie wie o czym mowa. Siedz帷y obok dziennikarz te nie wie o czym mowa i przechodzi do nast瘼nego pytania z kartki.

   "wobec"

   S這wo "wobec" wyst瘼uje w art. 21 ust. 1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym:

   " Osoba wybrana na stanowisko s璠ziego Trybuna逝 sk豉da wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 郵ubowanie nast瘼uj帷ej tre軼i:......"

   Czy trzej s璠ziowie wybrani zgodnie z prawem 8 pa寮ziernika br. mog przes豉 Prezydentowi podpisany tekst 郵ubowania, czy te musz to z這篡 郵ubowanie w jego obecno軼i? 奸ubowanie jest aktem symbolicznym, uroczystym. Prezydent RP wyst瘼uje w roli notariusza.

   W ww. artykule, "wobec" wyst瘼uje jako przyimek wraz z rzeczownikiem nazywaj帷ym osob komunikuj帷y o obecno軼i danej osoby w czasie danego zdarzenia. Wniosek, s璠ziowie powinni z這篡 郵ubowanie przed Prezydentem. Andrzej Duda trzyma ich w szachu. Je郵i prze郵 podpisane 郵ubowania b璠zie to kontestowane. Ale PAD zachowuje sie sprzecznie z Konstytucj RP, to mo瞠 nowo wybrani s璠ziowie powinni zachowa si niekonwencjonalnie.

   Propozycja zmiany zapisu art. 21 ust. 1 na form zmuszaj帷 Prezydenta do wywi您ywania sie z obowi您k闚:

   " Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje bez zb璠nej zw這ki od wybranego s璠ziego Trybuna逝 郵ubowanie nast瘼uj帷ej tre軼i:......"

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 10 grudnia 2015 23:40
 • wtorek, 08 grudnia 2015
  • Projekt Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej w sprawie zmiany ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

   Obywatele powinni skorzysta z Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej i zg這si projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 25 czerwca 2015 r. (Dz. U. poz. 1064 i 1928). A konkretnie zmiany art. 18 - 21, kt鏎e opisuj proces wyboru s璠zi闚 Trybuna逝. Nie ma co liczy na polityk闚 i Prezydenta RP. Parlamentarzy軼i PiS, PO, PSL otrzymali w lipcu 2013 roku projekt ustawy zg這szony przez Prezydenta Komorowskiego. Rozs康n propozycj procesu wyboru s璠ziego, zg這szon przez prezydenta, pos這wie wrzucili do kosza, wpisali ma這 istotne poprawki. Dlaczego nie mo積a zostawi tego zadania Prezydentowi Dudzie - przemilcz?

   Nowelizacja ustawy o TK ma na celu:

   1. cz窷ciowo odpolityczni proces wyboru s璠ziego,

   2. zapewni wysokie kwalifikacje kandydat闚 na s璠ziego,

   3. zarezerwowa na proces wyboru dostateczn ilo嗆 czasu aby pos這wie i opinia publiczne mieli czas na zapoznanie si z sylwetkami kandydat闚 i dokona racjonalnego wyboru,

   4. zdefiniowa proces wyboru s璠ziego w sytuacji gdy kadencja s璠ziego up造wa tu po zako鎍zeniu kadencji Sejmu,

   5. doprecyzowa zapis o 郵ubowaniu s璠ziego wobec Prezydenta RP,

   Poni瞠j projekt nowelizacji ustawy:

   USTAW

   z dnia

   o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

   Art. 1. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 i 1928) wprowadza si nast瘼uj帷e zmiany:

   1) art. 18 otrzymuje brzmienie:

   1. S璠zi Trybuna逝 mo瞠 by wybrana osoba, kt鏎a wyr騜nia si wiedz prawnicz oraz:

   1) posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska s璠ziego S康u Najwy窺zego;

   2) w dniu wyboru ma uko鎍zone 40 lat i nie uko鎍zy豉 67 lat.

   2. Osoby sprawuj帷e mandat pos豉, senatora lub pos豉 do Parlamentu Europejskiego mog kandydowa na stanowisko s璠ziego Trybuna逝, je瞠li wdniu wyboru up造n窸y co najmniej 4 lata od wyga郾i璚ia mandatu.”

   2) art. 19 otrzymuje brzmienie:

   1. Nie wcze郾iej ni 7 i nie p騧niej ni 6 miesi璚y przed up造wem kadencji s璠ziego Trybuna逝 Marsza貫k Sejmu, wformie obwieszczenia og這szonego wMonitorze Polskim, informuje omo磧iwo軼i zg豉szania kandydat闚 na s璠ziego Trybuna逝.

   2. W terminie 2 miesi璚y od og這szenia obwieszczenia do Marsza趾a Sejmu mog by zg豉szane osoby spe軟iaj帷e wymagania wymienione wart.18.

   3. Prawo zg豉szania os鏏 przys逝guje:

   1) Zgromadzeniu Og鏊nemu S璠zi闚 S康u Najwy窺zego;

   2) Zgromadzeniu Og鏊nemu S璠zi闚 Naczelnego S康u Administracyjnego;

   3) Krajowej Radzie S康ownictwa;

   4) Krajowej Radzie Prokuratury;

   5) w豉軼iwym og鏊nokrajowym organom samorz康u zawodowego adwokat闚, radc闚 prawnych oraz notariuszy;

   6) Komitetowi Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

   4. Uprawniony podmiot mo瞠 zg這si jedn osob na jedno stanowisko s璠ziego Trybuna逝. Do ka盥ego zg這szenia nale篡 do陰czy uzasadnienie oraz zgod osoby zg豉szanej.

   5. Marsza貫k Sejmu sprawdza, czy zg這szenie zosta這 dokonane przez uprawniony podmiot oraz czy uzasadnienie zawiera dane, okt鏎ych mowa wart.18.

   6. Marsza貫k Sejmu odmawia przyj璚ia zg這szenia od nieuprawnionego podmiotu, jak r闚nie dotycz帷ego osoby niespe軟iaj帷ej wymaga, okt鏎ych mowa wart.18, lub ze wzgl璠u na brak zgody osoby zg豉szanej, oczym powiadamia podmiot dokonuj帷y zg這szenia.”

   7. W przypadku wyga郾i璚ia mandatu s璠ziego Trybuna逝 przed up造wem kadencji, Marsza貫k Sejmu, w terminie 14 dni, w formie obwieszczenia og這szonego wMonitorze Polskim, informuje omo磧iwo軼i zg豉szania kandydat闚 na s璠ziego Trybuna逝.

   8. Je瞠li w wyznaczonym w ust. 2 terminie podmioty wymienione w ust. 2 nie zg這sz 瘸dnego kandydata, prawo zg豉szania kandydata na s璠ziego Trybuna逝 przys逝guje Prezydium Sejmu lub grupie co najmniej 50 pos堯w w terminie 30 dni licz帷 od terminu, o kt鏎ym mowa w ust. 2.

   9. Je瞠li termin czteroletniej kadencji Sejmu up造wa przed dniem up造wu kadencji s璠ziego Trybuna逝 dzia豉nia, o kt鏎ym m闚i art. 19 ust.1 podejmuje Marsza貫k Sejmu nast瘼nej kadencji.

