Aby moje wnuki 篡造 w lepszym kraju

finanse publiczne

 • niedziela, 21 lipca 2013
  • Zawieszenie ostro積o軼iowych prog闚 bud瞠towych

   Minister Finans闚 wnioskuje aby w br. i roku przysz造m nie obowi您ywa造 bud瞠towe progi ostro積o軼iowe . Jedyne uzasadnienie jakie podaje to , 瞠 nie jest w stanie spe軟i wymog闚 jakie ustawa nak豉da na bud瞠t po przekroczeniu tych prog闚. Jak zwykle uprawia przewrotn retoryk. G這si , 瞠 nie spe軟ia tych ustawowych wymog闚 dla dobra spo貫cze雟twa. Dobro nast瘼nych pokole jest mu oboj皻ne.

   Minister negatywnie ocenia dodatkowe ograniczenia jakie ustawanak豉da na bud瞠t po przekroczeniu prog闚 ostro積o軼iowych . Nie podzielam opinii Ministra. Po przekroczeniu pierwszego progu (relacja d逝gu publicznego do PKB wi瘯sza od 50%) ustawa wymaga jedynie aby relacja deficytu do PKB w bud瞠cie uchwalanym na nast瘼ny rok by豉 mniejsza od analogicznej relacji w roku bie膨cym. Nie jest to zbyt ostry wym鏬. Jego spe軟ienie w kolejnych latach spowoduje, 瞠 relacja d逝gu do PKB stopniowo spadnie poni瞠j 50 proc. Natomiast przekroczenia drugiego progu ostro積o軼iowego (relacja d逝gu publicznego do PKB wi瘯sza od 55%) nak豉da szereg „bolesnych” dla spo貫cze雟twa i rz康u wymog闚 na bud瞠t nast瘼nego roku np. ograniczenie waloryzacji rent i emerytur, zerowy deficyt bud瞠tu pa雟twa, itp.

   Progi ostro積o軼iowe s po to aby wymusi dzia豉nia naprawcze na w豉dzy wykonawczej, najlepiej jeszcze przed ich przekroczeniem. Innymi s這wy, lepiej ich nie przekracza.

   Win za zaistnia造 stan rzeczy obarcza innych (NBP i kryzys w strefie euro)). Nie dostrzega w豉snych b喚d闚. W roku 2007 gdy Minister obejmowa urz康 relacja d逝gu sektora Genaral Government do PKB (tj. wg zasad statystyki UE) wynosi豉 45% (wg krajowej statystyki 44,8%) . W roku 2012 relacja d逝gu sektora Genaral Government do PKB wynosi豉 55,7%, co oznacza, 瞠 drugi pr鏬 ostro積o軼iowy zosta przekroczony, a wg krajowej statystyki (dzi瘯i stosowaniu kreatywnej ksi璕owo軼i) relacja wynios豉 52,,6% tj. przekroczono pierwszy pr鏬. W ostatnich 6 latach dzi瘯i subwencja z bud瞠tu UE sektor publiczny mia komfortowe warunki finansowe. Mimo to Minister doprowadzi finanse publiczne do krytycznego stanu. Przyk豉dem niefrasobliwo軼i Ministra jest zgoda na wprowadzenie ustawy o urlopach rodzicielskich, co oznacza kilka miliard闚 z這tych wydatk闚 wi璚ej w roku bie膨cym i latach przysz造ch. Przyk豉dem g逝poty jest rozszerzenie urlop闚 rodzicielskich na „matki pierwszego kwarta逝” i argumentowanie, 瞠 w bud瞠cie pa雟twa s oszcz璠no軼i , kt鏎e to sfinansuj.

   Minister mami opini publiczn, 瞠 za dwa lata progi ostro積o軼iowe zostan przywr鏂one oraz 瞠 wprowadzona zostanie nowa regu豉 wydatkowa, bardziej zaawansowana, a nie tak prymitywna jak obecne ustawowe wymogi (kt鏎ych Minister nie potrafi wype軟i). Nowa regu豉 wydatkowa ma by zgodna z 5-pakiem unijnym. Ma by acykliczna.

   Regu豉 wydatkowa, o kt鏎ej m闚i Minister jest regu陰, kt鏎 nale篡 stosowa gdy relacja d逝gu do PKB jest poni瞠j warto軼i progowych. Po przekroczeniu warto軼i progowych regu豉 ta b璠zie musia豉 ulec zaostrzeniu. Poczekamy na propozycje administracji.

   Jak w zaistnia貫j sytuacji powinien zachowa si Prezydent? Progi ostro積o軼iowe s okre郵one w ustawie. Nie s to progi konstytucyjne, tak jak pr鏬 60 proc. . Nie po to jednak je ustalono aby przy pierwszej okazji je zawiesza. Prezydent mo瞠:

   a) zaakceptowa projekt rz康u,

   b) zawetowa ustaw zawieszaj帷 progi ostro積o軼iowe,

   c) zawetowa ustaw zawieszaj帷 progi ostro積o軼iowe wg przed這瞠nia rz康owego i zg這si ustaw zawieszaj帷 „50%” pr鏬 ostro積o軼iowy na rok w roku 2013.

   Co wybierze?

