Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

polityka pieni篹na

 • sobota, 25 lutego 2017
  • R闚nouprawnienie na banknotach

   NBP wprowadzi do obiegu banknot 500 z z wizerunkiem kr鏊a Jana III Sobieskiego. Celem wprowadzenia nowego nomina逝 jest obni瞠nie koszt闚 emisji i sprawne zarz康zanie zapasem strategicznym banknot闚 przechowywanych przez NBP – argumentowa decyzj polski bank centralny. Pierwotnie planowano banknot 500 z z wizerunkiem kr鏊owej Jadwigi. Taki banknot zosta zaprojektowany w 1994 r. No c騜 m篹czyzna po raz kolejny wypar kobiet.

   A mo瞠 tak doceni wk豉d kobiet w budow pa雟twowo軼i polskiej. Obok ju funkcjonuj帷ych banknot闚 z wizerunkiem kr鏊闚 wyemitowa banknoty z wizerunkiem ma鹵onek monarch闚. Oto propozycje wizerunk闚 na banknotach:

   10 PLN - Dobrawa Przemy郵idka, ksi篹na Polski, 穎na Mieszka I

   20 PLN - Rycheza Lotary雟ka, kr鏊owa Polski, 穎na Mieszka II

   50 PLN - Jadwiga 奸御ka, ksi篹na 郵御ka, 鈍i皻a Ko軼io豉 Katolickiego, 穎na Henryka I Brodatego, ksi璚ia wroc豉wskiego, matka Henryka II Pobo積ego

   100 PLN - Jadwiga Andegawe雟ka, kr鏊 Polski, 穎na W豉dys豉wa II Jagie陶y,

   200 PLN - Bona Sforza d’Aragona, kr鏊owa Polski, 穎na Zygmunta Starego

   lub Anna Jagiellonka, kr鏊owa Polski, 穎na Stefana Batorego

   Prosz przeczyta 篡ciorysy (linki pod imionami) i oceni czy zas逝guj na wizerunki na banknotach?

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   sobota, 25 lutego 2017 23:32
 • 鈔oda, 12 sierpnia 2015
  • Dyskusje Rady Polityki Pieni篹nej

   Przejrza貫m opisy dyskusji Rady Polityki Pieni篹nej z okresu ostatnich kilkunastu miesi璚y. Przyjmuj帷 za這瞠nie, 瞠 te kr鏒kie (2 ½ – 4 ½ strony) sprawozdania rzetelnie oddaj tematy omawiane na posiedzeniach RPP oraz formu這wane oceny i wnioski wida, 瞠 dyskusje Rady koncentruj si na kilku wybranych tematach, tj:

   1. Koniunktura na 鈍iecie: Sytuacja w gospodarce, zmiany PKB w USA, w gospodarkach strefy EURO, w krajach rozwijaj帷ych si ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem gospodarki chi雟kiej. Wp造w zmian w otoczeniu zewn皻rznym na eksport gospodarki polskiej.

   2. Polityka monetarna Rezerwy Federalnej i jej wp造w na rynki finansowe tj. ceny aktyw闚, kursy wymiany dolara, inflacj w USA. Niestety rzadziej omawiana jest polityka pieni篹na EBC, kt鏎a jest wa積iejsza dla naszej gospodarki.

   3. Wp造w zmian na 鈍iatowych rynkach finansowych na: nap造w/odp造w kr鏒koterminowego kapita造 na polski rynek finansowy i wp造w m.in. na popyt na obligacje skarbowe oraz na zmian kursu z這tego.

   4. Zmiany 鈍iatowych cen surowc闚. Wp造w na tempo inflacji w Polsce.

   5. Stanu koniunktury w gospodarce krajowej tj. zmiany w ostatnim okresie i prognozy: produkcji przemys這wej, produkcji budowlano-monta穎wej, sprzeda篡 detalicznej.

   6. Ocena tempa wzrostu PKB gospodarki polskiej o ostatnich okresach, prognoza wzrostu PKB w kolejnych kwarta豉ch. Analiza zmian sk豉dnik闚 popytowych determinuj帷ych zmiany w krajowym PKB tj. konsumpcja indywidualna, konsumpcja zbiorowa, inwestycje, eksport, import i prognozy na przysz這嗆.

   7. Sytuacja na rynku pracy: zatrudnienie, bezrobocie, zmiana wynagrodze i jednostkowych koszt闚 pracy. Wp造w sytuacji na rynku pracy na inflacj.