   10. Organ w豉軼iwy na podstawie regulaminu Sejmu wyra瘸 opini w sprawie os鏏, o kt鏎ych mowa w ust. 2., co najmniej 7 dni przed g這sowaniem, o kt鏎ym mowa w art. 20. Szczeg馧owy tryb post瘼owania w tym zakresie okre郵a regulamin Sejmu.

   3) art. 20 otrzymuje brzmienie:

   „1. G這sowanie nad zg這szonymi kandydatami odbywa si nie wcze郾iej ni 30 dni i nie p騧niej ni 60 dni po up造wie terminu zg豉szania kandydat闚 na s璠ziego Trybuna逝.

   2. Je瞠li g這sowano nad wi璚ej ni dwoma kandydatami i g這sowanie nie zosta這 zako鎍zone wyborem s璠ziego Trybuna逝 to przeprowadza si kolejne g這sowanie, zmniejszaj帷 liczb kandydat闚 o osob, kt鏎a uzyska豉 najmniejsz liczb g這s闚.

   3. Je瞠li g這sowanie o kt鏎ym mowa w ust. 2 nie zosta這 zako鎍zone wyborem s璠ziego Trybuna逝, termin na zg這szenia kandydata na s璠ziego Trybuna逝 wynosi 21 dni od dnia g這sowania. W zaistnia貫j sytuacji, prawo zg豉szania kandydata na s璠ziego Trybuna逝 przys逝guje Prezydium Sejmu lub grupie co najmniej 50 pos堯w.

   4) art. 21 otrzymuje brzmienie:

   „1. Prezydent Rzeczypospolitej przyjmuje bez zb璠nej zw這ki od wybranego s璠ziego Trybuna逝 郵ubowanie nast瘼uj帷ej tre軼i:

   „Uroczy軼ie 郵ubuj, 瞠 pe軟i帷 powierzone mi obowi您ki s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego b璠 wiernie s逝篡 Narodowi ista na stra篡 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyni帷 to bezstronnie, wed逝g mego sumienia iznajwy窺z staranno軼i, oraz strzeg帷 godno軼i sprawowanego urz璠u”.

   奸ubowanie mo瞠 by z這穎ne zdodaniem zdania „Tak mi dopom騜 B鏬”.

   2.Odmowa z這瞠nia 郵ubowania jest r闚noznaczna ze zrzeczeniem si stanowiska s璠ziego Trybuna逝.”


   Uzasadnienie do obywatelskiego projektu ustawy nowelizuj帷ej ustaw o Trybunale Konstytucyjnym

   1. W wyroku z 3 grudnia Trybuna orzek, 瞠 procedura wyboru powinna by uregulowana ustaw, bo „uzupe軟iaj帷 sk豉d s康u konstytucyjnego, Sejm wp造wa na faktyczn zdolno嗆 tego organu do wykonywania jego kompetencji. Wp造wa zatem po鈔ednio na czynno軼i niezale積ego wzgl璠em siebie organu, kt鏎y z kolei rozstrzyga o sposobie realizacji kompetencji innych konstytucyjnych organ闚 pa雟twa. (...) Na ustawodawcy spoczywa powinno嗆, aby problematyk terminu zg這szenia kandydatury s璠ziego Trybuna逝 unormowa w ustawie w spos鏏, kt鏎y b璠zie gwarantowa ochron konstytucyjnej kadencji s璠ziego Trybuna逝, nieprzerwany tok wype軟iania zada przez s康 konstytucyjny, a tak瞠 efektywno嗆, transparentno嗆 i rzetelno嗆 ca貫go procesu wyborczego”.

   2. W ustawie o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo zg豉szania kandydat闚 na s璠zi闚 Trybuna逝 przys逝guje Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 pos堯w. Przebieg wybor闚 s璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego w 2015 roku pokazuje, 瞠 powoduje to nadmierne upolitycznienie tego procesu. Sejm w praktyce nie dokonuje wyboru lecz nominacji zg這szonych kandydat闚. Wyb鏎 dokonywany jest przez wi瘯szo嗆 sejmow na etapie przed zg這szeniem kandydat闚. Proponowana zmiana odbiera pos這m prawo zg豉szania kandydat闚 i deleguje je do prawniczych organ闚 i cia pozasejmowych. Wyboru s璠ziego dokonuje Sejm - co determinuj zapisy konstytucyjne - ale kandydat闚 zg豉szaj samorz康y prawnik闚, co odpolitycznia - na wst瘼nym etapie - proces wyb鏎 s璠ziego TK. Przedstawiona propozycja jest analogiczna z wyborem Prokuratora Generalnego przez Prezydenta RP spo鈔鏚 dw鏂h kandydat闚 zg這szonych przez samorz康 s璠ziowski i prokuratorski. Je瞠li pos這wie nie wybior s璠ziego spo鈔鏚 zg這szonych kandydat闚 wtedy obowi您ek zg這szenia kandydat闚 spada na pos堯w lub Prezydium Sejmu.

   3. Trzeba sko鎍zy z dotychczasow praktyk zg豉szania kandydat闚 i wyboru s璠ziego TK w ostatniej chwili, co wr璚z narzuca art. 30 Regulaminu Sejmu (termin zg這szenia kandydata 30 dni przed ko鎍em kadencji). Ustawa o TK z 25 czerwca 2015 wprowadzi豉 3 miesi璚zny termin dla zg豉szania kandydat闚 art. 19 ust. 2, jej nowelizacja z 19 listopada wprowadza 30 dniowy termin.

   W projekcie ustawy proces wyboru s璠ziego rozpoczyna si 6 miesi璚y przed up造wem kadencji s璠ziego. Marsza貫k Sejmu, wformie obwieszczenia og這szonego wMonitorze Polskim, informuje omo磧iwo軼i zg豉szania kandydat闚 na s璠ziego Trybuna逝. Samorz康y prawnik闚 maj 2 miesi帷e na zg這szenie kandydat闚. G這sowanie odbywa si nie wcze郾iej ni 30 dni i nie p騧niej ni 60 po up造wie terminu zg豉szania kandydat闚.

   Podane terminy g這sowania maj na celu zapewnienie dostatecznie d逝giego okresu czasu dla pos堯w - i opinii publicznej - na zapoznanie, przes逝chanie w komisjach sejmowych, zastanowienie si nad sylwetkami zg這szonych kandydat闚, a nast瘼nie dokonanie racjonalnego wyboru. Wyznaczenie terminu g這sowania nie p騧niej ni 60 dni po up造wie terminu zg豉szania kandydat闚 Po pierwsze, gdyby nie dokonano wyboru s璠ziego spo鈔鏚 zg這szonych kandydat闚 pozostaj co najmniej 60 dni na zg這szenie nowych i ponowny wyb鏎 w trybie „przyspieszonym” tak aby Sejm nie naruszy art. 194 ust. 1 Konstytucji RP, kt鏎y stanowi, 瞠 TK sk豉da si z 15 s璠zi闚. Po drugie, kandydaci na s璠zi闚 Trybuna逝 to osoby maj帷e liczne obowi您ki zawodowe, kt鏎e powinni zako鎍zy przed rozpocz璚iem pracy w Trybunale.

   4. W sytuacji gdy kadencja s璠ziego up造wa po zako鎍zeniu czteroletniej kadencji Sejmu proces wyboru s璠ziego rozpoczynany jest przez Marsza趾a Sejmu nast瘼nej kadencji. Mo瞠 to spowodowa przej軼iowy wakat na stanowisku s璠ziego, ale zgodnie z orzeczeniem Trybuna逝 z dnia 3 grudnia 2015 roku sytuacja taka jest dopuszczalna.