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (1) Poka komentarze do wpisu „Zawieszenie ostro積o軼iowych prog闚 bud瞠towych ”
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 21 lipca 2013 18:08
 • 鈔oda, 17 lipca 2013
  • Winni nowelizacji bud瞠tu pa雟twa

   Konieczna jest nowelizacja bud瞠tu pa雟twa na rok 2013. Wed逝g Minister Rostowski win za to ponosi NBP, kt鏎y przez ostatnie kilkana軼ie miesi璚y utrzymywa i utrzymuje zbyt wysokie stopy procentowe oraz przed逝瘸j帷y si kryzys w sferze EURO.

   Minister przecenia rol jak odgrywa polityka monetarna NBP. Mechanizm transmisji zmiany st鏕 procentowych na realne procesy gospodarcze nie jest silny. Polska to nie USA.

   Pomimo braku o篡wienia w UE, wzrost polskiego eksportu jest g堯wnym czynnikiem wzrostu PKB.

   Na za豉manie si wzrostu gospodarczego zasadniczy wp造w mia造 trzy czynniki:

   1. Gwa速owny spadek publicznych inwestycji infrastrukturalnych po EURO 2012.

   2. Za豉manie si w po這wie 2012 roku pozytywnego nastroju konsument闚 (podtrzymywanego d逝go przez rz康, kt鏎y g這si teori „zielonej wyspy”). Zmiana oczekiwa konsument闚 zosta豉 spowodowana: utrzymuj帷ym si wysokim bezrobociem oraz seri wypowiedzi polityk闚 i ekonomist闚 na temat kryzysu gospodarczego. To jest kluczowy czynnik stagflacji w gospodarce Polskiej.

   3. Zaostrzenie polityki kredytowej przez banki, w wyniku kryzysu w latach poprzednich i zmian regulacji KNF.

   Powy窺ze zdarzenia umocni造 trwaj帷 od 3 lat stagnacje w inwestycjach sektora prywatnego. Spirala zwijania si gospodarki zosta豉 uruchomiona.

   Co robi? Nadal aktualne s proste pomys造 sprzed dw鏂h lat.Konieczna jest eliminacja/ograniczenie strukturalnych przyczyn nier闚nowagi sektora finans闚 publicznych:

   Zr闚nowa瞠nie FUS

   Reforma KRUS

   Eliminacja wi瘯szo軼i ulg podatkowych w PIT i CIT,

   Uproszczenie VAT

   Itd.

   Na razie jedynym realny czynnikiem pobudzenia wzrostu gospodarczego b璠 pieni康ze z nowego bud瞠tu UE. Kt鏎e zostan uruchomione w 2014 roku. Rz康 b璠zie stara si zintensyfikowa ich wykorzystanie tak aby o篡wi gospodark w 2015 roku – roku wybor闚 do Sejmu.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 17 lipca 2013 22:32
 • 鈔oda, 14 listopada 2012
  • Lasy pa雟twowe

   Polskie Lasy Pa雟twowe gospodaruj na oko這 20 proc. terytorium Polski. To szmat ziemi. Jednak Skarb Pa雟twa jako w豉軼iciel nie ma z tego tytu逝, 瘸dnych istotnych dochod闚 jako w豉軼iciel. Lasy pa雟twowe oczywi軼ie p豉c podatki, ale o corocznej dywidendzie p豉conej z zysku do bud瞠tu pa雟twu nic nie s造cha. Dlaczego? Czy jest to a tak nisko-rentowna dzia豉lno嗆? Czy przerost zatrudnienie i skala niegospodarno軼i s tak du瞠, 瞠 nadmierne koszty z瞠raj zysk? Zapewne tak, wszak to kr鏊estwo PSL. Ale postawi hipotez, 瞠 istotn przyczyn jest sprzeda drewna po zani穎nych cenach. Drewno klasy I sprzedaje si jako drewno klasy II, klas II jako III. Tartaki, kt鏎e s w wi瘯szo軼i prywatne p豉c mniej za drewno, przychody Las闚 Pa雟twowych s mniejsze o te kilka procent, kt鏎e stanowi造by dywidend Skarbu Pa雟twa, r騜nica z tytu逝 zani穎nej ceny drewna stanowi zysk innych.

   Nie nale篡 z powy窺zego wysnuwa wniosku, 瞠 Lasy Pa雟twowe trzeba sprywatyzowa. Trzeba zrestrukturyzowa i wzmocni nadz鏎 w豉軼icielski. 

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   鈔oda, 14 listopada 2012 18:32
 • sobota, 29 wrze郾ia 2012
  • PIT dla rolnik闚

   Premier zapowiedzia obj璚ie podatkiem dochodowym rolnik闚. Sprawa jest prosta. Kilka zasad przeprowadzenia tej operacji:

   • Wola polityczna wprowadzenia podatku dochodowego dla rolnik闚.
   • Wybra metod wg kt鏎ej b璠 szacowane dochody gospodarstwa domowego. Istnieje metoda GUS, jest dost瘼na metoda stosowana w pa雟twach UE. Odpowiedzialnym za to zadanie powinno by Min. Finans闚 a nie Min. Rolnictwa.
   • Wprowadzaj帷 podatek PIT nie nale篡 likwidowa obecnego podatku rolnego. Podatek rolny p豉cony jest w pierwszej kolejno軼i i zap豉cona kwota pomniejsza podatek PIT. Je郵i r騜nica jest ujemna to nie jest to podstaw do zwrotu cz窷ci podatki rolnego. Likwidacja podatku rolnego spowodowa豉by gwa速owny spadek dochod闚 gmin, poniewa dla wi瘯szo軼i rolnik闚 wyliczony podatek PIT b璠zie r闚ny zero.
   • Nie nale篡 wprowadza podatku dla wszystkich rolnik闚, istnieje graniczna wielko嗆 gospodarstw poni瞠j, kt鏎ej podatek PIT b璠zie mniejszy od obecnie p豉conego podatku rolnego.
   • Opracowa 3-5 letni harmonogramu wdra瘸nia podatku PIT dla rolnik闚, zaczynaj帷 od rolnik闚 o du篡m area貫m lub prowadz帷ych specjalistyczn produkcj. Urz璠y Skarbowe b璠 mia造 czas na opanowanie metody szacowanie dochod闚 rolnik闚.
   • Wyznaczy pr鏬 dochodu gospodarstwa rolnego powy瞠j, kt鏎ego rolnicy i ich wsp馧ma鹵onkowie zostan przeniesieni z KRUS do FUS. Rolnicy, kt鏎zy przejd do FUS to b璠zie grupa najbogatszych rolnik闚. Wi瘯szo嗆 p豉c帷ych PIT pozostanie w KRUS. Jak to nale篡 zrobi opisano w reformie KRUS

   Podstawow zalety wprowadzenia PIT dla rolnik闚 b璠zie wzrost dochod闚 gmin, a co za tym idzie wi瘯sze mo磧iwo軼i inwestycyjne. Ci rolnicy, kt鏎zy przejd z FUS do KRUS b璠 mieli w przysz這軼i wy窺ze emerytury. Rolnicy b璠 mogli korzysta z ulg tak jak pozostali obywatele.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (4) Poka komentarze do wpisu „PIT dla rolnik闚”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   sobota, 29 wrze郾ia 2012 11:08
 • wtorek, 11 wrze郾ia 2012
  • Drogie nowe foto-radary

   GITD planuje zainstalowa 300 sztuk nowych foto-radar闚. Nowy foto-radar zrobi zdj璚ie samochodu przekraczaj帷ego dozwolon szybko嗆 i od razu przeka瞠 zdj璚ie kierowcy, tablicy rejestracyjnej do centrali. Przydatne inwestycja. To co mnie dziwi to cena jednego urz康zenia, kt鏎a wg. informacji prasowych wynosi ok. 100 tys. z.

   Urz康zenie sk豉da si z:

   Aparat fotograficzny 鈔edniej klasy - cena ok. 5 tys. z

   Radar drogowego - cena ok. 10 tys. z

   Urz康zenia na poziomie smartfonu do przesy豉nia zdj耩 - cena ok. 3 tys. z

   Programu zarz康zaj帷ego ww. urz康zeniami - cena ok. 5 tys. z

   Maszt, obudowa - cena ok. 10 tys. z

   Pozosta貫 elementy - cena ok. 7 tys. z

   Razem - 40 tys. z

   Do 100 tys. jeszcze daleko, brakuje 60 tys. . Albo w powy窺zym zestawieniu pomini皻o istotny sk豉dnik urz康zenia, albo kto zrobi interes 篡cia na dostawie nowych foto-radar闚 dla GITD Nie tylko ja si dziwi tutaj

   Do sprawdzania takich dziwnych transakcji za pieni康ze publiczne powo豉no CBA. Ciekawe czy sprawdzili ten kontrakt.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   brak
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 11 wrze郾ia 2012 15:13
 • poniedzia貫k, 03 wrze郾ia 2012
  • Podatek obrotowy dla bank闚 i hipermarket闚

   Jaros豉w Kaczy雟ki w swoim kontr-expose zaproponowa wprowadzenie podatku obrotowego dla bank闚 i hipermarket闚.

   Dla propozycji wprowadzenia dodatkowegopodatku obrotowego dla hipermarket闚 nie znajduj 瘸dnego uzasadnienia opr鏂z tego, aby uzyska poparcie elektoratu drobnych sprzedawc闚. Taki podatek by豚y kar za wykorzystywanie „efektu skali” w dzia豉lno軼i handlowej. Id帷 tym tokiem my郵enia nale瘸這by na這篡 podatek obrotowy na du瞠 piekarnie, masarnie aby chroni ma貫 piekarnie i rodzinne masarnie itd. Za堯禦y, 瞠 taki podatek zosta豚y wprowadzony i poj璚ie „hipermarket” zosta這by w prawie podatkowym zdefiniowane. Po roku nie by這by hipermarket闚. Nowe sklepy powstawa造by w rozmiarach mini-hipermarket闚 nie podlegaj帷e opodatkowaniu. Istniej帷e hipermarkety przekszta販i造by si w galerie. Pod jednym dachem wydzieli si kilka mniejszych sklep闚 ze wsp鏊n kas obs逝giwan przez firm zewn皻rzn. Albo jaka inna konstrukcja prawno-organizacyjna, kt鏎a pozwoli unikn望 p豉cenia nowego podatku.