   8. Sytuacja na rynku kredytowym. Zmiany kredyt闚 dla przedsi瑿iorstw, gospodarstw domowych

   9. Inflacja (CPI, PPI, inflacja bazowa) zmiany w ostatnim okresie i prognoza. Czynniki wp造waj帷e na inflacj: popyt i poda towar闚 i us逝g, jednostkowe koszty pracy, kursy walutowe, zmiany cen surowc闚, zmiany cen przez monopolist闚, zmiany w podatkach wp造waj帷e na zmian cen. Ani s這wa o wp造wie prowadzonej przez Rad polityce pieni篹nej na inflacj. Por闚nanie tempa inflacji z projekcj inflacji opracowan przez NBP kilka miesi璚y wcze郾iej.

   10. Sformu這wanie wniosku w spawie zmiany st鏕 procentowych NBP.

   RPP nie podejmuje na swoich posiedzeniach nast瘼uj帷ych temat闚:

   1. Rady nie interesuje analiza i ocena skutk闚 podj皻ych w przesz這軼i decyzji tj. w jaki spos鏏 wp造n窸y na przebieg proces闚 gospodarczych. Jedynie na posiedzeniu, na kt鏎ym RPP podj窸a kolejn decyzj o zmianie st鏕 procentowych Rada dokona豉 oceny skutk闚 poprzedniej decyzji. Rzadko, ale zdarza si 瞠 Rada dyskutuje na temat jakie mog by konsekwencja zmiany st鏕 procentowych NBP dla inflacji i dynamiki gospodarczej np. posiedzenie RPP w pa寮zierniku 2014

   2. Rada nie interesuje zmiana wielko軼i poszczeg鏊nych kategorii pieni康za: M0, M1, M3.... Poj璚ie "popyt na pieni康z" nie pojawi這 si chyba ani razu w sprawozdaniach. Brak jest analizy mechanizmu i czynnik闚 kszta速uj帷ych popyt na pieni康z, si造 oddzia造wania poszczeg鏊nych czynnik闚. To samo dotyczy mechanizmu kreacji poda篡 pieni康za przez system bankowy.

   3. Pominiecie w dyskusjach Rady analizy kategorii poda i popyt na pieni康z mo瞠 鈍iadczy o tym 瞠 wg Rady te kategorie nie s istotne dla poziomu inflacji, kt鏎a wg RPP jest determinowana przez mechanizm kosztowy (wynagrodzenia, wydajno嗆 pracy) i ceny 鈍iatowe + kurs wymiany.

   4. Poniewa Rady nie interesuje zwi您ek pomi璠zy pieni康zem i inflacj to nie zajmuje si analiz skutk闚 zmiany st鏕 procentowych na ww. kategorie jak r闚nie skuteczno軼i polityki pieni篹nej NBP prowadzonej przy pomocy innych instrument闚 ni stopa procentowa np. operacji otwartego rynku (chocia temat polityki monetarnej FED jest obecny na ka盥ym posiedzeniu).

   5. W zasadzie nie zajmuje si sektorem bankowym, kondycja sektora bankowego, analiz zmian w bilansie sektora bankowego, zmianach depozyt闚, p造nno軼i/nadp造nno軼i sektora bankowego. Sporadycznie dyskutuje o zmianie wielko軼i kredyt闚.

   Z temat闚, kt鏎e s omawiane przez Rad i tych kt鏎e s pomijane mo積a sformu這wa wniosek, 瞠 podstawowy model jakim pos逝guje si Rada to r闚nanie bilansowe:

   Y = C + G + I + (E – Im)

   przy czym pomija analiz w jaki spos鏏 zmiany st鏕 procentowych wp造waj na poszczeg鏊ne zmienne w ww. to窺amo軼i. Rady nie interesuje analiza zale積o軼i:

   v * M = P * y

   M = m * M0

   lub bardziej skomplikowanych modeli opisuj帷ych relacj pieni康za i inflacji.

   Podsumowuj帷 w dyskusji Rady dominuj zagadnienia z obszaru proces闚 realnych w gospodarce polskiej (produkcja, wynagrodzenia, zatrudnienie), zmiany w gospodarce 鈍iatowej, polityki monetarnej FED i EBC ale nie polityki pieni篹nej NBP. Jest jednak nadzieja na zmian. Ostatnie sprawozdania z posiedzenia Rady w br. s d逝窺ze (ok 5 stron). Rada wi璚ej dyskutowa豉 na temat zmienia/nie zmienia stopy procentowe i skutk闚 dla gospodarki.

   Powy窺ze spostrze瞠nia s poprawne o ile sprawozdania z przebiegu dyskusji na RPP s rzetelne. Je郵i w publikowanych notatkach pomini皻o wiele temat闚 omawianych przez Rad i sp造cono formu這wane oceny i wnioski to przedstawiona powy瞠j ocena jest b喚dna.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 12 sierpnia 2015 09:33

Tagi

Kana informacyjny