   5. Okre郵ono r闚nie harmonogram w przypadku "nag貫go" wyga郾i璚ia mandatu s璠ziego Trybuna逝 przed up造wem kadencji lub nie wybrania s璠ziego w "normalnej" procedurze wyboru.

   6. Okre郵ono jednoznacznie, 瞠 Prezydent RP przyjmuje 郵ubowanie o s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego, a nie od osoby wybranej na stanowisko s璠ziego, i jest zobowi您any bez zb璠nej zw這ki przyj望 郵ubowanie od wybranego s璠ziego Trybuna逝. Dotychczasowe przepisy w tym zakresie by造 niejednoznaczne.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 08 grudnia 2015 19:16
 • niedziela, 06 grudnia 2015
  • Jak zako鎍zy si konflikt o Trybuna Konstytucyjny?

   Oto prawdopodobny scenariusz zako鎍zenia ostrej fazy konfliktu o wyb鏎 s璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego:

   1. W nocy z 8 na 9 grudnia 2015 r. Prezydent RP przyjmuje 郵ubowanie s璠ziego TK, kt鏎ego kadencja rozpoczyna si 9 grudnia.

   2. 9 grudnia 2015 Trybuna Konstytucyjny orzeka w sprawie zgodno軼i z Konstytucj RP nowelizacji ustawy o TK z 19 listopada 2015. Wi瘯szo嗆 poprawek zostaje uznana za niezgodne z Konstytucj RP.

   3. Zgromadzenie Og鏊ne Trybuna逝 Konstytucyjnego stwierdza (na podstawie art. 8 ust.4 ustawy o TK z 25 czerwca 2015 r.), 瞠 osoby wybrane 2 grudnia na s璠zi闚 TK nie mog obj望 mandatu s璠ziego poniewa uchwa造 Sejmu z 2 grudnia powo逝j帷e s璠zi闚 TK nie maj mocy prawnej/ zosta造 podj皻e z niezgodnie z obowi您uj帷y prawem, ...... .

   4. Trzej s璠ziowie, kt鏎ych kadencje rozpocz窸y si 7 listopada br. przesy豉j Prezydentowi RP podpisane teksty 郵ubowania (+ gratis nagranie DVD z wyg這szonym przez s璠ziego 郵ubowaniem). Rozpoczynaj prac w TK . Trybuna liczy 13 s璠zi闚.

   5. Prezes TK zwraca si do Sejmu RP o wyb鏎 zgodnie z prawem 2 s璠zi闚 TK, kt鏎ych kadencje powinny sie rozpocz望 3 i 9 grudnia br.

   6. Trwa sp鏎 w Sejmie (polityczny) pomi璠zy wi瘯szo軼i i opozycj oraz pomi璠zy prezesem TK i marsza趾iem Sejmu (prawny), czy wybiera dw鏂h s璠zi闚 nowych s璠zi闚 czy te s璠ziowie wybrani w ekspresowym tempie 2 grudnia br. powinni obj望 mandat.

   7. Trybuna pracuje w sk豉dzie 13 osobowym. Konflikt si tli.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Jak zako鎍zy si konflikt o Trybuna Konstytucyjny?”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 06 grudnia 2015 08:52
 • sobota, 05 grudnia 2015
  • Orzeczenie Trybuna逝 Konstytucyjnego

   Kilka prac magisterskich (a mo瞠 i doktorat) powstanie na bazie orzeczenia, opinii i wyk豉dni przedstawionych przez Trybuna Konstytucyjny na posiedzeniu 3 grudnia 2015 r.

   Art. 194 ust. 1 Konstytucji RP stanowi: "Trybuna Konstytucyjny sk豉da si z 15 s璠zi闚, wybieranych indywidualnie przez Sejm na 9 lat spo鈔鏚 os鏏 wyr騜niaj帷ych si wiedz prawnicz....". Trybuna da nast瘼uj帷 jego wyk豉dni:

   Obowi您kiem Sejmu jest wyb鏎 s璠ziego TK w miejsce tego, kt鏎ego kadencja wygasa w kadencji tego Sejmu. Sejm ma obowi您ek dba o ci庵這嗆 kadencji s璠zi闚 TK, jednak wyb鏎 s璠zi闚 w miejsce tych, kt鏎ych kadencje ko鎍z si ju w czasie kolejnej kadencji Sejmu - "wyb鏎 dokonany niejako z g鏎y, przed czasem" - nie mo瞠 by uznany za konstytucyjny.

   Taka wyk豉dnia, potrzebna by豉 TK do stwierdzenia, 瞠 wyb鏎 s璠zi闚, kt鏎ych kadencje rozpoczynaj si 3 i 9 grudnia 2015 r. jest niezgodny z Konstytucj RP, a wyb鏎 s璠zi闚, kt鏎ych kadencja rozpocz窸a si 7 listopada 2015 r. jest zgodny z prawem.

   Jednak, 瘸den z artyku堯w zaskar穎nej ustawy o TK z 25 czerwca 2015 r. nie okre郵a terminu g這sowania nad zg這szonymi kandydaturami. Trybuna orzek o niekonstytucyjno軼i przepisu, kt鏎y okre郵a termin zg豉szania kandydata na s璠ziego, tj. art. 137 ustawy: " W przypadku s璠zi闚 Trybuna逝, kt鏎ych kadencja up造wa w roku 2015, termin na z這瞠nie wniosku, o kt鏎ym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 30 dni od dnia wej軼ia w 篡cie ustawy.".

   Trybuna orzek, 瞠 art. 137 ustawy jest cz窷ciowo niezgodny z Konstytucj RP tj. w zakresie w jakim zosta zastosowany do zg這szenia kandydat闚 i rozpocz璚ia proces闚 wyboru "grudniowych" s璠zi闚 TK. Natomiast jest zgodny z Konstytucj RP w procesie zg這szenia kandydat闚 na s璠zi闚, kt鏎ych kadencje rozpocz窸y si 7 listopada tj. w dniu kiedy trwa豉 jeszcze czteroletnia kadencja poprzedniego Sejmu.

   Id帷 tokiem rozumowania TK mo積a uzna, 瞠 art. 19 ust. 2 ("2. Wniosek w sprawie zg這szenia kandydata na s璠ziego Trybuna逝 sk豉da si do Marsza趾a Sejmu nie p騧niej ni 3 miesi帷e przed dniem up造wu kadencji s璠ziego Trybuna逝.") r闚nie by豚y niezgodny z Konstytucj RP, je郵i zosta豚y zastosowany do zg這szenia kandydata na s璠ziego TK, kt鏎ego kadencja rozpoczyna si w nast瘼nej kadencji Sejmu. Kandydaci na s璠zi闚 "grudniowych" mogli by zg這szeni w trybie "normalnym" na podstawie art. 19 ust.2 do dnia 2 i 8 wrze郾ia. Ale wtedy ich wyb鏎 r闚nie by豚y uznany za niekonstytucyjny. Pos這wie nie skorzystali z tej mo磧iwo軼i i zg這sili wszystkich 5 s璠zi闚 na podstawie art. 137.