   Dla pomys逝 wprowadzenia podatku obrotowego w bankach mo積a znale潭 racjonalne uzasadnienie. Banki p豉c podatek VAT za zakupione towary i us逝gi. Jednocze郾ie us逝gi sprzedawane przez banki nie s obci捫one podatkiem VAT, co jest korzystne dla konsument闚. Pow鏚? „o-VATowanie” sprzeda篡 bakowej by這by bardzo k這potliwe. Miliony faktur lub paragon闚 za poprane prowizje, odsetki. Warto嗆 wi瘯szo軼i jednostkowych przychod闚 z transakcji bankowych to kwoty o warto軼i kilku z這tych, czasami groszy. W por闚naniu z wprowadzeniem podatku VAT na us逝gi bankowe, na這瞠nie podatku obrotowego na przychody bankowe jest bardzo prostym rozwi您aniem. Pami皻ajmy jednak, 瞠 ten podatek obci捫y po鈔ednio konsument闚 us逝g bankowych. Podstaw opodatkowania podarkiem obrotowym mo瞠 by np. suma wyniku odsetkowego netto i wyniku z prowizji netto. Stawka takiego podatku nie powinna by wi瘯sza ni: {[23% * (wynik odsetkowy netto + wynik z prowizji netto) - podatek VAT] / (wynik odsetkowy netto + wynik z prowizji netto)} * udzia sumy wyniku odsetkowego i prowizyjnego uzyskanego z transakcji z osobami fizycznymi w ca造m wyniku odsetkowym netto + wyniku z prowizji netto). Warto嗆 maksymalnej stawki podatku obrotowego oblicza si na podstawie danych obejmuj帷ych ca造 sektor bankowy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   poniedzia貫k, 03 wrze郾ia 2012 13:48
 • wtorek, 17 kwietnia 2012
  • Uproszczenie podatku PIT

   System obci捫e dochod闚 sk豉dkami na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne oraz podatkiem PIT trzeba upro軼i wg nast瘼uj帷ych zasad:

   1) wy陰czy 9 proc. sk豉dk na NFZ z podatku PIT i wprowadzi jako oddzieln pozycj. Pozwoli to w przysz這軼i zreformowa system op豉t na ubezpieczenie zdrowotne.

   2) zlikwidowa pomniejszenie podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychod闚 (1335 z rocznie tj. 111,25 z miesi璚znie co daje zwi瘯szenie podatku o 20 z miesi璚znie) . Autorzy podatku PIT my郵eli od osobie fizycznej jak o mikro podmiocie gospodarczym, kt鏎y aby wykona prac musi ponie嗆 koszty, m.in. koszty dojazdu do miejsca pracy. Poniewa koszty uzyskania przychodu od lat nie by造 waloryzowane wp造w tej ulgi na wzrost dochod闚 netto zmala. Obecnie kwota 20 z miesi璚znie pozwala na sfinansowanie tygodniowego biletu komunikacji miejskiej w Warszawie.

   3) zlikwidowa kwot woln od podatku (obecnie 3091 z rocznie tj. 257,57 z miesi璚znie , co daje zwi瘯szenie podatku o 46,33 z miesi璚znie). Kwota wolna od podatku dotyczy wszystkich podatnik闚. Ma znaczenie dla os鏏 o niskich dochodach. Zamiast kwoty wolnej od podatku wprowadzi zwrot podatku dla podatnik闚 o niskich dochodach.

   4) wprowadzi zwrot podatku (zaniechanie poboru podatku) dla podatnik闚, kt鏎ych dochody s ni窺ze-r闚ne od np. warto軼i minimalnej emerytury lub innego limitu. Takie rozwi您anie spowoduje, 瞠 ulga podatkowa jest adresowana do os鏏 o niskich dochodach.

   5) zr闚na pr鏬 zmiany stawki podatkowej na wy窺z z limitem do kt鏎ego p豉ci si sk豉dki emerytalne i rentowe,

   6) wy窺z stawk podatkow ustali na takim poziomie takim aby obci捫enie dochodu brutto sk豉dkami i podatkiem mia這 charakter liniowy,

   W wyniku tych kilku prostych zmian otrzymujemy podatek PIT, kt鏎y ma:

   1) ni窺ze stawki podatku PIT tj. 8% i 18% zamiast obecnych stawek r闚nych: 18% i 32%. Pierwsz stawk wyznaczono w taki spos鏏 aby w obecnym i proponowanym systemie podatek PIT od przeci皻nego wynagrodzenia brutto (3400 z) by taki sam tj. 235 z. Drug stawk wyznaczono w taki spos鏏 aby obci捫enie dochodu brutto daninami tj. podatkiem, sk豉dkami na ubezpieczenie spo貫czne i sk豉dk na NFZ mia這 charakter liniowy.

   2) liniowe obci捫enie dochodu brutto daninami tj. podatkiem, sk豉dkami na ubezpieczenie spo貫czne i sk豉dk na NFZ, zamiast obecnego progresywnego,

   3) zmniejszenie kra鎍owych stawek podatku PIT tzn. podatek od ka盥ej dodatkowo zarobionej z這t闚ki b璠zie ni窺zy ni obecnie. R闚nie kra鎍owa stawka obci捫e wszystkimi daninami 陰cznie b璠zie ni窺za ni obecnie.

   4) prosty spos鏏 obliczania podatku PIT i sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne w por闚naniu z obecnie obowi您uj帷ym systemem (zobacz tabele z obliczeniem podatku wg. obecnych zasad:Czy potrafisz obliczy PIT).