   Podsumowuj帷, z orzeczenia Trybuna逝 wynika, 瞠 nie tylko wyb鏎 ale r闚nie zg這szenie kandydata na s璠ziego TK , o ile prawo to przys逝guje pos這m, musi by dokonane przez pos堯w Sejmu, w kt鏎ym rozpoczyna sie kadencja s璠ziego.

   Powy窺ze rozwa瘸nia nie s tyko teoretyczne. Za cztery lata staniemy przed podobnym problemem. W roku wyborczym 2019, 2 grudnia ko鎍z si kadencje 3 s璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego. Czteroletnia kadencja obecnego Sejmu up造wa 11 listopada 2019 roku.

   Wniosek: Trzeba z nale篡tym wyprzedzeniem (a nie w czerwcu 2019 roku) doprecyzowa przepisy ustawy o TK w zakresie trybu wyboru s璠ziego. TK w dniu 3 grudnia br. stwierdzi r闚nie, 瞠 to nie Regulamin Sejmu, a ustawa powinna regulowa wyb鏎 s璠ziego TK.

   Ps. Gdybym by s璠zi TK uzna豚ym art. 137 ustawy o TK za niezgodny z art. 194 ust. 1 Konstytucji RP z innego powodu (podobnie jak Prokurator Generalny). Konstytucja RP stwierdza, 瞠 ka盥y s璠zia TK jest wybierany indywidualnie, a art. 137 ustawy (" W przypadku s璠zi闚 Trybuna逝, kt鏎ych kadencja up造wa w roku 2015, termin na z這瞠nie wniosku, o kt鏎ym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 30 dni od dnia wej軼ia w 篡cie ustawy.") okre郵i warunki zg豉szania kandydat闚 na s璠ziego 陰cznie dla grupy 5 s璠zi闚, kt鏎ych kadencje rozpoczynaj si w trzech r騜nych terminach. Z豉mano zasad indywidualizmu i jednakowych zasad wyboru s璠ziego. Okres przeznaczony na g這sowanie jaki up造wa pomi璠zy dat zg這szenia kandydata, a dniem rozpocz璚ia kadencji s璠ziego by r騜ny. Gdyby art. 137 okre郵a, 瞠 " W przypadku s璠zi闚 Trybuna逝, kt鏎ych kadencja up造wa w roku 2015, termin na z這瞠nie wniosku, o kt鏎ym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 30 dni" to zapis by豚y poprawny. Uznanie niekonstytucyjno軼i art. 137 ustawy z powodu wy瞠j om闚ionej przyczyny oznacza這by, 瞠 wyb鏎 wszystkich 5 s璠zi闚 przez Sejm poprzedniej kadencji by niezgodny z Konstytucj RP.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   sobota, 05 grudnia 2015 08:35
 • poniedzia貫k, 30 listopada 2015
  • Co zrobi aby nie powt鏎zy si kryzys z wyborem s璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego

   Kryzys z wyborem s璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego trwa. Jakie rozstrzygni璚ia - z dodatkiem falandyzacji prawa - zapadn, kurz bitewny opadnie a MY zostaniemy ze z造m prawem, z造mi dotychczasowymi zwyczajami,.....

   Jakie zmiany powinny by dokonane w prawie aby w przysz這軼i unikn望 zamieszania wok馧 wyboru s璠zi闚 Trybuna逝 Konstytucyjnego. Oto kilka propozycji:

   1. Wniosek w sprawie zg這szenia kandydata na s璠ziego Trybuna逝 sk豉da si do Marsza趾a Sejmu nie p騧niej ni 6 miesi帷e przed dniem up造wu kadencji s璠ziego Trybuna逝. G這sowanie nad zg這szonymi kandydaturami odbywa si nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed dniem up造wu kadencji s璠ziego Trybuna逝 i nie p騧niej ni 2 miesi帷e przed dniem up造wu kadencji s璠ziego Trybuna逝. - Trzeba sko鎍zy z dotychczasow praktyk zg豉szania kandydat闚 i wyboru s璠ziego TK w ostatniej chwili, co wr璚z narzuca art. 30 Regulaminu Sejmu (termin zg這szenia kandydata 30 dni przed ko鎍em kadencji). Ustawa o TK z 25 czerwca 2015 wprowadzi豉 3 miesi璚zny termin dla zg豉szania kandydat闚 art. 19 ust. 2, jej nowelizacja z 19 listopada wprowadza 30 dniowy termin. Pos這wie (opinia publiczna r闚nie, je郵i mamy by spo貫cze雟twem obywatelskim) musz mie czas na zapoznanie si i zastanowienie si nad sylwetkami kandydat闚, aby dokona racjonalnego wyboru. Wyznaczenie terminu g這sowania nie p騧niej ni na 2 miesi帷e przed ko鎍em kadencji ma dwojakie uzasadnienie. Po pierwsze, gdyby nie dokonano wyboru s璠ziego spo鈔鏚 zg這szonych kandydat闚 pozostaj co najmniej 2 miesi帷e na zg這szenie nowych i ponowny wyb鏎 w trybie "przyspieszonym" tak aby Sejm nie naruszy art. 194 ust. 1 Konstytucji RP, kt鏎y stanowi, 瞠 TK sk豉da si z 15 s璠zi闚. Po drugie, kandydaci na s璠zi闚 TK to osoby maj帷e liczne obowi您ki zawodowe, kt鏎e powinni zako鎍zy przed rozpocz璚iem pracy w TK.

   2. Prawo zg豉szania kandydat闚 na s璠ziego TK do Marsza趾a Sejmu powinien przys逝giwa nie pos這m, ale: Krajowej Radzie S康ownictwa, S康owi Najwy窺zemu, Naczelnemu S康owi Administracyjnemu, Krajowej Radzie Prokuratury, kolegium dziekan闚 wydzia堯w prawa uniwersytet闚, .... - Wyboru dokonuje Sejm - co determinuj zapisy konstytucyjne - ale kandydat闚 zg豉szaj zespo造 apolityczne, co odpolityczni proces wyboru s璠ziego TK, przynajmniej na pierwszy etapie.

   3. Nale篡 rozwa篡 czy to Prezydentowi RP a nie Sejm powinien wybiera i powo造wa s璠zi闚 TK spo鈔鏚 zg這szonych kandydat闚 (ta propozycja wymaga zmiany Konstytucji RP). - Wyb鏎 przez Prezydenta (analogicznym jak wyb鏎 Prokuratora Generalnego) b璠zie mniej polityczny ni wyb鏎 Sejmu.

   4. Tryb wyboru s璠ziego TK powinien by zapisany w ustawie o TK a nie w Regulaminie Sejmu. - Regulamin przyjmowany jest uchwa陰 Sejmu, pozwala to wi瘯szo軼i parlamentarnej szybko zmienia jego zapisy - co pokaza豉 noc 25/26 listopada br. , kiedy wi瘯szo嗆 parlamentarna wprowadzi豉 dodatkowy zapis daj帷y marsza趾owi prawo dowolnego okre郵ania terminu zg豉szania kandydat闚 - pod bie膨ce potrzeby polityczne.