   Wyszczeg鏊nienie

   Wynik

   Miesi璚zne wynagrodzenie brutto

   3400 z

   Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne p豉cone z wynagrodzenia pracownika:

   ubezpieczenie emerytalne

   3400 z * 9,76% = 331,84 z

   ubezpieczenie rentowe

   3400 z * 1,5% = 51 z

   ubezpieczenie chorobowe

   3400 z * 2,45% = 82,28 z

   Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne 陰cznie

   465,12 z

   Podstawa opodatkowania i wymiaru sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne

   3400 z - 465,12 z = 2934,88 z

   Sk豉dka na ubezpieczenie zdrowotne

   2934,88 z * 9% = 264,14 z

   Podatek PIT

   2934,88 z * 8% = 234,79 z

   Obliczenie podatku PIT dla dochod闚 w pierwszym przedziale podatkowym mo積a sprowadzi do jednego dzia豉nia:

   doch鏚 brutto * 6,9% = podatek PIT

   gdzie stawka 6,9% wynika z korekty stawki podatkowej o wsp馧czynnik pomniejszenia dochodu brutto o sk豉dki na ubezpieczenia spo貫czne:

   doch鏚 brutto * (100% – 9,76% - 1,5% - 2,45%) * 8% = doch鏚 brutto * [86,29% * 8%]

   Podsumowanie

   W wyniku uproszczenia sposobu wyliczania podatku PIT otrzymujemy system, w kt鏎ym:

   1) obci捫enie dochodu sk豉dkami i podatkiem ma charakter liniowy,

   2)kra鎍owe obci捫enie dochodu podatkiem i sk豉dkami jest ni窺ze ni obecnie,

   3) stawki podatku s ni窺ze , nominalne podatku 8 proc. i 18 proc. s

   faktycznymi stawkami podatkowymi,

   4) obliczenie podatku jest trywialne,

   Oddzielnym zagadnieniem jest likwidacja obecnych ulg w podatku PIT, z kt鏎ych korzystaj g堯wnie osoby zamo積e i zast徙ienia ich nowa ulg prorodzinn. Likwidacje cz窷ci ulg pozwoli豉by zmniejszy stawki podatku PIT do poziomu 5% i 15%. Ten temat zosta om闚iony w Ulgi podatkowe


   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (3) Poka komentarze do wpisu „Uproszczenie podatku PIT”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 17 kwietnia 2012 23:39
 • pi徠ek, 13 kwietnia 2012
  • Czy potrafisz obliczy podatek PIT ?

   Pytanie: Jak kwot podatku PIT miesi璚znie zap豉ci obywatel, od miesi璚znego wynagrodzenia brutto, kt鏎e w 2011 roku wynosi這 3400 z miesi璚znie? Obywatel nie korzysta z 瘸dnych ulg podatkowych, rozlicza si samodzielnie.

   Oblicz i wybierz spo鈔鏚 podanych odpowiedzi :

   A) 612 z B) 528 z C) 264 z D) 235 z E) 192 z

   Poprawn odpowied znajdziesz w dalszej cz窷ci artyku逝.

   Je郵i wybra貫 z陰 odpowied nie za豉muj si, nale篡sz do wi瘯szo軼i. Je郵i pomin望 obywateli prowadz帷ych dzia豉lno嗆 gospodarcz to prawdopodobnie ponad 90 proc. pozosta造ch obywateli nie wie wg jakich zasad i jakich stawek potr帷ane s z ich wynagrodze brutto daniny na ubezpieczenia spo貫czne, NFZ, podatek PIT. Na tzw. „pasku wynagrodzenia” widz swoje wynagrodzenie brutto, poszczeg鏊ne potr帷enia i wynagrodzenie netto ale samodzielnie nie potrafiliby obliczy tych pozycji. Zaryzykuj stwierdzenie, 瞠 Minister Finans闚 i wi瘯szo嗆 jego pracownik闚 r闚nie nie podo豉liby temu zadaniu.

   System wyznaczania kwoty podatku PIT jest zbyt skomplikowany. Zupe軟ie niepotrzebnie. Problemem nie s pokr皻ne formu造 jego obliczenia. Dzisiaj programy komputerowe pomog obliczy podatek. Dobry system podatkowy to system prosty, kt鏎y ka盥y obywatel rozumie. Je瞠li obywatel nie rozumie jak liczony jest podatek to b璠zie mia poczucie, 瞠 podatek jest niesprawiedliwy, za wysoki.

   Wi瘯szo嗆 obywateli przekonanych jest 瞠 p豉ci podatek PIT w wysoko軼i 18 proc. swoich dochod闚. W rzeczywisto軼i relacje podatku PIT do wynagrodzenia brutto wynosi ok. 5 - 8 proc, a je瞠li uwzgl璠ni ulgi podatkowe to obci捫enie wynagrodze podatkiem wyniesie jeszcze mniej.

   Obliczenie podatku PIT jest trudne z powodu:

   1) skomplikowanego sposoby obliczenia sk豉dki na NFZ wed逝g, kt鏎ego z 9 proc. sk豉dki, 7, 75 proc. pomniejsza nale積y podatek, a 1,25 proc. p豉cone jest z dochodu podatnika (patrz przyk豉d na ko鎍u wpisu),

   2) pomniejszanie przychodu o koszty uzyskania przychodu i pomniejszanie dochodu do podatkowania o kwot woln od podatku, kt鏎e maj znikomy wp造w na warto嗆 dochody netto, a niepotrzebnie komplikuj wyliczanie podatku.

   Jak upro軼i podatek zostanie przedstawione w nast瘼nym wpisie .

   Prawid這wa odpowied na pytanie: D) 235 z.