   5. Kadencja s璠ziego TK powinna by wyd逝穎na do 15 lat (wariant 2 - 12 lat). (ta propozycja wymaga zmiany Konstytucji RP) - Po pierwsze, nie mamy za du穎 os鏏 kwalifikuj帷ych si na s璠zi闚 TK: wiedza prawnicza, do鈍iadczenie 篡ciowe i zawodowe, inteligencja i niezale積o嗆. Ci co dok豉dnie obserwuj prace TK m闚i, 瞠 poprzednie sk豉dy s璠ziowskie TK by造 "lepsze". Po drugie, d逝窺za kadencja pozwoli unikn望 sytuacji gdy sk豉d trybuna逝 jest zdominowany przez s璠zi闚 wybieranych przez jedn opcj polityczn. Nawet gdyby przez dwie kolejne kadencje "rz康zi豉" ta sama koalicja. Po trzecie, b璠zie taniej.

   6. Zmieni kalendarz wyboru s璠zi闚 TK, tak aby nie wybierano 2 lub wi璚ej s璠zi闚 w tym samym terminie (lub w kr鏒kich odst瘼ach czasu). Najlepiej aby odst瘼 pomi璠zy wyborem ka盥ego s璠ziego TK wynosi wi璚ej ni 6 miesi璚y. - Bez zmiany Konstytucji RP jest to mo磧iwe jedynie je瞠li kilku s璠zi闚 TK oka瞠 wielk m康ro嗆 i zrzeknie si funkcji s璠ziego na 18, 12 lub 6 miesi璚y przed ko鎍em kadencji. ζtwiej jest osi庵n望 ten cel wyd逝瘸j帷 kadencje s璠ziego do 15 lat i w przepisach przej軼iowych i dostosowawczych Konstytucji RP wprowadzi warunki, 瞠 w okresie przej軼iowym tj. kolejne 9 lat, s璠ziowie b璠 powo造wani na kadencje od 9 do 15 lat w taki spos鏏 aby, w przysz這軼i w poszczeg鏊nych latach ko鎍zy豉 si kadencja tylko jednego s璠ziego.

   Przyk豉d:

   Je瞠li w danym roku wybrani maj by np.. 3 s璠ziowie to pierwszy wybierane jest na 9-letni kadencj, drugi na 10-letni, a trzeci na 11-letni. Je瞠li zdarzy si tak, 瞠 w roku, w kt鏎ym wypada koniec kadencji nowo wybieranego s璠ziego, ko鎍zy si kadencja wcze郾iej wybranego s璠ziego to wtedy wyd逝瘸 si jego kadencj o jeden rok lub wi璚ej tak aby koniec kadencji wypad w roku w kt鏎ym nie ko鎍zy si kadencja 瘸dnego innego z dotychczas wybranych s璠zi闚. Troch zagmatwany opis ale prosz mi wierzy, 瞠 po 9-letnim okresie dostosowawczym TK b璠zie liczy 15 s璠zi闚, kt鏎ym kadencje b璠 si ko鎍zy造 w r騜nych latach. Oczywi軼ie z biegiem lat ten misterny terminarz wybor闚 zostanie zak堯cony (zgony, rezygnacje,......)

   Prosz przedstawi inne propozycje.

   Ps. Niestety Rzecznik Praw Obywatelskich ma inne zdanie ni zaprezentowane postulat w pkt. 1. W dniu 26.11.2015 RPO przes豉 pismo procesowe do TK z pro軸 uznanie dw鏂h uchwa Sejmu z dnia 8 pa寮ziernika br. powo逝j帷ych s璠zi闚 TK ("grudniowych") za niezgodne z Konstytucj RP. Podstawowym argumentem RPO jest teza, 瞠 wyb鏎 s璠zi闚 powinien by dokonywany przez ten sk豉d Sejmu w kt鏎ym rozpoczyna si kadencja s璠ziego. Co wywodzi z zapisu art. 194 ust. 1 Konstytucji RP " Trybuna Konstytucyjny sk豉da si z 15 s璠zi闚, wybieranych indywidualnie

   przez Sejm na 9 lat....." Je瞠li teza RPO zostanie uznana przez TK za prawdziw to co 4 lata mo瞠my mie zamieszanie wok馧 wyboru s璠zi闚 TK. i

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 30 listopada 2015 14:41
 • pi徠ek, 27 listopada 2015
  • Drugi zamach na Trybuna Konstytucyjny

   Jeszcze kula -  w postaci nowelizacji ustawy o TK z 19 listopada br.  - wystrzelona  w kierunku Trybuna逝 Konstytucyjnego przez pos堯w PiS i Kukiz15 nie osi庵n窸a celu - ustawa nie wesz豉 jeszcze w 篡cie -  a pos這wie wi瘯szo軼i  parlamentarnej  pod os這n nocy 25 listopada br.  oddali 5 strza堯w do  3 s璠zi闚 TK i 2 wybranych s璠zi闚 TK, kt鏎ych kadencje zaczn si w grudniu br.  - w postaci 5 uchwa w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwa造 Sejmu RP o wyborze s璠ziego TK z dnia 8 pa寮ziernika 2015 r.-  i rzucili granat - w postaci nowelizacji Regulaminu Sejmu.  

   Pobojowisko - stan prawny - wygl康a bardzo zagmatwanie, a b璠zie jeszcze gorzej  je郵i na posiedzeniu 2-3 grudnia br. Sejm wybierze 5 s璠zi闚.   Dzia豉nia PiS maj na celu  metod fakt闚 dokonanych doprowadzi do sytuacji patowej. 

    

   Amunicj do przeprowadzenia "zamachu" stanowi dwie opinie prawne:  

   z dnia 24.11.2015     Prof. zw. dr hab. Bogus豉wa Banaszaka - Uniwersytet Wroc豉wski,  Katedra Prawa Konstytucyjnego, 

   z dnia 23.11.2015      Prof. UW, dr hab. Jaros豉wa Szymanka - Uniwersytet Warszawski,  

   Te dwie opinie s pierwszymi dokumentami jakie czyta貫m,  kt鏎e ca這軼iowo na gruncie prawa pokazuj s豉bo軼i legislacyjn Regulaminu Sejmu i  ustawy o TK  z 25 czerwca 2015 roku (ale r闚nie ustawy z 1997 roku) w zakresie trybu powo造wania s璠zi闚 TK.  Oczywi軼ie wnioski s takie jakie potrzebuje PiS.

   "Zamachowcy" w nast瘼uj帷y spos鏏 uzasadniaj brak mocy prawnej 5 uchwa o powo豉niu s璠zi闚 TK z dnia 8 pa寮ziernika 2015 ( na czerwono argumenty z uzasadnienia do uchwa lub z opinii , na czarno komentarz):

   a)   aby uchwa豉 w sprawie wyboru s璠ziego TK ("zamachowcy" konsekwentnie pos逝guj si okre郵eniem " uchwa豉 w sprawie wyboru os鏏 na stanowisko  s璠ziego TK") mog豉 wywo豉 przewidziane prawe skutki, musi spe軟ia wszystkie przes豉nki okre郵one w:   Konstytucji RP,   ustawie o TK,   Regulaminie Sejmu.  Je郵i nie dochowuje nakaz闚 wynikaj帷ych np.   z Regulaminu Sejmu nie  dochowuje sie przewidzianej prawem konwencji i nie osi庵a oczekiwanych skutk闚 prawnych.  W rzeczywisto軼i wyst瘼uje niesp鎩no嗆, co do terminu zg豉szania kandydat闚 na s璠zi闚 TK pomi璠zy  Regulaminem Sejmu - 30 dni przed up造wem kadencji (art. 30) a ustaw o TK z 25 czerwca 2015 - 3 miesi帷e (art. 19).  Wg. opinii ww. profesor闚 ustawa i Regulamin Sejmu s sobie r闚nowa積e z lekkim wskazaniem na wy窺zo嗆 Regulaminu.    Dotychczas uchwa造 o wyborze s璠ziego TK jako podstaw prawn podawa造 ustaw o TK a nie Regulamin.      "Zamachowcy"   nie podali 瘸dnego przyk豉du wskazuj帷ego na naruszenie przez  Sejm VII kadencji zasad trybu dokonywania wyboru s璠zi闚 TK okre郵onych w ww. aktach prawnych.       

   b)   "Bior帷 pod uwag nieprawid這wo軼i ujawnione w toku kontroli nale篡 stwierdzi , 瞠 przedmiotowe uchwa造 nie mog by uznane za uchwa造, kt鏎e maj moc prawn przypisan przez stosowne akty normatywne uchwa這m o wyborze osoby na stanowisko s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego."  Nie podano o jak kontrol chodzi, kto j przeprowadzi i na jakiej podstawie, nie przedstawiono protoko逝 kontroli. Nie podano 瘸dnych konkretnych nieprawid這wo軼i.

   Wg mojej  wiedzy tryb i harmonogram wyboru s璠zi闚 TK: Romana Hausera, Krzysztofa 奸ebzaka, Andrzeja Jakubeckiego,  jest zgodny z wymogami ustawy o TK i Regulaminem Sejmu.  Wyb鏎 s璠zi闚 TK:  Bronis豉wa Siteka i Andrzeja Sokala, kt鏎ych kadencje rozpoczynaj si w grudniu by zgodny z wymogami Ustawy narusza Regulamin Sejmu.  Wg Regulaminu kandydat闚  mo積a by這 zg豉sza do 2  i  8 listopada br. (kadencje s璠zi闚 ko鎍z si 3   i 9 grudnia br.), a wi璚 po wyborach do Parlamentu (25 pa寮ziernika br.).  Je瞠li Sejm VIII kadencji przyst徙i豚y do pracy przed 2 listopada to pos這wie  mogliby zgodnie z Regulaminem (ale Ustawa nie dawa豉 im takiego prawa)  zg這si kandydat闚.  Wyb鏎 dw鏂h  s璠zi闚 TK w dniu 8 pa寮ziernika (zgodny w warunkami ustawy,  dotychczas uchwa造 o wyborze s璠ziego TK jako podstaw prawn podawa造 ustaw o TK a nie Regulamin.) odebra  pos這m  nast瘼nej kadencji mo磧iwo嗆 zg這szenia kandydat闚 na podstawie termin闚 zawartych w Regulaminie.  Obecny Sejm  rozpocz掖 swoj kadencj   12 listopada, co powoduje, 瞠 w praktyce wyb鏎 nie m鏬豚y by dokonany ani w oparciu o Regulamin ani o Ustaw,  a jedynie po zako鎍zeniu w grudniu kadencji s璠zi闚 na podstawie art.  194 Konstytucji RP.  

   "Zamachowcy" chc帷 zapewni sobie bezkarno嗆 uwa瘸j,  ze Trybuna Konstytucyjny nie mo瞠 bada realizacji przez Sejm jego funkcji kreacyjnej np. trybu powo造wania s璠zi闚 TK,  z ustaw o TK czy Regulaminem  Sejmu, poniewa wykracza這by to  poza kompetencje TK okre郵one w art. 188 Konstytucji RP. Uchwa豉 o wyborze s璠ziego TK  nie nale篡 do katalogu akt闚 prawnych wymienionych w art. 188 Konstytucji RP.  Sejm RP jest jedynym organem w豉dnym dokona oceny legalno軼i uchwa造 o wyborze osoby na stanowisko s璠ziego TK z regu豉mi post瘼owania okre郵onymi w ustawie o TK i regulaminie Sejmu: "Sejm jest jednak w豉dny oceni i konwalidowa (naprawia)swoje dzia豉nie".  Wielce dyskusyjny wyw鏚.  Oznacza, 瞠 Sejm mo瞠 pope軟ia b喚dy w procesie powo造wania s璠zi闚 TK, TS, prezesa NBP.... i jedynie sam Sejm jest w豉dny okre郵i czy b陰d zosta pope軟iony czy te nie?  A je郵i b陰d zosta pope軟iony to jedynie Sejm mo瞠 go konwalidowa (naprawi). Tylko, 瞠 obecny  Sejm VIII kadencji nie konwaliduje  swojego dzia豉nia, ale  "naprawia"  dzia豉nia Sejmu poprzedniej kadencji.  Nie naprawia akt闚 normatywnych lecz uniewa積ia akty powo豉nia s璠zi闚 TK do czego nie pa uprawnie.  Problemy dla konstytucjonalist闚:   Kto ma orzeka zgodno嗆 Regulaminu Sejmu z Konstytucj RP?  Czy Regulamin (przyjmowany uchwa陰 Sejmu)  stoi nad, pod,  czy jest r闚noprawny z ustawami?

   "Zamachowcy" uwa瘸j,  瞠  Roman Hauser, Krzysztof 奸ebzak, Andrzej Jakubecki  nie s s璠ziami TK,  poniewa nie z這篡li 郵ubowania przed Prezydentem RP.  W przyj皻ych przed p馧noc uchwa豉ch apeluj do Prezydenta RP aby nie przyjmowa od nich 郵ubowania.    Konstytucja RP nie stawia wymogu z這瞠nia 郵ubowania.  To ustawa o TK (z 2015 r. i jej poprzednia wersja  z 1997 r. )  wprowadzi造 ten  wym鏬 okre郵aj帷 jednocze郾ie,  瞠  odmowa z這瞠nia 郵ubowania jest r闚noznaczna ze zrzeczeniem si stanowiska s璠ziego Trybuna逝.  Po co wprowadzono 郵ubowanie?  Chyba jako uroczysty akt z udzia貫m Prezydenta RP jako notariusza, w kt鏎ym s璠zia akceptuje wyb鏎 i zobowi您uje si rzetelnie wype軟ia swoje obowi您ki.   S璠ziowie, kt鏎ych kadencje rozpocz窸y si 7 listopada br.  nie odm闚ili z這瞠nia 郵ubowania.  To Prezydent Andrzej Duda nie poprosi ich o z這瞠nie 郵ubowania. 

   "Zamachowcy" argumentuj,  瞠 Prezydent RP nie mo瞠 przyj望 郵ubowania poniewa wraz ze zmian sk豉du parlamenty nast徙i豉 dyskontynuacja prac/proces闚 rozpocz皻ych przez Sejm poprzedniej  kadencji. W odniesieniu do 3 s璠zi闚, nie mo瞠 by mowy o dzia豉niu zasady dyskontynuacji.  S璠ziowie zostali wybrani przez Sejm VII kadencji i ich kadencja w TK rozpocz窸a si 7 listopada, kiedy trwa豉 jeszcze kadencja poprzedniego Sejmu.  To Prezydent nie dope軟i obowi您ku jaki na niego na這篡豉 ustawa.  Zasada dyskontynuacji  prac sejmowych nie jest nigdzie opisana w polskim prawie.  Prawo okre郵a jedynie kilka  szczeg馧owych  przypadk闚, kiedy prace Sejmu poprzedniej kadencji musz/mog by kontynuowane przez Sejm nast瘼nej kadencji.  Pierwsze pytanie do konstytucjonalist闚: Czy zasada dyskontynuacji dotyczy procesu wyboru s璠zi闚 TK?       Drugie pytanie do konstytucjonalist闚: Czy zasada dyskontynuacji dotyczy jedynie prac parlamentarnych czy te rozci庵a si na inne organy pa雟twa?  Na przyk豉d,  czy ustawa przyj皻a przez parlament pod koniec kadencji i przes豉na Prezydentowi traci wa積o嗆 je郵i prezydent nie podpisze jej przed ko鎍em kadencji Sejmu? To jest sytuacja podobna do tej  w jakiej s  2 osoby wybrane na s璠zi闚 TK, kt鏎ych kadencje rozpoczynaj si  w grudniu br.  Sejm zako鎍zy swoje prace przyjmuj帷 stosowne uchwa造.  Pozosta豉 jedynie ceremonia 郵ubowania.  