   Obliczenia w tabeli.

   Wyszczeg鏊nienie

   Wynik

   Miesi璚zne wynagrodzenie brutto

   3400 z

   Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne p豉cone z wynagrodzenia pracownika:

   ubezpieczenie emerytalne

   3400 z * 9,76% = 331,84 z

   ubezpieczenie rentowe

   3400 z * 1,5% = 51 z

   ubezpieczenie chorobowe

   3400 z * 2,45% = 82,28 z

   Sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne 陰cznie

   465,12 z

   Podstawa do wymiaru sk豉dki na ubezpieczenie zdrowotne

   3400 z - 465,12 z = 2934,88 z

   Sk豉dka na ubezpieczenie zdrowotne pe軟a

   2934,88 z * 9% = 264,14 z

   Sk豉dka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od podatku

   2934,88 z * 7,75% = 227,45 z

   Podstawa opodatkowania

   3400 z - 465,12 z - 111,25 z = 2823,63 z

   po zaokr庵leniu 2824 z

   Podatek wg nominalnej stawki podatkowej

   (2824 z * 18%) - 46,33 z = 461,99 z

   Podatek po odliczeniu sk豉dki zdrowotnej

   461,99 z - 227,45 z = 234,54 z

   po zaokr庵leniu 235 z

   Daniny publiczne 陰cznie (sk豉dka na ubezpieczenie spo貫czne, sk豉dka zdrowotna, podatek)

   465,12 z + 264,14 z + 235 z = 946,26 z

   Doch鏚 netto

   3400 z – (465,12 z + 264,14 z + 235 z) = 2435,74z

   Podatek / wynagrodzenia brutto

   (235 z / 3400 z) *100% = 6,9%

   Podatek / podstawy opodatkowania

   (235 z / 2824 z) *100% = 8,3%

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (4) Poka komentarze do wpisu „Czy potrafisz obliczy podatek PIT ?”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   pi徠ek, 13 kwietnia 2012 00:26
 • wtorek, 20 marca 2012
  • Finansowanie zwi您k闚 wyznaniowych

   Czy chcemy aby ko軼io造 i zwi您ki wyznaniowe by豉 finansowane z bud瞠tu pa雟twa, czy te uwa瘸my, 瞠 dzia豉lno嗆 powinny opiera si na dobrowolnych datkach wiernych?

   Propozycja Ministra Boniego dotycz帷a mo磧iwo軼i przekazywania przez obywateli 0,3 proc podatku PIT na rzecz zwi您k闚 wyznaniowych b璠zie ju czwart ulg w podatku PIT, kt鏎 mo瞠my wykorzysta na rzecz Ko軼io豉 lub instytucji z nim powi您anych. Dla przypomnienia obecne istniej帷e ulgi:
   1. przekazanie 1 proc. podatku na rzecz organizacji po篡tku publicznego np.
   Caritas,
   2. darowizna na cele kultu religijnego odliczana od dochodu do opodatkowania,
   limit maksymalnie 6 proc dochodu do opodatkowania,
   3. darowizna na ko軼ieln dzia豉lno嗆 charytatywno-opieku鎍z odliczana od
   dochodu do opodatkowania, bez limituIle pieni璠zy przeka瞠 obywatel w ramach 0,3 proc. PIT?

   Osoba ze 鈔ednim wynagrodzeniem (3400 z) przeka瞠 rocznie 8,44 z podatku PIT, co w przeliczeniu na tydzie wynosi 16 gr. Czyli zwi瘯szaj帷 o 16 gr coniedzielny datek na tac r闚nowa篡 wp造wy finansowe nowej propozycji. Emeryt ze 鈔edni emerytur (1795 z) przeka瞠 rocznie 4,96 z tj. 10 gr tygodniowo (wi璚ej w tabeli). Osoba z miesi璚znym dochodem 8500 z (2,5-krotno軼 przeci皻nego wynagrodzenia przeka瞠 rocznie 24,68 z podatku PIT, co w przeliczeniu na tydzie wynosi 47 gr.

   Dla por闚nania, korzystaj帷 z obecnej ulgi i przekazuj帷 darowizn na cele kultu religijnego w maksymalnej wysoko軼i 6 proc. dochodu do opodatkowania, osoba ze 鈔ednim wynagrodzeniem mo瞠 przekaza 2032 z , co zmniejszy jej podatek PIT o 366 z, a emeryt ze 鈔ednia emerytur mo瞠 przekaza 1292 z, co zmniejszy jego podatek PIT o 233 z. Wykorzystuj帷 obecne ulgi, mo瞠my przekaza na rzecz zwi您k闚 wyznaniowych wiele pieni璠zy, nie potrzeba nowych ulg. Przyda豉by si analiza w jakim stopniu obywatele korzystali z tych mo磧iwo軼i wspierania zwi您k闚 wyznaniowych , albo dlaczego tak ma這 korzystaj.

   Niekt鏎zy prawnicy mog kwestionowa zgodno嗆 proponowanego rozwi您ania z art. 25 Konstytucji RP, tak jak w przesz這軼i kwestionowano przekazanie dotacji z bud瞠tu pa雟twa na budow 安i徠yni Opatrzno軼i. Art. 25 stanowi:

   1. Ko軼io造 i inne zwi您ki wyznaniowe s r闚nouprawnione.

   2. W豉dze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowuj bezstronno嗆 w sprawach

   przekona religijnych, 鈍iatopogl康owych i filozoficznych, zapewniaj帷

   swobod ich wyra瘸nia w 篡ciu publicznym.