   Podsumowuj帷, je瞠li przyj望, 瞠 jedyn  podstaw prawn do wyboru s璠zi闚 jest ustawa o TK  to Sejm poprzednie kadencji wybra wszystkich 5 s璠zi闚 zgodnie z prawem.  Je瞠li przyj望,  瞠 przy wyborze s璠zi闚 TK,   Sejm VII kadencji powinien respektowa  zar闚no zapisy ustawy o TK z 25 czerwca br.  jak i zapisy z Regulaminu Sejmu,  to wtedy  o wyborze  s璠zi闚, kt鏎ych kadencje rozpoczynaj si w grudniu nie mo積a jednoznacznie stwierdzi,  瞠 zosta dokonany zgodnie z prawem. 

   Opis wrzuconego "granatu"  w postaci zmiany Regulaminu Sejmu pomin.  Umo磧iwia on marsza趾owi Sejmu wyznaczenie dowolnego terminy zg豉szania kandydat闚 na s璠ziego TK, w pewnych sytuacjach.  Czyli obecny ba豉gan. 

   W uchwa豉ch  o wyborze s璠zi闚 TK z 8 pa寮ziernika br.  jako podstaw prawn podano ustaw o  TK z 25 czerwca 2015.   2-3  grudnia PiS zamierza wybra s璠zi闚 TK w oparciu o Regulamin Sejmu i Konstytucj RP.  

   Wnioski:

   1.   Potrzebny jest a silny merytorycznie o鈔odk legislatury w Sejmie, w kt鏎ym zatrudnieni legislatorzy b璠 redagowali ustawy, czuwali nad ich  poprawno軼i/sp鎩no軼i z innymi aktami prawnymi.  Pisze o tym Jan Rokita postuluj帷 utworzenie takiego Centrum  w  Kancelarii Prezesa Rady Ministr闚.   

   2.   Trzeba zrezygnowa ze 郵ubowania  wybranych przez Sejm s璠zi闚 TK  w obecnej formie, poniewa  nie wymaga tego Konstytucja RP  lub zmieni obecny zapis art. 21 ustawy o TK, tak aby zobowi您ywa Prezydenta RP do umo磧iwienia z這瞠nia 郵ubowania przez osob wybran na s璠ziego TK  w stosowny terminie.  Na przyk豉d w brzmieniu  "S璠zia TK  przed przyst徙ieniem do wykonywania obowi您k闚 sk豉d przed Prezydentem RP 郵ubowanie nast瘼uj帷ej tra軼i:..."

    3.   Konstytucjonali軼i musz  rozstrzygn望 jaki akt prawny reguluje proces wyboru s璠zi闚 TK : ustawa o TK czy Regulamin Sejmu? 

   4.   W interesie obywateli jest aby procedura wyboru s璠zi闚 TK nie odbywa豉 si na "豉pu capu" w ci庵u kilku dni lub godzin.  Prawo zg豉szania kandydat闚 na s璠zi闚 powinni mie nie tylko pos這wie i Prezydium Sejmu ale r闚nie:  Senat, SN, NSA, KRS,    termin zg豉szania kandydat闚 powinien up造wa 6-12 miesi璚y przed ko鎍em kadencji ,  a g這sowanie powinno odbywa si na 30 -60 dni przed ko鎍em kadencji. 

   5.   W interesie obywateli jest aby kadencja s璠ziego TK trwa豉 12 lat (konieczna by豉by zmiana art. 194 Konstytucji RP). Pozwoli to na wi瘯szy pluralizm sk豉du TK nawet w przypadku gdy w Sejmie ta sama opcja polityczna b璠zie dominowa豉 przez dwie kolejne kadencje. 

   Jak post徙i z osobami winnymi tego ca貫go ba豉ganu?    Jednym z mo磧iwych dzia豉 jest z這瞠nie wniosku o postawienie przed Trybuna Stanu:

   a)   pos豉 sprawozdawc Stanis豉wa Piotrowicza i pos堯w wnioskodawc闚  trzech  uchwa w sprawie stwierdzenia braku mocy prawnej uchwa造 Sejmu RP o wyborze s璠ziego TK z dnia 8 pa寮ziernika 2015 r. powo逝j帷ych:  Romana Hausera, Krzysztofa 奸ebzaka, Andrzeja Jakubeckiego,  na stanowisko s璠ziego  TK,

   b)   Prezydenta RP  za nie wywi您ywanie si z obowi您k闚 - bez podania przyczyn -  poprzez   op騧nianie przyj璚ia 郵ubowa  od  nowo wybranych s璠zi闚 TK,  kt鏎ych kadencja rozpocz窸a si 7 listopada br., 

   W obydwu przypadkach naruszono  art. 2   Konstytucji RP.  Jakie jeszcze???

    

    

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 27 listopada 2015 21:53
 • czwartek, 19 listopada 2015
  • Zamach na Trybuna Konstytucyjny

   To jest 250 wpis na blogu.  Co za nudny i paskudny temat mi si trafi.

   W dniu 19 listopada 2015 pos這wie PiS oraz Kukiz15 przeg這sowali zmian  ustawy  o Trybunale Konstytucyjnym. Na szcz窷cie pos這wie PSL, PO, NRP nie wzi瘭i udzia逝 w g這sowaniu i opu軼ili sal.  Tempo prac ekspresowe:

   13 listopada - projekt ustawy wp造n掖  do Sejmu,

   17 listopada - projekt ustawy skierowano do I czytania w komisji,

   18 listopada - sprawozdanie komisji,

   Dzi wiecz鏎,  b璠zie mn鏀two  komentarzy; emocjonalnych, pompatycznych mam nadziej,  瞠 kilka merytorycznych.  Poni瞠j zamieszczam moj ocen dokonanych zmian w ustawie o TK z dnia 25 czerwca 2015 roku.   Na czerwono wydrukowano zmieniony lud dodany tekst,  na zielono poprzednie brzmienie, pod spodem,  boldem,  zamieszczono  komentarz.

    

   1)   art. 12 ust. 1 i ust. 2 otrzymuj brzmienie:

   „1. Prezesa Trybuna逝 powo逝je Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej spo鈔鏚 co najmniej trzech (dw鏂h) kandydat闚 przedstawionych przez Zgromadzenie Og鏊ne na okres trzech lat. Na stanowisko Prezesa Trybuna逝 mo積a by powo豉nym dwukrotnie”.

    

   „2. Kandydat闚 na stanowisko Prezesa Trybuna逝 wybiera Zgromadzenie Og鏊ne w ostatnim miesi帷u (nie p騧niej ni 3 miesi帷e przed dniem up造wu) kadencji Prezesa Trybuna逝, spo鈔鏚 s璠zi闚 Trybuna逝, kt鏎zy w g這sowaniu uzyskali kolejno najwi瘯sz liczb g這s闚. W razie opr騜nienia stanowiska Prezesa Trybuna逝, wyboru kandydat闚 dokonuje si w terminie 21 (30) dni. 

   Wyb鏎 Prezesa TK  przez prezydenta RP spo鈔鏚 trzech kandydat闚 ma na celu stworzenie warunk闚 do powo豉nia na Prezesa s璠ziego kt鏎y uzyska 1, 2, 3 lub 4  g這sy poparcia.  Czyli gdyby uda這 si PiS wprowadzi 5 nowych s璠zi闚 to mo瞠 by pewne wyboru przychylnego sobie Prezesa TK .   

   Kadencyjno嗆 Prezesa TK nie jest z造m pomys貫m.   Aby stworzy warunki do bezstronnej dzia豉lno軼i Prezesa i pozosta造ch s璠zi闚  lepiej aby Prezes  by wybierany tak jak obecnie czyli  do ko鎍a swojej kadencji s璠ziowskiej.  Kadencyjno嗆 stwarza przes豉nki do tego,  瞠 s璠ziowie b璠 miedzy sob rywalizowa i zabiega o u Prezydenta o szans nominacji na Prezesa.   

   Zaproponowanie wyboru Prezesa w ostatnim miesi帷u kadencji obecnego  oznacza odk豉danie aktu wyboru na ostatni chwil.   Poprzedni zapis jest r闚nie z造, poniewa wg niego mo積a by這 wybra Prezesa TK   w poprzedniej kadencji Sejmu lub w tym miesi帷u, pomimo 瞠 kadencja obecnego Prezesa trwa do czasu wyga郾i璚ia jego mandatu s璠ziego lub rezygnacji.  

    

   2)   art. 18 otrzymuje brzmienie:

   „S璠zi Trybuna逝 mo瞠 by osoba, kt鏎a posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska s璠ziego S康u Najwy窺zego lub Naczelnego S康u Administracyjnego.”;   

   2) w dniu wyboru ma uko鎍zone 40 lat i nie uko鎍zy豉 67 lat.

   Okre郵enie granic wieku by這 rozs康nym rozwi您aniem.

    

   3)   art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   „2. Wniosek w sprawie zg這szenia kandydata na s璠ziego Trybuna逝 sk豉da si do Marsza趾a Sejmu 30 dni (nie p騧niej ni 3 miesi帷e) przed dniem up造wu kadencji s璠ziego Trybuna逝.”;

    

   Bardzo szkodliwa zmiana.  Odbiera pos這m (i opinii publicznej) mo磧iwo嗆 zapoznania si z sylwetkami zg這szonych kandydat闚.  Co by鄉y powiedzieli gdyby kampanie wyborcz skr鏂ono do 30 dni.    Pozostawiaj帷 poprzedni zapis nale瘸這by doda zapis,  瞠 wyboru s璠ziego dokonuje si w ostatnim miesi帷u kadencji.

    

   4)   art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   „1. Osoba wybrana na stanowisko s璠ziego Trybuna逝 sk豉da wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie 30 dni od dnia wyboru, 郵ubowanie nast瘼uj帷ej tre軼i:

   „Uroczy軼ie 郵ubuj, 瞠 pe軟i帷 powierzone mi obowi您ki s璠ziego Trybuna逝 Konstytucyjnego b璠 wiernie s逝篡 Narodowi i sta na stra篡 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, czyni帷 to bezstronnie, wed逝g mego sumienia i z najwy窺z staranno軼i, oraz strzeg帷 godno軼i sprawowanego urz璠u.”.

   奸ubowanie mo瞠 by z這穎ne z dodaniem zdania „Tak mi dopom騜 B鏬.”.”;

           wprowadza si art. 21 ust. 3, kt鏎y otrzymuje brzmienie:

   „3. Z這瞠nie 郵ubowania rozpoczyna bieg kadencji s璠ziego Trybuna逝.”

    Intencja dobra,  zapis z造.  Zaproponowane zapisy wymuszaj aby wyb鏎 nowego s璠ziego odbywa si w ostatnim miesi帷u przed zako鎍zeniem kadencji, co nie jest najlepszym rozwi您aniem.  Ust. 3 czyni z aktu 郵ubowania form zezwolenia przez Prezydenta na objecie funkcji s璠ziego TK.  奸ubowanie jest aktem przyj璚ia wyboru przez s璠ziego.  Uchwa造 powo逝j帷e s璠zi闚 okre郵aj dat rozpocz璚ia kadencji. Ust. 3 jest zb璠ny. Poprawny zapis powinien zobowi您ywa Prezydenta do przyj璚ia 郵ubowanie bez zb璠nej zw這ki.  

    

   5)   uchyla si art. 136 i art. 137.

   Art. 136. Przepis art. 18 pkt 2 stosuje si do s璠zi闚 Trybuna逝 wybieranych na to stanowisko po dniu wej軼ia w 篡cie ustawy.

    Art. 137. W przypadku s璠zi闚 Trybuna逝, kt鏎ych kadencja up造wa w roku 2015, termin na z這瞠nie wniosku, o kt鏎ym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 30 dni od dnia wej軼ia w 篡cie ustawy.

    

         Wprowadza si art. 137a w brzmieniu:

   „Art. 137a. W przypadku s璠zi闚 Trybuna逝, kt鏎ych kadencja up造wa w roku 2015, termin na z這瞠nie wniosku, o kt鏎ym mowa w art. 19 ust. 2, wynosi 7 dni od dnia wej軼ia w 篡cie niniejszego przepisu”.

   Ten artyku 鈍iadczy o "zamachu"  na TK.  W bie膨cym roku kadencje ko鎍z si 2 s璠ziom (3 grudnia i 9 grudnia 2015 roku). Zgodnie z obowi您uj帷ym prawem zostali ju  wybrani ich nast瘼cy.

    

   6)    Art. 2

   Kadencja dotychczasowego Prezesa i Wiceprezesa Trybuna逝 wygasa po up造wie trzech miesi璚y od dnia wej軼ia w 篡cie ustawy.

   Drugi  przyk豉d "zamachu"  na TK.   Tego zapisu nie powinno by, a je郵i ju to okres wyga郾i璚ia kadencji obecnego prezesa powinien by okre郵ony po up造wie 3 lat od dnia wej軼ia ustawy.   Nie okre郵ono w jaki spos鏏 wybierany ma by wiceprezes TK i ile trwa jego kadencja.

    

   7)   Art. 3

   Ustawa wchodzi w 篡cie po up造wie 14 dni od dnia og這szenia.

   Bardzo kr鏒ki okres vacatio legis.  Poprzednia nowelizacja mia豉 okres 30 dni.

    

   Co teraz powinna zrobi opozycja?

   Zaskar篡 zmiany do Trybuna逝 Konstytucyjnego w najwcze郾iejszym z mo磧iwych termin闚. Trybuna Konstytucyjny powinien rozpatrzy wniosek  niezw這cznie i uzna nowelizacj za niezgodn z Konstytucj RP. 

    

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   czwartek, 19 listopada 2015 23:31

Tagi

Kana informacyjny