   3. Stosunki mi璠zy pa雟twem a ko軼io豉mi i innymi zwi您kami wyznaniowymi s

   kszta速owane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezale積o軼i

   ka盥ego w swoim zakresie, jak r闚nie wsp馧dzia豉nia dla dobra cz這wieka

   i dobra wsp鏊nego.

   4. Stosunki mi璠zy Rzecz徙ospolit Polsk a Ko軼io貫m Katolickim okre郵aj

   umowa mi璠zynarodowa zawarta ze Stolic Apostolsk i ustawy.

   5. Stosunki mi璠zy Rzecz徙ospolit Polsk a innymi ko軼io豉mi oraz zwi您kami

   wyznaniowymi okre郵aj ustawy uchwalone na podstawie um闚 zawartych

   przez Rad Ministr闚 z ich w豉軼iwymi przedstawicielami.

   Konstytucja RP nie zabrania finansowania ko軼io堯w ze 鈔odk闚 publicznych. Dopuszcza kszta速owanie stosunk闚 z ko軼io豉mi i zwi您kami wyznaniowymi w formie ustaw uchwalanych na podstawie um闚 zawartych przez Rad Ministr闚 z ich w豉軼iwymi przedstawicielami a w przypadku Ko軼io豉 Katolickiego na podstawie Konkordatu . Jednak zapis ust. 2 mo瞠 by interpretowany w taki spos鏏, 瞠 nie wszystkie rodzaje dzia豉lno軼i ko軼io堯w mog by finansowane z pieni璠zy publicznych, w tym m.in. z przekazania 0,3 proc podatku PIT. Pieni康ze z PIT mog造by by przeznaczane finansowanie ochrony zabytk闚, dzia豉lno嗆 charytatywno-opieku鎍z, ale nie mog造by by przeznaczane na finansowanie emerytur misjonarzy i ksi篹y, budow nowych ko軼io堯w. Nowa ulga podatkowa mog豉by by przeznaczona na te cele, kt鏎e obywatele mog wspiera w ramach istniej帷ych ju ulg podatkowych.

   Finansowanie organizacji po篡tki publicznego w formie 1 proc. odpis闚 z podatku PIT nie mo瞠 by wykorzystywane jako argument do wprowadzenia analogicznego rozwi您ania dla finansowania ko軼io堯w i zwi您k闚 wyznaniowych. Organizacje po篡tku publicznego realizuj lub wspomagaj realizacj zada za kt鏎e odpowiada pa雟two. Przekazanie cz窷ci dochod闚 bud瞠tu pa雟twa ma pewne uzasadnienie. Ko軼io造 i zwi您ki wyznaniowe tworz organizacje po篡tku publicznego i korzystaj z tej formy finansowania.

   Wprowadzenie finansowania ko軼io堯w i zwi您k闚 wyznaniowych w formie 0,3 proc. odpis闚 z podatku PIT , mo瞠 mie nast瘼uj帷e skutki:

   1. spadn datki na tac i op豉ty za pos逝gi ko軼ielne. Cz窷 obywateli mo瞠 my郵e w nast瘼uj帷y spos鏏: skoro przekaza貫m pieni康ze z PIT to mog dawa mniej na tac lub skoro przekazywa貫m przez ostatnie X lat cz窷 podatku PIT na ko軼i馧 to nie musz p豉ci du穎 za chrzest dziecka,

   2. zwi瘯szy si liczba os鏏 (szczeg鏊nie w鈔鏚 emeryt闚) przekazuj帷ych 1 proc. podatku PIT na organizacj po篡tku publicznego, szczeg鏊nie organizacje prowadzone przez ko軼io造 i zwi您ki wyznaniowe,

   3 pogorszy si sytuacja finansowa ma造ch zwi您k闚 wyznaniowych.

   Dyskusja spo貫czna nad propozycj Ministra Boniego by豉by bardziej rzeczowa gdyby Rz康 przedstawi informacj o dotychczasowej skali wsparcia finansowego ze 鈔odk闚 publicznych dla ko軼io堯w i zwi您k闚 wyznaniowych (wydatki na nauk religii w szko豉ch, w tym na wynagrodzenia dla duchownych, dotacje na konserwacj zabytk闚, zmniejszenie wp造w闚 podatkowych w podatku PIT i CIT z tytu逝 darowizn na rzecz zwi您k闚 wyznaniowych, zmniejszenia z wp造w闚 w podatku VAT, ce z tytu逝 ulg, itd.).

   W lutym br. Katolicka Agencja Informacyjna przedstawi豉 raport „Finanse Ko軼io豉 Katolickiego w Polsce”Z raportu wynika, 瞠 w finansach Ko軼io豉 Katolickiego panuje chaos i wymagaj uporz康kowania (w tym zasady ewidencji dochod闚 i wydatk闚). Ocen wiarygodno軼i przedstawionych w nim danych i dobranych przyk豉d闚 pozostawiam czytelnikom.

   Wprowadzenie zasady przekazywania pieni璠zy bud瞠towych do zwi您k闚 wyznaniowych spowoduje konieczno嗆 przedstawiania przez te organizacje sprawozda finansowych. Tylko te zwi您ki wyznaniowe , kt鏎ych sprawozdania finansowe zostan pozytywnie zweryfikowane maja prawo korzysta z finansowania w formie 0,3 proc. odpis闚 z podatku PIT. Zakres i forma sprawozda do ustalenia, ale minimalny wym鏬 to przedstawienie sprawozda finansowych z wykorzystania 鈔odk闚 publicznych otrzymanym w roku poprzedzaj帷ym rok podatkowy.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (2) Poka komentarze do wpisu „Finansowanie zwi您k闚 wyznaniowych”
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   wtorek, 20 marca 2012 13:20
 • niedziela, 11 grudnia 2011
  • Jak rozwi您a tzw. kryzys strefy Euro?

   Nie panikowa. Nie straszy ludzi: Eurogedonem, szczytem ostatniej szansy, recesj, rozpadem Unii itp. Jutro krowa mojej cioci da mleko, niezale積ie od tego co rynki finansowe zrobi. Recesje by造 i b璠, spowolnienia wzrostu gospodarczego b璠 cz窷ciej. Da si je prze篡, cho czasami jest bardzo ci篹ko. Gospodarki i spo貫cze雟twa z nich wychodz.

   U篡wa w豉軼iwego j瞛yka do opisu zjawisk. Filozofia analityczna sformu這wa豉 twierdzenie m闚i帷e, 瞠: „J瞛yk jest matryc, kt鏎a kszta速uje nasze postrzeganie 鈍iata” B喚dne, nieprecyzyjne nazywanie fakt闚 powoduje, 瞠 fa連zywie opisujemy rzeczywisto嗆. Nie ma kryzysy strefy Euro. Gospodarka strefy Euro jako ca這嗆 ma si dobrze, waluta EURO r闚nie. Jest kryzys systemu finans闚 publicznych kilku pa雟tw UE . I na rozwi您aniu problem闚 fiskalnych Grecji, Portugali, Irlandii, W這ch, Hiszpanii, Belgii trzeba si skoncentrowa, a nie gada o rozpadzie Unii, Unii kilku pr璠ko軼i, dominacji Niemiec itp.

   Wdra瘸 programy naprawcze. W pierwsze kolejno軼i poszczeg鏊ne pa雟twa samodzielnie powinny opracowa i realizowa programy naprawcze, maj帷e na celu zmniejszenie deficytu, d逝gu publicznego. Je郵i mimo to nie odzyskaj wiarygodno軼i rynk闚 finansowych i utraca p造nno嗆 finansow, to MFW a nie EBC jest w豉軼iw instytucj do pomocy w rozwi您ywania ich problem闚. Bankrutuj帷e kraje musz ograniczy swoj dum i podda si kurateli MFW. EFSF mo瞠 wspomaga finansowo MFW. 畝dne biurokratyczne „trojki” jak w przypadku Grecji nie s potrzebne.

   Dla pa雟tw realizuj帷ych programy stabilizacyjne pod nadzorem MFW opracowa zasady restrukturyzacji d逝g闚 przez wierzycieli. Albo w formie umorzenia ich cz窷ci , albo w formie zamiany na nowe d逝goterminowe obligacje o niskim oprocentowaniu.

   Wdro篡 ustalenia szczytu z 8-9 grudnia br. dotycz帷e dopuszczalnych limit闚 wielko軼i deficytu i d逝gu publicznego. Przyj望 zasad, 瞠 kraje, kt鏎e przekraczaj limit d逝gu publicznego musz co roku zmniejsza go o X procent.

   Doprecyzowa co to jest unia fiskalna kraj闚 UE.

   Nie zg豉sza i nie dyskutowa nad g逝pimi propozycjami w stylu: finansowania deficyt闚 bud瞠towych poszczeg鏊nych kraj闚 przez EBC, emisji euro obligacji.

   Opracowa podstawy prawne i mechanizm wyj軼ia pa雟twa ze strefy Euro bez konieczno軼i opuszczenia UE. Nie jest to preferowane rozwi您anie ale powinno dopuszczalne.

   Zwi瘯szy bud瞠t UE, poprzez zwi瘯szenie sk豉dki pa雟tw cz這nkowskich. Zwi瘯szy transfery finansowe mi璠zy regionami w Europie, z bogatych do biedniejszych, zgodnie z tym, co od dawna podpowiadaj ekonomi軼i, g堯wnie ameryka雟cy. To wymaga rewizji celowo軼i i skuteczno軼i dotychczasowej polityki wydatk闚 UE. O tym nikt z polityk闚 dzisiaj nie m闚i. Wr璚z przeciwnie d捫y si do zmniejszenia bud瞠tu Unii.

   Przyj望 do wiadomo軼i, 瞠 europejczycy albo b璠 pracowa wydajniej lub wi璚ej za dotychczasowe wynagrodzenie, zwi瘯sz swoja innowacyjno嗆 (wymy郵 maszyn parow XXI wieku) albo musz obni篡 sw鎩 standard 篡cia. Tego nikt nie m闚i.

   Rozpocz望 naprawy instytucji UE, aby dzia豉造 skutecznej, sprawniej, efektywniej. Ale to ju temat na oddzielny wpis.

   Szczeg馧y wpisu

   Komentarze:
   (0)
   Tagi:
   Kategoria:
   Autor(ka):
   mazur.krzysztof
   Czas publikacji:
   niedziela, 11 grudnia 2011 23:32

Tagi

Kana informacyjny